Gheorghe Sarau


Lista activitati si lucrari

Conf. univ. dr. Gheorghe SARĂU

Catedra de Hungarologie, Rromani şi Studii Iudaice

LISTA DE LUCRĂRI

a.   Teza de doctorat

Gheorghe Sarău 1998, Dialectul romilor spoitori (xoraxano) din România. Teză de doctorat elaborată de Gheorghe Sarău sub îndrumarea doamnei  prof. univ. dr. Lucia Wald şi susţinută public în ziua de 28 septembrie 1998, în Sala de consiliu a Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine – Universitatea din Bucureşti [Comisia care a acordat titlul de doctor în filologie: prof. univ. dr. Sanda Râpeanu – decanul Facultăţii, prof. univ. dr. Lucia Wald, îndrumător, prof. univ. dr. Gheorghe Mihăilă – Universitatea Bucureşti, membru al Academiei Române, cercetător ştiinţific pr. I doc. Andrei Avram – Institutul de Lingvistică, prof. univ. dr. Gheorghe Bolocan – Universitatea Craiova); referate neoficiale prezentate de: dr.Vladimir Drimba şi de  dr. Marcel Courthiade INALCO Paris], 411 p. + 169 (Anexă).

Sarău, Gheorghe 2001, Dialectul romilor spoitori din România. Teză de doctorat susţinută de Gheorghe Sarău în data de 28 septembrie 1998 la Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine Bucureşti sub îndrumarea doamnei prof. univ. dr. Lucia Wald, Bucureşti: Editura Universităţii din Bucureşti, 279 p.

b. Cărţi şi capitole din cărţi

1. Cărţi / lucrări de sine stătătoare

1. 1. autor

Sarău, Gheorghe 2008, Rromii. Incursiune în istoria şi limba lor, Bucureşti: Editura Sigma, 206 p. [Colecţia Biblioteca Rromă, nr. 7].

Gheorghe Sarău 2008, Curs practic de limba rromani pentru toţi, Bucureşti: Sigma [Colecţia „Biblioteca rromă, nr. 8], 208 p., cu CD şi cheia exerciţiilor.

Gheorghe Sarău 2007, Limba şi literatura rromani pentru anul V de studiu. I rromani ćhib thaj i literatùra vaś o panзto siklǒvipnasqo berś), Bucureşti: Editura Alpha MDN, 118 p. [în parteneriatul UNICEF-MECT].

Gheorghe Sarău 2006, Dicţionar rrom-român, Bucureşti: Editura Sigma, 224 p.

Gheorghe Sarău 2006, Limba şi literatura rromani. Manual pentru clasa a IX-a. I rromani ćhib thaj i literatùra (vaś i enăto klàsa), Bucureşti: Editura Sigma, 200 p.

[Reeditări: 2007, 2008].

Gheorghe Sarău 2006, Limba şi literatura rromani. Manual pentru clasa a IV-a. I rromani ćhib thaj i literatùra (vaś i śtarto klàsa), Bucureşti: Editura Sigma, 104 p. [Reeditări: 2007, 2008].

Gheorghe Sarău 2006, Bibliografia Lucrări manuscrise din domeniul literar rrom şi al rromanipenului, Sofia: Next Page Foundation, 6 p. [pentru programul est-european de valorificare a creaţiei literare a scriitorilor rromi, cordonat de OSI Budapesta].

Gheorghe Sarău 2006, Bibliografia Lucrări din domeniul literar rrom şi al rromanipenului publicate între anii 1990-2006, Sofia: Next Page Foundation, 6 p. [pentru programul est-european de valorificare a creaţiei literare a scriitorilor rromi, cordonat de OSI Budapesta].

Gheorghe Sarău 2005, Limba şi literatura rromani. Manual pentru clasa a III-a. I rromani ćhib thaj i literatùra vaś i trinto klàsa, Bucureşti: Editura Sigma, 104 p. [Reeditări: 2006, 2007, 2008].

Gheorghe Sarău 2005, Limba şi literatura rromani. Manual pentru clasa I. I rromani ćhib thaj i literatùra vaś i jekhto klàsa, Bucureşti: Editura Sigma, 64 p. [Reeditări: 2006, 2007, 2008].

Gheorghe Sarău 2004, Rromani leksikologìa (Lexicologie rromă), Editura Universităţii din Bucureşti, 138 p. [în limba rromani].

Gheorghe Sarău 2004, Curs practic de limba rromani, CD editat de Departamentul ID CREDIS, Universitatea din Bucureşti (ISBN 973-7701-41-0) [pentru studenţii rromi din anul I de la secţia de “Institutori-limba rromani”].

Gheorghe Sarău 2002, Stilistica limbii rromani în texte (Antologie de traduceri şi redactări). I stilìstika e rromane ćhibăqi teksturenθe (Amboldimatenqi aj redakcienqi antològia), Bucureşti : CREDIS [Universitatea Bucureşti], vol. bilingv: 152 p. + 142 p. = 294 p.

Gheorghe Sarău 2002, Limba rromani (Morfologie şi sintaxă), Bucureşti: CREDIS [Universitatea Bucureşti], 232 p.

Gheorghe Sarău 2002, Doar împreună reuşim. Reuşita modelului românesc privind educaţia pentru rromi şi predarea limbii materne rromani, Brăila: [AURr], 40 p.

Gheorghe Sarău 2001, Curs de limba rromani, două casete audio, P. 1 şi P. 2 [ca anexă la Cursul de limba rromani, Cluj, 2000], realizate de CREDIS (Colegiul de Învăţământ Deschis la Distanţă), Universitatea Bucureşti, Studioul “Grigoraş”-Univ. Bucureşti.

Gheorghe Sarău 2000, Dicţionar rrom-român, Cluj Napoca: Editura Dacia, 232 p.

Gheorghe Sarău 2000, Curs de limba rromani, Cluj Napoca: Editura Dacia, 254 p.

Gheorghe Sarău 2000, Ghid de conversaţie român-rrom, Bucureşti: Kriterion [Biblioteca rromă, nr. 7], 184 p.

Gheorghe Sarău 2000, Cele mai iubite cântece rrome, Braşov: Orientul Latin, 2000, 186 p. [Selecţia, redactarea în limba rromani, traduceri. Note şi Cuvânt înainte: lect. univ. dr. Gheorghe Sarău. Notaţii şi adaptări muzicale: prof. Aurică Mustăţea şi prof. Daniela T. Grigore [Tudorancescu], de la Liceul de muzică ”Dinu Lipatti” din Bucureşti: Ilustraţii: Loredana Dan].

Gheorghe Sarău 1999, Bibliografia lucrărilor din domeniul rrom destinate cadrelor didactice din învăţământul pentru rromi, Fundaţia pentru o Societate Deschisă Bucureşti, 47 p. [publicată pe Internet, www.edu.ro].

Gheorghe Sarău 1999, Bibliografia rromă, 100 p. [publicată pe Internet, www.edu.ro].

Gheorghe Sarău 1998, Dicţionar rrom (spoitoresc)-român, Bucureşti: Kriterion, 1998, 144 p. [Biblioteca rromă: nr. 2; cu indexul Distribuţia elementelor lexicale din idiomul rromilor spoitori (din punctul dialectal Olteniţa) în funcţie de limba donatoare, p. 125-139];

Gheorghe Sarău 1998, Rromii, India şi limba rromani, [Colecţia “Biblioteca rromă”, nr. 4], Bucureşti: Kriterion, 258 p.

Gheorghe Sarău 1995, Culegere de texte în limba ţigănească. Clasele a II-a-a IV-a. Tekstonqo lil p-i rromani ćhib (vaś-e II to-IV to klàse), Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, R.A.., Bucureşti, 188 p. [Reeditări în: 1999, 2000, 2004, 2005]

Gheorghe Sarău 1994, Limba romani (ţigănească). Manual pentru clasele de învăţători romi ale Şcolilor Normale, Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, R.A., 240 p.

Gheorghe Sarău 1992, Mic dicţionar rom-român, Bucureşti: Kriterion [cu o schiţă Morfologia dialectului vlah de varietate românească al limbii romaní], 176 p.

Gheorghe Sarău 1992, Morfologia dialectului vlah de varietate românească al limbii romaní. Schiţă, în “Gheorghe Sarău: Mic dicţionar rom-român”, (Bucureşti: Kriterion, 1992, 176 p.), p. 25-81.

Gheorghe Sarău 1983, Bibliografia Gorkij în România, Bucureşti, 46 p. exemplare de autor există la B.C.S. [Biblioteca Naţională] şi la Biblioteca Teatrului Naţional din Bucureşti].

1. 2. co-autor cărţi

Gheorghe Sarău 2008, Manual de limba şi literatura rromani, clasa a VII-a, 104 p. [în colaborare cu: Moise Gabriela, Marius Căldăraru], UNICEF, Bucureşti: Editura Vanemonde.

Delia Grigore, Gheorghe Sarău 2006, Istorie şi tradiţii rrome, Bucureşti: Salvaţi Copiii, 104 p. [Gheorghe Sarău: p. 4-32, p. 75-80, p. 99 -102, iar p. 83-86 în colab. cu Delia Grigore].

Gheorghe Sarău 2005, Camelia Stănescu, Limba şi literatura rromani: manual pentru calsa a II-a. I rromani ćhib thaj i literatùra vaś i dujto klàsa, Bucureşti: Editura Sigma, 64 p. [Reeditări: 2006, 2007, 2008].

Gheorghe Sarău, Constantin Cucoş, Delia Grigore, Petre Petcuţ [coordonatori: Cătălina Farcaş şi Nicolae Dorobăţ] 2004, MESPE-o cale spre descoperirea identităţii rome, Iaşi: Editura Oim, 276 p. [Proiect Socrates. Comenius 2. 1 realizat cu sprijinul Comisiei Europene].

Gheorghe Sarău şi Stănescu, Camelia 2002, Manual de alfabetizare în limba rromani, Bucureşti: Editura Vanemonde, [Finanţator: UNICEF], 68 p.

Gheorghe Sarău, Corina Hristu, Iuliana Bâzdâgă… 2003, Dicţionar român-rrom (Lexicul rrom modern, rar şi vechi). Coordonarea, uniformizarea, redactarea lexicografică, Cuvântul înainte şi Alfabetul limbii rromani: Gheorghe Sarău, Bucureşti: Editura Vanemonde, 268 p.

Gheorghe Sarău & Corneliu Colceriu 1998, Dicţionar român-rrom (căldărăresc) şi Dicţionar rrom (căldărăresc)-român, Bucureşti: Kriterion, 144 p. [Colecţia “Biblioteca rromă: nr. 3].

Stan V. Cristea, Gheorghe Sarău 1994, Publicaţii periodice alexăndrene: 1889-1994. Catalog bibliografic, Editura “Teleormanul liber”, Alexandria, 80 p.

Stan V. Cristea, Gheorghe Sarău 1993, Publicaţii periodice roşiorene: 1894-1971. Catalog bibliografic, [Alexandria, Roşiorii de Vede], 32 p.

1. 3. traduceri

1. 3. 1. traduceri în limba rromani apărute în ţară

1. 3. 1. 1. individuale

Gheorghe Sarău [Traducere în limba rromani] 2003, [UNICEF, MEC] Petre Petcuţ: I istòria le rromenqi [Istoria rromilor] Copertă: elevul Cosmin-Adrian Stanciu, Bucureşti: Media Pro Music, 2003 [23 p.], casetă audio; text disponibil şi pe pagina www.edu.ro

Gheorghe Sarău [Traducere în limba rromani] 2003, Motto. Anglutno lav. O xakaj ko vakăripen. Ćhavenqe vaka, în lucrarea Gabriela Alexandrescu [coordonator]: Toleranţa artei. Culegere de lucrări ale copiilor, Bucureşti: Salvaţi Copiii, p. 3;11-15.

Gheorghe Sarău 2002, Marius Lakatos: Suferinţi. Dukhavalimata [Versiunea poeziilor în limba rromani: Gheorghe Sarău], Bucureşti – Cluj: Kriterion, 80 p.

Gheorghe Sarău 2002, Biblikane teksturenqo kidipen anθ-i rromani ćhib. Culegere de texte biblice în limba rromani, Bucureşti: Editura Kriterion – Fundaţia Providenţa, 134 p. [Traducere în limba rromani: Gheorghe Sarău].

Gheorghe Sarău 2002, Umberto Eco: Jekh śośoj thaj e semiològură [Un iepure şi semiologii], Bucureşti: Editura Veritas-Institutul Intercultural Timişoara, Peuple et culture-Franţa, p. 17.

Gheorghe Sarău [Traducere în limba rromani] 2002, Ander [Cuprins] în lucrarea Dr. Vasile Burtea: Rromii în sincronia şi diacronia populaţiilor de contact, Bucureşti: Lumina Lex, 2002, p. 7 –9.

[Salvaţi Copiii] 2000, I Konvència e Unisarde Themenqi vaś e ćhavesqe xakaja. Ćhavesqe xakaja. Xarni vèrsia, Bucureşti: I Rumuniaqi Organizàcia “Brakhen le Ćhaven!” (” Salvaţi Copiii!”), 2000, 16 p.; Le rrangărde ilustràcie si kerdine kaθar o raj N. Nobilescu. I rromani vèrsia si kerdini kaθar o raj Gheorghe Sarău.

Gheorghe Sarău [traducerea în limba rromani a vol….] 1999, Ion Ionel şi Mariana Costin-Ion: Aritmetică. Aritmètika.Clasa a II-a. I dujto klàsa.Manual bilingv preparator pentru elevii rromi. Dujećhibutni angliśkolaqi pustik vaś e rromane siklŏvne, Fundaţia “Phoenix” Bucureşti, 100 p.

Gheorghe Sarău [traducerea în limba rromani] 1997, Ion Ionel şi Mariana Costin-Ion: Aritmetică. Aritmetika. Clasa I. I jekhto klasa. Manual bilingv preparator pentru elevi rromi. Dujechibutni angliskolaqi pustik vas e rromane siklovne, Fundaţia “Pro Europa “Târgu Mureş, l997, 92 p. /cu un” Vocabular român-rrom” realizat de prof. Gheorghe Sarău, p. 77-91/.

1. 3. 1. 2. în colectiv

Jupter Borcoi, Gheorghe Sarău, Marcel Courthiade 2006, Carte de poveşti rrome. Rromane paramićienqo lil. Ediţie bilingvă. Edìcia duje ćhiběnθe, Cluj Napoca: Editura AMM [Gheorghe Sarău: traducător şi redactor; p. 40-53].

Gheorghe Sarău; Bănică, Isabela; Levinschi, Tania; Hristu, Corina şi Moleanu, Julieta [traducere din limba rromani şi redactare] 2001, „Dr. Rajko Djurić: Scurtă gramatică a limbii sanscrite”, inclusă în cursul universitar “Mircea Itu şi Julieta Moleanu: Curs de cultură şi civilizaţie indiană, CREDIS: Universitatea Bucureşti, p. 148-180.

[APD = Asociaţia Pro Democraţia] 2000, Jan, phralalen, k-al alosarimata! Ghidul alegătorului rroma, Bucureşti: APD, mai 2000, 10 p.Traducere: Prof. Gheorghe Sarău [şi stud. Isabela Bănică].

Sarău, prof. Gheorghe; Stănescu, prof. Camelia şi Zătreanu, înv. Mihaela [Traducere:…] 1998, Leman Ali, Valentina Jercea, Marioara Constantinescu-Condruţ, Vieroslava Timar: Vakărimata-pustik vas i jekhto klàsa [comunicare, manual pentru clasa I (limba rromani)], Editura Didactică şi Pedagogică, R.A., Bucureşti, 140 p. (100 p. color + 40 p. traducerea în limba rromani) [Reeditări în: 1999, 2000, 2002, 2004, 2005].

1. 3. 2. traduceri în limba rromani apărute în străinătate

1. 3. 2. 1. individuale

Gheorghe Sarău [traducerea în limba rromani a site-ului MDI-Media Diversity Institute] 2004, Londra, www.media-diversity.org / roma / programmes_ro.htm,10 p.

[Consiliul Europei] 2002, Rezoluţia ResCMN(2002)5 privind aplicarea Convenţiei-cadru pentru protecţia minorităţilor naţionale de către România (adoptată de Comitetul Miniştrilor la 13 martie 2002, în cadrul celei de-a 786 reuniuni a Delegaţilor Miniştrilor), [Traducere realizată de Gheorghe Sarău, 25 p.].

Gheorghe Sarău [coordonarea stilistică] 1994, Marcel Kurtiàde: Sikavipen sar te siklŏn e ćhavorre e śirpustiakça. Îndrumar metodic pentru folosirea abecedarului de faţă: Śirpustik amare ćhibăqiri, Centre National de Documentation pédagogique, Centre Régional de Documentation pédagogique Midi-Pyrénées, Toulouse Cedez, 1994, 20 p.

1. 3. 2. 2. în colectiv

Gheorghe Sarău [coordonator şi traducător principal] 2007, O barăripen e rromane „saste” komuniteturenqo. Formisaripnasqo lil, Belgium: IOM (International Organization for Migration), 172 p. O koordinatòro e rromane versiaqo: o Gheorghe Sarău. E amboldàră: o Gheorghe Sarău (e anglutne trin kapìtulură /../, o Jupter Borcoi vi o Gheorghe Sarău (o 1-to k., p. 3-20), /…/, o Gheorghe Sarău (o 4-to k., p. 61-87 vi p. 171-172).

Gheorghe Sarău şi Stănescu Camelia 1995, Echivalente rome ale “Tezaurului European”, 64 p. [mss., traducere solicitată de Rromani Baxt şi Centrul de Studii Ţigăneşti de la Paris].

Eric Hill 1995, I bari lavenqi pustik, [romani text: /…/ Prof. Gheorghe Sarău /…/, [28p.], Paris: “Romani Baxt”,.

Eric Hill [1995], Cartea cea mare de cuvinte a lui Grivei [traducere din limba romaní în limba română de Adriana şi Gheorghe Sarău], “Romani Baxt”, [28 p., needitată încă].

Eric Hill 1994, Kaj si o Rukun amaro? [Translated into Romani by O.& B. Galush, G. Sarău, C. Stănescu, G. Demeter, J. Duka and Z. Goseni] Paris, 1994. /22 p./.

1. 4. colecţii de cărţi iniţiate / ediţii îngrijite

a. colecţii de cărţi iniţiate

1. Gheorghe Sarău [iniţierea şi îngrijirea] 1997- 2002, Colecţia “Biblioteca Rromă”, Editura Kriterion (Bucureşti), 12 titluri:

C. S. Nicolaescu-Plopşor: Paramisă haj gilă rromane. Poveşti şi cântece rrome (1997), Gheorghe Sarău: Dicţionar rrom (spoitoresc)-român (1998), Heinrich von Wlislocki: Asupra vieţii şi obiceiurilor ţiganilor transilvăneni (1998), Gheorghe Sarău: Rromii, India şi limba rromani (1998), Gheorghe Sarău, Corneliu Colceriu: Dicţionar român – rrom (căldărăresc) şi Dicţionar rrom (căldărăresc) – român (1998), Gheorghe Sarău: Ghid de conversaţie român-rrom (2000), Barbu Constantinescu: Probe de limba şi literatura rromilor din România (2000), Alexandru Ruja-Gribussy: Ana din pârâu (2001), Costică Băţălan: Rromane taxtaja. Nestemate din folclorul rromilor (2002), Nuică Elena [adaptare în versuri de …]: O gonorro duje lovença. Punguţa cu doi bani (2002), Marius Lakatos: Suferinţi. Dukhavalimata (2002), Gheorghe Sarău: Biblikane teksturenqo kidipen anθ-i rromani ćhib. Culegere de texte biblice în limba rromani (2002). Anterior, apăruseră alte două lucrări (Gheorghe Sarău, Mic dicţionar rom-român – 1992 şi Petre Copoiu, Poveşti ţigăneşti, 1996 – ediţie îngrijită de Gheorghe Sarău).

2. Gheorghe Sarău [iniţierea şi îngrijirea Colecţiei “Biblioteca rromani”], finanţată de UNICEF, cu concursul Editurilor Vanemonde şi Ro Media (Bucureşti, 2002 – 2008, 16 titluri);

3. Gheorghe Sarău [iniţierea şi îngrijirea Colecţiei “Biblioteca rromani”], Editura Sigma (Bucureşti, 2005 – 2008, 8 titluri şi reeditări);  

4. Gheorghe Sarău [iniţierea şi îngrijirea Colecţiei “Biblioteca rromani CREDIS”], Editura CREDIS (Universitatea Bucureşti, 2001 – 2008, 6 titluri şi reeditări);

5. Gheorghe Sarău [îngrijirea unor titluri din Colecţiei „Biblioteca rromani” iniţiată de CEDU 2000+], Ed. Veritas (5 titluri) şi Humanitas (1 titlu), între 2001-2003;

6. Gheorghe Sarău [iniţierea şi îngrijirea Colecţiei “Manuale şcolare de limba  rromani”], EDP. R. A. (Bucureşti, 1994 – 2006, 4 titluri şi reeditări);

7. Gheorghe Sarău [iniţierea şi îngrijirea Colecţiei “Biblioteca Rromă”], Editura Dacia (Cluj Napoca, 2000 – 2008, 3 titluri);

8. Gheorghe Sarău [iniţierea şi îngrijirea Colecţiei “Biblioteca Rromă” la Editura Universităţii Bucureşti (2000 – 2008, 3 titluri);

9. Gheorghe Sarău [îngrijirea Colecţiei “Biblioteca Rromă” la Editura ES Print Bucureşti (2005, 2 titluri).

b. ediţii îngrijite

Gheorghe Sarău 2002, Marius Lakatos: Suferinţi. Dukhavalimata [Versiunea poeziilor în limba rromani: Gheorghe Sarău], Bucureşti – Cluj: Kriterion, 80 p.

Gheorghe Sarău [referent, redactor; îngrijitor colecţie] 2002, Băţălan, Costică: Rromane taxtaja. Nestemate din folclorul rromilor. Ediţie bilingvă, Bucureşti-Cluj: Editura Kriterion, 226 p.

Gheorghe Sarău [referent, redactor; îngrijitor colecţie] 2001, Alexandru Ruja – Gribussy: Ana din pârâu. Basm rrom. Ediţie bilingvă, română-rromani, Bucureşti: Editura Kriterion, 8o p. [colecţia “Biblioteca rromă”].

Barbu Constantinescu 2000, Probe de limba şi literatura rromilor din România, Bucureşti-Cluj: Kriterion, 240 p. [Reeditarea lucrării din anul 1878; Ediţie îngrijită de: Gheorghe Sarău, Corneliu Colceriu şi Dana Dudescu. Notă asupra ediţiei: Gheorghe Sarău; Prefaţa: Adina Potochin; Normalizarea textelor în alfabetul limbii rromani comune: Corneliu Colceriu, Dana Dudescu, Gheorghe Sarău, studenţii Alin Bucă şi Nyitrai Reka.Versificarea cântecelor în limba română: Letiţia Mark, Adina Potochin, Claudia Cioc, Gheorghe Sarău [Biblioteca rromă nr. 6].

C.S. Nicolăescu-Plopşor 1997, Paramisă haj gilă rromane. Poveşti şi cântece rrome, Colecţia “Biblioteca rromă”, ex. nr. 1, Editura Kriterion, Bucureşti, 1997, 116 p. [Ediţie îngrijită, Note asupra ediţiei, Vocabular (rrom-român şi român-rrom) realizate de: prof. Gheorghe Sarău cu studenţii Adina Potochin şi Edy Săvescu. Postfaţă: prof. univ. dr. Octav Păun].

Copoiu, Petre 1996, Rromane paramìća. Poveşti ţigăneşti. Ediţie bilingvă. Selecţia, redactarea în limba ţigănească şi Nota asupra ediţiei: profesor Gheorghe Sarău. Postfaţă: prof. univ. dr. Octav Păun, Bucureşti: Editura Kriterion.

1. 5. redactare de carte, prefaţă / postfaţă, cuvânt înainte / notă asupra ediţiei, referentură, consultanţă, recenzii

Gheorghe Sarău 2008 [referent şi redactor pentru limba rromani], Ionel Cordovan şi Palfi Noemi: Manual de limba şi literatura rromani, clasa a VI-a, 104 p., UNICEF, Bucureşti: Editura Vanemonde.

Gheorghe Sarău 2008 [Redactarea în limba rromani şi confruntarea versiunii rrome: conf. dr. Gheorghe Sarău], Atico Vilas-Boas da Mota, Ciganos. Poemas em transito. Phirutne poemura. Poeme în trecere. Poems in Transit, Bucureşti: Editura Coresi, 168 p. [versiunea rromani: Sorin-Aurel Sandu].

Gheorghe Sarău [Prefaţă de…] 2008, Sala, Gabriel: Neamul ţiganilor gabori: istorie, mentalităţi, tradiţii, Cluj Napoca: Dacia ,136 p.

Gheorghe Sarău [redactor-consultant] 2007, Valerică Stănescu: Cu moartea’ n ochi, Bucureşti: Editura MarkLink, 2005, 168 p.

Gheorghe Sarău 2006 [Redactarea în limba rromani], Elena Nuică, Ionica Duroi, Mantu Stoica: I rromani ćhib thaj literatùra vaś i IV-to klàsa. Manual de limba şi literatura rromani pentru clasa a IV-a, 2006, Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, R.A., 160 p. [Redactor şi referent pentru limba rromani: Gheorghe Sarău].

Gheorghe Sarău 2006 [Redactarea în limba rromani], Luminiţa Mihai Cioabă: Romane asva. Lacrimi rome, 2006, Bucureşti: Ro Media, 276 p. [Redactare în limba rromani: Gheorghe Sarău, Redactare în limba română: Maria Sarău].

Gheorghe Sarău 2006 [Redactarea în limba rromani], Daniela Chircu, Camelia Stănescu: Limba rromani. I rromani ćhib. Ghidul cadrului didactic. E siklărnesqo gìdo, 2006, Bucureşti: Editura Centrul Step by Step, 68 p.

Gheorghe Sarău 2006 [Referent de specialitate, consultant şi corectură în limba rromani], Gina Anton: Limba şi literatura rromani. Modulul 1. Ghidul elevului, 2006, Bucureşti: Editura Centrul Step by Step, 72 p.

Gheorghe Sarău 2006 [Referent de specialitate, consultant şi corectură în limba rromani], Gina Anton: Limba şi literatura rromani. Modulul 1. Ghidul profesorlui, 2006, Bucureşti: Editura Centrul Step by Step, 56 p.

Gheorghe Sarău 2005 [Referent de specialitate, consultant şi corectură în limba rromani], Olga Mărcuş: Limba şi literatura romani. Manual clasa a II-a. I rromani ćhib vaś o duijto berś, 2005, Bucureşti: Editura Es Print ’98, 64 p.

Gheorghe Sarău 2005 [Referent de specialitate, consultant şi corectură în limba rromani], Olga Mărcuş: Limba şi literatura rromani. Caietul elevului clasa a II-a. I rromani ćhib vaś o duijto berś, 2005, Bucureşti: Editura Es Print ’98, 72 p.

Gheorghe Sarău 2005 [Referent de specialitate], Petre Petcuţ, Delia Grigore, Mariana Sandu: Istoria şi tradiţiile minorităţii rromani: manual pentru clasele aVI-a-aVII-a, Bucureşti: Editura Sigma, 104 p.

Gheorghe Sarău 2005 [Referent, cuvânt înainte şi redactare], Anton Pann: Despre învăţătură, 2005, Bucureşti: Editura Speed promotion, 20 p. Traducere de: Sorin-Aurel.

Gheorghe Sarău 2005 [Referent, cuvânt înainte şi redactare], Mariana Sandu: Rromii din România-Repere prin istorie, Bucureşti: Editura Vanemonde, 56 p.

Gheorghe Sarău 2005, [Prefaţă: Gheorghe Sarău, Cuvântul biblic în dialectul rromilor spoitori, p. I-III], la vol. Sorin Cristian Moisescu: I Evangelia tar o Lukas (Evanghelia după Luca), 2005, Călăraşi: Tipografia Alas S.R.L., 118 p.

Gheorghe Sarău 2004 [referent, redactor pentru lb. rromani], Valerică Stănescu: Legile şatrei. Le krisa le rromenqe, Bucureşti: Editura Vanemonde, 124 p. [micro-roman, bilingv, rromani-român].

Gheorghe Sarău 2004 [referent de specialitate, redactor, consultant în limba rromani], la lucrarea Gina Anton, Maria Koreck, Roberta Szabó Kővári, Beatrice Hellen Almăşan: Ghid de educaţie civică. Material didactic auxiliar pentru clasele cu elevi romi (III-VII), Cluj Napoca, 84 (p. 6-43 în text bilingv român-rromani).

Gheorghe Sarău 2004 [referent ştiinţific, consultant pentru limba rromani], la manualul Mihaela Zătreanu: I rromani ćhib thaj literatùra vaś o śtarto berś, Bucureşti: Humanitas Educational, 72 p.

Gheorghe Sarău 2004 [consilier pentru limba rromani: conf. dr….], Tradiţii ale romilor din spaţiul românesc. Roma Traditions in the Romanian Area, Bucureşti: Salvaţi Copiii!”, 150 p. [p. 1-76 în lb. română, p. 77-149 în engl.].

Gheorghe Sarău 2004 Notă asupra ediţiei, la vol. Valerică Stănescu: Legile şatrei. Le krisa le rromenqe, Bucureşti: Editura Vanemonde, p. 5-7].

Gheorghe Sarău [Prefaţă şi referent] 2003, Mircea Itu: Cultură şi civilizaţie veche indiană, Bucureşti, Editura Universităţii Bucureşti, 243 p.

Gheorghe Sarău [Consultant şi redactor pentru limba rromani] 2003, Elena Nuică: Capra cu trei iezi. I buzni thaj le trin buznorre [Adaptare în versuri după Ion Creangă], Bucureşti: CEDU 2000+ şi SLO Olanda, 16 p. + 2 p.

Gheorghe Sarău [redactor-coordonator] 2003, Cele mai frumoase povestiri şi pilde rrome. Le maj śukar rromane paramìćă thaj svàtură [UNICEF, MEC], [vol. II]-2003: [casetă audio în limba rromani realizată cu povestitorii rromi: Nicolae Pandelică, Borcoj Jupiter, Ionel Cordovan, Aurica-Mariti Rădulescu, Sorin Sandu Aurel, Lucian Cherata; copertă: Cosmin-Adrian Stanciu]. Finanţator: UNICEF; text disponibil şi pe pagina http://www.edu.ro în redactarea lui Gheorghe Sarău.

Gheorghe Sarău [Referent şi coordonator proiect] 2003, Petre Petcuţ, Delia Grigore, Mariana Sandu: Manual de istoria şi tradiţiile rromilor. [Destinat profesorilor care predau ora de istoria şi de tradiţiile rromilor la clasele a VI-a şi a VII-a şi elevilor liceeni care studiază disciplina în mod opţional], Bucureşti: Editura Vanemonde, 268 p. [proiect MECT-UNICEF].

Gheorghe Sarău [Coordonarea], [UNICEF, MEC] 2003, Petre Petcuţ: A romák története [Istoria rromilor]. Traducere-A forrdítása: Murvai László, Copertă: elevul Cosmin-Adrian Stanciu, Bucureşti: Media Pro Music, 2003, casetă audio; text disponibil şi pe pagina http://www.edu.ro

Gheorghe Sarău [Adviser, PhD…] 2003, [Minority Rights Groups International] Catherine Barnes and Manon Olsthoom: The Framework Convention for the Protection of National Minorities. A Guide non-governamnetal Organizations. I Bazutni Konvència vaś o Brakhipen e Nacionalone Minoriteturenqo. Jekh sikavno vaś Birajikane Organizàcie. Translated by Isabela Mihalache, [Bucharest]: Edited by Phoenix Foundation, 2003, 22 p.

Gheorghe Sarău [Referent şi redactor] 2002, Mărcuş, Olga şi Boitoş, Leontina: E siklŏvnesqo lilorro, Târgu Mureş: Casa de Editură “Mureş”, 90 p. [Caietul elevului la Abecedarul” de Mureş”].

Gheorghe Sarău [Consultant] 2002, Mărcuş, Olga şi Hreniuc, Tudor: Mirri ćhib, i rromani [Compactdiscul abecedarului de limbă rromani], Mureş-Călăraşi, lansat la Tg. Mureş, în 18-19 februarie 2002.

Gheorghe Sarău [Redactor şi consultant pentru limba rromani] 2002, Mihaela Zătreanu: I rromani ćhib rromani. O trinto berś, Bucureşti: Editura Veritas-Centrul Educaţia 2000+, SLO-Olanda, 80 p. [Manual de limba rromani pentru clasa a III-a].

Gheorghe Sarău [referent, redactor, tehnoredactor] 2002, Djurić, Rajko: Istoria literaturii rrome. I història e rromane literaturaqi, Bucureşti: Universitatea din Bucureşti-CREDIS, 182 p.

Gheorghe Sarău [referent] 2002, Delia Grigore: Curs de antropologie şi folclor rrom. Introducere în studiul elementelor de cultură tradiţională ale identităţii rrome contemporane, Bucureşti: CREDIS, 182 p.

Gheorghe Sarău [consultant şi redactare] 2002, Jon Krăngä [pala o…]: Paramìća pala o Jon Krăngä [Poveşti după Ion Creangă]. Material didactic auxiliar pentru educaţia elevilor romi, Alba Iulia: Asociaţia Montană a Moţilor, Traducere şi adaptare: Lidia Ursu, noiembrie 2002, 50 p.

Gheorghe Sarău [Prefaţă şi redactare], 2002, Ion Hristu şi Val-Adrian Hristu: Din cântările romilor” (Cluj: CRDE, p. 5-6).

Gheorghe Sarău 2001, Notă asupra ediţiei, în “Mircea Itu şi Julieta Moleanu: Cultură şi civilizaţie indiană”, CREDIS: Universitatea Bucureşti, p. 9-10.

Gheorghe Sarău [referent limba rromani] 2001, Isabela Bănică: Întâmplări din viaţa mea. Mothovimata anθar murro зivipen, Bucureşti: Veritas, 50 p.(bilingv).

Gheorghe Sarău [redactor-referent] 2001, Paula Mailat, Olga Mărcuş şi Mirena Cionca: Mirri ćhib, i rromani [Limba mea, limba rromani; abecedar rrom], Târgu-Mureş: ACADEMPRINT, 94 p.)

Gheorghe Sarău [referent] 2001, Mihaela Zătreanu: ABĆ. Anglutno lil [Abecedar rrom], Bucureşti: Veritas, 76 p.

Gheorghe Sarău [referent] 2001, Mircea Itu şi Julieta Moleanu: Cultură şi civilizaţie indiană, Bucureşti: CREDIS-Universitatea Bucureşti, 210 p. [Primul referent: prof. univ. dr. Lucia Wald].

Gheorghe Sarău şi colectiv [redactori:…] 2001, Ministerul Informaţiilor Publice şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării: Minorităţi şi învăţământ în România. Anul şcolar 2000-2001, Editura Studium: Cluj Napoca, 208 p.

Gheorghe Sarău [redactor-coordonator] 2001, UNICEF, MEC, ROMANI CRISS: Le maj śukar paramìćă thaj svàtură. Cele mai frumoase povestiri şi pilde rrome, Bucureşti: ProMediaMusic-UPFR [casetă audio în limba rromani cu povestitorii rromi: Nicolae Pandelică, Tudor Lakatos, Gheorghe Cincă, Sorin Sandu Aurel, Ion Dumitru Bidia].

Gheorghe Sarău, Isabela Bănică, Tania Levinschi, Corina Hristu şi Julieta Moleanu [Traducere din limba rromani şi redactarea lucrării „Dr. Rajko Djurić: Scurtă gramatică a limbii sanscrite”] 2001, inclusă în vol. “Mircea Itu şi Julieta Badiu: Cultură şi civilizaţie indiană” (Bucureşti: CREDIS, 2001, p. 148-180).

Gheorghe Sarău [redactor-referent] 2001, Paula Mailat, Olga Mărcuş şi Mirena Cionca: Mirri ćhib, i rromani [Limba mea, limba rromani; abecedar rrom], Târgu-Mureş: ACADEMPRINT, 94 p.)

Gheorghe Sarău 2000 [Redactarea textelor, sintagmelor şi cuvintelor în limba rromani comună], la lucrarea „Dr. Heinrich Wlislocki: Despre poporul nomad al rromilor. Imagini din viaţa rromilor din Transilvania”. Traducere din limba germană în limba română de Octavian Rogojanu. Traducere din limba rromani în limba română: Camelia Stănescu, Vasile Ionescu şi Delia Grigore. Prefaţă la ediţia în limba română de Delia Grigore şi Vasile Ionescu, 2000, Bucureşti: Editura ATLAS, 304 p.

Gheorghe Sarău [redactor consultant] 2000, Isabela Bănică [trad.]: I Ordonànca vaś o anglolaćharipen thaj o dośalăripen savorre diskriminaciaqe formenqe, publicată de DPMN-Guvernul României; în vol. ”Ordonanţă privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare”[împreună cu variantele în engleză, franceză şi germană], Cluj Napoca: Editura Studium, p. 44-54.

Gheorghe Sarău [confruntarea în limba rromani – lb. română] 1997, Camelia Stănescu [trad.]: Evangèlia pala o Ioàno. Rromaní (dialectul căldărarilor)-română, Bucureşti, [tipărită fragmentar în “Asul de treflă”].

Gheorghe Sarău [referat de specialitate] 1996, Ştefan Bârniş [trad.]: Evanghelia pala o Matei. Rromaní (dialectul ursarilor)-română, Bucureşti, Printisardo catar e Societatea Biblică Interconfesională anda-i România.

Gheorghe Sarău [referat de specialitate] 1996, Gheorghe şi Ioan Vaida [trad.]: Evanghelia pala o Marco. Romaní (dialectul căldărarilor)-română, Bucureşti, Printisardo catar e Societatea Biblică Interconfesională anda-i România.

Gheorghe Sarău [consultant ştiinţific] 1995, Vasile Băran: Noaptea Mokshanalei, Editura “Paco”-Bucureşti, 1995, 216 p. [Povestiri cu tematică rrom].

Gheorghe Sarău 1994 [redactarea volumului de acte şi reglementări europene privind promovarea limbii romaní şi a romilor în societate şi în educaţia şcolară, mss. realizat de Romani Criss, 200 p.].

Gheorghe Sarău [… scientific advisers] 1993, The romany population. Socio-economic situation and coordinates of a support programme. Coordinators: Elena Zamfir, Cătălin Zamfir. Series: Social Policy, No 8, January 1993, Bucharest, 37 p.

Ion [?] Sarău [… consultanţi ştiinţifici la lucrarea…] 1993, Elena Zamfir, Cătălin Zamfir [coordonatori]: Ţiganii între ignorare şi îngrijorare, Editura “Alternative”, 1993.

Gheorghe Sarău [referat la mss…] 1993, Etveş Filip: Ţigani sau indieni, Cluj-Napoca, mss.,, 270 p. [elaborat la cererea Editurii Kriterion la data de 14.VI. 1995, 7 p.].

Gheorghe Sarău 1993 [referat de specialitate], solicitat de Ed. Kriterion pentru „Petre Copoiu: Cântece şi povestiri nomade (vol. mss. I-II, Giurgiu, 1984, 335 p.), decembrie 1993, 11 p.

Gheorghe Sarău [redactor la lucrarea..] 1991, Gh. Păun-Ialomiţeanu’: “Arzoaica” a stat la masă cu dracul. “E thabardi beslăs la meselăqe le bengeça, Editura “Şatra”, Slobozia, 1991, 80 p.

Gheorghe Sarău [Cuvânt înainte, tehnoredactare] 1991, Marcel Courthiade: Drabarimnasqi pustik p-i chib rromani [Culegere de texte în limba rromaní], Karjaa-Finlanda, 1991, 62 p.

2. capitole din cărţi

2. 1. limbă rromani

Gheorghe Sarău 2004, Ghid de conversaţie român-rrom în spaţiul şcolar, în vol. colectiv “Gheorghe Sarău, Constantin Cucoş, Delia Grigore, Petre Petcuţ [coordonatori: Cătălina Farcaş şi Nicolae Dorobăţ], MESPE-o cale spre descoperirea identităţii rome, ediţia a II-a, Iaşi: Editura Oim, 2004”, p. 55-74. [Proiect Socrates. Comenius 2. 1 realizat cu sprijinul Comisiei Europene]. [Conţine: Alfabetul limbii rromani; Ghid de conversaţie român-rrom în spaţiul şcolar, Fişă de evaluare; Cheia fişei de evaluare].

Gheorghe Sarău 2002, Vocabularul elementelor lexicale rrome, împrumutate din română, excerptate şi echivalate de Gheorghe Sarău, în lucrarea “Costică Băţălan: Rromane taxtaja. Nestemate din folclorul rromilor. Ediţie bilingvă” (Bucureşti-Cluj: Editura Kriterion, p. 199-205).

Gheorghe Sarău 2002, Biblikano leksikòno. Vocabular biblic, în “Gheorghe Sarău: Biblikane teksturenqo kidipen anθ-i rromani ćhib. Culegere de texte biblice în limba rromani”(Bucureşti: Editura Kriterion-Fundaţia Providenţa), p. 120-132.

Sarău, Gheorghe 2001, Rromii şi limba rromani în context indian, în cursul universitar “Mircea Itu şi Julieta Badiu: Cultură şi civilizaţie indiană”, Bucureşti: CREDIS, p. 127-146.

Gheorghe Sarău & Murvai, Laszló 2001, Vocabular român-maghiar-rrom în ”UNICEF, MEC, ROMANI CRISS: Vocabular trilingv român-maghiar-rrom ilustrat pentru uzul învăţătorilor de la clasele I cu elevi rromi”, Bucureşti: Vanemonde, p. 10-70 (cu ilustrare color) + p. 71 – 85 (vocabularul propriu-zis).

Gheorghe Sarău & Murvai Laszló 2001, Vocabular maghiar – român-rrom în ”UNICEF, MEC, ROMANI CRISS: Vocabular trilingv român-maghiar-rrom ilustrat pentru uzul învăţătorilor de la clasele I cu elevi rromi”, Bucureşti: Vanemonde, p. 86-99 (vocabularul propriu-zis).

Gheorghe Sarău 1998, Distribuţia elementelor lexicale din idiomul rromilor spoitori (din punctul dialectal Olteniţa) în funcţie de limba donatoare, înGheorghe Sarău: Dicţionar rrom (spoitoresc)-român (Bucureşti: Kriterion, Biblioteca rromă: nr. 2, 1998),  p. 125-139];

Gheorghe Sarău [lect. univ. dr….] 2000, Dicţionar rrom-român (realizat pe baza cuvintelor întâlnite în manualul Vakărimata-pustik vaś i jekhto klàsa. Comunicare, manual pentru clasa I (limba rromani)), 47 p. (p. 135-182) anexate ediţiei a III-a a lucrării menţionate (Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 184 p.), elaborată după manuscrisul românesc conceput de Leman Ali, Valentina Jercea, Marioara Constantinescu-Condruţ şi Vieroslava Timar, tradusă în limba rromani de Gheorghe Sarău, Camelia Stănescu şi Mihaela Zătreanu [p. 1-100 color + 33 p. (p. 101-134), îndrumarul metodic pentru profesorul de limba rromani tradus în limba rromani + 47 p. Dicţionar rrom-român (p. 135-182)], cu reeditări ulterioare.

1997, Gheorghe Sarău; Adina Potochin; Edy Săvescu, Vocabular rrom-român şi Vocabular român-rrom, în „C. S. Nicolăescu-Plopşor: Paramisă haj gilă rromane. Poveşti şi cântece rrome” (Colecţia “Biblioteca rromă”, ex. nr. 1, Editura Kriterion, Bucureşti, 1997, 116 p.), p. 69 – 91şi p. 93-112.

Veronica Vaida, Gheorghe Sarău 1986, Inovaţii lexicale în limba rusă actuală (curs special) [Dicţionar invers], Bucureşti: TUB, 1986, p. 125-151.

2. 2. rromanipen

Gheorghe Sarău 2008 [coordonator şi coautor], Rromanipen educaţional. [Suport de curs pentru stagiile de formare în profilul rromanipenului educaţional, destinate cadrelor didactice nerrome care lucrează cu copii şi elevi rromi]. Pentru uzul CCD-urilor şi profesorilor. Autori – formatori: Ion Sandu, Petre Petcuţ, Delia Grigore, Gheorghe Sarău, Maria Koreck, Mariana Buceanu, Năstase Anghel, Lucian Cherata, Nicolae Iorga, Corina Mihăescu. Bucureşti: MECT, 100 p.

Gheorghe Sarău 2007, [Text tipărit în dosarul formării, p. 139-180, ce cuprinde: Limba, istoria, tradiţiile şi cultura romilor. Primele întrebări-primele cunoştinţe, Bibliografie în domeniul romanipenului educaţional şi modalităţile de consultare a lucrărilor, Alte date importante ale romilor, Limba, istoria şi tradiţiile rromilor în sistemul educaţional din România, Măsuri şi direcţii strategice ale Ministerului Educaţiei şi Cercetării privind predarea limbii romani şi învăţământul pentru romi (perioada mai 1998-ian. 2007), prezentat şi difuzat în Programul educaţional PHARE 2004 „Acces la educaţie pentru grupuri dezavantajate”, al MECT, ca prezentare generică Limba şi cultura romani în sistemul educaţional românesc, în cadrul celui de-al doilea seminar de formare a formatorilor din perioada 29. 01. – 10. 02. 2007, Otopeni (trei sesiuni, între orele 16,15-17,45).

Delia Grigore, Gheorghe Sarău, 2006, Contribuţia rromilor la cultura universală şi naţională, în „Delia Grigore, Gheorghe Sarău: Istorie şi tradiţii rrome, Bucureşti: Salvaţi Copiii, 104 p. ”, p. 83-86.

Gheorghe Sarău 2006, Iniţiative ce au premers marilor demersuri legislative ale dezrobirii rromilor, în vol. „Nicolae Gheorghe, Iulius Rostaş, Gheorghe Sarău /…/: Rromii – de la dezrobirea juridică la dezrobirea spirituală”, Bucureşti: Centrul Rromilor „Amare Rromentza”, p. 53-54.

Gheorghe Sarău, Delia Grigore 2006, Rromanipen educaţional, [suport de curs on-line, destinat profesorilor nerromi care lucrează cu elevi şi copii rromi din România, în cadrul proiectului internaţional Dromèsqere–Eoroskòla, partener în România: Institutul Intercultural Timişoara. Cursul a fost testat, într-o primă formă, în seminarul din 07 mai 2006, de la Timişoara şi a fost fecventat, ulterior on-line şi promovat de peste 400 cursanţi].

Gheorghe Sarău 2006, Calendarul romilor, 9 p. [Calendarul… a fost acceptat de MEC, prin Notificarea nr. 48 897/13 noiembrie 2006, conferindu-i-se destinaţie şcolară].

Vasile Ionescu, Gheorghe Sarău, Filip Stanciu 2004, Ghid de practici pozitive pentru educaţia copiilor romi, Centrul Romilor pentru Intervenţie Socială şi Studii-Romani CRISS, Bucureşti: Artprint, 112 p. [contribuţia autorilor: Vasile Ionescu: cap. II, Gheorghe Sarău: cap. III, IV şi V, Filip Stanciu: cap. I, III].

2. 3. bibliografie rromă

Sarău, Gheorghe 2008, Bibliografie rromi, 120 p., ca material suplimentar, pe DVD, la vol. „Dumitrescu, Doru; Căpiţă, Carol; Manea, Mihai /…/ [coord.:]: Istoria minorităţilor naţionale din România. Material auxiliar pentru profesorii de istorie” (Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, R. A., 280 p.).

Gheorghe Sarău; Itu, Mircea şi Moleanu, Julieta 2001, Mircea Itu şi Julieta Moleanu: Bibliografie generală la cursul “Cultură şi civilizaţie indiană”, CREDIS: Universitatea Bucureşti, p. 185-201.

2. 4. evocări

Gheorghe Sarău 2008, Az értékek becsülete. Molnár Szabolcs köszöntésére, „Idő(m)értékek, kontextusok. Írások Molnár Szabolcs 65. születésnapjára”, RHT Kiadó: Bukarest – Sepsiszentgyörgy, 2008, 29 – 30. l. [Románból fordította: Szonda Szabolcs].

Gheorghe Sarău 1989, Elena Linţa, [necrolog], “Romanoslavica”, nr. XXVII (1989), p. 375-376.

C. Articole-studii publicate în reviste de specialitate de circulaţie internaţională recunoscute sau în reviste de specialitate din ţară recunoscute de CNCSIS

1. articole de lingvistică şi planificare lingvistică rromani

Gheorghe Sarău 2005, La langue rromani dans l’enseignement, «Ètudes tsiganes», Paris, volume 2/2005, Revue trimestrielle, numéro 22, p. 42–45.

Gheorghe Sarău 1998, Indice de idiomuri indo-ariene moderne, “Bibliotheca Indica”, [Bucureşti] nr. 1, 1998, p. 44-55; nr. 2, 1998, p. 51-55.

Gheorghe Sarău 1994, Osservazioni sui metodi di insegnamento della lingua romaní nelle scuole rumene [traduzione di D.D.R.], “Thém Romanó”, prima parte, Anno IV(1994), n. 3, p. 8; Seconda e ultima parte, Anno IV, n. 4, p. 13.

Gheorghe Sarău 1994, Observaciones en torno a los metodos de enseñanza de la lengua romaní en las escuelas rumanas, “Interface”, Paris, noviembre 1994, no 16, p. 9-12 [cu variante în limbile franceză, engleză şi germană].

Gheorghe Sarău 1992, Contributions à l’Histoire des recherches portant sur la langue des romes de Roumanie, rezumatul comunicării prezentate la “Al XIV-lea Simpozion de tracologie. Relaţii traco-illiro-helladice”, Băile Herculane-Drobeta Turnu Severin, 14-19 sept. 1992, publicat în “Symposia Trachologica”, nr. 9, Institutul Român de Tracologie, Bucureşti, p. 205-206.

Gheorghe Sarău 1990, Contributions à l’histoire des recherches portant sur la langue et le folklore des Tsiganes de Roumanie, “Revue roumaine de lingvistique”, Bucureşti, 1990, nr. 2, p. 117-131.

Gheorghe Sarău 1990, Romani sau romanes?, “O glaso el romengo” [“Glasul romilor”], [Timişoara], Anul I (1990), nr. 16 [în realitate: nr. 2], 15-30 apr. 1990, p. 2.

2. Recenzii în domeniul lingvistic

Gheorghe Sarău 2005, Magyar – roma társalkodó szótár, „Közoktatás”, XVI. Évfolyam, 4. szám, 2005. április, 10.l [scurtă recenzie la dicţionarul rrom al lui Gálfalvi Gábor].

Gheorghe Sarău 1998, Nina Croitoru Bobârniche: Dicţionar de argou al limbii române. Editura “Amina” ,Slobozia, 212 p. “Asul de treflă”, Anul VI (1998), nr. 65, p. 11.

Gheorghe Sarău 1991, Tiberiu Iovan: Dicţionar bulgar – român şi Dicţionar român – bulgar, Bucureşti, 1989, “Luceafărul bulgar”, Anul II (1991), nr. 2, p. 6 [recenzie].

Gheorghe Sarău 1988, Aexandru Mareş: Filigranele hârtiei întrebuinţate în Ţările româneşti în sec. al XVI-lea, “Limbă şi literatură”, 1988, nr. 2. [recenzie].

Gheorghe Sarău 1987, Mile Tomici, Dicţionar macedoneano – român; Dicţionar româno-macedonean, “Limbă şi literatură”, 1987, nr. 3, p. 402-403 [recenzie].

Gheorghe Sarău 1987, Gabriel Gheorghe: Proverbele româneşti şi proverbele lumii romanice, Bucureşti, 1986, în “Steaua”, 1987, nr. 6, p. 56. [recenzie].

Gheorghe Sarău [recenzie] 1986, Kelemen Béla: Magyar – román iskolai szótár. Bucureşti Editura Didactică şi Pedagogică. 1985, “Limbile moderne în şcoală”, 1986, nr. 1, p. 195-196.

Gheorghe Sarău 1985, Enciklopediceskij slovar’ junogo filologa. Moskva, 1984, “Romanoslavica, XXIII, 1985, p. 335-336. [recenzie].

Gheorghe Sarău 1984, Béla Kelemen, Lőrincz Szász: Dicţionar frazeologic român – maghiar, Bucureşti. 1984, “Steaua”, 1984, nr. 11, p. 58 [recenzie].

Gheorghe Sarău 1984, Ioan Kohn: Virtuţile compensatorii ale limbii române în traducere, “Steaua”, 1984, nr. 5, p. 52-53, [recenzie].

3. istoriografie / restituiri

Gheorghe Sarău [interviu luat de…] 1997, Confesiunea pictoriţei Rodica Mihaela Pandele despre Dimitrie Stelaru, Radio România, Emisiunea militară /redactor Ioan Alexandru/, sâmbătă, 29 noiembrie l997, orele 10,45/ înregistrare făcută de Gheorghe Sarău în anul 1988/

Gheorghe Sarău [interviu luat de…] 1991, Cu Natalia Popescu-Bobeică despre Dimitrie Stelaru, “Carul solar” [Teleorman], Anul I (1991), nr. 1 (iun.), p. 4.

Gheorghe şi Maria Sarău 1990, Dimitrie Stelaru, Date inedite privind placheta “Blestem”. Un volum pierdut, “Manuscriptum”, 1990, nr. 3-4, p. 297-302.

Gheorghe Sarău 1990, Dimitrie Stelaru. Date inedite privind situaţia militară, “Manuscriptum”, 1990, nr. 2, p. 80-82.

Gheorghe Sarău 1989, Dimitrie Stelaru. Cu Anghelina Cioacă-Stelaru despre…], “pagini teleormănene”, iulie 1989, p. 2 [v. revista “Argeş”, nr. 7, 1989], [interviu].

Gheorghe Sarău 1989, Dimitrie Stelaru. Cu pictoriţa Rodica Mihaela Pandele despre…], “Suplimentul artistic şi literar al “Scînteii Tineretului”, 11 mar. 1989, p. 3, [interviu].

Gheorghe Sarău 1984, Avram P. Todor: Confluenţe literare româno-maghiare, “Steaua” [Cluj-Napoca], 1984, nr. 6, p. 58 /recenzie la …/.

4. bibliografie

Gheorghe Sarău şi Maria Sarău 1990, Publicaţii româneşti apărute după Revoluţie (I-IV), “Suplimentul Dimineaţa”, anul I (1990), nr. 1-4, la p. 2 din fiecare număr.

Gheorghe Sarău şi Maria Sarău 1990, Publicaţii româneşti apărute după Revoluţie (I-XII), “Colibri”, anul I (1990), nr. 6-14 şi anul II (1991), nr. 16-21, la p. 2 din fiecare număr.

A se vedea şi g. Alte lucrări şi contribuţii

d. articole/studii publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice internaţionale recunoscute din ţară şi din străinătate (cu ISSN sau ISBN)

1. Limba rromani, planificare lingvistică rromă / studiul limbii rromani în sistemul şcolar şi universitar / şcolarizarea rromilor

1. 1. apărute în ţară

Gheorghe Sarău 2008, Limba rromani. Planificarea lingvistică în România între 1990-2008, în „Elena Macavei [Coordonator]: Ţiganii: Romii. Realităţi şi perspective, Sibiu: Editura Asociaţiunii Astra, p. 179-191 [textul prezentării la simpozionul „Educaţia şi integrarea socială a populaţiei de etnie rromă”. Abordări istorice, sociale, etnografice, culturale, psihologice, pedagogice, 10–11 octombrie 2008, Organizatori: ASTRA (= Asociaţiunea Transilvană pentru Literatura Română şi Cultura Poporului Român), Instituţia Prefectului Judeţului Sibiu, Consiliul Judeţean Sibiu şi Universitatea “L. Blaga” Sibiu].

2008 [Lucrarea este publicată, cu unele modificări, şi în vol. „Horváth István – Tódor Erika Mária (editori), O evaluare a politicilor de producere a bilingvismului. Studii elaborate pe baza prezentărilor din cadrul Conferinţei de la Miercurea Ciuc, 12-13 iunie 2008, Cluj Napoca: Editura Limes – ISPMN, p. 194-206].

Gheorghe Sarău 2008, Prrograme de succes ale Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului privind învăţământul pentru rromi, în „Elena Macavei [Coordonator]: Ţiganii: Romii. Realităţi şi perspective, Sibiu: Editura Asociaţiunii Astra, p. 169-178 [prezentarea la  simpozionul „Educaţia şi integrarea socială a populaţiei de etnie rromă”. Abordări istorice, sociale, etnografice, culturale, psihologice, pedagogice, 10–11 octombrie 2008, Organizatori: ASTRA (= Asociaţiunea Transilvană pentru Literatura Română şi Cultura Poporului Român), Instituţia Prefectului Judeţului Sibiu, Consiliul Judeţean Sibiu şi Universitatea “L. Blaga” Sibiu].

Gheorghe Sarău 2006, Cuvinte formate prin compunere în limba rromani, în vol. „Antic şi modern. In honorem Luciae Wald”, Bucureşti: Editura Humanitas, p. 468-483.

Gheorghe Sarău 2004, De ce un învăţământ nuanţat pentru rromi?, în vol. colectiv “Gheorghe Sarău, Constantin Cucoş, Delia Grigore, Petre Petcuţ [coordonatori: Cătălina Farcaş şi Nicolae Dorobăţ], MESPE-o cale spre descoperirea identităţii rome, ediţia a II-a, Iaşi: Editura Oim, 2004”, p. 3-16. [Proiect Socrates. Comenius 2. 1 realizat cu sprijinul Comisiei Europene].

Gheorghe Sarău 2004, Incursiune în trecutul şi prezentul limbii rromani, în vol. colectiv “Gheorghe Sarău, Constantin Cucoş, Delia Grigore, Petre Petcuţ [coordonatori: Cătălina Farcaş şi Nicolae Dorobăţ], MESPE-o cale spre descoperirea identităţii rome, ediţia a II-a, Iaşi: Editura Oim, 2004”, p. 55-74 [Proiect Socrates. Comenius 2. 1 realizat cu sprijinul Comisiei Europene]. [Conţine: Limba rromani-limbă indiană;Încadrare genealogică şi tipologică; Situaţia lingvistică actuală în India privind limbile indiene; Contribuţia limbii rromani la clarificarea unor probleme vizând exodul şi migraţia rromilor; Structura dialectală a limbii rromani; Bibliografia lucrărilor citate în lucrare].

Gheorghe Sarău 2004, [Centrul Educaţia 2000+], în vol. “Şcoala şanselor egale”, Bucureşti: Editura Veritas, p. 9 [în română şi p. 9-în engleză].

Gheorghe Sarău 2002, Mijloace de îmbogăţire a lexicului limbii rromani, în “Lingua Pax”, Vol I, Interculturalitate şi democraţie. Coordonator: prof. univ. dr. Olga Murvai, Bucureşti: Editura Cavaliotti, p. 206-220 [lucrările de la “Al doilea colocviu naţional de bilingvism” organizat de prof. univ. dr. Olga Murvai, 9-10 iunie 2000, la Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine Bucureşti].

Sarău,Gheorghe 1999, Configuraţia istorică, socială şi lingvistică a colectivităţilor de rromi din România. Criterii pentru delimitarea principalelor dialecte rrome, în vol. “Conferinţa de bilingvism. 16-17 iunie 1997″, Bucureşti: Kriterion, p. 300-331.

Gheorghe Sarău 1994, Beitrag zur Chronologie der Studien betrefes der Zigeunersprache in Rumänien, în “Relations thraco-illyro-helléniques. Actes du XIV-e Symposium National de Thracologie (Herculane, 14-19 septembre 1992), Bucarest, 1994, p. 482-492.

1. 2. apărute în străinătate

Gheorghe Sarău [2003], The succes of the Romanian model of education for Roma and the teaching of Romani as a mother tongue, în “Education of Roma/Gypsy children in Europe. Training Modules for Teacher in the History, Culture and Language of the Roma”, Strasbourg: Conseil de L’Europe, p. 25-27 [DG IV/EDU/ROM (2003) 10; A European training project onschooling for Roma/Gypsy children European Summer University, Dijon, 30 June-5 July 2003, Report prepared by Pascale Faure].

Gheorghe Sarău [2003], O sukceso and-o rumunikano modeli and-i Edukacia e Romenge thaj o siklijavipen e romane chibjako sar daijaki chib, în “I Edukacia e Romane chavenge and-I Evropa. Formaciake module e siklijarnenge vash I istorija, kultura thaj I romani chib”, Strasbourg: Conseil de L’Europe, p. 26-28 [DG IV/EDU/ROM (2003) 10; I Edukacia e Romane chavenge and-i Evropa. Formaciake module e siklijarnenge vash i istorija, kultura thaj i rromani chib, Dijon, 30 Baredivaj – 5 Julaj 2003, Raporti kerdo katar I Pascale Faure, o amboldipen-i Diana Kirilova].

Gheorghe Sarău 1997, Observations regarding methods of teaching the Romany language in Romanian schools, în ”Vassiliadou Maria [Editing Director]: Education of Gypsies. Development of Teaching Material”, Athens, pp. 235-242 [actele Simpozionului internaţional consacrat rromilor, Atena, 6-9 aprilie 1995].

A se vedea şi g. Alte lucrări şi contribuţii

e. brevete de invenţie

Nu, dar Gheorghe Sarău a inovat structuri de învăţare în sistemul educaţional românesc în domeniul limbii rromani (deschidere de noi cursuri universitare, de secţii la zi, de secţii la distanţă, de cursuri inedite de vară, de cursuri de formare continuă a cadrelor didactice de limba şi istoria rromilor, activităţi şi lucrări de întâietate naţională şi internaţională privind normarea limbii rromani, cultivarea exemplară a limbii rromani în şcoală la toate nivelele, inovare în formarea şi atragerea resursei umane rrome în procesul educaţional –  educatoare, învăţători, profesori, inspectori, mediatori, metodişti, cadre didactice nerrome care lucrează cu copii şi tineri rromi etc.)

f. proiecte de cercetare – dezvoltare – inovare pe bază de contract / grant

Granturi obţinute

– Între anii 2000 – 2005, anual, între 117 – 220 de burse, în anii 2007 şi 2008 – alte 50 de burse / an pentru acoperirea taxelor de studii ale studenţilor rromi care urmau secţia ID „institutor – limba rromani”, la CREDIS, în cadrul Universităţii Bucureşti.

– Între 1999–2008, finanţări pentru acoperirea cheltuielilor de cazare şi masă pentru 14 şcoli de vară de limba şi istoria rromilor (în anii 2002 şi 2006, 2007 şi 2008 având chiar câte două şcoli de vară/an), cu participarea a câte 45-60 cursanţi rromi/curs).

– Între 2004 – 2005, anual, resurse financiare pentru câte 420 – 450 de cadre didactice nerrome în programul „Rromanipen educaţional”;

– În vara anului 2006, pentru trei sesiuni a 6 zile fiecare, identificare de fonduri şi  organizarea seminarului – examen pentru atribuirea calităţii de formator naţional în rromanipen educaţional pentru 100 cadre didactice rrome şi nerrome;

– Între 1999 – 2008, finanţări pentru 18 seminarii de lucru cu inspectorii pentru şcolarizarea rromilor;

– Între 2000 – 2008, finanţări pentru 10 seminarii de lucru cu metodiştii pentru limba rromani şi şcolarizarea rromilor;

– Între 1999–2008, finanţări pentru publicarea de cărţi rrome (limbă, literatură, istorie, muzică etc.), 46 titluri.

– Între 2000 – 2008, organizarea a nouă ediţii ale Concursului Naţional Şcolar de Limba Rromani, la toate atrăgând şi fonduri suplimentare;

– Între 2000 – 2006, identificare de fonduri şi organizarea a şapte ediţii ale Taberei naţionale de cultură şi limbă rromani, cu participarea a câte 120–200 de elevi şi profesori rromi însoţitori şi a trei ediţii a Taberei interculturale, cu participarea a câte 200-205 elevi şi tineri din rândul minorităţilor naţionale;

– În verile anilor 2007 şi 2008, identificarea fondurilor necesare şi organizarea        (MECT, cu partenerii UNICEF, Partida Romilor, Salvaţi Copiii) a primei ediţii a Paradei portului şi dansului tradiţional rrom, cu participarea anuală a câte 150-180 elevi şi tineri rromi);

– În anul 2007 şi 2008, proiectarea şi obţinerea de fonduri de la MECT pentru formarea a câte 1700 – 1800 de persoane, anual, în diferite cursuri destinate cadrelor didactice nerrome care lucrează cu elevii şi copiii rromi, profesorilor de limba rromani şi de istoria rromilor, metodiştilor şi inspectorilor pentru problemele educaţionale ale rromilor, mediatorilor şcolari rromi, tutorilor pentru liceenii rromi etc. [cursuri de vară de limba rromani, cursuri de perfecţionare în metodica predării limbii rromani, cursuri de formare din perspectiva metodelor activ-participative, cursuri de istoria şi tradiţiile rromilor, cursuri de rromanipen educaţional, cursuri de formare a mediatorilor şcolari rromi etc.];

– În anul 2008, ca manager proiect, obţinerea finanţării de 5 mil. euro din fonduri structurale pentru atragerea a 8400 copii rromi, în vara anului 2009, la grădiniţa estivală şi la clasa I, prin organizarea a 420 de grădiniţe estivale premergătoare clasei I.

g. Alte lucrări şi contribuţii ştiinţifice

I. Participare la conferinţe cu prezentări de limba rromani, de planificare lingvistică rromani, de cultivarea limbii rromani în sistemul educaţional

a. internaţionale

1. în străinătate

1. 1. limba şi literatura rromani

Gheorghe Sarău [University of Bucharest, Romani language department] 7 January 2007, Romani vocabulary based on the composition of the Romani lexicon. Rromane lava kerdine andar i kompozicia le lavenqi), la „A language without borders… ”. An International Romani Language Conference Organised by the Roma Cultural Centre in Stochholm, in partnership with: Södertörn University College, Centre for Multiethnic Research/Uppsala University, Romano Paso-The International Romanes Institute in Hamburg, 7-9 January 2007.

Gheorghe Sarău 2002, I rromani literatùra Rumuniaθar, Berlin, Rromano PEN-Club und “Romano RAT”, 16 decembrie 2002 [Sala “Kaminzimer des Literaturhauses”, Fasanen Str. 23).

Gheorghe Sarău 2000, Andrutne śajutnimata vaś o barvalăripen e rromane ćhibăqo, comunicare la cea de-a cincea Conferinţă Internaţională de Limbă Rromani (Sofia-Bankya, 14-16 septembrie 2000).

Gheorghe Sarău 1994, I propozìcia (“i sadi fràza”) and-i xoraxani dialèkta vakerdini e xoraxane romenqar andar-o fòros Oltènica (Rumùnia), comunicare ştiinţifică prezentată la cel de-al doilea Congres de limba rromaní de la Amsterdam (8-12 decembrie 1994), 10 p [nepublicată].

Gheorghe Sarău 1994, Cuvinte rrome rare din România, Seminarul de lucru privind termenii rari în limba rromani, organizat de Grupul de Cercetări şi Acţiuni în Lingvistica Romani şi de Rromani Baxt (Franţa), Strasbourg. Alţi participanţi: Rene Gsell, Marcel Courthiade, Rajko Djurić etc.

1. 2. planificare lingvistică rromani, cultivarea limbii rromani, metodica predării limbii rromani

Gheorghe Sarău 2008, Limba rromani în contextul sistemului universitar românesc, Universitatea Juame I din Castellon, [masă rotundă organizată de Consulatul General al României în Barcelona şi Rectoratul Universităţii Juame I din Castellon, cu participarea a 50 de cadre didactice, studenţi, specialişti în educaţie şi intelectuali ai diasporei româneşti din Spania], luni, 7 iulie 2008, orele 11,00-13,00.

Gheorghe Sarău 2004, Situaţia programelor de limba, literatura şi istoria rromilor în România, [prezentare în cadrul grupului restrâns de experţi europeni în limba rromani la întâlnirea de lucru consacrată armonizării curriculum-ului de limba şi istoria rromilor], Strasbourg, 10 decembrie 2004.

Ph. Dr. Gheorghe Sarău 2004, A románi nyelven írt tankönv (nyelv, irodalom, kultúira és történelem helye a romániai oktatási rendszerben) [Cartea de limbă, literatură, istorie şi cultură rromă în sistemul educaţional din România],1 aprilie 2004, Pécs [Hotel Kikelet, organizatori: Institutul Goethe din Budapesta şi Liceul pentru băieşi “Ghandi”].Prelegerile, în maghiară şi germană, sunt stocate pe pagina Institutului Goethe din Budapesta [www.goethe.de/ms/bud/biblio/gandhi/ tagung/un_vor02.htm] şi însoţite de câte un material suplimentar, cu foto [www.goethe.de/ms/bud/biblio/gandhi/tagung/un_ref.htm].

Gheorghe Sarău 2003, E rumunikane progràmură vaś i edukàcia le rromenqi, Participare la masa rotundă “I rromani chib iз, avdǐves thaj taisa”], Macedonia-Skopje, 8-9 dec. 2003 [prezentare în cadrul Seminarului organizat de Fundaţia” darhia” din Skopje “Limba rromani ieri, azi şi mâine”, alături de Rajko Djurić, Marcel Courthiade, Ljatif Demir].

Gheorghe Sarău 2003, Expérience de la mise en place de l’enseignement de la langue Romani au niveau national, 04. 07. 2003, Universités Européennes d’été 2003, Universitatea Dijon, 1-6 iulie 2003.

Gheorghe Sarău 2003, Situaţia catedrei de limbă rromani de la Universitatea din Bucureşti, la „Seminarul catedrelor de limba şi cultura rromani (Praga, Nyitra, Paris, Bucureşti, Trieste)”, organizat la Berlin de “Romano Rat”, 22-25 mai 2003. [semnatar al Apelului pentru limba rromani, lansat de Conferinţa de la Berlin].

Gheorghe Sarău 2003, Manuale şi cursuri universitare de limba rromani, Seminarul organizat de Consiliul Europei privind identificarea şi omologarea materialelor şcolare în limba rromani, Consiliul Europei, Strasbourg, 26-27 mai 2003.

Gheorghe Sarău 2003, Limba rromani în România, Seminarul organizat de Consiliul Europei privind Identitatea, cultura şi limba rromani, Consiliul Europei, Strasbourg, 29 sept. – 1 oct. 2003.

Gheorghe Sarău 1995, Observations regarding methods of teaching the Romany language in Romanian schools, prezentare la “International Symposium: Education of Gypsies. Development of Teaching Material”, Atena, 6-9 aprilie 1995].

Gheorghe Sarău 1993 Remarques sur les methodes d’enseignement de la langue romaní dans les écoles roumaines, 9 p. [comunicare prezentată în cadrul celei de-a 5-a Şcoli Internaţionale de Limba Romaní “Patrin” desfăşurată în perioada 18. 09 – 1. 10. 1993 la Saint André de Sangonis (Franţa); publicată în franceză, engleză, germană, spaniolă, italiană.

 1. 1. 3. Şcolarizarea rromilor / învăţământul pentru rromi

Gheorghe Sarău 2008, Realizări privind învăţământul rromilor din România, Ministerul-Departamentul pentru Educaţie Catalan (Barcelona) [organizatori: Consulatul General al României în Barcelona şi Direcţiunea pentru Limbă şi coeziune socială. Participanţi: 45 specialişti în educaţia rromilor. Joi, 10 iulie 2008, orele 12,00-14,00.

Gheorghe Sarău 2005, Măsuri afirmative pentru rromi promovate de M. Ed. C., seminar în Spania, privind educaţia şi integrarea în muncă a rromilor [Roma EDEM–Pomotion of Roma/Traveller Integration and Equal Treatment in Education and Employment], 24 –25 noiembrie 2005, Madrid (Hotel Praga).

Gheorghe Sarău şi Georgiana Dumitraşcu 2004, E rumunikane àkcie dikhindoj i edukàcia le rromenqi, Moscova, 23 martie 2004, [susţinerea lucrării a fost făcută de Georgiana Dumitraşcu, în cadrul Festivalului internaţional de artă rromă. Moscova, 22-24 martie 2004].

Gheorghe Sarău 2003, E rumunikane progràmură vaś i edukàcia le rromenqi, prezentare în cadrul Seminarului”Unapredivanje obrazovanja Roma u Republici Srbiji”, organizat de Ministerul Educaţiei din Serbia şi Consiliul Europei, Belgrad, 10-12 octombrie 2003.

Gheorghe Sarău 2003, Realizări educaţionale pentru rromii din România, Seminarul de evaluare a Proiectului consacrat şcolarizării rromilor din Grecia, derulat de Universitatea din Ioannina, finanţat de Consiliul Europei, Universitatea din Ioannina, 9-14 aprilie 2003.

Gheorghe Sarău 2003, Contribuţii educaţionale pentru rromi, Seminarul de lucru derulat de Institutul Intercultural Timişoara, Centrul de Studii Ţigăneşti din Paris-Sorbona V şi Presencia Gitana-Spania, consacrat descrierii proiectelor educaţionale europene finanţate de PHARE, Madrid, 25-27 apr. 2003.

Gheorghe Sarău 2002, Modelul românesc privind învăţământul pentru rromi, prelegere prezentată în limba rromani la Seminarul internaţional de la Skopje, organizat de Consiliul Europei şi OSCE, în cadrul Pactului de stabilitate, în perioada 14-15 mai 2002, cu tema “Round Tabel on Roma and Education”.

Gheorghe Sarău 2001, Strategičeski programi za romi, prieti ot Ministerstvoto na obrazovanieto na Rumynia prez poslednite četiri godini, prelegere prezentată la A treia conferinţă internaţională”Noi tendinţe în predarea limbilor la copii aparţinând minorităţilor”, Varna-Departamentul pentru ridicarea calificării profesorilor” dr. Petăr Baron” din Varna.

Gheorghe Sarău 2001, Programe strategice promovate de MEC în ultimii 3 ani în domeniul şcolarizării rromilor [Seminar organizat de Centrul pentru Multiculturalitate din Novi Sad pentru cunoaşterea experienţei româneşti, în vederea pregătirii Legii Minorităţilor în Voivodina], Novi Sad, 31 martie 2001.

 1. 1. 4. rromanipenul

Gheorghe Sarău 2006, Initiatives and Gestures of Generosity concerning the Treatment of the Rroms by Lords, Writers and Thinkers following the Enlightenment Ideology in Moldavia and Muntenia, la „The International Historical Conference: Five Centuries of Forgotten Slavery”, Paris, 21-22. 03. 2006 [presentation: in Wednesday, 22 March 2006].

Gheorghe Sarău 2004, Realizări româneşti privind rromii (1990–2004), Berlin, Universitatea Humboldt, 30 oct. 2004 [Seminarul organizat de institutele culturale din Berlin şi de Institutul de Etnologie Europeană al Universităţii Humboldt].

Gheorghe Sarău 2003, Introduction of Roma language, history and culture in Kosovo, la “Roundtable on Roma, Ashkali, Egyptian Education in Kosovo”, OSCE Mission in Kosovo, 29-31 iul. 2003.

Gheorghe Sarău 2002, E maj anglutne akcie kontra le rromende and-I Rumunia зi k-o tradipen le rromenqo and-I Transnistria, la seminarul “Der Holocaust an den Roma in Europa” [Holocaustul rromilor în Europa], organizat de dr. Rajko Djuric, preşedintele Romano Rat e.V. din Berlin, în data de 16 dec. 2002.

Gheorghe Sarău 2000, Raport privind rromii din România, Seminar regional UNESCO, Budapesta, 25-28 noiembrie 2000, 20 p. [cu privire la raportul elaborat de Gheorghe Sarău].

a. internaţionale

2. în ţară

2. 1. limba şi literatura rromani

Gheorghe Sarău 2008, Aspecte fonetice în limba rromani, seminarul „Politici educaţionale şi practici pedagogice în context multilingv”, 13 iunie 2008, organizat la Universitatea Sapientia-filiala Miercurea Ciuc-de ISPMN (Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale),

Gheorghe Sarău 2000, Limba rromani şi rromii, chestionar completat/redactat la solicitarea Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine Bucureşti pentru Comitetul tehnic de coordonare şi Secretariatul general din cadrul UNESCO ETXEA (Bilbao) în vederea elaborării şi publicării (în anul 2001) a Raportului UNESCO “The World Languages Report”[adeverinţă din partea UNESCO ETXEA Bilbao, datată 13 dec. 2000].

Gheorghe Sarău 1992, Beitrag zur Chronologie der Studien betrefes der Zigeunersprache in Rumänien, comunicare prezentată la “Al XIV-lea Simpozion de tracologie. Relaţii traco-illiro-helladice”, Băile Herculane-Drobeta Turnu Severin, 14-19 sept. 1992 [în ziua de 16 sept., în secţia “Lingvistică. Arheomuzicologie. Tradiţii”, Preşedinte: Irina Kalushkaja. Moderator: Nicolae Saramandu]; Comunicarea a apărut sub titlul: Gheorghe Sarău, Beitrag zur Chronologie der Studien betrefes der Zigeunersprache in Rumänien şi, anterior, în volumul premergător simpozionului, ca rezumat, în anul 1992 (v. volum apărut în 1994).

2. 2. planificare lingvistică rromani, cultivarea limbii rromani, metodica predării limbii rromani

Gheorghe Sarău 2008, [Prezentarea modelului de Implementare a limbii rromani în sistemul şcolar şi universitar din România], în cadrul atelierului „Limba romani în context socio-politic”, desfăşurat cu prilejul Şcolii de vară a Universităţii Central-Europene (CEU-SUN), la Cluj Napoca, 12 iulie 2008, orele 17,30-18,00. [Moderator: Yaron Matras-Universitatea Manchester, 50 participanţi din diferite ţări].

Gheorghe Sarău 2008, Limba rromani. Planificarea lingvistică în Romînia, comunicare prezentată la seminarul „Cultură romă sau culturi ale grupurilor de romi?”. Consultare publică cu experţi naţionali şi internaţionali, Timişoara, 21 noiembrie 2008 [organizat, la Universitatea de Vest – Timişoara, de Centrul Naţional de Cultură al Romilor, Institutul Intercultural Timişoara].

Gheorghe Sarău 2003, Programe de succes privind promovarea limbii rromani în sistemul educaţional şi educaţia rromilor, în Seminarul” Romii şi educaţia: politicile europene în domeniu”, organizat de Institutul Intercultural Timişoara şi Universitatea de Vest Timişoara.

 1. 2. 3. Şcolarizarea rromilor / învăţământul pentru rromi

Gheorghe Sarău 2008, Mediatorii şcolari în contextul politicilor educative pentru rromii din România: evoluţii, situaţie actuală şi perspective, la seminarul „Seminar internaţional Pestalozzi. Consiliul Europei. Instrumente pentru îmbunătăţirea practicii mediatorilor şi asistenţilor şcolari rromi”, Timişoara, 20 noiembrie 2008 [Institutul Intercultural Timişoara, CCD Timiş, Consiliul Europei, Organizaţia Parudimos].

Gheorghe Sarău 2008, Constituirea şi capacitarea reţelelor de resurse umane rrome în sistemul educaţional [Prezentare făcută în data de 15 sept. 2008, la Tabăra de advocacy „Promovarea experţilor romi în domeniul sănătăţii” (Piatra Neamţ, 8-16 sept. 2008), organizată în contextul programului “Burse medicale pentru romi” de OSI Budapesta şi „Sastipen”-Centrul Romilor pentru Politici de Sănătate].

Gheorghe Sarău 2008, Practici pozitive prind educaţia rromilor, Seminarul internaţional „Politici locale pentru integrare. România în 2008”, organizat de Centro Polifunzionale don Calabria, Bernard Brunhes International şi Institutul Naţional de Statistică, 9 iun. 2008, orele 11,00-12,00.

Gheorghe Sarău 2007, Realizări ale Ministerului Educaţiei şi Cercetării pentru

şcolarizarea rromilor, Prezentare la seminarul „Şanse egale într-o Europă extinsă”. Conferinţă internaţională privind provocările integrării în Uniunea Europeană, organizat de Fundaţia Dezvoltarea Popoarelor, Bucureşti, Hotel Majestic, 26-27 febr. 2007, prezentare în 26 febr. 2007.

Gheorghe Sarău 2007, Sikerek a roma oktatás terén Rommániaban, la seminarul „Nemzetközi roma konferencia Tanoda Egyesület. Szentmárton-Bihor -Diószeg-Nagyvárad”, Sânmartin (jud. Bihor), 2007 .X. 19-20 [prezentare: sâmbătă 20 oct. 2007].

Gheorghe Sarău 2006, Istoricul învăţământului pentru romi. Efectele cunoaşterii de către cadrele didactice nerome şi rome a politicilor educaţionale privind învăţământul pentru romi, Seminarul Dromèsqere-Eoroskòla, Institutul Intercultural Timişoara, 07 mai 2006.

Gheorghe Sarău 2005, Programe de succes ale MEC privind educaţia rromilor, prezentare la Scoala internaţională de vară a cadrelor didactice maghiare, Sovata, 9 iul. 2005, Organizator: Eva Porsche.

Gheorghe Sarău 2004, Programe strategice ale M.Ed.C. privind învăţământul pentru rromi, prezentare la seminarul internaţional consacrat formării mediatorului şcolar şi a profesorului de suport rrom, organizat de Institutul Intercultural Timişoara şi Consiliul Europei, Timişoara, 1-4 aprilie 2004.

Gheorghe Sarău 2004, Politici publice pentru facilitarea accesului rromilor la educaţie în România, prezentare la seminarul internaţional “Accesul reprezentanţilor minorităţii rroma pe piaţa muncii”, organizat de Institutul Român de Educaţie a Adulţilor şi de Institutul Intercultural din Timişoara, Universitatea de Vest, Timişoara, 26 mai 2004, orele 11,00-13,00.

Gheorghe Sarău 2003, Configuraţia sistemului educaţional pentru rromi în România, prelegere prezentată la Universitatea de Vest din Timişoara, 12 decembrie 2003, Amfiteatrul 33, orele 17,00-19,00 [organizată de UVT-Departamentul de Sociologie-Antropologie şi Institutul Intercultural Timişoara; alţi conferenţiari: Ch. Giordano-Univ. Fribourg, prof. Jean Pierre Liegeois – Univ. Sorbonne].

Gheorghe Sarău 2004, Programe de succes privind educaţia rromilor, la Conferinţa organizată în cadrul Proiectului româno-ungar din euroregiunea Bihor-Hajdu Bihar, şi desfăşurată la Oşorhei-Oradea, în data de 21 decembrie 2004.

Gheorghe Sarău 2003, De ce un învăţământ nuanţat etnic pentru rromi?, prelegere susţinută în cadrul seminarului organizat de “Help” Iaşi şi partenerii din Belgia, Franţa, Spania şi Italia, în cadrul Programului Comenius consacrat educaţiei rromilor (“Metode şi strategii pedagogice pentru personalul didactic care lucrează cu elevi rromi”), Bucureşti, 13 oct. 2003.

Gheorghe Sarău 2002, Măsuri afirmative ale Ministerului Educaţiei şi Cercetării privind şcolarizarea rromilor, prelegere prezentată în 11 noiembrie 2002, la Simpozionul internaţional “politici de protecţie a minorităţilor în Germani şi Europa de sud-est. Romii între practici şi politici guvernamentale”, desfăşurat la Institutul Goethe din Bucureşti, în cadrul Pactului de Stabilitate, în perioada 11-12 noiembrie 2002.

Gheorghe Sarău 2002, Modelul românesc al învăţământului pentru rromi, prelegere prezentată în Seminarul internaţional “Improving education”, desfăşurat între 11-14 iulie 2002, la Sinaia, organizat de CEDU 2000+.

Gheorghe Sarău 2001, Stadiul reformelor privind învăţământul pentru rromi promovate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării din România. Seminarul internaţional EURROM (Franţa, România, Slovacia, Spania) “Integrarea culturii rromilor în educaţia şcolară şi extraşcolară” ,Timişoara, 8-11 noiembrie 2001 organizat de Institutul Intercultural din Timişoara şi de Consiliul Europei, cu concursul MEC. Moderator: Jean-Pierre-Liegeois.

Gheorghe Sarău 2000, Gheorghe Sarău (inspector MEN minorităţi-rromi): Metodologii de recuperare în învăţământ dezvoltate de MEN – Direcţia pentru Minorităţi, Seminar organizat de SON-Centrul Educaţia 2000+ pentru evaluarea şi implementarea proiectului “A doua şansă”, Sinaia, 9-13 iulie 2000.

2. 4. rromanipenul

Gheorghe Sarău 2008, The Issue of Intercultural Education in Romania Today, Third Annual Network Conference-2008 „Intercultural Dialogue in Education: Trainning Teachers for the Future”, Olăneşti-Rm. Vâlcea, June 2-4 [Program Comenius-C 3, prezentare în data de 2 iunie 2008, 50 participanţi din 12 ţări].

Gheorghe Sarău 2005, De ce „Mămăliga te aşteaptă?”, prezentarea filmului omonim, cu concursul Ambasadei Marii Britanii la Bucureşti, în data de 20 ian. 2005, la Uzinexport Hall (Citibank). Regizor: Laurenţiu Calciu [Vorbitori: Ambasadorul Marii Britanii, Excelenţa Sa dl. Quinton Quayle, prof. Gheorghe Sarău (Univ. Bucureşti), producătorul filmului – dl. Rupert Wolfe Murray şi regizorul Laurenţiu Calciu].

Gheorghe Sarău 2000, Strategii pentru integrarea socială a rromilor. Policies for the social inclusion of Roma people, prezentare la seminarul internaţional “Social Inclusion for Roma Population through Education and Training”, Sinaia, 12-14 octombrie 2000.

Gheorghe Sarău 1995, Probleme ale minorităţii romilor din România. Problèmes de la minorité des Tziganes en Roumanie. Problems of the Gypsy (Romany) minority of Romania, prelegere ţinută în ziua de vineri 14 iul. 1995, orele 16,00-18,00, în cadrul Cursurilor de vară de limba, literatura şi civilizaţia română, organizate de Universitatea din Iaşi.

2. 5. altele

Gheorghe Sarău 1982, Oglindirea literaturii române în Enciclopedia bulgară, comunicare prezentată la cel de-al III-lea “Simpozion român-bulgar”, Bucureşti, 14-18 oct. 1982 [nepublicată].

b. naţionale

1. 1. limba şi literatura rromani

Gheorghe Sarău 2000, Mijloace interne de îmbogăţire a lexicului limbii rromani (la origine împrumuturi), “Al doilea colocviu naţional de bilingvism” organizat de prof. univ. dr. Olga Murvai, 9-10 iunie 2000, la Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine Bucureşti.

Gheorghe Sarău 2000, Despre unitatea dialectelor limbii rromani, prelegere susţinută la deschiderea “Cursului de perfecţionarea cadrelor didactice rrome şi nerrome care lucrează în şcoli cu copii rromi” organizat de “P.E.R. Târgu Mureş şi I. Şc. Jud. Mureş, 29 martie 2000.

Gheorghe Sarău 1999, Sufixul adverbial –es, comunicare prezentată la Seminarul organizat de Catedra de limbi orientale a Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine-Universitatea Bucureşti, iunie 1999 [nepublicată].

Gheorghe Sarău 1997, Criterii socio-lingvistice pentru delimitarea principalelor dialecte rrome din România, Conferinţa naţională de bilingvism, Bucureşti, l6-17 iunie l997; comunicare prezentată în ziua de l7 iunie 1997 şi publicată în vol.

Gheorghe Sarău 1993, 105 ani de la publicarea “Gramaticii” lui József Károly Lajos, “Arheducele József” şi 115 ani de la naşterea lui Ponori Thewrewk [Török] Emil, coautor al lucrării (Czigány nyelvtan [Manual de limba romaní]. Romano csibakero sziklaribe, Budapest, 377 l.), comunicare (8 p.) prezentată [în numele autorului de către Gheorghe Nicolae] la Simpozionul organizat, cu prilejul evenimentelor de mai sus, la Coltău [Baia Mare], de către ROMANI CRISS, în ziua de 29 oct. 1993 [nepublicată].

Gheorghe Gheorghe Sarău Nicolae 1986, Criterii socio-lingvistice în clasificarea colectivităţilor de ţigani, comunicare prezentată la Simpozionul “Implicaţiile sociologiei în cercetarea limbii şi literaturii”, Bucureşti, 28-29 mar. 1986 [nepublicată];

 1. 1. 2. planificare lingvistică rromani, cultivarea limbii rromani, metodica predării limbii rromani

Gheorghe Sarău 2008, Limba rromani. Planificarea lingvistică în Romînia, comunicare prezentată la Sesiunea de comunicări ştiinţifice a Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine-Universitatea din Bucureşti, vineri, 7 noiembrie 2008.

Gheorghe Sarău 2008, Cultivarea limbii rromani şi a istoriei rromilor în sistemul

educaţional, prezentare la simpozionul „Educaţia şi integrarea socială a populaţiei de etnie rromă”. Abordări istorice, sociale, etnografice, culturale, psihologice,pedagogice, 10–11 octombrie 2008, Organizatori: ASTRA [= Asociaţiunea Transilvană pentru Literatura Română şi Cultura Poporului Român], Instituţia Prefectului Judeţului Sibiu, Consiliul Judeţean Sibiu şi Universitatea “L. Blaga” Sibiu.

Gheorghe Sarău, Betrice Almăşan 2004 [Universitatea din Bucureşti], Formarea institutorilor pentru direcţia de studii limba rromani prin învăţământ la distanţă, Conferinţa naţională de eLerning 2004 – Universitatea din Bucureşti – Departamentul ID CREDIS, sâmbătă 11 dec. 2004.

Gheorghe Sarău 2004 [moderator al sesiunii şi autor al comunicării prezentate Cuvinte formate prin compunere], Conferinţa naţională “Lingua Pax”, Universitatea din Bucureşti, vineri, 14 mai 2004, orele 15,30-19,00.

Gheorghe Sarău 2002, Materiale educaţionale în limba rromani, prelegere la Inspectoratul Şcolar Judeţean Bacău, cu participarea forurilor culturale din localitate, în data de 22 februarie 2002.

Gheorghe Sarău 1994, Seminarul: Limba romaní şi politici educaţionale, mai 1994, Localitatea”1 Decembrie” [Bucureşti]; intervenţie nepublicată.

 1. 1. 3. Şcolarizarea rromilor / învăţământul pentru rromi

Gheorghe Sarău 2008, Conferinţa internaţională privind bursele acordate elevilor rromi liceeni din Transilvania, organizată de REF (Roma Education Fund) şi CRCR, Cluj Napoca, 11-12 decembrie 2008.

Gheorghe Sarău 2008, Practici pozitive privind învăţământul pentru rromi, prezentare la  simpozionul „Educaţia şi integrarea socială a populaţiei de etnie rromă”. Abordări istorice, sociale, etnografice, culturale, psihologice, pedagogice, 10–11 octombrie 2008, Organizatori: ASTRA [= Asociaţiunea Transilvană pentru Literatura Română şi Cultura Poporului Român], Instituţia Prefectului Judeţului Sibiu, Consiliul Judeţean Sibiu şi Universitatea “L. Blaga” Sibiu.

Gheorghe Sarău 2008, Realizări şi provocări în domeniul învăţământului pentru rromi, [seminarul de formare din perspectiva nediscriminării, adresat tinerilor studenţi], Organizator: CNCD, Mangalia, 1 iulie 2008, orele 15,00-17,00.

Gheorghe Sarău 2007, Reglementări privind învăţământul pentru rromi, la Şcoala gimnazială nr. 1 Brăhăşeşti (Galaţi), în 27 apr. 2007, în cadrul proiectului „Idealuri, aspiraţii… ” [alt invitat prezent: Delia Grigore].

Gheorghe Sarău 2007, Realizări de succes ale MECT privind învăţământul pentru rromi, la seminarul organizat de ANR (Agenţia Naţională pentru Romi) pentru consilierii rromi şi experţii din BJR-uri, la Sinaia, în 18-20 septembrie 2007 [prezentare în 19 sept. 2007, seminarul: „Asigurarea corelării politicilor publice pentru romi”].

Gheorghe Sarău 2005, Programe educaţionale pentru rromi. Realizări şi perspective [organizator şi formator la Cursurile naţionale de formare a cadrelor didactice nerrome care lucrează cu elevi şi copii rromi în domeniul rromanipenului educaţional, 15 cursuri a câte două zile fiecare (pentru educatori, învăţători, profesori şi directori), în perioada iunie-septembrie 2005, la Costineşti şi Sânmartin: Organizator: M.Ed.C.; co-organizator: Salvaţi Copiii!; UNICEF, P.E.R. Tg. Mureş, Romani CRISS. La toate cele 15 stagii de formare, Gheorghe Sarău a prezentat expunerea de mai sus, 2 ore/stagiu].

Gheorghe Sarău 2005, Educaţia copiilor rromi–reglementări, cerinţe, Întâlnire cu reprezentanţii mass-media, organizat de Salvaţi Copiii (Proiect PHARE 04. 02), Sinaia, în 7-9 oct. 2005.

Gheorghe Sarău 2005, Reglementări privind educaţia copiilor rromi, Seminarul adresat cadrelor didactice nerrome care lucrează cu elevi şi copii rromi, organizat de Salvaţi Copiii (Proiect PHARE 2003/005/551. 01. 05/04/02), la Sinaia, în 4-6 nov. 2005.

Gheorghe Sarău 2005 [comunicare], Politici educaţionale pentru rromi. Realizări şi perspective. Rolul inspectorilor şi directorilor de şcoli, la Al VII-lea seminar de lucru pentru inspectorii rromi, organizat, în 25–27 februarie 2005, la Sovata, de MECT în parteneriat şi cu finanţarea PER Tg. Mureş, fiind consacrat tehnicii de comunicare în sistemul educaţional pentru rromi, vineri, 25 febr. 2005, orele 15,30-19,00.

Gheorghe Sarău 2005, „Chiar vin şi rromii la şcoală?”, Seminarul de lansare a proiectului “Şi fetele rome merg la şcoală”, organizat de CEDU 2000+ şi UNICEF, 10 oct. 2005.

Gheorghe Sarău 2004, Reglementările Ministerului Educaţiei şi Cercetării privind educaţia copiilor dezavantajaţi, cu prioritate rromi, prezentată la instruirile cadrelor didactice şi a consilierilor participanţi la proiectul “Servicii complexe pentru copii şi familii cu risc de excludere socială”, derulat de Organizaţia “Salvaţi Copiii!”, desfăşurate la: Buşteni (în data de 23 ian. 2004), Sighişoara (30 ian. 2004).

Gheorghe Sarău 2004, Eficienţa măsurilor afirmative din învăţământul liceal şi universitar pentru romi, în seminarul “Eficienţa aplicării măsurilor afirmative pentru romi din sistemul educaţional”, organizat de Agenţia de Monitorizare a Presei “Caţavencu” şi Romani CRISS, Bucureşti, 5 august 2004.

Gheorghe Sarău 2003 [organizator şi formator], Contribuţia reţelelor educaţionale proprii la structurarea şi consolidarea pe plan local a învăţământului destinat rromilor [Seminar iniţiat de Gheorghe Sarău (MECT) şi Eugen Crai (UNICEF), cu participarea inspectorilor rromi, a metodiştilor rromi şi a reprezentanţilor rromi din BJR-uri (Prefecturi) şi ONG-uri, 155 pers., Bucureşti, Crownw Plaza, 24-26 nov. 2003, în vederea formării de reţele educaţionale locale tripartite].

Gheorghe Sarău 2003, Strategia MECT privind educaţia copiilor rromi, Seminarul FONPC –UNICEF, Bucureşti, 22 noiembrie 2003.

Gheorghe Sarău 2003 [formator], Realizări şi perspective în activitatea inspectorilor cu educaţia rromilor (din judeţele cuprinse în Proiectul CEDU 2000+ şi SLO Olanda “Şanse egale”), Sinaia, 10 oct. 2003.

Gheorghe Sarău 2003, Realizări şi perspective în colaborarea dintre MECT şi CEDU 2000+ în derularea Proiectului CEDU 2000+ şi SLO Olanda “Şanse egale”), Sinaia, plen, sesiunea de deschidere, 9 oct. 2003.

Gheorghe Sarău 2003, Strategia MECT în problematica rromă pe domeniul educaţiei, Seminarul “Educaţia copiilor rromi-perspective: Contribuţii la elaborarea unei strategii comune”, Poiana Braşov, 12 septembrie 2003.

Gheorghe Sarău 2003, Programe strategice ale MEC privind învăţământul pentru rromi, Seminar organizat de “Salvaţi Copiii!”, Tg. Mureş, 16-17 mai 2003.

Gheorghe Sarău 2003, Programe strategice ale MEC privind învăţământul pentru rromi, Seminar organizat de “Proiectul pentru Relaţii Etnice”-PER, Tg. Mureş, 17 mai 2003.

Gheorghe Sarău 2003, Programe strategice ale MEC privind învăţământul pentru rromi, Seminarul “Educaţie pentru toleranţă şi nediscriminare faţă de copiii rromi” organizat de “Salvaţi Copiii!”, Moeciu, 2 mai 2003.

Gheorghe Sarău 2002, Stadiul învăţământului pentru rromi, la Seminarului PER privind educaţia rromilor şi lansarea compactdiscului de limba rromani (alături de Moca Rudolf, Maria Koreck, Olga Mărcuş, Tudor Hreniuc), 18-19 februarie 2002.

Gheorghe Sarău 2002, Stadiul învăţământului pentru rromi. Realizări şi perspective, prelegere prezentată în cadrul seminarelor de lucru organizate de “Salvaţi Copiii!” în: Bucureşti (31 martie 2002), Târgovişte (18 aprilie 2002), Piteşti (4 aprilie 2002).

Gheorghe Sarău 2002, Contextul legislativ actual privind recuperarea şcolară, Al 4-lea seminar de lucru al organizaţiilor guvernamentale şi neguvernamentale care derulează programe educaţionale pentru rromi în Bucureşti, desfăşurat la Şcoala Rut-Fundaţia Providenţa, Bucureşti, 16 aprilie 2002.

Gheorghe Sarău 2002, Modelul românesc al învăţământului pentru rromi, prelegere prezentată în 20 aprilie 2002 la Seminarul destinat învăţământului pentru minorităţi (organizat de MIP [Ministerul Informaţiilor Publice], MEC şi I.Şc. Jud. Sibiu, desfăşurat la Sibiu 19-21 aprilie 2002.

Gheorghe Sarău [organizator şi prezentare prelegere] 2002, Realizările MEC în domeniul educaţiei rromilor în perioada noiembrie 2000-mai 2002, Al 6-lea seminar de lucru al inspectorilor pentru învăţământul destinat rromilor, Brăila, 27-29 mai 2002.

Gheorghe Sarău 2002, Modelul românesc al învăţământului pentru rromi, prelegere prezentată la Cursul “Tineret-minorităţi naţionale-democraţie“, desfăşurat la Mamaia, în perioada 18-22 iunie 2002, şi organizat de O.P.R.E. (Organizaţia Proiecte Rrome Etno-culturale).

Gheorghe Sarău 2001, Programele strategice ale Ministerului Educaţiei şi Cercetării privind educaţia rromilor din ultimii trei ani, Seminarul naţional EURROM “Integrarea culturii rromilor în educaţia şcolară şi extraşcolară”, Timişoara, 2-3 iunie 2001 organizat de Institutul Intercultural din Timişoara şi de Consiliul Europei, cu concursul MEC. Moderator: Jaques Chevallier.

Gheorghe Sarău 2001, Programe strategice ale MEC privind învăţământul pentru rromi, prezentări la seminarele de formare ale organizaţiei “Salvaţi copiii!” consacrate schimbării atitudinii faţă de elevii rromi în şcoli (stagii organizate la Piatra Neamţ (mai 2001), Iaşi (iunie 2001), Snagov (august 2001), Craiova (sept. 2001).

Gheorghe Sarău 2000, Programe strategice ale MEN privind învăţământul pentru rromi, prezentare la seminarele de formare ale organizaţiei “Salvaţi copiii!” consacrate schimbării atitudinii faţă de elevii rromi în şcoli (“O nouă mentalitate faţă de copiii rromi”) organizate la Moeciu (6-9 aprilie 2000), Târgu Mureş (4-7 mai 2000), Saturn (19-22 iulie 2000).

Gheorghe Sarău 1997, Legislaţia şi iniţiativele Ministerului Învăţământului pentru şcolarizarea copiilor rromi, Seminarul “Educarea copiilor din comunităţile de rromi”, organizat de Institutul Intercultural din Timişoara şi ROMANI CRISS, la Timişoara în perioada 8-11 mai l997.

 1. 1. 4. rromanipenul

Gheorghe Sarău 2006, Din istoricul breslei florarilor din România, prezentare publică la “Ziua florarilor”, desfăşurată în Bucureşti (sect. 2, Parcul Plumbuita), la data de 28 mai 2006 şi organizată de Asociaţia florarilor şi Primăria sect. 2 Bucureşti.

Gheorghe Sarău 2005, Acte premergătoare Dezrobirii, prezentare în cadrul seminarului desfăşurat la Palatul Parlamentului, organizat de Partida Romilor şi Camera Deputaţilor, joi, 24 febr. 2005.

Gheorghe Sarău 2005, Cuvânt privind educaţia rromilor, în cadrul ceremoniei pentru 8 Aprilie (Ziua internaţională a romilor), de la Teatrul Naţional din Bucureşti, desfăşurată în 9 aprilie 2005, cu participarea următorilor: dl. Sicluna (Consiliul Europei), Hans Caldaras (solist rrom din Suedia), Elena Udrea, Theodor Meleşcanu, Ludovic Orban, Anne de Ligne, Pierre Poupard, Mona Muscă, Nicolae Păun, Delia Grigore, Ilie Dincă, Doru Tufiş, pictorul rrom Eugen Raportoru, Gheorghe Ivan, Gheorghe Răducanu, Christiane Cosmatu ş.a.

Gheorghe Sarău 2005, [participare şi intervenţii la…] „Masa rotundă prilejuită de aniversarea a 620 ani de la prima atestare a rromilor în spaţiul românesc”, Sala Drepturilor omului, Camera Deputaţilor, Palatul Parlamentului, 17 oct. 2005 [Lansarea şi a Manualului de istoria şi tradiţiile rromani].

 1. 1. 5. altele

Gheorghe Sarău 2003, Precizări metodologice privind conţinutul şi aplicarea variantei revizuite a Programei de limba română pentru clasele şi grupele cu predare monolingvă în limbile materne, la clasa I şi a II-a, prezentare la seminarul organizat de CNFP [Centrul Naţional de Formare a Personalului din Învăţământul Preuniversitar] “program de informare/formare a învăţătorilor ce vor fi încadraţi la clasa I, in anul şcolar 2003/2004, Bucureşti, 12-13 iunie 2003 [prezentare în data de 12 iun. 2003].

Gheorghe Sarău 2001, Modalităţi de apărare a dreptului de autor, Cursul de formare “Tinerii rromi şi modalităţile de promovare culturală prin mass-media”, organizat de OPRE (Organizaţia pentru Proiecte Rrome Etnoculturale), Mamaia, 24-28 iulie 2001.

Gheorghe Sarău 1982, Fidelitatea în traducere, comunicare prezentată la “Sesiunea Cercurilor Ştiinţifice Studenţeşti”, Bucureşti, 13-14 mai 1982 [nepublicată].

II. Planificare lingvistică rromani, cultivarea limbii rromani în sistemul educaţional, şcolarizarea rromilor

1. capitole în volum

Sarău, Gheorghe 2008, Limba romani, în „Murvai, Laszló (coordonator), Gheorghe Sarău, Maria Koreck (coordonator) /…/: Învăţământul pentru comunităţile lingvistice din România în anii şcolari 2006-2007 şi 2007-2008”, (Bucureşti: Project on Ethnic  Relations, 112 p.), p. 69-77.

Gheorghe Sarău 2006, Limba rromani, în vol. „dr. Murvai Laszlo, dr. Gheorghe Sarău, Vieroslava Timar: Panorama învăţământului pentru minorităţile naţionale din România în perioada 2003-2006”, Bucureşti: Editura CNI, p. 53-55.

[vol. apărut şi în limbile engleză şi germană, cu titlurile: General View of education for national minorities in Romania during 2003-2006, respectiv Panorama des Unterrichts für Nationale Minderheiten in Rumänien in der Zeitspanne 2003-2006].

Gheorghe Sarău 2006, Accesul la educaţie al copiilor aflaţi în situaţii de excluziune, în vol. „dr. Murvai Laszlo, dr. Gheorghe Sarău, Vieroslava Timar: Panorama învăţământului pentru minorităţile naţionale din România în perioada 2003-2006”, Bucureşti: Editura CNI, p. 57-63

[vol. apărut şi în limbile engleză şi germană, cu titlurile: General View of education for national minorities in Romania during 20003-2006, respectiv Panorama des Unterrichts für Nationale Minderheiten in Rumänien in der Zeitspanne 2003-2006].

Gheorghe Sarău 2006, Experienţa românească privind învăţământul pentru rromi şi predarea limbii materne rromani în perioada 1998–iunie 2006, Bucureşti: MEdC, în „Buletinul informativ privind învăţământul pentru rromi”, nr. 26-27/2006.

Gheorghe Sarău 2006, O siklǒvipen e rromane ćhibăqo anθ-i Rumùnia, în „Gina Anton: Limba şi literatura rromani. Modulul 1. Ghidul elevului”, Bucureşti: Editura Centrul Step by Step, p. 54-55.

Gheorghe Sarău 2004, Şcoala 14 Buzău la o sută de ani, în numărul special “Centenar” editat cu prilejul marcării centenarului acesteia [sărbătorit, în data de 17 dec. 2004, unde este prezent şi Gheorghe Sarău, Şcoala cu elevi rromi capătând denumirea “Mihail Kogălniceanu”], p. 10].

[Gheorghe Sarău; Stanciu, Filip; Cace, Sorin] 2002, Educaţia copiilor rromi. Specificităţi şi perspective integrate, Bucureşti: ECHOSOC-Fundaţia pentru recuperare, integrare şi recuperare socială, în parteneriat cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Agenţia pentru Dezvoltarea Comunitară “Împreună “ şi Biroul Internaţional al Muncii (BIM), p. 1-16 [cu o traducere în rromani de Isabela Mihalache, p. 17-32].

Gheorghe Sarău 2002, Limba rromani, în “Timpul prezent în învăţământul minorităţilor naţionale din România. Realizări ale anului şcolar 2001-2002 şi perspective”, volum editat de Direcţia Generală de Învăţământ în Limbile Minoriotăţilor din Ministerul Educaţiei şi Cercetării cu finanţare de la Departamentul pentru Relaţii Interetnice din cadrul Ministerului Informaţiilor Publice, Cluj Napoca: Editura Studium, p. 41-49 [volumul are şi variante în limbile engleză, germană şi franceză].

Gheorghe Sarău 2001, Limba rromani, în vol. “Ministerul Informaţiilor Publice şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării: Minorităţi şi învăţământ în România. Anul şcolar 2000-2001”, Editura Studium: Cluj Napoca, p. 61-66.

Ministerul Informaţiilor Publice şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării 2001, Minorităţi şi învăţământ în România. Anul şcolar 2000-2001, Editura Studium: Cluj Napoca, 208 p. Redactor-coordonator [şi autor]: László Murvai. Redactori [şi autori]: Leman Ali, Christiane Cosmatu, Ivan Kovaci, Gheorghe Sarău, Filip Stanciu, Vieroslava Timar [Lucrarea a fost tipărită şi în variantele engleză, franceză şi germană, la aceeaşi editură, în acelaşi an, sub titlurile: Minorities and Education in Romania; Minorités et Eenseignement en Roumanie; Minderheiten und Unterricht in Rumänien].

[Ministerul Educaţiei Naţionale din România, Direcţia Generală de Învăţământ pentru Minorităţile Naţionale] 2000, Ethosul învăţământului pentru minorităţi naţionale din România. Anul şcolar 1999-2000, Cluj Napoca: Editura Studium, 2000, 155 p. Redactor-coordonator: Làszlò Murvai, Redactori: Ali Leman, Christiane Cosmatu, Ivan Kovaci, Gheorghe Sarău, Vieroslava Timar; v. şi cap. Limba rromani (p. 57-60), elaborat de Gheorghe Sarău. [Lucrarea a fost tipărită şi în variantele engleză, franceză şi germană, cu acelaşi număr de pagini, la aceeaşi editură, în acelaşi an, sub titlurile: The Ethos of Education for National Minorities in Romania; L’ éthos de l’enseignement pour les minorités nationales de Roumanie; Das Ethos des Unterrichts für Nationale Minderheiten in Rumänien].

[Direcţia Generală de Învăţământ pentru Minorităţile Naţionale-Ministerul Educaţiei Naţionale] 1999, Configuraţia actuală a învăţământului pentru minorităţile naţionale din România, Cluj Napoca: Editura Studium, 116 p. [Redactor-coordonator: Laszlo Murvai; Redactori: Leman Ali, Christiane Cosmatu, Attila Klarik, Ivan Kovaci, Gheorghe Sarău, Ildiko Szatmari, Vieroslava Timar.] A se vedea şi cap.: Gheorghe Sarău, Limba rromani, p. 65-66 şi p. 76, 77.

[Ministère de L’ Education Nationale de Roumanie-Direction Générale Enseignement pour les Minorités Nationales] 1999, La configuration actuelle de l’ enseignement pour les minorités nationales de Roumanie. The Present-day Educational System for National Minorities in Romania. Die Gegenwartige Struktur des Unterrichts in der Sprache der Nationalen Minderheiten in Rumaniein, Cluj Napoca: Editura Studium, 1999, 350 p. Redactor-coordonator: Laszlo Murvai; Redactori: Leman Ali, Christiane Cosmatu, Attila Klarik, Ivan Kovaci, Gheorghe Sarău, Ildiko Szatmari, Vieroslava Timar. A se vedea şi cap. Gheorghe Sarău, La langue rromani (68-69), Romany language (181-182), Romani [Sprache] (295-296).

2. publicaţii on-line

Gheorghe Sarău [autor principal şi redactor] 1999, Buletinul informativ privind învăţământul pentru rromi, Bucureşti – Târgu Mureş, nr. 1/oct. 1999 [Nr. 2 – 33, apărute între 2000- 2009, la Bucureşti, MECT].

Gheorghe Sarău [autor şi redactor] 1999, Anuarul “Învăţământul pentru rromi în anul şcolar 1998-1999″, ediţia I, 140 p. [publicat, la 1 ian. 1999, pe pagina de Internet a MEN www.edu.ro].

III. Traduceri apărute în publicaţii

1. 1. traduceri în alte limbi, apărute în ţară

Gheorghe Sarău 1991, [Traduceri în limba bulgară din eseistica lui Constantin Noica ] “Luceafărul bulgar”, [Bucureşti], 1991, nr. 4 (10), p. 4; nr. 6 (12), p. 3.

1. 2. traduceri în limba română, apărute în străinătate

Gheorghe Sarău [traducere şi prezentare de:…], 1992, Hotărârea “Alfabetul rom” Versiunea română a Hotărârii “Alfabetul rom” de la Varşovia,  “Informaciaqo lil”, no 1-2, Januára-Februára, 1992, p. 13.

1. 3. traduceri în limba română, apărute în ţară

Autori traduşi, între 1982-1987: Ghencio Uzunov, Kiril Vaklev, P. Gonkov, Stanislav Stratiev, Radoi Ralin, Örkény István, Dimităr Ianakiev, Kostadin Kiulumov, Liubomir Ianov, Iurij Moşeşvili, Nikolaj Elin şi Vladimir Kaşaev, Iordan Popov.

Gheorghe Sarău 1987, [proză scurtă umoristică tradusă din autori bulgari, sovietici, unguri] în revista “Astra” [Braşov] nr 1, 7/1987.

Gheorghe Sarău 1987, Umor bulgăresc, “Almanahul Flacăra” (1987).

Gheorghe Sarău 1985, [proză scurtă umoristică tradusă din autori bulgari, sovietici, unguri ]în revista “Astra” [Braşov], nr. 2, 8, 11/1985.

Gheorghe Sarău 1985, Umor bulgăresc, “Facăra Rebus”, nr. din 1 ian. 1985, nr. 5 /1985.

Gheorghe Sarău 1984, [Traduceri din proză umoristică] în volumul “Se căsătoresc dovleceii” (Braşov, 1984, p. 66, 67, 110, 148).

Gheorghe Sarău 1984, [proză scurtă umoristică tradusă din autori bulgari, sovietici, unguri] în revista “Astra” [Braşov] nr. 2 /1984.

Gheorghe Sarău 1984, Umor bulgăresc, “Facăra Rebus”, nr. din 1 febr. 1984, 1 dec. 1984.

Gheorghe Sarău 1983, [proză scurtă umoristică tradusă din autori bulgari, sovietici, unguri în revista “Astra” [Braşov] nr 2, 4, 8 /1983.

Gheorghe Sarău – Pârvuleţ 1983, [Traducere], “Astra” [Braşov] nr. 5 /1982.

Gheorghe Sarău 1982, Umor bulgăresc. Traducere de Gheorghe Sarău, în revista “Urzica”, nr. 4 [debut].

IV. contribuţii apărute în publicaţii de mediatizare a ştiinţei şi culturii

1. limba rromani

Gheorghe Sarău [recenzie] 2002, Nicolae Bobu: Creaţia în viziunea limbii şi judecăţii de pace a rromilor, 2002, Tg. Jiu: Ed. “Gorjeanul”, în “Crinul satelor”, nr. 14, 2000, p. 56-57.

Gheorghe Sarău [recenzie] 2001, Primul abecedar rrom din România publicat de trei învăţătoare rromiţe [Paula Mailat, Olga Mărcuş, Mirena Cionca], “Asul de treflă”, nr. 6(99), anul IX (2001), p. Coperta II [cu traducere în rromani realizată de Isabela Bănică, la p. 16 ].

[Gheorghe Sarău] 2000, Concurs de limbă rromani în Tabăra de la Eforie Sud, “Asul de treflă”, Nr. 85 (2000), p. 21.

Gheorghe Sarău 2000, Ghid de conversaţie rrom-român realizat de Gh. Sarău. Saluturi şi complimente, “Asul de treflă”, Anul IX, nr. 90, p. 31.

Gheorghe Sarău 2000, Ghid de conversaţie român-rrom (Bucureşti: Editura Kriterion, 2000), Anul IX, nr. 1 (94), p. 16-17.

Gheorghe Sarău 1999, Abecedarul rrom, “Asul de treflă”, nr. 76, anul VII (1999), p. 31.

[Gheorghe Sarău] 1998, Cursuri prin corespondenţă pentru limba rromani, “Asul de treflă”, anul VI (1998), nr. 70, p. 5.

Gheorghe Sarău 1998, Limba noastră cea de toate zilele. Alfabetul limbii rromani

(ţigăneşti), “Asul de treflă”, anul VI (1998), nr. 70, p. 12 [reprodus şi în nr. 72-73 (p. 7), nr. 74 (p. 8)], nr. 77-78, anul VII (1999), p. 6-7 şi nr. 79, p. 18].

Gheorghe Sarău 1997, Limba rromani în contextul drepturilor lingvistice ale minorităţilor, “Asul de treflă”, Anul V (1997), nr. 61, p. 5.

Gheorghe Sarău 1997, O realitate actuală. Nevoia de standardizare a limbii romani, “Asul de treflă”, anul V (1997), nr. 59, p. 6-7.

Gheorghe Sarău 1997, Să învăţăm limba rromani! Cuvinte rrome mai mult sau mai puţin cunoscute, “Asul de treflă”, anul V (1997), nr. 60, p. 2.

Gheorghe Sarău 1997, Limba noastră cea de toate zilele. Cuvinte rrome mai mult sau mai puţin cunoscute, “Asul de treflă”, Anul V (1997), nr. 62, p. 10.

2. rromanipen (folclor, literatură, istorie, artă, religie)

Gheorghe Sarău 2001, Av. Nicolae Bobu: Carte despre rromi. Cutuma justiţiară-Judecata de pace a rromilor (Târgu Jiu: Editura “Gorjeanul”, 2000, 154 p. = 134 p. + anexele de la p. 135-154), “Asul de treflă”, anul IX (2001), nr. 6 (99), p. 6; 15 [cu traducerea realizată de Isabela Bănică, la p. 15; 17].

Gheorghe Sarău 2001, Retrospectivă istorică privind istoria rromilor, “Asul de treflă”, anul IX (2001), nr. 6 (99), p. 19-20 [cu traducerea realizată de Isabela Bănică, la p. 20-21].

Gheorghe Sarău 2001, Eugen Raportoru: pictor rrom de mare respiraţie artistică,

“Asul de treflă”, anul IX (2001), nr. 5 (98), p. 5-6. [cu traducerea textului în rromani, la p. 7-8 de Isabela Bănică].

Gheorghe Sarău 2001, Sfânta Sara, “Asul de treflă”, anul IX (2001), nr. 4 (97), p. 12-13.

Gheorghe Sarău 2001, Cărţi scrise de rromi. Zrinyi Gábor Irén: O Nenéka, e rromenqe Vajdas. Nenéka, voievodul ţiganilor (Târgu Mureş: Editura Impress, 2000, 190 p.), “Asul de treflă”, an IX (2001), nr. 2 (95), p. 15.

Gheorghe Sarău 2000, Ćhude phabaj anθ-e ćik, “Asul de treflă”, an IX, nr. 90, p. 24.

Gheorghe Sarău 2000, Loli phabaj. Aranjament şi partitură: prof. Aurică Mustăţea şi prof. Daniela T. Grigore. Redactare text rrom: Gheorghe Sarău, “Asul de treflă”, Nr. 89 (2000), p. 22.

[Gheorghe Sarău] 2000, Ce trist!, “Asul de treflă”, Nr. 82 (2000), p. 32.

[Gheorghe Sarău] 2000, Sfânta Sara, în “Aven amentza”, Anul XI (2000), nr. 12-13, p. 11 [articol preluat din “Buletinul informativ interactiv privind învăţământul pentru rromi”, nr. 5/2000].

Cronicar [= Gheorghe Sarău] 1999, Rromii din Ungaria, “Asul de treflă”, nr. 79, anul VII (1999), p. 13.

Redacţia [=Gheorghe Sarău] 1999, Vasko Vassilev [pictor rrom din Bulgaria], “Asul de treflă”, nr. 76, anul VII (1999), p. 19.

Gheorghe Sarău 1999, Cântece în limba rromani: Kas trebal bori parni. Arakhlem la p-i ulica, Asul de treflă”, nr. 80, anul VII (1999), p. 32.

Gheorghe Sarău 1999, Traduceri în rromanes: Po but dud! Mai multă lumină!, “Buletin informativ SBIR”, Societatea Biblică Interconfesioanală din România, Bucureşti, Anul I, nr. 1 (septembrie 1999), p. 47.

Gheorghe Sarău 1998, Din înţelepciunea rromilor. Proverbe… [în limba rromani] “Asul de treflă”, anul VI (1998), nr. 74, p. 15.

Gheorghe Sarău 1998, Dezrobirea romilor, “Asul de treflă”, Anul VI (1998), nr. 64, p. 1;11.

Gheorghe Sarău 1998, Concursul Magazinului “Asul de treflă”, Anul VI (1998), nr. 64, p. 10.

Gheorghe Sarău 1998, Calendarul rom internaţional 1998. Sa-themutno rromano kalendàri, “Asul de treflă”, Anul VI (1998), nr. 64, p. 12.

Gheorghe Sarău 1998, Rolul “punţilor de legătură” în realizarea scopurilor lingvistice, culturale, sociale şi politice ale romilor, “Asul de treflă”, Anul VI (1998), nr. 65, p. 1;15.

Gheorghe Sarău 1998, Teatrul TKO (Rromano Theatro Köln), “Asul de treflă”, Anul VI (1998), nr. 68-69, p. 4.

Gheorghe Sarău 1998, Pogrom [Germania; semnalarea nr. 199] mar. – apr. 1998, p. 17-40], “Asul de treflă”, anul VI (1998), nr. 68-69, p. 13.

S. Pathania 1997, Lil Indiaθar. Scrisoare din India, “Asul de treflă”, anul V (1997), nr. 59, p. 6/traducere: Gheorghe Sarău

Donald Kenrick 1997, O “Legendă” despre migraţia romilor, “Asul de treflă”, anul V (1997), nr. 59, p. 7/traducere /şi comentariu/: Gheorghe Sarău.

Gheorghe Sarău/prezentare de…/1997, Literatură în limba rromani. Gribusi Ruza Aleksandro,”Asul de treflă”, Anul V (1997), nr. 62, p. 4.

Gheorghe Sarău 1997, Concursul internaţional de creaţie romă “Amico rom”, “Asul de teflă”, anul V (l997,) nr. 59, p. 5.

Gheorghe Sarău 1997, Întâlnire cu muzica rromilor europeni, “Asul de treflă”, anul V (1997), nr. 59, p. 7.

Gheorghe Sarău 1997, Prietenii rromilor, gagiii. La şase luni de la terecerea în nefiinţă a maestrului Ion Voicu, “Asul de treflă”, anul V (l997), nr. 60, p. 1.

Gheorghe Sarău 1997, Vitrina cu cărţi.Unde ne adresăm? Noutăţi editoriale,Asul de treflă “Anul V (1997), nr. 6o, p. 13.

Gheorghe Sarău 1997, Romica Puceanu-o prezenţă vie în memoria artiştilor români, “Asul de treflă”, anul V (1997), nr. 60, p. 15.

Gheorghe Sarău 1997, Prietenii rromilor, gagii. “phralipe”-” Frăţie”/Teatrul rrom macedonean din Germania /, “Asul de treflă”, Anul V (1997 ), nr. 62, p. 1.

Gheorghe Sarău 1997, Concursul Magazinului “Asul de treflă” ,„Asul de treflă “Anul V(1997), nr. 62, p. 5.

Gheorghe Sarău 1997, Vitrina cu cărţi/Vasile Băran: Noaptea Mokshanalei; Ion Calotă: Rudarii din Oltenia; George Grigore: Problematica traducerii Coranului în limba română/, “Asul de treflă”, Anul V (1997), nr. 62, p. 5.

[Gheorghe Sarău] 1997, Cel mai important concurs de creaţie rromă “Amico Rom” (Italia-Lanciano )/traducere şi adptare de…/,”Asul de treflă”, Anul V (1997), nr. 63, p. 2;7.

Gheorghe Sarău/prezentare de…/ 1997, Literatura în limba rromani. Cel mai mare prozator în viaţă, Mateo Maximoff (Franţa). Vă vând lacrimile vouă, “Asul de treflă”, Anul V (1997), nr. 63, p. 6.

Gheorghe Sarău 1997, Din zestrea paremiologică rromă. Să ne reamintim, de sărbători,vechile noastre proverbe, “Asul de treflă”, Anul V (1997), nr. 63, p. 17.

Gheorghe Sarău/Rromani adaptàcia…/1997, O brad frumos!/O śukar bràdos ! /, “Asul de treflă”, Anul V (1997), nr. 63, p. 20.

3. şcolarizarea în limba rromani şi a rromilor

Gheorghe Sarău 2002, Şcoala să-I cunoască mai bine pe rromi [Documentar privind necesitatea organizării învăţământului intensiv şi cu frecvenţă redusă (cl. I-IV, cl. V-VIII) şi Programul “A doua şansă”], în “Buletin informativ. Informaciaqo Lil” Publicaţie editată de PRSDR, Nr. 4 (15 aprilie-15 mai 2002], p. 6-7.

Gheorghe Sarău 2001, Educaţie. Ce mai auzim, ce mai aflăm?, “Asul de treflă”, Anul IX (2001), nr. 10 (103), p. 19; 21

Gheorghe Sarău 2001, Documentar privind locurile pentru candidaţii rromi în învăţământul superior în sesiunea iulie-septembrie 2001 (la data de 5 iunie 2001, situaţie definitivă), “Asul de treflă”, nr. 8(101), anul IX (2001), p. 1 -7.

Gheorghe Sarău 2001, A doua şansă, “Asul de treflă”, nr. 7(100), anul IX (2001), p. 25.

Gheorghe Sarău 2001, Perspectiva organizării învăţământului de recuperare şcolară pentru rromi, “Asul de treflă”, nr. 4(97), An IX (2001), p. 3-4.

Gheorghe Sarău 2001, A doua şansă. Paşii următori, “Împreună. Khetanes” [Buletin editat de CEDU 2000+], nr. 6, apr. 2001, p. 10.

Gheorghe Sarău 2000, Ţinte strategice din secţiunea: Protecţia copilului, educaţie şi tineret, “Asul de treflă”, nr. 90, An VIII (2000), p. 13.

Gheorghe Sarău 2000, Programe strategice ale Ministerului Educaţiei Naţionale în domeniul educaţiei rromilor (în ultimii 2 ani), “Asul de treflă”, Nr. 85 (2000), p. 23-24.

Gheorghe Sarău 2000, De ce educaţia?, “Asul de treflă”, Nr. 86 (2000), p. 6.

Gheorghe Sarău 2000, În legătură cu aplicarea O MEN nr. 3533 din 31. 03. 1999 privind predarea limbilor materne, “Asul de treflă”, Nr. 82 (2000), p. 28.

[Gheorghe Sarău] 2000, Apel, “Asul de treflă”, Nr. 82 (2000), p. 29.

[Gheorghe Sarău] 2000, Aflăm de la Ministerul Învăţământului, “Asul de treflă”, Nr. 85 (2000), p. 18-21.

[Gheorghe Sarău] 2000, Şcoli de vară rrome. Didactica limbii rromani, “Asul de treflă”, Nr. 85 (2000), p. 22

Gheorghe Sarău 1999, [Prevenirea delincvenţei juvenile], “Asul de treflă”, nr. 76, anul VII (1999), p. 3.

Gheorghe Sarău 1999, Elemente de strategie privind învăţământul pentru rromi, “Than Rromano”, an III, nr. 3, p. 58-59.

Gheorghe Sarău 1999, Locuri speciale pentru rromi în învăţământul superior de stat din România, “Asul de treflă”, nr. 77-78, anul VII (1999), p. 6-7.

Vandelstulcelhohavdo [= Gheorghe Sarău] 1999, Stadiul încadrării inspectorilor rromi/pentru rromi, “Asul de treflă”, nr. 79, anul VII (1999), p. 2-3.

Gheorghe Sarău 1999, Învăţământul de stat. Noutăţi de la MEN.Locuri speciale pentru rromi în învăţământul superior de stat din România, “Asul de treflă”, nr. 79, anul VII (1999), p. 21-22.

Cronicar [= Gheorghe Sarău] 1999, Din activitatea rromilor. Cu rromii şi pentru rromi. Important, “Asul de treflă”, nr. 79, anul VII (1999), p. 30-31; 32.

Gheorghe Sarău [Redacţia] 1998, În Şcoli Normale şi Universităţi uşi deschise pentru rromi, “Asul de treflă”, anul VI (1998), nr. 67, p. 1;3.

Gheorghe Sarău 1998, Ştiri…ştiri… [despre reforma curriculară în domeniul învăţământului în limbile materne ale minorităţilor], “Asul de treflă”, anul VI (1998), nr. 67, p. 12.

dr. Marcel Courthiade & drd. Gheorghe Sarău 1998, Propuneri pentru educaţia-învăţământul rromilor pentru a fi prezentate la discuţia cu domnul George Soros, “Asul de treflă”, anul VI (1998), nr. 70, p. 4.

Gheorghe Sarău 1998, Din istoricul învăţământului în limba romani, “Asul de treflă”, Anul VI (1998), nr. 64, p. 11.

Gheorghe Sarău 1998, Şcoala Naţională de tineri lideri. Educaţie interculturală, “Asul de treflă”, anul VI (1998), nr. 70, p. 3.

Gheorghe Sarău, Delia Grigore 1998, Apel pentru cadrele didactice de etnie rromă, “Asul de treflă”, anul VI (1998), nr. 74, p. 13.

Gheorghe Sarău 1997, Dacă nu ştiaţi! Grupe cu elevi rromi pentru studiul limbii rromani, “Asul de treflă”, anul V (1997), nr. 60, p. 8/v. şi p. 10-11.

Gheorghe Sarău 1997, Scurt istoric al învăţământului în limba rromani, “Asul de treflă”, Anul V (1997), nr. 62, p. 12-13.

Gheorghe Sarău 1997, Scurt istoric al învăţământului în limba rromani. Studiul limbii rromani la nivel universitar, “Asul de treflă”, Anul V (1997), nr. 63, p. 8-9.

Gheorghe Sarău [Prof., inspector au Ministere de l’Enseignement de Bucarest] 1995, La langue romaní dans les écoles roumaines, “Diplomat Club” [Bucureşti], nr. 3/4 (39-40), 1995, p. 13.

Gheorghe Sarău 1993, Începe şcoala şi în limba romaní,Dilema”, Anul I (1993), nr. 36, 17-23 sept. 1993, p. 16.

Gheorghe Sarău [autor pliant] 1996, Ministerul Învăţământului. Direcţia Învăţământului pentru Minorităţi Naţionale: Învăţământul pentru rromi (ţigani), pliant pentru Conferinţa Naţională “Educaţie şi integrare europeană”, Bucureşti, februarie 1996, 5 p.

Gheorghe Sarău 1995, Lauri şi pentru viitorii muzicieni, “Tribuna Învăţământului”, Anul VI (XLIII), nr. 293, luni, 4 sept. 1995, p. 1.

4. bibliografie

Gheorghe Sarău & Zătreanu, Mihaela 2001, Lucrări din domeniul rrom recomandate bibliotecilor şcolare în vederea achiziţionării, “Asul de treflă”, nr. 8(101), anul IX (2001), p. 9 –11; 14-16.

Gheorghe Sarău 2001, Rromologi şi promotori ai limbii, literaturii şi culturii rromilor din lume (rromi şi nerromi), “Asul de treflă”, IX (2001), nr. 2 (95), p. 19-20.

Gheorghe Sarău 2001, Publicaţii (reviste şi cărţi). Revista “Aven Amentza”, “Asul de treflă”, an IX (2001), nr. 2 (95), p. 21.

Gheorghe Sarău 2000, Romano lil. Reviste noi, “Asul de treflă”, Nr. 86 (2000), p. 6.

Cronicar [= Gheorghe Sarău]1999, Cronica rromă (februarie-mai 1999), “Asul de treflă”, nr. 77-78, anul VII (1999), p. 31-32.

Redacţia 1998, Din activitatea Partidei Romilor [referiri pe larg despre participarea conducerii Partidei Romilor la susţinerea tezei de doctorat de către Gheorghe Sarău], “Asul de treflă”, anul VI (1998), nr. 72-73, p. 2.

Gheorghe Sarău =“cronicar”1997, Cronica evenimentelor din viaţa rromilor, “Asul de treflă”, Anul V (1997 ), nr. 61, p. 11, 13.

Gheorghe Sarău 1990, Fişe pentru o Bibliografie a romilor din România (Repere consemnate după Revoluţie (I), “O glaso äl romengo. Glasul romilor” [Timişoara], anul I (1990), nr. 16 [în realitate: nr. 2], p. 3.

5. varia

Gheorghe Sarău 2001, Ce mai scrie Buletinul” divers” despre rromi?, “Asul de treflă”, anul IX (2001), nr. 6 (99), p. 23.

Gheorghe Sarău 2001, Reviste noi în colaborare cu tinerii rromi, “Asul de treflă”, anul IX (2001), nr. 6 (99), p. 5.

Gheorghe Sarău 2001, Raport privind desfăşurarea primei întâlniri de lucru a “Comisiei Interministeriale cu experţi /…/ [pentru definitivarea textului “Strategiei guvernamentale “Îmbunătăţirea situaţiei rromilor din România”, “Asul de treflă”, anul IX (2001), nr. 5 (98), p. 1-2.

Gheorghe Sarău 2000, Din activitatea comună a ONG-urilor şi a instituţiilor guvernamentale, “Asul de treflă”, Anul VIII (2000), nr. 90, p. 21.

[Gheorghe Sarău, Ioana Creţoiu, V. Lăzărescu] 2000, Îndrumar legislativ, “Asul de treflă”, Nr. 82 (2000), p. 14.

Gheorghe Sarău 1999, Sfintele sărbători de primăvară [prelucrare], “Asul de treflă”, nr. 76, anul VII (1999), p. 13.

Gheorghe Sarău 1999, Domnului Nicolae Gheorghe, “Asul de treflă”, nr. 79, anul VII (1999), p. 14.

Cronicar [=Gheorghe Sarău] 1999, La ce se mai lucrează?„, Asul de treflă”, nr. 77-78, anul VII (1999), p. 11.

Gheorghe Sarău 1998, Pe scurt, “Asul de treflă”, nr. 66/1998, p. 11.

Gheorghe Sarău 1998, Open Society News.Spring 1998, [semnalarea nr. 1/1998 al Buletinului Fundaţiilor SOROS], “Asul de treflă”, Anul VI (1998), nr. 68-69, p. 13.

Gh. [heorghe] S[arău] 1998, Din activitatea Partidei Romilor. Ştiri, Anul VI (1998), nr. 71, p. 1-2.

Redacţia [Gheorghe Sarău] 1998, Din activitatea Partidei Romilor, “Asul de treflă”, anul VI (1998), nr. 72-73, p. 2.

Gheorghe Sarău 1997, Ştiri.ştiri…, “Asul de treflă”, anul V (1997), nr. 60, p. 6; 8.

Gheorghe Sarău 1997, Cuvinte încrucişate de Bibi Stoianovici /prezentare de…/, “Asul de treflă”, anul V (1997), nr. 60, p. 15.

Gheorghe Sarău şi Ivan Gheorghe 1997, Strategia Fundaţiei SOROS pentru o Societate Deschisă pentru anii 1998-1999, în cadrul Programului “Rroma”, “Asul de treflă “Anul V (1997), nr. 63, p. 13; 12

V. Cursuri de limba rromani ţinute la radio şi TV

a. în străinătate

Gheorghe Sarău 2003, Curs de limba rromani. Partea a II-a, Radio ”Deutsche Welle”, Emisiunea în limba rromani, Redactor: actorul rrom Nedjo Osman. Transmisiuni săptămânale (duminica) începând din ianuarie 2003.

Gheorghe Sarău 2002, Curs de limba rromani, Radio ”Deutsche Welle”, Emisiunea în limba rromani, Lecţiiile 1-13 (septembrie-5 decembrie 2002), Köln; Redactor: Nedjo Osman.

b. în ţară

Gheorghe Sarău 2004, Învăţaţi limba rromani!, Radio Timişoara, Emisiunea în limba rromani, [curs ţinut săptămânal de Gheorghe Sarău, în intervalul ianuarie-octombrie 2004, orele 19,00].

Gheorghe Sarău 2003, Curs de limba rromani, Radio România. Studioul teritorial Timişoara. Realizator: Valentin Pepenel. Transmisiuni săptămânale, începând din 30 august 2003 (30.VIII-24.IX. – 4 emisiuni).

Gheorghe Sarău 2002, Să învăţăm limba rromani, TVR II Bucureşti, Lecţia I: 4 ianuarie 2002, Lecţia a II-a: 11 ianuarie 2002, Lecţia a III-a: 18 ian. 2002, Lecţia a IV-a: 25 ian. 2002, Lecţia a V-a: 1 febr. 2002, orele 16, 55.

VI. autor de programe

a. universitare

Gheorghe Sarău 2000, Programa pentru limba rromani destinată secţiei de  “Institutori-limba rromani” din cadrul Colegiului de Învăţământ Deschis la Distanţă (Universitatea Bucureşti), 10 p. mss. [v. http://www.edu.ro].

Gheorghe Sarău 1998, Programa pentru secţia de limbă romani (A şi B) [pentru a fi prezentată conducerii Decanatului Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine în vederea studierii posibilităţii de înfiinţare, din anul univ. 1998/1999, a unei secţii A sau B pentru această limbă], 20 p./ împreună cu nota de fundamentare şi configuraţia cursurilor şi a cadrelor didactice propuse /.

Gheorghe Sarău 1998, Programa de limba rromani pentru examenul de admitere [sesiunea septembrie 1998], “Asul de treflă”, Anul VI (1998), nr. 67, p. 12.

Gheorghe Sarău, Laurenţiu Theban 1997, Programa pentru secţia B.Indianistică (hindi-rromani) [valabilă din anul univ. 1997/1998], 4 p.

a. şcolare

[Gheorghe Sarău] 2008, Programa de limba şi literatura rromani pentru tezele unice, cl. a VII-a.

[Gheorghe Sarău] 2008, Programa de limba şi literatura rromani pentru examenul de definitivat pentru profesori, Bucureşti: MECT, 2008.

[Gheorghe Sarău] 2003, Programa de limba şi literatura rromani pentru examenul de titularizare educatori pentru rromi (pentru sesiunea 2004), Bucureşti: MECT, 2003, 7 p.; a se vedea http://www.edu.ro

[Gheorghe Sarău] 2003, Programa de limba şi literatura rromani pentru examenul de titularizare învăţători/institutori pentru rromi (pentru sesiunea 2004), Bucureşti: MECT, 2003, 7 p.; a se vedea http://www.edu.ro

[Gheorghe Sarău] 2003, Programa de limba şi literatura rromani pentru examenul de titularizare profesori de limba rromani (pentru sesiunea 2004), Bucureşti: MECT, 2003, 7 p.; a se vedea http://www.edu.ro

Gheorghe Sarău, Mariana Norel 2003, Precizări metodologice privind conţinutul şi aplicarea variantei revizuite a Programei de limba română pentru clasele şi grupele cu predare monolingvă în limbile materne, la clasa I şi a II-a, CNFP-MECT, 2003, publicate în vol. “Ghidul programului de informare/formare a institutorilor/învăţătorilor. Curriculum pentru clasele I şi a II-a, Bucureşti: CNFP, p. 57-58.

Gheorghe Sarău [iniţiator şi coordonator] 2000, Metodologia privind învăţământul intensiv de recuperare şcolară şi cu frecvenţă redusă pentru rromi (clasele I-IV, V-VIII) [Modalităţi de organizare şi de structurare, Planul-cadru, Programele şcolare pentru toate disciplinele studiate în cele două cicluri], 100 p. mss.

Gheorghe Sarău, Mirena Cionca, Mihaela Zătreanu, Firuţa Tacea 1999, Programa de limba şi cultura rromani în cadrul Programului “A doua şansă” derulat de MEN şi Fundaţia pentru o Societate Deschisă Bucureşti în reţeaua şcolară de stat, 9 p [publicată pe Internet, www.edu.ro].

Gheorghe Sarău [coautor şi coordonator] 1998, Programa de limba română pentru şcolile/clasele cu predarea în limbile minorităţilor naţionale, Ministerul Educaţiei Naţionale, 17 p. [publicată în “Közoktatás” (X. évfolyam, 9. szám, 1999. szeptember, 7. – 12. l.), sub titlul Román nyelv és irodalom tanterv anemzetiségi iskolák I-IV. osztályai számára].

Gheorghe Sarău [Ministerul Învăţământului] 1994, Programa şcolară pentru studiul limbii romaní [clasele I-XIII], aprobată cu nr. 39910/1994, 23 p.

Gheorghe Sarău [Ministerio de la Ensenanza y Ciencia. Dirección”Organización de la actividad escolar”. El departamento para las minorias] 1992 Curriculum de lengua y literatura gitana para los grupos de maestros gitanos de las Escuelas del Magisterio (del IX al XIII curso 17 p. [varianta în limba spaniolă a Programei nr. 44.081 / 16.oct.1992].

Gheorghe Sarău [Ministerul Învăţământului şi Ştiinţei] 1992, Programa de limba şi literatura romaní pentru clasele de învăţători ale Şcolilor Normale (cl. IX-XIII) [elaborată de…] şi aprobată, la data de 16 oct. 1992, de către Direcţia Organizarea Activităţii Şcolare-Serviciul pentru minorităţi, sub nr. 44. 081].

VII. Participare la elaborarea unor rapoarte de ţară

Gheorghe Sarău [co-autor în echipa guvernamentală, componenta „educaţie”] 2007, Raport asupra Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului [aprobat de Guvernul României în data de 18 septembrie 2007, printr-un Memorandum, ca al doilea raport, primul fiind aprobat în anul 2003; pagini elaborate de Gheorghe Sarău: 5 p.].

VIII. participări la seminarii / întâlniri de lucru în domeniul rrom, cu intervenţii punctuale

a. în străinătate

Gheorghe Sarău 2007, EuroPEP: Comparaison des politique deducation prioritaire en Europe. Le premier sèminaire à Lyon (France, les 15 et 16 Fèvrier 2007), Institutul Naţional de Cercetări Pedagogice, Lyon.

Gheorghe Sarău 2007, Seminar on a Curriculum Framework for Romani, Strasbourg: Consiliul Europei, 31 Mai -1 iunie 2007.

Gheorghe Sarău 2004, [participare la seminarul internaţional consacrat Deceniului rrom, organizat de Banca Mondială, la Budapesta, între 28 febr. – 1 martie 2004.

Gheorghe Sarău 2002, Pactul de stabilitate pentru rromi, Consiliul Europei, Strasbourg, 28 sept. – 1 oct. 2002.

Gheorghe Sarău 1994, [participare la Seminarul organizat de Consiliul Europei la Špisska Nova Veš-Slovacia, în perioada 14-17 sept. 1994, intitulat “Local History and Minorities”].

M. Dumitrescu, S. Buium, V. Vaida, Gheorghe Sarău 1990, Internacionalzmy i russkij jazyk, comunicare prezentată [de M. Dumitrescu] la cel de-al VII-lea Congres Internaţional al Profesorilor de Limba şi Literatura Rusă, Moscova, 1990.

b. în ţară

2008 Liturghie şi lansarea CD-uluiI Somnal Liturgìa le Somnalesqi Ioan, o Muj Somnakuno. E Arhiepìskopos le Konstantinolosqo” (O kòruso: „E manuša la Devlesqe”. Projèkto kerdo telal o dikhipen le Prăsomnalesqo Varsanufie Prahoveanul. Partener: I Fondàcia Vasiliada [Traducător: actorul rrom Sorin – Aurel Sandu, 2 CD-uri în limba rromani]), în data de marţi 23 dec. 2008, la Mănăstirea Radu Vodă din Bucureşti, în prezenţa Preasfinţitului Varsanufie Prahoveanu, a preoţilor şi a corului de liceeni seminarişti şi studenţi, „E manuša la Devlesqe”, a traducătorului Sorin – Aurel Sandu, a altor invitaţi, ca: Gheorghe Sarău şi studenţii de la secţia de limba rromani, a domnilor Ilie Dincă şi Cătălin Manea de la Partida Romilor, a domnului George Rădulescu ş.a. Vorbitori – invitaţi: Gheorghe Sarău şi Ilie Dincă.

Sarău, Gheorghe 2008 [Participare la lansarea vol. „Dumitrescu, Doru; Căpiţă, Carol; Manea, Mihai /…/ [coord.:]: Istoria minorităţilor naţionale din România. Material auxiliar pentru profesorii de istorie” (Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, R. A., 280 p.), 18 dec. 2008 [în calitate de co-autor al secţiunii din anexa DVD a lucrării, Bibliografie rromi, 120 p.].

Gheorghe Sarău 2008 [intervenţii ca membru în CD], Întâlnirea anuală a Consiliului director al  Romani CRISS, luni, 8 decembrie 2008.

Gheorghe Sarău 2008, Masă rotundă pe tema desegregării şcolare, organizată de  Asociaţia Femeilor Ţigănci „Pentru copiii noştri!”, Timişoara, 21. XI. 2008 [cu prezenţa şi a Ministrului Educaţiei, dl. Anton Anton].

Gheorghe Sarău 2008, Seminarul consacrat realizării materialului didactic auxiliar privind istoria minorităţilor naţionale din România, Sighişoara-Daneş, 13-15 iul. 2008, organizat de PER (= Centrul Regional PER pentru Europa Centrală, de Est şi de Sud-Est) şi de DRI (= Departamentul pentru Relaţii Interetnice-Guvernul României).

Gheorghe Sarău 2008, [intervenţie şi participare la…], Gala Premiilor Radioului Constanţa, în 17 mai 2008, la Teatrul de Stat Constanţa (Sala Fantasio), [Diplomă de onoare pentru dialog intercultural, acordată lui Gheorghe Sarău, pentru promovarea valorilor rrome în rândul celorlalte etnii; acţiune organizată de Radio Constanţa şi de Instituţia Prefectului].

Gheorghe Sarău 2008 [invitat ca vorbitor la lansare de carte de Ziua Dezrobirii Rromilor], Valerică Stănescu: Cu moartea-n ochi, Organizator: CNCR = Centrul Naţional de Cultură al Romilor, Ministerul Culturii şi Cultelor, 20 febr. 2008, orele 14,00-16,00 [alături de: Vasile Ionescu, Doru Tufiş, Sorin Cace].

Gheorghe Sarău 2008, [intervenţie şi participare la…] Masă rotundă privind rromii din România. Organizatori: Asociaţia Culturală „Ghi Romano” şi A.C.R.R. (= Alianţa Civică a Romilor din România), Palatul Naţional al Copiilor-Bucureşti, 15 ian. 2008.

Gheorghe Sarău 2007, 151 de ani de la Dezrobirea romilor. Prezentare, alături de acad. Constantin Bălăceanu Stolnici şi de Janina Micu, a iniţiativelor guvernamentale privind educaţia rromilor. Seminar organizat de Centrul de cultură a romilor, condus de Doru Tufiş, la Ministerul Culturi.

Gheorghe Sarău 2007, Participare la seminarul Principii de elaborare a unui material didactic auxiliar privind istoria minorităţilor, PER şi Biroul de Informare al Consiliului Europei la Bucureşti, Bucureşti, 26 februarie 2007.

Gheorghe Sarău 2007, [intervenţie şi participare la…] Seminarul Principii de elaborare a unui material didactic auxiliar privind istoria minorităţilor, PER şi DRI, Bucureşti, 30 martie 2007.

Gheorghe Sarău 2007, Cuvânt de salut din partea MEdC, la deschiderea oficială a Centrului Educaţional pentru Romi, al Fundaţiei Ruhama, în incinta Universităţii din Oradea, 18 apr. 2007.

Gheorghe Sarău 2007, [Participare, cu intervenţie, la Gala Societăţii Civile Rome, organizată de Alianţa Civică a Romilor din România], Dezbatere privind implicarea romilor în viaţa publică şi premierea unor pesonalităţi cu contribuţii marcante în anul 2006 la îmbunătăţirea imaginii romilor, Bucureşti, 24 apr. 2007.

Gheorghe Sarău 2007, Perspectivele care se deschid predării istoriei minorităţilor prin adoptarea Ordinului MECT nr. 1529/18 iul. 2007, privind diversitatea, la seminarul „Rolul cercetării şi predării istoriei în relaţiile interetnice. Conţinutul materialului didactic auxiliar privind istoria minorităţilor naţionale din România”, organizat de PER (Centrul Regional PER pentru Europa Centrală, de Est şi de Sud-Est) şi de DRI (Departamentul pentru Relaţii Interetnice al Guvernului), la Bran, în per. 29 august-1 sept. 2007).

Gheorghe Sarău 2007, [Participare la ceremonia de marcarea a 3 ani de existenţă a Agenţiei Naţionale pentru Romi], Bucureşti, 12 oct. 2008, orele 17,00.

Gheorghe Sarău 2007 [Participare la simpozionul internaţional Valorile multiculturalităţii], Organizatori: Asociaţia multiculturală ALTERIS şi DRI Guvern, Arcuş (CV), 16-18 nov. 2008. Participare efectivă la discuţiile finale].

Gheorghe Sarău 2007 [Participare la festivitatea de deschidere a cursului de perfecţionare a cadrelor didactice de limba rromani din judeţul Bihor], la CCD Bihor, 15 dec. 2008.

Gheorghe Sarău 2007 [Participare la lucrările Comisiei Ministeriale pentru Romi a MDLPL], la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, 17 dec. 2008.

Gheorghe Sarău 2007, Câştigurile Programului educaţional PHARE pentru rromi şi alte categorii defavorizate, joi, 20 dec. 2007, Reşiţa [prezentare cu prilejul lansării oficiale a proiectului Phare în judeţul Caraş Severin].

Gheorghe Sarău 2006, [intervenţie şi participare la…] Seminarul privind dezvoltarea comunităţilor de rromi, Hotel IBIS, Bucureşti, 21 februarie 2006, organizat de Agenţia de Dezvoltare Comunitară “Împreună” şi FSD.

Gheorghe Sarău 2006, [participare la Ziua Dezrobirii rromilor], la Comisia Fullbright, Bucureşti, 20 febr. 2006.

Gheorghe Sarău 2006, [participare la Ziua Dezrobirii rromilor], Muzeul Ţăranului Român, 20 februarie 2006 [între altele, lansarea volumului colectiv De la dezrobirea fizică la cea spirituală, între semnatarii articolelor şi Gheorghe Sarău].

Gheorghe Sarău 2006, [participare la Lansarea în România a Fondului Educaţional pentru Romi (FER, REF) al OSI Budapesta, Facultatea de Istorie-Universitatea din Bucureşti, 22 februarie 2006] (scurtă intervenţie).

Gheorghe Sarău 2006, [[intervenţie şi participare la…] Întâlnirea de lucru organizată de Fundaţia Ruhama şi de Prefectura Bihor, în scopul lansării a 10 programe educaţionale pentru rromi], 23 februarie 2006.

Gheorghe Sarău 2006, [participare la ANR (Agenţia Naţională pentru Romi) la şedinţa Comitetului director, ANR, str. Viitorului 14, în 7 martie 2006], alături de Liliana Preoteasa, Renate Weber etc.

Gheorghe Sarău 2006, [participare la seminarul M.Ed.C. privind activitatea mediatorilor şcolari rromi], Sinaia: Hotel Internaţional, 14-15 martie 2006 [monitorizare, ca sarcină în UIP, intervenţii].

Gheorghe Sarău 2006, [participare la Seminarul organizat de UIP-MedC privind setul de ghiduri pentru elevi şi profesori în componenta “A doua şansă”, Bucureşti, sediul Wig-PHARE], 3 aprilie 2006 (analiza manualelor pentru editări şi noi reeditări).

Gheorghe Sarău 2006, [deplasare la solicitarea Fundaţiei olandeze “Casa Perla” pentru îndrumarea activităţii privind şcolarizarea rromilor şi pentru participarea la seminarul organizat cu cadrele didactice ale celor 3 şcoli din Codlea, în direcţia şcolarizării rromilor; îndrumarea cadrelor didactice privind şcolarizarea rromilor (câştiguri cu prilejul vizitei: două formatoare naţionale în rromanipen educaţional, o metodistă cu şcolarizarea rromilor, demararea Programului “A doua şansă” în cele 3 şcoli, în parteneriat cu Fundaţia, refacerea drumului în comunitate în aceeaşi zi, serbarea la 8 aprilie a zilei rromilor ş.a.], 4 aprilie 2006.

Gheorghe Sarău 2006, [participare la seminarul organizat de Partida Romilor Pro-Europa “Sărbătoarea etniei romilor din România”], Palatul Parlamentului, Sala” drepturilor Omului”, Bucureşti, 8 apr. 2006.

Gheorghe Sarău 2006, [scurtă prezentare a măsurilor strategice privind rromii la Seminarul de prezentare a unităţii tehnice finlandeze, pentru valul III al Programului educaţional PHARE 2004], Bucureşti, Hotel Residence, 10 aprilie 2006.

Gheorghe Sarău 2006, [deplasare la Şcoala Potlogi, în jud. Dâmboviţa], în data de 13 aprilie 2006 [cu participarea la festivităţile legate de “Ziua etniilor”, monitorizarea PHARE (şcoală în Program), participarea la seminarul de bune practici privind formarea pe plan local de noi mediatori şcolari rromi].

Gheorghe Sarău 2006, [participare la Seminarul de lansare a Programului educaţional PHARE, valul III, 2004, Bucureşti: Hotel Cora, 8 mai 2006 [intervenţii de orientare a viitorilor aplicanţi (ISJ-urile din 27 de judeţe)].

Gheorghe Sarău 2006, [participare la Seminarul internaţional “Educaţia interculturală în contextul integrării României în Uniunea Europeană”], Bucureşti, 10-11 mai 2006.

Gheorghe Sarău 2006, [participare la Seminarul organizat de CEDU 2000+ privind educaţia tinerelor mame rrome], Bucureşti: Hotel Confort, 15 mai 2006 [intervenţii în scopul orientării participanţilor, participare cu răspunsuri şi la conferinţa de presă].

Gheorghe Sarău 2006, [participare la Seminarul organizat de “Amare Romentza” în domeniul educaţiei pentru rromi, Bucureşti, 2 iunie 2006; intervenţii şi consultanţă pentru orientarea participanţilor].

Gheorghe Sarău 2006, [participare la Seminarul regional de lansare a Programului educaţional PHARE, valul III]; intervenţii de orientare a viitorilor aplicanţi (ISJ-urile din 5 judeţe), la: Craiova, judeţul Dolj, 7–9 iunie 2006, Moeciu, judeţul Braşov, 11-13 iunie 2006, Greşu, judeţul Vrancea,14-16 iunie 2006;

Gheorghe Sarău 2006, [participarea la Seminarul “Prezenţa rromilor la muzica europeană”, Timişoara, 19–20 iunie 2006.

Gheorghe Sarău 2006, [participare la masa rotundă consacrată şcolarizării rromilor (metodiştilor rromi), organizată de Romani CRISS], Bucureşti, Hotel Herăstrău, 9–10 Iulie 2006 [intervenţii, materiale scrise distribuite în mapă şi consultanţă pentru orientarea participanţilor].

Gheorghe Sarău 2006, [intervenţie în cadrul Seminarului regional de relansare a candidaturilor unor judeţe din valul I pentru val. III PHARE 2004 (Acces la educaţie pentru grupuri dezavantajate)], Mamaia, 7-8 septembrie 2006;

Gheorghe Sarău 2006, [participarea la întâlnirea organizată de Reprezentanţa UNICEF şi Ambasada Belgiei, pentru priorităţi educaţionale rromi în Capitala României], 26 septembrie 2006, Bucureşti [prânz de lucru cu d-na Secretar de Stat în cadrul Regiunii Bruelles – Capitale, împreună cu Delia Grigore şi Pierre Poupard].

Gheorghe Sarău 2006, Situaţia învăţământului pentru rromi, prezentare la seminarul internaţional RETIS (protecţie socială), Iaşi, Prefectură, 22–23 septembrie 2006.

Gheorghe Sarău 2006, [intervenţii şi participare la…] Seminarul de lansare a formărilor pentru formatorii din val. III PHARE 2004], Predeal, 27 sept. – 3o sept. 2006;

Gheorghe Sarău 2006, [intervenţii şi participare la…] Seminarul internaţional “Supravieţuitorii romi în căutarea adevărului”, şi la lansarea volumului de mărturii despre deportările rromilor la Bug, realizat de Luminiţa Cioabă (redactat în rromani de Gheorghe Sarău)], 6 -7 oct. 2006, Sibiu, Hotelul “Împăratul Romanilor”.

Gheorghe Sarău 2006, [participare la seminarul organizat de INSHR (Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România)], Bucureşti, 9 oct. 2006.

Gheorghe Sarău 2006, [participare la Seminarul internaţional Colectarea de date în domeniul combaterii discriminării], organizat de EUMC, CRJ, CRDE, As. Accept, la Hotel Ibis Parlament, în 20 oct. 2006.

Gheorghe Sarău 2006, [intervenţii şi participare la…] Seminarul PER consacrat asigurării vizibilităţii în manualele şcolare de istorie a minorităţilor naţionale], 23 octombrie 2006, Bucureşti.

Gheorghe Sarău 2006, [participare la lansarea volumului Istorie şi tradiţii rrome, realizat de Delia Grigore şi Gheorghe Sarău], la organizaţia Salvaţi Copiii, 25 octombrie 2006.

Gheorghe Sarău 2006, [participare, cu mesaj, la inaugurarea noului local al Şcolii Rut-Fundaţia Providenţa], sâmbătă, 28 oct. 2006, Bucureşti.

Gheorghe Sarău 2006, [participare la Balul de caritate al Fundaţiei Ovidiu Rom, condusă de Leslie Hawk], Bucureşti, Palatul Parlamentului, sâmbătă 28 oct. 2006, Bucureşti.

Gheorghe Sarău 2006, Preocupări referitoare la istoria şi limba rromani [participare cu o scurtă conferinţă la ceremonia de deschidere oficială a Centrului de Studii Rome], Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Istorie, 30 oct. 2006, orele 12,00.

Gheorghe Sarău 2006, [participare, la Radio Timişoara, cu prilejul marcării a 50 de ani de la transmiterea primelor emisiuni în limbile minorităţilor], 3 nov. 2006.

Gheorghe Sarău 2006, [participare la masa rotundă legată de promovarea proiectului “Centrul de informare, mediere, consiliere profesională şi şcolară pentru tinerii rromi”], organizată de “Amare Rromentza” la Grupul pentru Dialog Social, Bucureşti, în 21 nov. 2006 [intervenţie].

Gheorghe Sarău 2006, [participare la lansarea programului Devinfo România, la sediul Rezidenţei ONU în România, 22 nov. 2006, 11,00-14,00.

Gheorghe Sarău 2006, [participare la lansarea proiectului “Alegeri care contează”], CEDU 2000+ şi UNICEF, Hotel Confort, Bucureşti, 22–23 nov. 2006.

Gheorghe Sarău 2006, Practici pozitive în comunităţi-experienţa mediatorilor şi inspectorilor pentru romi, 28 nov. 2007, [seminar organizat de DRI-Guvern în cadrul Comisiei de învăţământ a Consiliului Minorităţilor Naţionale, la Partida Romilor Pro Europa].

Gheorghe Sarău 2006, [participare la masa rotundă “Statutul mediatorului şcolar şi al consilierului şcolar rrom”], organizată de “Amare Rromentza” şi ANR, la Casa Corpului Didactic Bucureşti, în 5 dec. 2006 [intervenţie].

Gheorghe Sarău 2006, [participare la Annual Review meeting], organizat de UNDP şi de cordonatorul rezident ONU în România, 8 dec. 2006.

Gheorghe Sarău 2006, [participare la conferinţa Contribuţia romilor la muzica europeană], 10-12 dec. 2006, Bucureşti [scurte intervenţii: Delia Grigore, Gheorghe Sarău şi Rodica Giurgiu].

Gheorghe Sarău 2006, [participare la masa rotundă “Anul 2006: între respectarea principiului tratamentului egal şi discriminare”, organizată de Romani Criss, CNCD şi Accept, 11 dec. 2006, Hotel Ibis-zonă Parlament [intervenţie].

Gheorghe Sarău 2005, Politici specifice în educaţie pentru rromi, intervenţie în cadrul mesei rotunde “Strategii la nivel local pentru intregrarea comunităţilor de romi din Ungaria, Bulgaria şi Romania, organizată de Centrul Regional PER pentru Europa Centrala, de Est şi de Sud-Est, în 12 iulie, la sala Academia a Hotelului Majestic-Bucureşti [Evenimentul a marcat finalul proiectului de documentare desfăşurat în perioada mai-iulie 2005 cu sprijinul Departamentului pentru Relaţii Interetnice al Guvernului României].

Gheorghe Sarău 2005, [intervenţii] la Reuniunea consacrată actualizării Planului general de măsuri pentru îmbunătăţirea situaţiei rromilor, organizată de Agenţia Naţională pentru Romi-Guvernul României, 21-23 sept. 2005, Bucureşti.

Gheorghe Sarău 2004, Ora bilanţului: Programul “Şanse egale” [derulat de CEDU 2000+ în 55 de şcoli în care învaţă şi elevi rromi, din zece judeţe], Sinaia, 8 dec. 2004.

Gheorghe Sarău 2004, Programe educaţionale pentru rromi derulate de Minister şi/sau în parteneriat cu ONG-urile, Seminarul final al Proiectului “Împreună pentru o comunitate mai bună”, Bucureşti, luni, 13 decembrie 2004, orele 10,00-11,00.

Gheorghe Sarău 2004 [Context educaţional rrom], în cadrul conferinţei finale a proiectului “Să construim împreună imaginea fiicelor noastre”, CEDU 2000+ şi UNICEF; Liceul teoretic”N. Stănescu” Bucureşti, 15 dec. 2004, h 09,30-11,00.

Gheorghe Sarău 2004, [intervenţie în cadrul mesei rotunde “Educaţia pentru rromi – între identitate şi alteritate], Teatrul “Maria Filotti”, Brăila, luni, 29 martie 2004, orele 11, 30 [emisiune mediatizată în presă şi de televiziunile locale; alţi participanţi: Aurel Simionescu, Ion Costin ionel, Viorel Mortu ş.a.].

Gheorghe Sarău 2003, Seminar consacrat analizării existenţei/inexistenţei segregărilor elevilor rromi în şcoli, Bucureşti, CEDU 2000+, 20 ianuarie 2003.

Gheorghe Sarău 2003, A 8-a întâlnire cu experţii ONG-urilor şi ai structurilor guvernamentale din Bucureşti în domeniul educaţiei pentru rromi, “Salvaţi Copiii!”, Bucureşti, 6 februarie 2003.

Gheorghe Sarău 2003, Seminarul de lucru al ONG-urilor rrome: Perspective în dezvoltarea societăţii civile a rromilor din România (RNR), CRCR Cluj Napoca, 27-28 februarie 2003.

Gheorghe Sarău 2003, Seminar cu membrii echipei de planificare în vederea elaborării unui Plan de acţiuni pentru îmbunătăţirea funcţionării sistemului de implementare a Strategiei guvernamentale 430/2001 de îmbunătăţire a situaţiei rromilor, Bucureşti, 3 martie 2003.

Gheorghe Sarău 2003, Seminarul de implementare a Programului PHARE “Accesul la educaţie al grupurilor defavorizate, cu focusare pe rromi”, participare în calitate de membru în Unitatea de implementare a MEC, Sinaia, 22-23 apr. 2003.

Gheorghe Sarău 2003, [Conferinţa societăţii civile rrome din România, 13-15 iunie 2003 [reuniune pregătitoare a Conferinţei internaţionale “Rromii într-o Europă lărgită: provocări pentru viitor, Budapesta, 30 iun. – 1 iul. 2003], secţiunea “Educaţie şi identitate”, Bucureşti, sâmbătă, 14 iunie 2004.

Gheorghe Sarău 2003, Seminarul organizat de Agenţia “Împreună” şi de UNICEF, pentru derularea celor cinci programe educaţionale (preşcolare şi şcolare) destinate rromilor (Sălaj, Covasna, Mureş, Dolj, Tulcea), Bucureşti, 7 nov. 2003.

Gheorghe Sarău 2003, Seminarul organizat de UNICEF, pentru stabilirea priorităţilor de finanţare în domeniul educaţiei rromilor în perioada 2004-2007, Bucureşti, 10 nov. 2003.

Gheorghe Sarău 2002, Carta Europeană a Limbilor Regionale şi Minoritare, Pregătirea documentului pentru ratificare, Mangalia, 12-14 februarie 2002.

Gheorghe Sarău 2002, Strategia educaţională a UNICEF privind copiii rromi. Evaluare 2000-2002. Strategie 2003-2004, Sinaia, 19-21 mai 2002.

Gheorghe Sarău 2002, Măsuri afirmative întreprinse de MEC privind şcolarizarea rromilor, Tabăra “Aven Amentza”, Saturn, 07-11 august 2002.

Gheorghe Sarău 2002, ECRI’s Round Table in Romania [Romania’s Strategy for Improving the Situation of the Roma-the way ahead], Bucureşti, 16 octombrie 2002.

Gheorghe Sarău 2001, Forumul “Schimbare şi continuitate în curriculum-ul învăţământului obligatoriu”, [dezbatere cu specialiştii în domeniul educaţiei a raportului de cercetare “Studiu privind impactul noului curriculum în învăţământul obligatoriu” – “Şcoala la răscruce. Schimbare şi continuitate în curriculumul învăţământului obligatoriu”], Sinaia, 22-24 noiembrie 2001 (seminar organizat de CEDU 2000+, CNC şi MEC).

Gheorghe Sarău 2001, “Diversitate-schimbare-interdependenţă”. Curs de training pentru tineri jurnalişti, Mamaia, 16-20 mai 2001.

Gheorghe Sarău 2000, Seminarul de formare pentru implementarea sistemului informatic în domeniul învăţământului preuniversitar, Mamaia 24-27 mai 2000.

Gheorghe Sarău 2000, Educaţie şi integrare, Forumul “Educaţia 2000+”, Sinaia, 18-22 oct. 2000.

Gheorghe Sarău 2000, Seminar de evaluare a Programului” dezvoltare şcolară în comunităţi cu rromi”, Sinaia, CEDU 2000+, 27-30 iunie 2000.

Gheorghe Sarău 1999, Seminarul consacrat Programului de combatere a marginalizării şi a excluderii sociale şi profesionale /…/,organizat de FSD Bucureşti, 23-26 septembrie 1999, Predeal.

Gheorghe Sarău 1998, Învăţământul pentru rromi: realizări şi perspective, prelegere prezentată la seminarul global” Rromii în secolul XXI, desfăşurat la Sibiu, în perioada 4-6 sept. 1998, în cadrul “Zilelor culturii rromilor” (Sibiu, 1-10 sept. 1998).

Elvira Irşai 1994, A 25-a aniversare a Editurii “Kriterion” [referiri la Simpozionul organizat pe această temă de Editura Kriterion în data de 13 dec. 1994, la Centrul Cultural al Republicii Slovace la Bucureşti; între invitaţi:/…/ Gheorghe Sarău], TVR, sâmbătă, 14 ian. 1995, Emisiunea “Convieţuiri”, ora 18,30.

IX. formator, profesor de limba rromani, organizator, coordonator la cursuri naţionale ale MECT

Gheorghe Sarău 2008 [organizator, coordonator, formator], Seminarul de lucru cu inspectorii pentru problemele educaţionale ale rromilor, [Seminar I, Olăneşti, 19 – 21 iunie 2008: Proiectul naţional din fondurile structurale pentru grădiniţele estivale  premergătoare clasei I, Seminar II, Olăneşti, 12-14 septembrie 2008: Elaborarea Fişei de evaluare a activităţii inspectorilor pentru problemele educaţionale ale rromilor, Seminar III, Braşov, 2-4 decembrie 2008] – consacrat elaborării Calendarului cu activităţile lunare ale inspectorilor pentru probleme

Gheorghe Sarău 2008, Politici pozitive privind învăţământul pentru rromi [seminar în cadrul „Programului educaţional pentru prevenirea şi combaterea discriminării romilor în localităţile Plăieşii de Sus şi Caşinu Nou – Plăieşii de Jos din judeţul Harghita” [adresat cadrelor didactice maghiare], Organizator: CNCD, Pârâul Rece, 18 noiembrie 2008, orele 9,30 – 13,00.

Gheorghe Sarău 2008, Comunicare specifică în spaţiul şcolar şi comunitar cu rromii [prezentare la Cursul de formare destinat facilitatorilor/formatorilor în rromanipen educaţional organizat de MECT], Olăneşti, 29 oct.– 02 nov. 2008.

Gheorghe Sarău 2008, [organizator al MECT], Cursul de metode activ-participative destinat cadrelor didactice rrome, Sânmartin, 29 oct. -02 nov. 2008.

Gheorghe Sarău 2008, [organizator al MECT], Curs de perfecţionare pentru profesorii de istoria şi tradiţiile rromilor, Olăneşti, 25 – 29 oct. 2008.

Gheorghe Sarău 2008 [formator de limba rromani, coordonator şi organizator], Cursul de formare pentru metodiştii de limba, istoria, tradiţiile şi şcolarizarea rromilor, organizat de MECT, Olăneşti, 29 oct. – 02 nov. 2008.

Gheorghe Sarău 2008 [formator de limba rromani, coordonator şi organizator], Cursul de perfecţionare de limba rromani, organizat de MECT, Olăneşti, 25 oct.  –  29 oct. 2008.

Gheorghe Sarău 2008, [organizator al MECT], Cursul pentru facilitatori Şansa a II-a, filiera limba maternă rromani, Sânmartin, 26 – 30 oct. 2008.

Gheorghe Sarău 2008, Realizări şi perspective în învăţământul pentru rromi, [seminarul de formare pentru cadrele didactice nerrome], Organizatori: CNCD [Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării] şi MECT, Olăneşti -VL, 17 – 19 octombrie 2008.

Gheorghe Sarău 2008, Realizări şi perspective în învăţământul pentru rromi, [seminarul de formare pentru cadrele didactice nerrome], Organizatori: CNCD [Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării] şi MECT, Sânmartin – BH, 10 – 12 octombrie 2008.

Gheorghe Sarău 2008 [co-organizator din partea MECT], Cursurile în profilul nediscriminării în spaţiul şcolar [pentru profesorii nerromi care lucrează cu copii rromi], 4 grupe a câte 50 cursanţi, desfăşurate la: Constanţa (3-5 oct. 2008), Sânmartin (10-12 oct. 2008), Olăneşti (17-19 oct. 2008), Bacău (24-26 oct. 2008). Organizatori şi finanţatori:CNCD şi MECT.

Gheorghe Sarău 2008 [organizator al MECT; organizator şi monitor pentru ultimele trei stagii], Cursurile de metode activ-participative pentru profesorii rromi, 4 grupe a câte 45 cursanţi, desfăşurate la: Piatra Neamţ (4-8), Sânmartin (4-8 sept.), Costineşti (8-12 sept.), Olăneşti (9-13 sept.).

Gheorghe Sarău 2008 [organizator, coordonator, formator], Seminarul de lucru cu inspectorii pentru problemele educaţionale ale rromilor, [Seminar I, Olăneşti, mai 2008: Proiectul naţional din fondurile structurale pentru grădiniţele estivale premergătoare clasei I şi Seminar II, Olăneşti, 12-14 septembrie 2008: Elaborarea Fişei de evaluare a activităţii inspectorilor pentru problemele educaţionale ale rromilor].

Gheorghe Sarău 2008, Constituirea şi capacitarea reţelelor de resurse umane rrome în sistemul educaţional [Prezentare făcută în data de 15 sept. 2008, la Tabăra de advocacy „Promovarea experţilor romi în domeniul sănătăţii” (Piatra Neamţ, 8-16 sept. 2008), organizată în contextul programului ”Burse medicale pentru romi” de OSI Budapesta şi „Sastipen” – Centrul Romilor pentru Politici de Sănătate].

Gheorghe Sarău 2008 [organizator, coordonator şi profesor de limba rromani la grupa de avansaţi], Cursul intensiv de limba rromani [în cadrul Cursurilor naţionale de limba şi metodica predării limbii rromani, organizate de MECT ca ediţie a XIV-a], 28 aug. – 4 sept. 2008 la Şcoala Costineşti.

Gheorghe Sarău 2008 [organizator, coordonator şi profesor de limba rromani la grupa de avansaţi], Cursurile naţionale de limba şi metodica predării limbii rromani, ediţia a XIII-a, organizate de MECT şi finanţate de Reprezentanţa UNICEF în România, la Şcoala Costineşti, 21 iulie-11 august 2008.

Gheorghe Sarău 2008, [organizator MECT al 13 stagii de formare în rromanipen educaţional, cu participarea a 450 cadre didactice nerrome care lucrează cu elevi şi copii rromi], desfăşurate la: Satu Mare (16-18 mai), Sânmartin-BH (30 mai-1 iun.), Piatra Neamţ (6-8 iun.), Braşov (13-15 iun.), Caraş Severin (16-18 iun.), Olăneşti-două sesiuni simultane (19-21 iun.), Costineşti (22-24 iun.), Bacău (25-27 iun.), Ialomiţa (28-30 iun.), Bucureşti (30 iun. – 02 iul. şi 02-04 iul.), Brăneşti-IF (30 iun. – 02 iul.).

Gheorghe Sarău 2008, Realizări şi provocări în domeniul învăţământului pentru rromi, [seminarul de formare din perspectiva nediscriminării, adresat tinerilor studenţi], Organizator: CNCD, Mangalia, 1 iulie 2008, orele 15,00 – 17,00.

Gheorghe Sarău 2008, Realizări şi provocări în învăţământul pentru rromi, [prezentare la stagiile de formare în rromanipen educaţional pentru cadrele didactice nerrome care lucrează cu copiii rromi], la Sânmartin-BH (30 mai-1 iun.), Braşov (13-15 iun.), Olăneşti-două sesiuni simultane (19-21 iun.),

Gheorghe Sarău 2008, Introducere în rromanipen. Teme prezentate: 1. Realizări şi provocări în învăţământul pentru rromi (1990-2008), 2. Istoria rromilor, 3. Tradiţii şi cutume ale rromilor, în Programul „Educaţie Interculturală”, derulat de CCD Ilfov, pentru 130 de cadre didactice nerrome care lucrează cu copii şi elevi rromi, în intervalul martie-iunie 2008 [5 sesiuni de formare şi o sesiune finală, de evaluare].

Gheorghe Sarău 2008 [profesor de limba rromani], Tainele limbii rromani, la „Tabăra de iarnă pentru copiii romi”. Organizatori: Agenţia Naţională pentru Monitorizarea Presei „Caţavencu” şi Agenţia Naţională pentru Rromi, în cadrul Programului PHARE „S.P.E.R. = Stop Prejudecăţilor despre Etnia Romilor], Timişu de Sus, 7 – 8 februarie 2008, două grupe a câte 50 copii fiecare.

Gheorghe Sarău 2007, [organizator, coordonator şi profesor de limba rromani la grupa de avansaţi] Cursurile naţionale de limba şi metodica predării limbii rromani, ediţia a XI-a, organizate de MECT şi finanţate de Reprezentanţa UNICEF în România, la Şcoala Costineşti, 1-21 iulie 2007.

Gheorghe Sarău 2007[Gheorghe Sarău: organizator, coordonator şi profesor de limba rromani], Cursurile naţionale de limba şi metodica predării limbii rromani, ediţia a XII-a, organizate de MECT în două perioade, 28 aug. – 4 sept. 2007 la Popiana Pinului-Buzău şi la Şcoala Costineşti, 4–11 septembrie 2007

Gheorghe Sarău 2007 [formator naţional în Programul educaţional PHARE 2004] „Acces la educaţie pentru grupuri dezavantajate”, al MECT, cu prezentarea Limba şi cultura romani în sistemul educaţional românesc, în cadrul celui de-al doilea seminar de formare a formatorilor din perioada 29. 01. – 10. 02. 2007, Otopeni (trei sesiuni, între orele 16,15-17,45, în datele de 1. 02, 5. 02 şi 8. 02. 2007). V. textul tipărit în dosarul formării, p. 139-180, cuprinde: Limba, istoria, tradiţiile şi cultura romilor. Primele întrebări-primele cunoştinţe, Bibliografie în domeniul romanipenului educaţional şi modalităţile de consultare a lucrărilor, Alte date importante ale romilor, Limba, istoria şi tradiţiile rromilor în sistemul educaţional din România, Măsuri şi direcţii strategice ale Ministerului Educaţiei şi Cercetării privind predarea limbii romani şi învăţământul pentru romi (perioada mai 1998-ian. 2007).

Gheorghe Sarău 2007 [cursuri de fonetică şi lexicologie rromani, predate prin metode participativ-active], la Cursul de formare a metodiştilor pentru predarea limbii rromani şi istoriei rromilor, desfăşurat la Universitatea din Constanţa, în perioada 7-13 august 2007, 50 cursanţi.

Gheorghe Sarău 2007, [organizator, monitor şi formator în cadrul a 10 stagii de formare în rromanipen educaţional a 450 cadre didactice nerrome care lucrează cu elevi şi copii rromi], desfăşurate la: Braşov (11-13 mai 2007, 18-20 mai 2007), Olăneşti (25-27 mai 2007), Costineşti (1-3 iunie 2007; 15-17 iunie 2007, 22-24 iunie 2007, 29 iun. – 1 iul. 2007, 8-10 iul. 2007, 10-12 iul. 2007 şi 12-14 iul. 2007).

Gheorghe Sarău 2007, [organizator, monitor şi membru în comisia de evaluare a prezentărilor pe componenta învăţământ pentru rromi, politici şi programe educaţionale, legislaţia nondiscriminatorie şi nonsegregaţionistă, istoria şi tradiţiile rromilor, comunicare], la Cursul de formare de formatori în domeniul rromanipenului educaţional, organizat de MECT, astfel: Olăneşti (9-12 noiembrie 2007) şi Braşov (16-19 noiembrie 2007)

Gheorghe Sarău 2007 [metode participativ-active de predare, legislaţie şcolară etc.], la Cursul de formare a metodiştilor pentru şcolarizarea rromilor, oferit de Romani CRISS, organizat în parteneriat cu MECT, la Şcoala Costineşti, în perioadele 1-4 şi 4-7 august 2007, pentru grupe de câte 30 cursanţi.

Gheorghe Sarău 2007 [formator şi organizator], [Cursuri destinate profesorilor de limba rromani privind teoria şi practica traducerii, din limba română în rromani, cu comentarea tuturor chestiunilor de limbă şi vocabular apărute, desfăşurate prin metode participativ-active], la Universitatea Constanţa (1-7 august 2007, pentru 45 cursanţi, la Liceul Eminescu din Satu Mare (22-26 august 2007), pentru alţi 80 de cursanţi la Poiana Pinului, jud. Buzău (28 aug. – 4 sept. 2007).

Gheorghe Sarău 2007 [Organizator şi monitor la cursul naţional MECT dedicat perfecţionării cadrelor didactice de istoria şi tradiţiile rromilor], Poiana Pinului, jud. Buzău, 29 aug. – 4 sept. 2007, 80 cursanţi.

Gheorghe Sarău 2007 [organizator, monitor şi formator în cadrul a 2 stagii a câte 5 zile fiecare pentru formarea a 64 de noi mediatori şcolari rromi], desfăşurate la Olăneşti (2-7 noiembrie 2007, respectiv 7-12 noiembrie 2007).

Gheorghe Sarău 2007 [co-organizator, monitor şi formator în cadrul stagiului de 5 zile de formare a 120 de noi mediatori şcolari rromi], desfăşurat la Olăneşti în 7-12 decembrie 2007).

Gheorghe Sarău 2007 [Organizatorul, monitorul şi formator naţional la cursul MECT dedicat formării de coordonatori locali rromi pentru Şansa a II-a (recuperare şcolară la nivelul cl. I-IV, în limba rromani], 3 sesiuni de formare pentru câte 17-25 cursanţi fiecare, la: Sînmartin, jud. Bihor (22-25 nov. 2007, 6-9 dec. 2007 şi 13-16 dec. 2007).

Gheorghe Sarău 2007 [organizator, monitor şi formator în cadrul a 2 stagii a câte 5 zile fiecare de formare a 64 de noi mediatori şcolari rromi], desfăşurate la Olăneşti (2-7 noiembrie 2007, respectiv 7-12 noiembrie 2007).

Gheorghe Sarău 2007 [organizator, coordonator, formator], Seminarul de lucru cu inspectorii pentru problemele educaţionale ale rromilor, Sovata, 22-24 martie 2007 [în parteneriat MECT-PER; Au participat şi: Maria Koreck (PER) şi Secretar de Stat, Pásztor Gabriella; seminar consacrat „Managementului relaţiilor interetnice în sistemul educaţional privind comunicarea scrisă de tip administrativ”].

Gheorghe Sarău 2007 [organizator şi coordonator], Seminarul de lucru cu inspectorii pentru problemele educaţionale ale rromilor, Olăneşti, 25-27 mai 2007 [formare în rromanipen educaţional].

Gheorghe Sarău 2007 [organizator, coordonator şi formator], Seminarul de lucru cu inspectorii pentru problemele educaţionale ale rromilor, Costineşti, 10-12 iunie 2007 [consacrat proiectului naţional din fonduri structurale pentru grădiniţele estivale premergătoare clasei I].

Gheorghe Sarău 2007 [organizator, coordonator şi formator], Seminarul de lucru cu inspectorii pentru problemele educaţionale ale rromilor, Olăneşti, 12-14 septembrie 2007 [consacrat evaluării programelor de formare din vara anuluii 2007, organizarea celorlalte până la încheierea anului 2007, priorităţile anului şcolar 2007/2008].

Gheorghe Sarău 2007 [organizator, coordonator şi formator], Seminarul de lucru cu inspectorii pentru problemele educaţionale ale rromilor, Braşov, 19-21 noiembrie 2007 [consacrat evaluării parteneriatului strategic dintre MECT şi reprezentanţa UNICEF în România, în profil educaţional, în perioada 2001-2007, proiectului naţional din fonduri structurale pentru grădiniţele estivale şi priorităţilor de formare a mediatorilor şcolari rromi].

Gheorghe Sarău 2006, [formator naţional în Programul educaţional PHARE pentru rromi al Ministerului, cu prezentarea, timp de 3 ore/zi, a Istoricului învăţământului pentru rromi, a legislaţiei nondiscriminatorii şi nonsegregaţioniste, a politicilor şi a programelor M. Ed.C. pentru rromi la: Centrul de formare a mediatorilor şcolari rromi Arieşeni (Tabăra Arieşeni, jud. Alba, 24-26 februarie 2006), Centrul de formare a mediatorilor şcolari rromi Piatra Neamţ (Tabăra Piatra Neamţ, 2-5 mai 2006), Seminarul cu formatorii din valul II al Programului educaţional PHARE, la Sinaia, 23-25 mai 2006, Seminarul cu formatorii din val. II al Programului educaţional PHARE Sinaia, 29-30 mai 2006.

Gheorghe Sarău 2006, Realizări în domeniul învăţământului pentru rromi (1990-2006), prezentare la Cursul de formare a mediatorilor şcolari rromi (organizator: Amare Rromentza), Sinaia, 12 -13 august 2006 (12 ore prezentare şi formare).

Gheorghe Sarău 2006, [organizator, monitor şi membru în comisia de evaluare a prezentărilor pe componenta învăţământ pentru rromi, politici şi programe educaţionale, legislaţia nondiscriminatorie şi nonsegregaţionistă, istoria şi tradiţiile rromilor, comunicare], la Cursul de formare de formatori în domeniul rromanipenului educaţional, organizat de M.Ed.C., PER, Romani CRISS, Reprezentanţa UNICEF, Salvaţi Copiii, astfel: zona Transilvania, la Şcoala Sânmartin, jud. Bihor, 4–10 august 2006, zona Regat, la Şcoala Costineşti, 15–20 august 2006, zona Moldova, la Şcoala Costineşti, 20–26 august 2006.

Gheorghe Sarău 2006 [organizator, coordonator şi profesor de limba rromani la grupa de avansaţi], Cursurile naţionale de limba şi metodica predării limbii rromani, ediţia a IX-a, organizate de M. Ed.C. şi finanţate de Reprezentanţa UNICEF Şcoala Costineşti, 20 iulie–3 august 2006.

Gheorghe Sarău 2006 [organizator, coordonator şi profesor de limba rromani], Cursurile naţionale de limba şi metodica predării limbii rromani, ediţia a X-a, organizate de M. Ed.C. şi finanţate de Reprezentanţa UNICEF Şcoala Costineşti, 1–15 septembrie 2006

Gheorghe Sarău 2006 [profesor de limba rromani-fonetică şi lexicologie], la Cursul de formare pentru metodiştii pentru şcolarizarea rromilor şi limba rromani, oferit de Romani CRISS, în parteneriat cu M. Ed. C., la Şcoala Costineşti, 26–31 august 2006.

Gheorghe Sarău 2006 [organizator, coordonator, formator], Seminarul de lucru cu inspectorii şi metodiştii pentru şcolarizarea rromilor, Bucureşti, Facultatea de fizică, 26-28 mai 2006, [evaluarea activităţii pe anul şcolar 2005-2006, pregătirea activităţilor din vara anului 2006, respectiv cele pentru anul şcolar 2006-2007. Au participat şi dir. Christiane Cosmatu, Secretar de Stat Kőtö József, deputatul Nicolae Păun de la Partida Romilor, care a finanţat toată acţiunea].

Gheorghe Sarău 2005 [organizator şi formator], A VIII-a întâlnire naţională a inspectorilor pentru învăţământul destinat rromilor, Costineşti, 5-7 septembrie 2005.

Gheorghe Sarău 2005 [organizator şi formator], A IX-a întâlnire naţională a inspectorilor pentru învăţământul destinat rromilor, Sânmartin (Bihor), 29-30 octombrie 2005 [consacrată elaborării fişei de autoevaluare a activităţii inspectorului pentru şcolarizarea rromilor. Finanţare: Reprezentanţa UNICEF].

Gheorghe Sarău 2005 [organizator şi formator], Formarea metodiştilor pentru şcolarizarea rromilor în cadrul unui seminar finanţat de de PER (Proiectul pentru Relaţii Etnice-SUA, biroul din Tg. Mureş, în luna iunie 2005, la Costineşti [seminar consacrat elaborării Fişei metodistului pentru şcolarizarea rromilor].

Gheorghe Sarău 2005 [organizator şi formator], Rromanipen educaţional, 15 stagii de formare, cu durata a 2 zile fiecare, pentru 500 de cadre didactice nerrome şi rrome, Finanţări: Reprezentanţa UNICEF şi PER Tg. Mureş. Parteneri: Salvaţi Copiii, Romani CRISS.

Gheorghe Sarău 2005 [organizator, coordonator şi formator lb. rromani, gr. avansaţi], Ediţia a VIII-a a Cursurilor naţionale de limba şi istoria rromilor, Costineşti, 25 iulie-16 august 2005. Partener finanţator: UNICEF; 55 cursanţi rromi].

Gheorghe Sarău 2004, Programe educaţionale pentru rromi. Realizări şi perspective [formator la Cursurile naţionale de formare a cadrelor didactice nerrome care lucrează cu elevi şi copii rromi, 10 cursuri a două zile fiecare-organizate şi coordonate de Gheorghe Sarău – pentru 420 educatori, învăţători, profesori şi directori, în perioada februarie – septembrie 2004 (la: Bucureşti, Năvodari, Căciulata, Sânmartin). Organizator: M.Ed.C.; co-organizator: Salvaţi Copiii!; parteneri finanţatori: UNICEF, P.E.R. Tg. Mureş, DRI-Guvernul României. La toate cele 10 stagii de formare, Gheorghe Sarău a prezentat expunerea de mai sus, 2 ore/stagiu].

Gheorghe Sarău [organizator, coordonator şi profesor de lb. rromani, gr. avansaţi] 2004, Ediţia a VII-a a Cursurilor naţionale de limba şi istoria rromilor, Năvodari, 27 iunie-18 iulie 2004, M.Ed.C., partener finanţator: UNICEF; 55 cursanţi rromi.

Gheorghe Sarău [organizator, formator] 2004, Cursurile naţionale de formare a cadrelor didactice nerrome care lucrează cu elevi şi copii rromi, 10 cursuri a două zile fiecare-organizate de Gheorghe Sarău – pentru 420 educatori, învăţători, profesori şi directori, în perioada februarie-septembrie 2004 (la: Bucureşti, Năvodari, Căciulata, Sânmartin). Organizatori: M.Ed.C.; co-organizator: Salvaţi Copiii!; parteneri finanţatori: UNICEF, P.E.R. Tg. Mureş, DRI-Guvernul României.

Gheorghe Sarău [organizator şi coordonator] 2004, A VIII-a întâlnire naţională a inspectorilor pentru învăţământul destinat rromilor, Călimăneşti, 5-7 septembrie 2004.

Gheorghe Sarău 2003, Curs interactiv de limba rromani, Iaşi, Podul Iloaiei, Asociaţia “Help!”, în cadrul Proiectului Socrates. Comenius 2. 1. “Metode şi strategii pedagogice pentru personalul didactic care lucrează cu elevi rromi”, marţi 9 septembrie 2003.

Gheorghe Sarău [organizator şi profesor de lb. rromani] 2003, A VI-a ediţie a Cursurilor naţionale de limba şi istoria rromilor şi de metodica predării acestora, 1-21 iulie 2003, Sânmartin (Bihor), Finanţator: UNICEF.

Gheorghe Sarău 2002 [organizator şi profesor de limba rromani la cea de-a IV-a ediţie], Cursurile naţionale de vară de limba şi metodica predării limbii rromani, organizate de MEC şi UNICEF, între 2-19 iulie 2002, la Lacul Sărat-Brăila.

Gheorghe Sarău 2002 [organizator şi profesor de limba rromani la I-a ediţie (a V-a ediţie)], Cursurile naţionale de istoria şi metodica predării istoriei şi a tradiţiilor rrome, organizate de MEC şi UNICEF, între 1-15 septembrie 2002, la Brăila.

Gheorghe Sarău 2002 [organizator, coordonator, formator], A VI-a întâlnire naţională a inspectorilor pentru învăţământul destinat rromilor, Brăila, aprilie 2002.

Gheorghe Sarău [organizator şi profesor de limba rromani] 2001, A treia şcoală naţională de vară pentru limba rromani, Călimăneşti, 1-21 august 2001.

Gheorghe Sarău [organizator şi profesor] 2000, A doua Şcoală naţională de vară pentru limba rromani, Călimăneşti, 31 iulie-16 august 2000.

Gheorghe Sarău 2000, A doua ediţie a Cursurilor de perfecţionarea cunoştinţelor de limba rromani destinate cadrelor didactice rrome necalificate, “Asul de treflă”, Nr. 85 (2000), p. 25.

Gheorghe Sarău 2000, Cursurile naţionale de vară pentru limba rromani (Călimăneşti, 31 iulie-16 august 2000, ediţia a II-a), “Asul de treflă”, Nr. 86 (2000), p. 15.

Gheorghe Sarău [profesor limba rromani] 2000, Şcoala de vară dedicată “didacticii” ştiinţelor, organizată de SON [Fundaţia Soros, Bucureşti], Programul “Educaţia 2000 +”, 23-29 iulie 2000.

Gheorghe Sarău [organizator şi coordonator] 2000, Al cincilea seminar al inspectorilor rromi/pentru rromi, Giurgiu, 27-30 octombrie 2000, consacrat pentru evaluarea anuală a activităţii inspectorilor rromi/pentru rromi). Seminar organizat de “Khetanes” cu finanţare de la “Centrul Educaţia 2000 +” şi de D.G.Î.M.N. din MEN.

Gheorghe Sarău [organizator şi coordonator] 2000, Al patrulea seminar al inspectorilor rromi/pentru rromi, Sibiu, 15-17 iunie 2000, consacrat pentru elaborarea Metodologiei privind învăţământul intensiv de recuperare şcolară şi cu frecvenţă redusă pentru rromi (cls. a V-a – VIII-a); Seminar finanţat de organizaţia “Salvaţi copiii!”.

Gheorghe Sarău [organizator şi coordonator] 2000, Al treilea seminar al inspectorilor rromi/pentru rromi, Sfântu Gheorghe, 10-12 mai 2000, consacrat pentru elaborarea Metodologie privind învăţământul intensiv de recuperare şcolară şi cu frecvenţă redusă pentru rromi (cls. I-a IV-a); Seminar finanţat de “P.E.R.” SUA prin biroul de la Târgu Mureş ).

Gheorghe Sarău [organizator şi coordonator] 2000, Al doilea seminar al inspectorilor rromi/pentru rromi, Tulcea, 15-17 martie 2000, consacrat pentru elaborarea Fişei de post a mediatorului şcolar pentru comunităţile de rromi, Strategia inspectoratelor şcolare în domeniul învăţământului pentru rromi etc.; Seminar finanţat de “Romani CRISS “Şi O. S. C. E.).

Gheorghe Sarău [iniţiator şi coordonator] 1999, Primul seminar de lucru pentru inspectorii rromi în vederea elaborării fişei postului (numiţi în cadrul inspectoratelor şcolare judeţene la ideea şi în urma eforturilor sale, în scopul constituirii unei infrastructuri în domeniul şcolarizării rromilor. Târgu Mureş, 12-14 octombrie 1999 (Seminar derulat cu sprijinul financiar şi organizatoric al P.E.R. (Târgu-Mureş) şi al Romani Criss).

Gheorghe Sarău [iniţiator şi profesor de limba rromani] 1999, Cursurile de iniţierea/perfecţionarea cunoştinţelor de limba rromani destinate cadrelor didactice rrome, Satu Mare, 19 iulie-9 august 1999 (ediţia I).

Gheorghe Sarău 1999, Programe strategice ale MEN privind învăţământul pentru rromi, prezentare la seminarul de formare al organizaţiei “Salvaţi copiii!” consacrat schimbării atitudinii faţă de elevii rromi în şcoli (“O nouă mentalitate faţă de copiii rromi”) organizat la Craiova între 24-26 iunie 1999.

Gheorghe Sarău 1999, Despre necesitatea cooptării elementului uman rrom în procesul de învăţământ, prezentare la Seminarul naţional pentru cunoaşterea cadrelor didactice rrome şi pentru identificare potenţialelor cadre didactice rrome, organizat de FSD Bucureşti în parteneriat cu MEN, Predeal, 29 mai-1 iunie 1999.

X. organizare şi prezidarea unor concursuri naţionale şcolare

Gheorghe Sarău 2008 [Organizator şi preşedintele Olimpiadei naţionale de limba rromani, ediţia a IX-a (Târgovişte, 30 apr. – 4 mai 2008)], preşedintele Comisiei centrale de organizare şi evaluare, cf. Notei MECT nr. 28 284/12 martie 2008

Gheorghe Sarău 2008 [vice-preşedinte], Concursului naţional şcolar de istoria şi tradiţiile rromilor. Ediţia I, Târgovişte,1 – 4 mai 2008 [organizator şi coordonator].

Gheorghe Sarău 2007 [Organizator şi preşedinte al Olimpiadei naţionale de limba rromani, ediţia a VIII-a (Mangalia, 11-15 apr. 2007)], preşedintele Comisiei centrale de organizare şi evaluare, cf. Notei MECT nr. 28 046/12 martie 2007.

Gheorghe Sarău 2007, [Organizator şi preşedinte al Concursului naţional de limba rromani], ediţia a VII-a, Bucureşti 16-20 aprilie 2006.

Gheorghe Sarău 2005, [organizator şi preşedinte Comisie], Concursul naţional şcolar de limba rromani, faza naţională a ediţiei a VI-a, Ciorogîrla, jud. Ilfov, 20-24 mar. 2005. [preşedinte al Comisiei centrale de organizare şi evaluare, conform Notei MEC/22 febr. 2005].

Gheorghe Sarău [organizator şi preşedinte Comisie] 2004, Ediţia a V-a a Concursului naţional de limba rromani, Brăila, 26-30 martie 2004 [64 de elevi rromi participanţi].

Gheorghe Sarău 2003, preşedintele Comisiei naţionale de limba rromani, în cadrul ediţiei a IV-a a Concursului naţional şcolar de limba şi literatura rromani, Tg. Mureş, [13]16-17 apr. 2003.

XI. organizator şi coordonator de manifestaţii culturale rrome inedite

Gheorghe Sarău 2008, [organizator şi coordonator al ediţiei a II-a a Paradei portului tradiţional rrom şi a Festivalului dansului tradiţional rrom], Costineşti, 11-17 august 2008, cu finanţări obţinute de la MECT şi Reprezentanţa UNICEF în România [150 participanţi rromi].

Gheorghe Sarău 2007, [organizator şi coordonator al primei ediţii a Paradei portului tradiţional rrom şi a Festivalului dansului tradiţional rrom], Costineşti, 11-17 august 2007, cu finanţări obţinute de la MECT, Reprezentanţa UNICEF în România şi Partida Romilor [140 elevi rromi şi 30 profesori-instructori].

Gheorghe Sarău 2006 [Organizator şi coordonator], Tabăra de limbă şi cultură rromani, organizată de M.Ed.C., cu finanţarea asigurată de Partida Romilor, pentru 100 de elevi evidenţiaţi la Olimpiada de limbă rromani şi profesorii rromi însoţitori, Costineşti, monitorizare în data de 14 august 2006.

Gheorghe Sarău 2005, [organizator şi coordonator], Ediţia a VIII-a a Taberei naţionale anuale de cultura şi creaţia rromani, ca recompensare a elevilor participanţi la faza naţională a Concursului naţional de limba rromani, Amara, 18-25 iulie 2005.

Gheorghe Sarău [organizator şi coordonator] 2004, Ediţia a VII-a a Taberei naţionale de limba, cultura şi creaţia rromă, Năvodari, 17-24 august 2004 [230 de elevi rromi participanţi].

XII. e-grupuri profesionale şi pagini web moderate / îngrijite / iniţiate

Gheorghe Sarău 2008, [deschiderea grupului electronic de lucru <nediscriminare_nesegregare@yahoogroups.com>, din 29 ian. 2009].

Gheorghe Sarău 2008, [deschiderea grupului electronic de lucru < rromanipen@yahoogroups.com>, din 2 februarie 2009].

Gheorghe Sarău 2008, [deschiderea grupului electronic de lucru <roma_fostistudenti@yahoogroups.com>, consacrat perfecţionării lingvistice rromani a foştilor studenţi, actuali profesori, din 24 dec. 2008].

Gheorghe Sarău 2008, [co-moderarea e-grupului cu studenţii de la secţia de limba rromani a Universităţii Bucureşti, pentru îndrumarea acestora la cursurile de rromani; din oct. 2008, <rroma_studenturja@yahoogroups.com>,].

Gheorghe Sarău 2008, [deschiderea şi moderarea e-grupului pentru cei 42 inspectori pentru problemele educaţionale ale rromilor], 21 sep. 2008, cu adresa inspectori_rromi@yahoogroups.com).

Gheorghe Sarău 2005, [deschiderea şi moderarea e-grupului de soluţii educaţionale pentru rromi], 21 dec. 2005, cu peste 500 abonaţi (ăn 2008), având adresa sarau_rromi@yahoogroups.com

Gheorghe Sarău 2004, [dotarea continuă a vechii pagini pentru învăţământul rrom http://www.old.edu.ro/invrrom.htm, iniţiată şi îngrijită de acesta. Pagina este citată ca resursă bibliografică pentru limba rromani, de pildă, la p. 16, de publicaţia franceză „Langues et citè” La langue (r)romani. Bulletin de l’observatoire des pratiques linguistiques”, nr. 9/iunie 2007. [Buletin editat de Ministerul Culturii şi Comunicaţiilor din Franţa].

Gheorghe Sarău 1999, Subpagina web privind învăţământul rrom şi promovarea limbii rromani în şcoli şi universităţi, pe pagina de web a MEN: www. edu.ro (peste 1000 de pagini, la 1 ianuarie 1999).

XIII. prezenţe în emisiuni la radio şi la televiziune / interviuri şi citări în presă

2008 Gheorghe Sarău [despre liturghia în limba rromani şi lansarea CD-urilor în limba rromani la Mănăstirea Radu Vodă din Bucureşti, în data de 23 dec. 2008 [ „I Somnal Liturgìa le Somnalesqi Ioan, o Muj Somnakuno. E Arhiepìskopos le Konstantinolosqo”, la Radio „Trinitas”, marţi 23 dec. 2008.

Gheorghe Sarău 2008, Educaţia pentru rromi [Masă rotundă cu Gruia Bumbu, preşedintele ANR, Costel Bercuş, şeful Fondului REF Budapesta, şi Gheorghe Sarău, consilier pentru limba rromani şi rromi în MECT, duminică 19 octombrie 2008, TV B1, orele 18,00.

Gheorghe Sarău 2008, Secţia de limba rromani la Facultatea de limbi şi Literaturi Străine [scurt interviu în reportajul lui Nicu Dumitru, alături de studenţii secţiei], transmis marţi, 18 noiembrie 2008, orele 16,30, în emisiunea pentru minorităţi, TVR II.

Gheorghe Sarău 2008, Parada portului tradiţional rrom şi Festivalul dansului tradiţional rrom [interviu acordat redactorei Cristiana Miu, pentru Radio România], 16 august. 2008.

Gheorghe Sarău 2008, Despre Parada portului tradiţional rrom şi Festivalul dansului tradiţional rrom [interviu acordat redactorei Steliana Bajdechi, pentru Radio Constanţa], 15 august. 2008.

Gheorghe Sarău 2008, Educaţia preşcolarilor rromi [interviu acordat în direct reporterului Diamant, la DDTV Bucureşti], 21 iun. 2008, orele 11,00 – 12,00.

Gheorghe Sarău 2008, Despre importanţa promovării valorilor rrome [în contextul

Gheorghe Sarău 2008, Oferta educaţională pentru rromi, Emisiunea „Edu Explorer”, Radio România Cultural, 17 iunie 2008, orele 21,00 [interviu acordat redactorei Cristiana Miu].

Galei Premiilor Radioului Constanţa], 17 mai 2008, TV Neptun (Constanţa). [interviu acordat redactorei Steliana Bajdechi].

Gheorghe Sarău 2008, Despre convieţuirea interetnică [interviu acordat redactorei Steliana Bajdechi, pentru Radio Constanţa], 20 febr. 2008.

Gheorghe Sarău 2008, Despre educaţia rromilor. Mediatorul şcolar rrom, [interviu acordat în direct reporterului Diamant, la TV Etalon din Rm. Vâlcea], 19 februarie 2008, orele 19,10 – 19,20.

Gheorghe Sarău 2008, Liana Anghelescu: Locuri speciale în şcoli pentru romi, „Rom european”, nr. 1/ ianuarie 2008, p. 3 [reproducerea unui scurt fragment din relatarea lui Gheorghe Sarău].

Gheorghe Sarău 2007 [interviu acordat de… Cristianei Miu], A VIII-a olimpiadă de limba rromani, Radio România Cultural, miercuri 12 aprilie 2007, ora 7,30.

Gheorghe Sarău 2007, Învăţământul pentru rromi, azi. Parteneriate, OTV [interviu cu…], 12 iunie 2007.

Gheorghe Sarău [interviu cu… luat de Cristiana Miu] 2007, Cursurile de vară de limba şi metodica predării limbii rromani (Costineşti, 1-21 iulie 2007), Radio România Cultural, luni, 2 iulie 2007, orele 7,50-7,55; v. şi România Cultural, Emisiunea „Espresso”.

Gheorghe Sarău [interviu cu… luat de Cristiana Miu] 2007, Cursurile de formare în domeniul rromanipenului pentru cadre didactice nerrome (Costineşti, 8-12 iulie 2007), Radio România Cultural, luni, 9 iulie 2007, orele 7,40-8,00.

Gheorghe Sarău, Ionel Cordovan [interviu cu… luat de Cristiana Miu] 2007, Cursurile de formare în domeniul rromanipenului pentru cadre didactice nerrome şi cursurile de vară de limba rromani (Costineşti, 1-21 iulie 2007), Radio România Cultural, 17 iulie 2007, orele 21-21,30.

Carmen Marcu 2007, Interviu cu Gheorghe Sarău privind formarea mediatorilor şcolari rromi şi pregătirea Olimpiadei de limba rromani 2008, Radio Timişoara, „Amari emisiunea”, duminică 3 dec. 2007, h 19,00.

Gheorghe Sarău 2007, în reportajul Mirunei Covaci Copiii rromi-prinşi între obscurantism şi standardele UE, în „Şcoala”. Supliment săptămânal al ziarului „Gândul”, an III, nr. 754, miercuri 17 oct. 2007, p. I.

Gheorghe Sarău, Doru Tufiş 2006, Programe comune pentru rromi, „Primul pas”, TVR II, luni, 23 ian. 2006 [redactor: Oana Roşca].

Gheorghe Sarău 2006, Recuperarea şcolară „A doua şansă”, Radio Timişoara, „Amari Emisiunea”, 5 febr. 2006 [redactor: Carmen Marcu].

Gheorghe Sarău 2006, Trebuie să cooptăm persoane din comunitatea romă, [interviu luat de Maria Bercea], în „Suplimentul Plus 22” [Anul XIII, nr. 187, 7 mar. 2006], Proiect al Revistei 22 [anul XVII, nr. 835, 7-13 mar. 2006], p 3 [cu foto Gheorghe Sarău]; v. şi p. 6, 7.

Mirela Stan, Cristiana Miu 2006, Cu Gheorghe Sarău despre semnificaţia Zilei de 8 aprilie, Radio România Cultural, 6 apr. 2006, orele 14,00-15,00.

Gheorghe Sarău 2006, Realizări şi perspective ale învăţământului pentru romi, Radio Timişoara, 07 mai 2006 [redactor: Carmen Marcu].

[reporerii Göteborgs-Posten] 2006, Stolta barn i Scoala nr. 136, [reportaj în care sunt prezente şi informaţiile oferite de Gheorghe Sarău şi de Florin Fleican[, „Göteborgs-Posten” [Suedia], nr. 142, 28 mai 2006, p. 24–25 [incluisv foto Gheorghe Sarău].

Gheorghe Sarău 2006, Din istoricul breslei florarilor din România, TVR II, „Primul pas”, 14 iunie 2006, h 15,00 [interviu luat de Oana Roşca, în 28 mai 2006, de Ziua florarilor].

[TV S Craiova] 2006, Măsuri şi efecte în învăţământul pentru rromi, din perspectiva Programul educaţional PHARE, TV S Craiova, 9 iunie 2006.

Oana Manoilă 2006, Şcoala de vară de la Costineşti, „România liberă”, Ediţia de Dobrogea, sâmbătă, 29 iul. 2006 [interviu cu Gheorghe Sarău].

Gheorghe Sarău 2006, Pregătirea formatorilor naţionali în domeniul rromanipenului educaţional la Sânmartin şi Costineşti, Radio România Cultural, 7 august 2006 şi 11 august 2006.

Carmen Marcu 2006, Interviu cu Gheorghe Sarău privind noul an şcolar pentru rromi, Radio Timişoara, 24 septembrie 2006.

[OTV] 2006, Interviu cu Gheorghe Sarău despre şcola de vară de limba rromani, de la Costineşti, Emisiunea rromilor, 24 sept. 2006.

Doina Gîrdei 2005, Ora de integrare europeană [emisiune în direct cu Gheorghe Sarău, Gabriela Droc, Călin Rus, Ion Ionel, Mariana Niţelea], Radio România Cultural, 21 mar. 2005, orele 17,00-18,00.

Cristiana Miu [redactor] 2005, Interviu cu Gheorghe Sarău despre cel de-al VI-lea Concurs naţional de limba rromani (Ciorogârla, 20-24 mar. 2005), Radio România “Cultural”, 23 mar. 2005, h 8,40.

Gheorghe Sarău 2006, Interviu acordat de Gheorghe Sarău privind istoricul învăţământului pentru rromi, OTV, Emisiunea” de-a alba-neagra”, orele 13,00.

Cristiana Miu [redactor] 2005, Interviu cu Gheorghe Sarău privind învăţământul pentru rromi, Radio România “Cultural”, Emisiunea “paideea”, 11 iul. 2005.

Europa FM 2005, Interviu cu Gheorghe Sarău în domeniul învăţământului pentru rromi, 12 iul. 2005, cu prilejul seminarului PER.

Lucian Ionescu [redactor] 2005, Agenda socială. Discuţie cu Gheorghe Sarău şi Costel Vasile, TV”Flux”, 21 iulie 2005, 16,00-17,00.

Cristiana Miu [redactor] 2005, Interviu cu Gheorghe Sarău despre cursurile de formare în doemniul rromanipenului educaţional, Radio România Cultural, 31 iulie 2005.

Cristiana Miu [redactor] 2005, Discuţie cu Gheorghe Sarău despre cursurile de formare pentru rromi, “Barometrul şanselor egale”, Radio România, vineri, 19 august 2005, h 12, 30-13,00.

Cristiana Miu [redactor] 2005, Interviu cu Gheorghe Sarău despre Cursurile de vară de limba rromani, ediţia a VIII-a, Radio România Cultural, 25 august 2005.

Cristiana Miu [redactor] 2005, Şcolarizarea tinerelor fete rrome, “Barometrul şanselor egale”, Radio România, vineri, 7 octombrie 2005, h 12, 30-13,00. Prezenţi în emisiune: Gheorghe Sarău (M. Ed. C.), Eugen Crai (UNICEF).

Carmen Marcu 2005, Interviu cu dl. Gheorghe Sarău despre realizările pe anul 2004 privind învăţământul pentru rromi, Radio Timişora, Emisiunea în limba rromani, duminică, 9 ian. 2005, h 19,00.

Mihaela Rădulescu 2005, Rromii, în Emisiunea „Duminica în familie”, 16 ianuarie 2005, 16,30-18,15. Între invitaţi: Gheorghe Sarău, Delia Grigore, Mădălin Voicu, Florin Cioabă ş.a.

Oana Roşca 2005, Noutăţi editoriale prezentate de dl. Gheorghe Sarău, TVR II, „Primul pas”, 17ian. 2005, orele 15,00 -16,00.

Oana Roşca 2005, Noutăţi editoriale prezentate de dl. Gheorghe Sarău, TVR II, „Primul pas”, 7 febr. 2005, orele 15,00 -16,00.

Gheorghe Sarău 2005, Dezrobirea rromilor, Radio România, 18 febr. 2005.

Gheorghe Sarău 2005, Dezrobirea rromilor, TVR I, 18 febr. 2005 [interviu luat la Palatul Parlamentului, cu ocazia seminarului desfăşurat la Palatul Parlamentului, organizat de Partida Romilor şi Camera Deputaţilor, joi, 24 febr. 2005.

Oana Roşca 2005, Gheorghe Sarău: Dezrobirea rromilor, TVR II, „Primul pas-Convieţuiri”, 28 febr. 2005 [Festivitate condusă de Gheorghe Sarău la Muzeul de istorie a Bucureştiului, în data de 18 febr. 2005, având ca invitaţi: Renate Weber-Preşedinţia României, Kötő József-Secretar de Stat MECT, Dana Petcovici-UNICEF, Delia Grigore-Amare Romentya, acad. Constantin Bălăceanu Stolnici, scriitorul rrom Valerică Stănescu etc.; acţiune comună MECT-Aven Amentza].

OTV 2005, Interviu cu Gheorghe Sarău despre învăţământul destinat rromilor, Emisiunea „De-a Alba-Neagra”, OTV Bucuresti, duminică, 17 apr. 2005.

Carmen Marcu 2005, Gheorghe Sarău: despre reconstrucţia identitară, Radio Timişoara, Emisiunea în limba rromani, duminică, 15 mai 2005 [15 minute, în rromani].

Vasile Neagu, Minoritatea rromă îşi formează tânăra intelectualitate [interviu cu Gheorghe Sarău], „Reaslitatea Românească”, p. 10.

Oana Roşca [redactor] 2005, Noutăţi editoriale rrome, prezentate de dl. Gheorghe Sarău. Partea I, TVR II, „Primul pas”, 23 mai 2005, orele 15,00.

Cristiana Miu [redactor] 2005, Interviu cu Gheorghe Sarău despre cursurile consacrate rromanipenului, Radio România „Cultural”, 13 iunie 2005.

Carmen Marcu [redactor] 2005, Interviu cu Gheorghe Sarău despre noutăţile educaţionale rrome, 26 iunie 2005, Radio Timişoara, Emisiunea în limba rromani, 19,00.

Oana Roşca [redactor] 2005, Noutăţi editoriale rrome, prezentate de dl. Gheorghe Sarău. Partea a II-a, TVR II, „Primul pas”, 20 iunie 2005, orele 15,00.

Delia Radu 2005 [redactor, autor], Serialul BBC „Rromii”, 6 episoade, trasmise cu începere din 25 iunie 2005, sâmbăta, orele 14,00, cu reluare duminica, la orele 21,00, în emisiunea “BBC ARENA” . Între cei intervievaţi şi citaţi: … şi Gheorghe Sarău [www. Bbc.ro].

Gheorghe Sarău 2005, Politici specifice în educaţie şi sănătate, [interviu acordat cu prilejul mesei rotunde] “Strategii la nivel local pentru intregrarea comunităţilor de romi din Ungaria, Bulgaria şi Romania, organizată de Centrul Regional PER pentru Europa Centrala, de Est şi de Sud-Est, în 12 iulie 2005, la Hotelul Majestic-Bucureşti, în Buletinul „Divers” nr. 27(219) 14 iul. 2005.

Nagy Enikó 2005, Roma integráció [interviu în redacţie cu Gheorghe Sarău, cu fotografie], „Bihari Napló” [Jurnalul bihorean], 21 iul. 2005, an XVI, nr. 169, p. 1.

Cristiana Miu [redactor] 2005, Discuţie cu Gheorghe Sarău despre cursurile de formare pentru rromi, “Barometrul şanselor egale”, Radio România, vineri, 19 august 2005, h 12, 30-13,00.

Oana Roşca 2005, Cărţi rrome prezentate de Gheorghe Sarău, TVR II, 1 august 2005, “primul pas”, h 15,00-16,00.

Loredana Ciuraru [redactor] 2005, Interviu cu Gheorghe Sarău despre noutăţi educaţionale privind rromii, Radio Reşiţa, Emisiunea în limba rromani, 1 august 2005.

Rodica Simionescu 2005, Interviu cu Gheorghe Sarău despre cursurile de vară de limba rromani, Radio Constanţa, 27 august 2008, 13,30-14,00.

Cristiana Miu [redactor] 2005, Noutăţi educaţionale pentru rromi. Interviu cu Gheorghe Sarău, Radio România Cultural, sâmbătă, 10 septembrie 2005.

Carmen Marcu [redactor] 2005, Interviu cu Gheorghe Sarău despre noutăţile educaţionale pentru rromi, 18 sept. 2005, Radio Timişoara, Emisiunea în limba rromani, 19,00.

Gheorghe Sarău 2005, Interviu privind cursurile de vară de limba rromani şi Tabăra de limbă şi creaţie rromă [desfăşurate la Costineşti], OTV, Emisiunea „De-a alba-neagra”, 4 sept. 2005.

Gheorghe Sarău 2005, Interviu privind a IX-a întâlnire naţională a inspectorilor pentru învăţământul destinat rromilor, de la Sânmartin (Bihor), din 29-30 octombrie 2005 [consacrată elaborării fişei de autoevaluare a activităţii inspectorului pentru şcolarizarea rromilor], TV Transilvania, 30 oct. 2005, h 9 45.

Gheorghe Sarău 2004, Cărţi şi reviste rrome nou apărute, TVR, Pr. II, Emisiunea “primul pas”, luni, 26 ian. şi 23 febr. 2004, orele 15,00-16,00 [redactoră: Oana Roşca].

Gheorghe Sarău 2004, Noutăţi editoriale în domeniul rrom, TVR, Pr. II, Emisiunea “Convieţuiri”, miercuri, 4 febr. 2004, orele 15,00-16,00.

[Divers] 2004, Interviu cu Gheorghe Sarău, consilier pe problemele rromilor la Ministerul Educaţiei, Buletinul electronic” divers”, rubrica Opinii, 6 mai 2004, nr. 16 (162) [republicat de Buletinul electronic “Info-Rrom”, an IV, nr. 1/11. 05. 2004.

Oana Roşca 2004, Cu d-l Gheorghe Sarău despre: Programul PHARE de educaţie civică, Locuri speciale pentru elevii rromi, Segregarea copiilor rromi în şcoli, TVR, Pr. II, Emisiunea “primul pas”, 24 mai 2004, orele 15,00-16,00.

Oana Roşca 2004, Cu d-l Gheorghe Sarău despre Colegiul CREDIS, TVR, Pr. II, Emisiunea “primul pas”, 7 iunie 2004, orele 15,00-16,00 [referiri la Gh. Sarău şi în interviul cu prof. dr. Lucia Wald].

George Lăcătuş 2004 [convorbire cu Gheorghe Sarău despre facilităţile pentru candidaţii rromi la limba rromani şi despre cursurile de vară organizate pentru această limbă], “Curierul naţional”, nr. 4046, vineri, 18 iunie 2004.

Gheorghe Sarău 2004, Despre ediţia a VII-a a Cursurilor naţionale de limba şi istoria rromilor, Radio Timişoara, Emisiune în limba rromani [la un an de la înfiinţare], 27 iunie 2004, orele 19,00

Gheorghe Sarău 2004, [Despre ediţia a VII-a a Cursurilor naţionale de limba şi istoria rromilor], Radio România Cultural, Reporter: Cristiana Miu, 15 iul. 2004, ora 9,40.

Gheorghe Sarău 2004, [Despre ediţia a VII-a a Cursurilor naţionale de limba şi istoria rromilor], TVR Cluj Napoca, Reporter: Şein Rita, operator: Rareş Beuran, 28 iul. 2004, orele17,00.

Gheorghe Sarău 2004 [relatare despre învăţământul în limba rromani], TV “Alpha”, 16 august 2004.

Gheorghe Sarău 2004, [Despre ediţia a VII-a a Cursurilor naţionale de limba şi istoria rromilor], Radio Constanţa [Reporter: Rodica Simionescu, 18 iul. 2004; emisiune reluată de Radio România în 25 iul. 2004, emisiunea interetnică.

Gheorghe Sarău 2004, [Despre lansarea la Năvodari a Gidului bilingv, rrom-român, de educaţie civică], Radio România Cultural, Reporter: Cristiana Miu, marţi, 3 august 2004, ora 9,40.

Gheorghe Sarău 2004, [Despre lansarea la Năvodari a Gidului bilingv, rrom-român, de educaţie civică], Radio Constanţa, Reporter:Rodica Simionescu, miercuri, 4 august 2004 şi vineri, 6 august 2004.

Gheorghe Sarău 2004, [despre stagiile VII şi VIII ale Cursurilor naţionale de formare a cadrelor didactice nerrome care lucrează cu elevi şi copii rromi (din judeţele: DJ, MH, OT, VL, respectiv din: AB, BV, CV, SB])-Căciulata, 1 –3 şi 3-5 septembrie 2004], Radio România II, “Cultural” [redactor: Cristiana Miu], 1 sept. 2004, ora 9,40.

Gheorghe Sarău 2004, [masă rotundă cu inspectori pentru învăţământul destinat rromilor], redactor-moderator: Nicolae Dinescu, în contextul celei de-a VIII-a întâlniri naţionale a inspectorilor pentru învăţământul destinat rromilor (Călimăneşti, 5-7 septembrie 2004), TV “Etalon” [Rm. Vâlcea], 7 sept. 2004.

Gheorghe Sarău 2004, [despre cea de-a VIII-a întâlnire naţională a inspectorilor pentru învăţământul destinat rromilor (Călimăneşti, 5-7 septembrie 2004)], Radio Timişoara, emisiunea în limba rromani, 5 sept. 2004, orele 19,00.

Gheorghe Sarău 2004, [despre cea de-a VIII-a întâlnire naţională a inspectorilor pentru învăţământul destinat rromilor (Călimăneşti, 5-7 septembrie 2004)], Radio România I, “Matinal” [redactor: Dan Creţia], 6 sept. 2004, ora 6,21 şi între orele 13,00-15,00 [red.: Miruna Zăgănescu].

Gheorghe Sarău 2004, [despre cea de-a VIII-a întâlnire naţională a inspectorilor pentru învăţământul destinat rromilor (Călimăneşti, 5-7 septembrie 2004)], Radio România II, “Cultural” [redactor: Cristiana Miu], 6 sept. 2004, ora 9,40.

Felicia Rădulescu 2004, Şcoli într-o limbă care nu există? Gheorghe Sarău: Limba rromani comună este limba de la Strasbourg, “Tribuna Învăţământului”, nr. 762 (2643), Anul LV, 16-12 sept. 2004, p. 4; nr. 763 (2644), 13-19 sept. 2004, p. 4-5.

Gheorghe Sarău 2004, Şanse egale pentru copiii rromi în cadrul şcolilor, [despre stagiile IX şi X ale Cursurilor naţionale de formare a cadrelor didactice nerrome care lucrează cu elevi şi copii rromi (din judeţele:AR, BH, CS, GJ, TM, respectiv din: HG, HD, MS,SJ şi TL]) -Sânmartin, 8 –10 şi 10 -12 septembrie 2004], [redactor: Ovidiu Dan], luni 13 sept. 2004, p. 9; v. şi “Crişana”, luni 13 sept. 2004 [red. Carmen Nunchiu].

Gheorghe Sarău 2004, [Despre lansarea la Şcoala 136 din Bucureşti a cărţii în limba rromani “Lungo strinfa”[Şoseţica], donată şcolilor de Ambasada Suediei la Bucureşti], Radio România Cultural, luni, 18 octombrie 2004, ora 9,40 [Reporter: Cristiana Miu].

Szilágyi Aladár 2004, Romákkal a romákért [“Cu romii pentru romi”, beszélgetés Dr. Gheorghe Sarău egyetemi tanárral = convorbire cu profesorul universitar Dr. Gheorghe Sarău], în “Erdelyi Riport” [Nagyvárad = Oradea], 2004. Szept. 30., III évf., 39. Szám, 16-17. oldal.

Nyitrai Réka [kérdezett…] 2004, Roma oktatási politikák. Beszélgetés dr. Gheorghe Sarău egyetemi előadó tanárral /…/ [Politici privind educaţia rromilor], în “Kisebbségben” [A Romániai Magyar Szó melléklete], I. sorozot, 8. Szám, 2004. Jùnius 23., szerda, A és D oldalok.

Gheorghe Sarău 2004, [interviu acordat redactorei Carmen Marcu despre începuturile studiului limbii rromani şi despre promovarea lb. rromani de către Gheorghe Sarău], la emisiunea în limba rromani a TVR I-Studioul Timişoara-zona Banat, joi 2 dec. 2004, orele 17,00.

Gheorghe Sarău 2004, [interviu acordat redactorei Cristina Dornean despre facilităţile educaţionale oferite rromilor de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării], TV”Naţional”, 6 dec. 2004, h 10,40-10,50.

Oana Roşca 2004, Cu d-l Gheorghe Sarău despre noutăţile editoriale în domeniul rrom, TVR, Pr. II, Emisiunea “primul pas”, 20 decembrie 2004, orele 15,00-16,00.

Gheorghe Sarău 2004, Lansare pachet de instruire pentru institutori-limba rromani, utilizat la CREDIS-Universitatea din Bucureşti [împreună cu Delia Grigore şi Mircea Itu], Muzeul de Istorie a României, joi, 11 martie 2004, orele 12,30.

Gheorghe Sarău 2004, Noutăţi educaţionale şi culturale, Radio Timişoara, Emisiune în limba rromani, 30 mai. 2004, orele 18,00.

Gheorghe Sarău 2004, Pliant [pentru admiterea la secţia de limba şi literatura rromani a Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine-Universitatea Bucureşti], mai 2004, 2 p.

Gheorghe Sarău 2004, Pliant [pentru admiterea în licee a candidaţilor rromi pe locuri distincte], mai 2004, 2 p.

Gheorghe Sarău 2004, Prezentarea la stand a pachetului de instruire interactiv destinat învăţării limbii rromani în cadrul ID CREDIS-Universitatea Bucureşti, la Târgul internaţional de carte [Teatrul Naţional-Foaier, et. 1], sâmbătă, 29 mai 204, orele 15,00.

Gheorghe Sarău 2004, Pliant [pentru admiterea în facultăţi şi colegii universitare a candidaţilor rromi pe locuri distincte], iunie 2004, 2 p.

Gheorghe Sarău 2004, Comunicat de presă privind Cursurile de vară de limba rromani, 27 iun. 2004, 2 p.  http://www.edu.ro

Gheorghe Sarău 2004, Comunicat de presă privind locurile pentru studenţi acordate rromilor, 27 iun. 2004, 2 p.  http://www.edu.ro

Gheorghe Sarău 2004, [Gheorghe Sarău prezentat în direct de Horia Moculescu], în Emisiunea “Atenţie, se cântă!” împreună cu Şcoala de vară de limbă rromani, Năvodari, Teatrul de vară, 3 iulie 2004, orele 14, 30-16,00.

Gheorghe Sarău 2004, [despre programele derulate de M. Ed. C. şi priorităţile în 2004 privind învăţământul pentru rromi], pagini preluate şi citate de Cătălina Ulrich în studiul “Roma Education Fund. Needs Assessment Study. Romania” [mss., prezentat în 4 aug. 2004 la seminarul Băncii Mondiale, Bucureşti; v. cu precădere p. 28, 33-34, 39-40].

Gheorghe Sarău 2003, Elevii romi trebuie să conştientizeze ajutorul primit de la comunitate, “Roma News”, Flux informativ, 30 sept. 2003, p. 1.

Gheorghe Sarău 2003, Drepturile copilului, intervenţie în direct la solicitarea red. Cristina Iliescu, în emisiunea cu Gabriela Alexandrescu-preşedinta organizaţiei “Salvaţi Copiii!”, Radio România “Actualităţi”, 23 ianuarie 2003, orele 12-12,30.

Gheorghe Sarău 2003, Noutăţi editoriale în domeniul rrom, TVR 1, Emisiunea “Convieţuiri”, joi, 14 februarie 2003, orele 16,00.

Gheorghe Sarău 2003, Noutăţi editoriale în domeniul rrom, TVR 1, Emisiunea “Convieţuiri”, joi, 6 martie, joi 13 martie 2003, orele 16,00 [continuate în alte trei emisiuni].

Gheorghe Sarău 2003, Limba rromani şi India, Radio România. Studioul teritorial Târgu Mureş, 6 martie 2003, orele 19, 30 [în direct: Maria Koreck, Olga Mărcuş, Rudolf Moca]

Gheorghe Sarău 2003, Interviu privind şcolarizarea rromilor, Emisiunea” didactica Magna”, TVR “Cultural”, marţi, 15 aprilie 2003, orele 20,00-21,00.

Gheorghe Sarău 2003, Interviu despre lansarea spotului publicitar “Acordeonul”, Radio România, 24 apr. 2003.

Gheorghe Sarău 2003, Interviu cu Bogdan Claudiu despre Programul “Paşi spre toleranţă”, TvRM, “Matinal”, vineri 9 mai 2003, orele 8,00.

Gheorghe Sarău 2003, Noutăţi editoriale în domeniul rrom, TVR 2, Emisiunea “primul pas”, luni 19 mai 2003, orele 15,00 [redactor: Dana Roşca].

Gheorghe Sarău 2003, Despre Seminarul de la Berlin privind catedrele de limbă rromani din universităţile europene, TVR, Pr. I, “Actualităţi”, 26 mai 2003, orele 14,00 [Redactor la Berlin: Cristian Beşleagă].

Gheorghe Sarău 2003, Noutăţi în domeniul învăţământului pentru rromi, TVR 2, Emisiunea “Convieţuiri”, zilele de luni 2 şi 16 iunie 2003, orele 15,00.

Adrian Nicolau 2003, La Universitate, locuri rezervate pentru romi [Interviu cu Gheorghe Sarău], “Realitatea bihoreană”, Anul IV, nr. 841 (19 iul. 2003), p. 2.

f.a., 2003 Elevii romi trebuie să conştientizeze ajutorul primit de la comunitate [interviu cu Gheorghe Sarău], Buletinul”Flux informativ”, 30 sept. 2003, p. 1.

Gabriela Vieru 2003, Rromii învaţă din şcoală şi din viaţă, “The bullet” [Bucureşti], anul 2, numărul 7, 15 oct. 2003, p. 5 [reportaj şi cu referiri la declaraţiile lui Gheorghe Sarău].

Gheorghe Sarău 2003, Noutăţi editoriale în domeniul rrom, TVR 2, Emisiunea “primul pas”, luni 3 şI 10 noiembrie 2003, orele 15,00 [redactor: Dana Roşca].

Gheorghe Sarău 2003, [Participare la masa rotundă “I rromani chib i3, avdives thaj taisa”], Televiziunea “Stărshel”, Macedonia-Skopje, 9 dec. 2003, orele 22,00-23,00 [alături de Rajko Djuric, Marcel Courthiade, Ljatif Demir].

Gheorghe Sarău 2003, Prezentarea cursurilor universitare de limba şi literatura rromani utilizate la Colegiul CREDIS, Târgul educaţiei, Universitatea din Bucureşti, vineri, 28 martie 2003, orele 13,00. [Mihaela Logofătu, Bogdan Logofătu, Mircea Itu, Betty Almăşan, Dana Marinescu].

Gheorghe Sarău 2002, Programul de formare la distanţă, la CREDIS, a cursanţilor rromi, TVR II, vineri, 25 ianuarie 2002, orele 16,30.

Gheorghe Sarău 2002, Învăţământul pentru rromi în România, Interviu acordat lui Nedjo Osman pentru emisiunea în limba rromani a postului de radio” deutsche Wele”, 3 şi 10 februarie 2002.

Gheorghe Sarău 2002, interviu acordat lui Ion Bâtu în emisiunea “primul pas” (TVR II), despre şcolarizarea rromilor, vineri, 8 febr. 2002, orele 16,50-17,50.

Gheorghe Sarău 2002, Noutăţi editoriale în domeniul limbii şi culturii rromilor, TVR I, “Convieţuiri”, vineri, 8 febr. 2002, orele 16,00-17,00.

Gheorghe Sarău 2002, interviu acordat în emisiunea Să discutăm fără catalog a postului de radio Craiova, în ziua de 17. 02. 2002, desprea pregătirile pentru cea de-a 3-a ediţie a Concursului naţional şcolar de limba rromani (Turnu Severin, aprilie 2002).

Gheorghe Sarău 2002, Fiecare minoritar are dreptul şi la acea “picătură “Etnică…, interviu acordat lui Valeriu Russu, în”24 ore mureşene”, Târgu Mureş, 21 februarie 2002.

Gheorghe Sarău 2002, Despre ediţia I a Cursurilor naţionale de istoria şi metodica predării istoriei şi a tradiţiilor rrome (Brăila, 1-15 septembrie 2002), TVR II, Emisiunea “Convieţuiri”, vineri 6 sept. 2002, orele 17,00-18,00.

Gheorghe Sarău 2002, Noutăţi editoriale în domeniul limbii şi culturii rromilor, TVR I, “Convieţuiri”, vineri, 15 noiembrie 2002, orele 16,00-17,00.

Gheorghe Sarău 2002, discuţie în direct în emisiunea teritorială a Radioului Târgu Mureş în data de 18 februarie 2002, orele 21,00, cu prilejul desfăşurării Seminarului PER privind educaţia rromilor şi lansarea compactdiscului de limba rromani (alături de Moca Rudolf, Maria Koreck, Olga Mărcuş, Tudor Hreniuc).

Ioana Mitobe 2002, Despre minoritatea rromă [Discuţie cu: Gheorghe Sarău, Delia Grigore, Mariana Roman, Petre Petcuţ, Lavinia Olmazu], TVRM [Televiziunea România de Mâine], 1 aprilie 2002, ora 13, 30..

Toma, Mircea [moderator] 2002, Of, presa mea [Despre rromi], [Discuţie cu Gheorghe Sarău, Costel Bercuş, Jeni Laura [Mădălina] Rădulescu], vineri, 13 decembrie 2002, orele 20,15.

Gheorghe Sarău 2001, Românii au de plătit o ignoranţă de peste 600 de ani privind problemele rromilor. Dialog cu profesorul Gheorghe Sarău[interviu consemnat de Nadia Lazăr], publicat în “Buletinul” divers”/2001 şi în “Asul de treflă”, anul IX (2001), nr. 9 (102), p. 2-4.

Gheorghe Sarău [interviu] 2001, Adrian Mihai: E biagoresqo drom (The Endless Path”), film video [SUA], 109 minute despre rromii din România, lansat la Bucureşti în august 2001(Alţi intervievaţi: Vasile Ionescu, Nicolae Păun, Florin Cioabă, Mădălin Voicu, Peter Kovacs Eckstein, Dan Oprescu, Viorel Achim, Delia Grigore, Aida Dimu, Rupert Wolfe Murray, Luminiţa Mihai Cioabă, Ana Oprişan, Carmen State, Doru Buscu, Mircea Toma, Adrian Ursu, Ion Mihaiu, Prinţesa Ana, Gianina Mihaiu).

Gheorghe Sarău 2001, George Lăcătuş: Peste 300 de locuri la facultăţi şi colegii pentru rromi, [informaţii furnizate de Gh. Sarău], “Curierul naţional”, An XII, nr. 3094, ed. a II-a, miercuri, 9 mai 2001.

Gheorghe Sarău 2001, Nimeni nu stă pe roze în problema integrării rromilor. Interviu cu lectorul dr. Gheorghe Sarău, inspector pentru rromi în MEC [consemnat de Marian Ţuţui], în “Balcanii”, nr. 14/2001, p. 11-13.

Gheorghe Sarău 2001, Reforme privind învăţământul pentru rromi, Emisiunea “Reforma învăţământului românesc pe înţelesul tuturor”, vineri 6 aprilie 2001, orele 17,00, Radio România “Actualităţi”.

Gheorghe Sarău 2000, Programele strategice ale Ministerului Educaţiei Naţionale, interviu difuzat în emisiunea “Reforma învăţământului românesc pe înţelesul tuturor” la Radio România “Actualităţi”, orele 23,10-23,30, în ziua de 31 noiembrie 2000.

Gheorghe Sarău 2000, Despre pagina web cu baza de date a MEN privind învăţământul pentru rromi, realizată de Gheorghe Sarău, interviu, TVR 1, “Convieţuiri”, 14 septembrie 2000, orele 16,00.

[Cristi Mihalache şi Sorin Aurel Sandu 2000, Prof. Gheorghe Sarău: Refuz să cred că nu există romi pregătiţi [interviu], în “Romano lil” (Buletin informativ al Asociaţiei Romani C. R. I. S. S.), Bucureşti, An I (2000), nr. 2, p. 3.

Gheorghe Sarău, Delia Grigore, medic Rita Teodoru 2000, Despre toleranţă. Emisune despre rromi, Radio România-Tineret (Pr. 3), Emisiunea “Confident”, 8 noiembrie 2000, orele 22,20-1,00 [Discuţie în direct cu ascultătorii].

Adrian Păunescu 1999, Despre rromi şi infracţionalitate, Emisiune în direct în noaptea de 5/6 decembrie 1999, TV “Antena 1”, Bucureşti, orele 23,00-6,00. Au participat: Nicolae Păun, Mădălin Voicu, Gheorghe Sarău, George Udilă, col. Constantin Olteanu, Corneliu Vadim Tudor şi Adrian Păunescu.

Marina Dohi 1998, Puradeii vor la şcoală [discuţie cu Gheorghe Sarău], “Libertatea”, sâmbătă, 14 nov. 1998, nr. 2518, p. 10.

Carmen State 1998, Învăţământul pentru rromi. Masă rotundă cu: Mădălin Voicu, Vasile Ionescu, Gheorghe Sarău şi Ion Ionel, Televiziunea Română, Pr.II (transmisie în zilele de 21 şi 28 iunie l998, în emisiunea” din viaţa rromilor”, orele 23,oo.

Carmen State 1998, Cu domnul Gheorghe Sarău despre noutăţile în domeniul învăţământului [în contextul numirii sale prin concurs ca inspector pentru limba romani în Ministerul Educaţiei Naţionale], Emisiunea pentru romi, TVR 1, vineri, 22 mai 1998, ora 12,30.

Ana Maria Bistriceanu & Ioana Bindea 1998, Cu domnul Gheorghe Sarău, inspector pentru limba rromani în MEN, despre învăţământul rrom, Radio Cluj-Napoca, Emisiunea “Habar n-ai că sunt lângă tine”, sâmbătă,12 sept. 1998, orele 13,15.

Mirela Nicolae 1997, Învăţământul pentru rromi în contextul Ordonanţei Guvernamentale de modificare a Legii Învăţământului nr. 84/1995. Discuţie cu: lect.univ. Beres Andras-Secretar de Stat în Ministerul Educaţiei Naţionale, insp. Gheorghe Sarău-metodistul Min.Ed.Naţionale pentru limba rromani, şi insp. Ilie Pipoi – I. Şc. al Mun. Bucureşti, Emisiunea “Învăţământul azi”, Radio România “Cultural”, 27 oct. 1997, orele 15,oo-16,oo.

Carmen State [redactor] 1996, Învăţământul în limba rromani. Învăţământul superior. Convorbire cu d-l Gheorghe Sarău, Emisiunea” din viaţa rromilor”, TVR, Pr.II, 23 febr. 1996, orele 23,30.

Viorica Rusu 1992, Ţigănie, rai beteag /…/ Tratament discriminatoriu în şcoli …[interviu cu Gheorghe Sarău], “Adevărul”, serie nouă, Anul III (vineri, 14 febr. 1992), nr. 589, p. 2.

Emil Bratu 1992, Şcoli pentru romi [interviu cu Gheorghe Sarău], Radio “România-Bucureşti, Emisiunile în limbi străine, difuzat în data de 2 martie 1992.

Gheorghe Sarău 1992, O limbă veche şi-a găsit alfabetul, În exclusivitate [interviu consemnat de… cu dl. Marcel Courthiade, şeful Comisiei lingvistice romaní de pe lângă Uniunea Mondială a Romilor], “Dimineaţa”, Anul III (1992), nr. 103 (615), p. 1;7.

Gh.[eorghiu] Dan 1991, Limba romaní în dizgraţia romilor ? [interviu cu Gheorghe Sarău], “dimineaţa”, Anul II (1991), nr. 178(437), joi, 12 sept. 1991, p. 2.

Ion Rusu 1991, Un eşec-Predarea în limba maternă a romilor [interviu cu Gheorghe Sarău], “Expres Magazin”, nr. 39, 1991, p. 10.

Anca Florea 1991, Azi, despre limba romaní. Paradoxuri [comentariu-interviu cu Gheorghe Sarău], “Viitorul românesc”, 31 oct. 1991, p. 3

Maria Terzian 1991, Elevii romi de la clasa de învăţători romi a Şcolii Normale din Bucureşti, [reportaj cu profesorul de limbă romaní Gheorghe Sarău], “Convieţuiri”, Emisiunea TVR, Pr.II, duminică, 2 noiembrie 1991, orele 16,40.

Elvira Irşai, Ioan Nepohoda, Carmen Ştefănescu [redactori] 1991, Învăţământul în limbile minorităţilor. Deziderate şi împliniri [Dezbatere cu participarea inspectorilor şi profesorilor: Sorin Teodorescu, Maria Constantinescu-Condruţ, Ali Leman, Gheorghe Gheorghe Sarău Ronkov], “Convieţuiri”, TVR, Pr.II, sâmbătă 16 şi 23 noiembrie 1991, orele 16,30.

Anca Florea 1991, A. B.C. – ul şcolilor pentru romi [interviu cu Gheorghe Sarău], “Viitorul românesc”, Anul II (1991), nr. 76, 11 iulie 1991, p. 3.

Gheorghe Sarău 1991, Informare tendenţioasă [consemnat de Corina Creţu], “Azi”, 14 mai 1991, p. 2.

Gheorghe Sarău 1991, Igen-Da [consemnat de Dan Gheorghiu], “dimineaţa”, anul II (1991), sâmbătă/duminică, 23 iunie 1991, p. 2.

Gheorghe Sarău 1991, Şi noi în Europa [consemnat de Dan Gheorghiu], “Dimineaţa”, anul II (1991), 27 iunie 1991, p. 3.

Gheorghe Sarău 1991, Stadiul standardizării limbii romaní, [prezentare în cadrul Emisiunii TV “Veniţi cu noi pe programul II !”, luni 14 oct. 1991, “Cu şi despre romi”, orele 18,45 [Redactor: Mihai Tatulici].

XIV. membru cooptat în:

Gheorghe Sarău 2008, Membru în comisia de jurizare a candidaturilor pentru bursele în profil medical destinate rromilor, OSI [= Open Society Institute Budapesta].

2008 [Centrul de studii rome], Anuarul Centrului de studii rome, I / 2008, Bucureşti: Editura Universităţii din Bucureşti, 210 p. [Colegiul de redacţie: Antal Lukács, Henriètte Asséo, Alexandru Florian, Gheorghe Sarău, Felicia Waldman], [Colectivul de redacţie: Alin Ciupală – redactor şef, Florin Manole – secretar de redacţie, Petre Matei – redactor].

2008 [Centrul de studii rome], Statutul Centrului de Studii Rome, în „Anuarul Centrului de studii rome”, I / 2008, Bucureşti: Editura Universităţii din Bucureşti, p. 5-6 [Colegiul de redacţie: Antal Lukács, Henriètte Asséo, Alexandru Florian, Gheorghe Sarău, Felicia Waldman], [Colectivul de redacţie: Alin Ciupală – redactor şef, Florin Manole – secretar de redacţie, Petre Matei – redactor].

2008 [Centrul de studii rome], Centre for Roma Studies – Regulation, în „Anuarul Centrului de studii rome”, I / 2008, Bucureşti: Editura Universităţii din Bucureşti, p. 7-8 [Colegiul de redacţie: Antal Lukács, Henriètte Asséo, Alexandru Florian, Gheorghe Sarău, Felicia Waldman], [Colectivul de redacţie: Alin Ciupală – redactor şef, Florin Manole – secretar de redacţie, Petre Matei – redactor].

2008 [Centrul de studii rome], Hotărâre pentru înfiinţarea Comisiei pentru studierea robiei romilor, în „Anuarul Centrului de studii rome”, I / 2008, Bucureşti: Editura Universităţii din Bucureşti, p. 9-10 [Colegiul de redacţie: Antal Lukács, Henriètte Asséo, Alexandru Florian, Gheorghe Sarău, Felicia Waldman], [Colectivul de redacţie: Alin Ciupală – redactor şef, Florin Manole – secretar de redacţie, Petre Matei – redactor].

Gheorghe Sarău 2007, Gheorghe Sarău-lingvist, component al Comisiei pentru studierea robiei romilor, instituită prin Decizia Primului Ministru (v. Decizia privind stabilirea componenţei nominale a Comisiei pentru studierea robiei romilor nr. 192/4 iulie 2007, publicată în M. Of. R. Partea I, nr. 463/10. VII. 2007, p. 12).

Gheorghe Sarău 2007, Membru în comisia de jurizare a candidaturilor pentru bursele acordate liceenilor rromi din Transilvania, CRCR = [Centrul de Resurse pentru Comunităţile de Romi], oferite de OSI [=Open Society Institute Budapesta].

Gheorghe Sarău 2007, reconfirmare, în anul 2007, ca membru fondator al Centrului de Studii Rome (de pe lângă Facultatea de istorie-Universitatea din Bucureşti), cf. Deciziei iniţiale nr. 04/03. 01. 2006 a Universităţii din Bucureşti.

Gheorghe Sarău 2007 [membru în juriul concursului naţional „Diversitatea – o şansă în plus pentru viitor”], organizat de PER şi de DRI Guvern, desfăşurat în seara zilei de 18 dec. 2007 (Ziua minorităţilor), Sala Radio, orele 18,00-24,00.

Gheorghe Sarău 2007, [scurtă evocare a activităţii organizaţiei Romani CRISS, la 14 ani de existenţă, înfiinţată la 4 apr. 1993], în broşura Carte de identitate. Romani C.R.I.I.S. Roma Center for Social Intervention and Studies [p. 22-23, cu fotografie].

Gheorghe Sarău 2006, membru fondator al Centrului de Studii Rome (în cadrul Facultăţii de istorie – Universitatea din Bucureşti), cf. Deciziei Rectorului nr. 04/03. 01. 2006.

Gheorghe Sarău 2004 [membru în CD = Consiliul director al Romani CRISS, organizaţie a rromilor, fondată în 4 apr. 1993.

Gheorghe Sarău 1998, membru fondator şi coordonator al Grupului Român de Cercetări şi Acţiuni în Lingvistica Romani.

Gheorghe Sarău 1991, membru fondator al Fundaţiei „Aven Amentza” (București).

Gheorghe Sarău 1991, membru fondator al Fundaţiei „Chakra” Târgu Mureş.

Gheorghe Sarău (R) 1991, Comisia de lingvistică romaní [membru cooptat în …], v. “Informaciaqo lil e Rromane Uniaqoro”, No. 1-2, Źulaj-Augusto, 1991, p. 2,: No. Jan. – Febr. 1992, p. 13.

XV. activitate în societatea civilă

Gheorghe Sarău [coordonator], Grupul Român de Cercetări şi Acţiuni în Lingvistica Romani – G.R.C.A.L.R., începând cu 18 mai 1998, până în anul 2006, când funcţia este preluată de Julieta Moleanu.

XVI. titluri

doctor Gheorghe Sarău 1998, Dialectul romilor spoitori (xoraxano) din România. Teză de doctorat elaborată de Gheorghe Sarău sub îndrumarea doamnei prof.univ. dr. Lucia Wald şi susţinută public în ziua de 28 septembrie 1998, în Sala de consiliu a Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine-Universitatea din Bucureşti [Comisia care a acordat titlul de doctor în filologie: prof.univ.dr. Sanda Râpeanu-decanul Facultăţii, prof.univ.dr.Lucia Wald, îndrumător, prof.univ.dr. Gheorghe Mihăilă-Universitatea Bucureşti, membru al Academiei Române, cercetător ştiinţific pr. I doc. Andrei Avram-Institutul de Lingvistică, prof.univ.dr. Gheorghe Bolocan -Universitatea Craiova); referate neoficiale prezentate de: dr.Vladimir Drimba şi de dr. Marcel Courthiade-INALCO Paris], 411 p. + 169 (Anexă).

XVII. distincţii / premii

Gheorghe Sarău 2008, Diplomă de onoare pentru dialog intercultural, Gala Premiilor Radioului Constanţa [acordată în 17 mai 2008, la Teatrul de Stat Constanţa (Sala Fantasio), pentru promovarea valorilor rrome în rândul celorlalte etnii; acţiune organizată de Radio Constanţa şi de Instituţia Prefectului].

Gheorghe Sarău 2008, Premiul II, la cat. O, [I Vincitori e i Premiati del 15° Concorso Artistico Internazionale „Amico Rom”, Ceremonie în 15 nov. 2008, la  Lanciano – Italia [2° Gheorge Sarau (Romania) ex aequo Valerica Stanescu (Romania)]. Asociaţia „Them Romano”.

Gheorghe Sarău 2007, Premiul I, la cat. O, [I Vincitori e i Premiati del 14° Concorso Artistico Internazionale „Amico Rom”, Ceremonie în 8 dec. 2007, la  Lanciano – Italia. Asociaţia „Them Romano”.

Gheorghe Sarău 2007, Distincţia „Pentru Romi în Europa celor 27”, acordată de Agenţia Naţională pentru Romi, în cadrul festivităţii Gala distincţiilor, organizată cu Ambasada Franţei la Bucureşti, în data de 19 decembrie 2007.

Gheorghe Sarău 2006, Premiul Alianţei Civile Rrome din România pentru educaţie rromi, 8 Aprilie 2006, cu prilejul Zilei Internaţionale a Romilor, Bucureşti, Teatrul Naţional.

Gheorghe Sarău 2006, Premiul III-Categoria O, la egalitate cu Nando Sigona (Firenze), pentru lucrările publicate în anul 2006, acordat de Asociaţia rromilor „Them Romano ONLUS” (Centrul Cultural Romano-Italia) şi de Romani Union International (Italia), cu ocazia celei de-a 13-a ediţii a competiţiei artistice „Gypsy Friend” [Festivitate la Teatrul Fenaroli din Lanciano-Italia, în data de 8 dec. 2006].

Gheorghe Sarău 2005, Diplomă pentru merite deosebite în recunoaşterea şi afirmarea limbii romani, acordată de Agenţia de Dezvoltare Comunitară „Împreună” la 6 ani de activitate în sprijinul comunităţilor de romi din România, 24 iunie 2005, Bucureşti [Alţi premiaţi: Jonathan Schelle, Simona Botea-Lupu, Mariea Ionescu ş.a.].

Gheorghe Sarău 2005, Premiul II-Categoria O, pentru lucrări publicate în anii 2005 şi 2004, acordat de Asociaţia rromilor „Them Romano ONLUS” (Centrul Cultural Romano-Italia) şi de Romani Union International (Italia), cu ocazia celei de-a 12-a ediţii a competiţiei artistice „Gypsy Friend” [Festivitate la Teatrul Fenaroli din Lanciano-Italia, în data de 8 oct. 2005].

Gheorghe Sarău 2003, Premiul III, categoria O [pentru Culegerea de texte biblice în limba rromani], acordat de Them Romano din Lanciano (Italia), cu prilejul celei de-a 10-a Competiţii Internaţionale de Artă, 10 oct. 2003, la egalitate cu Demeter Nadia (Rusia).

Gheorghe Sarău 2002, Premiul “Aven Amentza” pe anul 2001 (Ina Zoon, Adrian Mihai, Petre Matei, Valerian Stan, Marius Tucă, Loredana Groza, Gheorghe Sarău, Delia Grigore, MAE, MCC-Comisia Ministerială pentru Rromi), decernat în data de 8 aprilie 2002 cu ocazia “Zilei internaţionale a rromilor şi a celebrării a 1000 de ani de atestare a rromilor în Europa”.

Gheorghe Sarău 2002, ABI [American Bibliographical Institute, Inc.], Dr. Gheorghe Sarau has been nominate to receive the distinct 2002 Man of the Year, March 5, 2002 [letter].

Gheorghe Sarău 2002, Premiul II, categoria O, acordat pentru cărţi publicate în anul 2001 de către Associazione “Them Romano” (Mondo Zingaro) din Lanciano-Italia, 19 oct. 2002.

Gheorghe Sarău 2002, Decizia de numire în funcţia de conf. univ. nr. 1159/23. 04. 2002 emisă de Universitatea Bucureşti în baza O MEC nr. 3571/19. 04. 2002.

Vasile Ionescu 2002, Nominalizări pentru premiile “Aven Amentza” pentru anul 2002 (Valeriu Nicolae-activism, Mihaela Zătreanu – pentru abecedarul rrom, Gheorghe Sarău – pentru traducerea textelor biblice, Mircea Dinescu – pentru emisiunile despre rromi, Florin Moisă – pentru Raportul OSI, Muzeul Ţăranului Român – pentru Târgul de toamnă al rromilor, Nicolae Gheorghe – cu prilejul a 20 de ani de la articolul dizident, Asociaţia “Şanse egale” din Zalău – pentru verticalitate), propunere (nematerializată, în final) difuzată de Vasile Ionescu pe reţelele electronice de comunicare ale rromilor, în data de 24 dec. 2002.

ABI [The American Bibliographical Institute] 2001, The Research Board of Advisors Member since:2001, Sarau Gheorghe. A Certificate of Appointment.

Gheorghe Sarău 2001, Premiul II. Categoria O (Edited book), pentru cartea “Cele mai iubite cântece rrome”, acordat în cadrul ceremoniei din 27 oct. 2001, la Lanciano, la cel de-al 8-lea Concurs internaţional de creaţie rromă “Amico Rom” de către Associazione “Them Romano” (Mondo Zingaro) din Lanciano.

Gheorghe Sarău 2000, Decoraţie şi diplomă cu prilejul împlinirii a 25 de ani de la înfiinţarea secţiei de limbă hindi în România, înmânate în cadrul ceremoniei desfăşurate la Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine (str.Pitar Moş) de către Ambasadorul Indiei la Bucureşti, scriitorul Rajiv Dogra, în ziua de 29 martie 2000, orele 11,00. Alţi medialiaţi: Sergiu Al. George (premiu post mortem înmânat soţiei) Laurenţiu Theban, Radu Bercea, Mircea Itu, George Anca, Delia Grigore ş.a.

Gheorghe Sarău 2000, Premiul III. Categoria O (monography on gypsy language) [pentru Teza de doctorat susţinută de Gheorghe Sarău în 28 septembrie 1998 la Universitatea Bucureşti], acordat de Associazione “Them Romano” (Mondo Zingaro) din Lanciano (CH-Italia, via S.Maria Maggiore, 12), la cel de-al 7-lea Concurs internaţional de creaţie rromă “Amico Rom “În data de 28 octombrie 2000.

Gheorghe Sarău 1999, Premiul “Hidalgo” pe anul 1995 (atribuit însă în 20 martie 1999, la Madrid, de “presencia Gitana”, pentru contribuţiile aduse în domeniul promovării limbii rromani în lume).Premiul a fost acordat la secţiunea “Internaţională”, iar la secţiunea”naţională” a fost atribuit poetului şi scriitorului Manuel Rios Ruiz.

Gheorghe Sarău 1999, Premiul absolut [Vincitori Assoluti]. Premiul Preşedintelui Republicii Italiene pe anul 1999, atribuit în 23 octombrie 1999 la Concursul de creaţie rromă organizat, anual, de “Them Romano”, la Lanciano, pentru contribuţiile avute la promovarea limbii rromani în lume şi la şcolarizarea rromilor.

Gheorghe Sarău 1999, Premiul “Partidei Romilor” acordat în 23 octombrie 1999 pentru contribuţiile aduse la promovarea limbii rromani şi a rromilor în cei 10 ani de la Revoluţie.

Gheorghe Sarău 1997, Locul II pentru “Culegerea de texte în limba ţigănească” (publicată de Editura Didactică şi Pedagogică din Bucureşti, în l995 [1996] ), la cel de-al 4-lea Concurs internaţional de creaţie rromă de la Lanciano (Italia), acordat, în 12 iulie l997,de Asociaţia “Them Romano”;preşedinte: Santino Spinelli.

Gheorghe Sarău 1995, Locul II pentru “Limba romani, Manual editat de Editura Didactică şi Pedagogică din Bucureşti (l994), acordat la cel de-al 2-lea Concurs internaţional de creaţie rromă, desfăşurat la Lanciano (Italia), în anul 1995, de către d-l Santino Spinelli, preşedintele “Asociaţiei Them Romano” din Lanciano.

XVIII. despre Gheorghe Sarău (inclusiv foto)

Sarău, Gheorghe [menţionat] 2008, în vol „Dumitrescu, Doru; Căpiţă, Carol; Manea, Mihai /…/ [coord.:]: Istoria minorităţilor naţionale din România. Material auxiliar pentru profesorii de istorie” (Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, R. A., 280 p.), la p. 137 [introducerea în 1992 a cursului acultativ de limba rromani la Universitatea din Bucureşti], p. 210 [referiri ample la lucrările de început ale lui Gheorghe Sarău şi la primele iniţiative educaţionale şi editoriale privind limba rromani].

George Lacătus 2007, Gheorghe Sarău, un Alexandru Graur al romilor, în „Cotidianul”, (Bucureşti), nr. 162 (4844) din 27-29 iul. 2007, p. 31 [cu fotografie, rubrica PeoplePortret].

Ionuţ Dulămiţă 2007, Noua elită a romilor, în „Cotidianul”, (Bucureşti), nr. 158 (4840) din 23 iul. 2007, p. 24-25 [la p. 25, în cap. Activism dincolo de etnie, despre Gheorghe Sarău].

Mihaly Loredana 2007, Limba rromani-aplicaţii şi rezultate, în „Rromane ćerxenǒrră”. „Steluţe rrome”, revista Şcolii nr. 5 Baia Mare, nr. 3, 1 iunie 2007, p. 4-5 [despre activitatea de promovare a limbii rromani şi a înv. Rrom de către Gheorghe Sarău; cu 3 foto].

Gheorghe Sarău 2006, Portret, TV Timişoara, Emisiunea rromilor, mai 2006 [redactor: Carmen Marcu].

[Asociaţia Pertinax], Tolerancia. Toleranţă, Nagyvàrad: Prolog Kiadò. Editura Prolog, Oradea, [2006], [coperta IV: foto Gheorghe Sarău, în cadrul juriului cu prilejul Concursului interetnic pe tema cărţii „Katitzi” de Katarina Taikon, desfăşurat în anul 2001 la Oradea, în organizarea insp. Pàsztor Gabriella].

Stan V. Cristea 2005, Sarău, Gheorghe-lingvist, traducător şi publicist, în „Dicţionarul scriitorilor şi publiciştilor teleormăneni”, Alexandria: Editura ROCRISS, p. 428-430.

Marcel Courthiade 2005, Introduction, în «Ètudes tsiganes», volume 2/2005, Revue trimestrielle, numéro 22, p. 10, 38, 54 [citată activitatea exemplară de promovare a limbii rromani a lui Gheorghe Sarău şi a Ministerului].

Rajko Djuric 2005, La langue rromani standard, «Ètudes tsiganes», volume 2/2005, Revue trimestrielle, numéro 22, p. 76 [citat ca autorul dictionarului rrom-român, profesor la secţia de rromani a Universităţii din Bucureşti].

Morgan Garo 2005, La langue rromani: des millions de locuteurs en Europe, «Ètudes tsiganes», volume 2/2005, Revue trimestrielle, numéro 22, p. 97 [citat secţia de limba rromani a Universităţii din Bucureşti şi numărul mare de elevi rromi care studiază limba rromani].

Melinda Rézmüves 2005, Harmonisation des publications didactiques en langue Rom, «Ètudes tsiganes», volume 2/2005, Revue trimestrielle, numéro 22, p. 132-134 [8 lucrări ale lui Gheorghe Sarău citate].

[Bihoreanul] 2005, Olimpica mişto, „Bihoreanul” [Oradea], 21 mar. 2005 [referiri şi despre Gheorghe Sarău, profesorul de la Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, cel care a pus bazele studierii limbii rromani în România, v. http://www. Bihoreanul.ro/articol/ziar/oradea/olimpica_misto/5126/0/].

Şcoala Olteanca [com. Segarcea Vale] 2005, Întâlnirea cu fiii satului [absolvenţii din ultimii 50 ani ai Şcolii din satul Olteanca, com Segracea Vale], 21 mai 2005. Între absolvenţi: Gheorghe Sarău, absolvent clasa a VIII-a promoţia 1971.

Oana Antonescu 2004, Profesorul român de limba rromani [Gheorghe Sarău, cu fotografie], “Jurnalul naţional”, 16 dec. 2004, ed. I, Anul XII (2004), nr. 3530, p. 31.

Dr. Mircea Itu, Georgiana Dumitrascu 2004, Filosofia şi religiile Indiei, Braşov: Editura Orientul Latin, p. 181-183 [referiri la activitatea lui Gheorghe Sarău, privind promovarea studiilor de indianistică şi rromologie în România].

dr. George Anca […] 2004, Şcoala de indianistică, [v. www. pedagogicallibrary.edinfo.ro/trivium4/scoala.php], îl menţionează şi pe Gheorghe Sarău între „indianiştii de astăzi” ai României.

Gheorghe Sarău 2004 [foto, v. art. Voi sunteţi elita minorităţii rrome], “Vocea Brăilei”, An III, nr. 494, 29 martie 2004, p. 5.

Gheorghe Sarău 2003, Lingvistică. Gheorghe Sarău: Curs de limba rromani, Cluj Napoca. Ed. ” dacia”. 2000. 254 p. cu ilustr. [Prezenţă în expoziţia “Salonul cărţii cu autograf”, 13-20 dec. 2003, ed. I, la Bibloteca Judeţeană “Marin Preda” Alexandria-Teleorman; v. şi catalogul omonim, p. 8].

Gheorghe Sarău 2003 [foto, împreună cu Elisabeta Danciu], în “Info rrom”. Buletin informativ, [al Organizaţiei OPRE, Bucureşti], nr. 3/[2003], p. 15.

Gheorghe Sarău 2002 [menţionat] în Donald Kenrick: Dicţionar istoric al ţiganilor (romilor), Cluj Napoca: Editura Motiv, p. VII; XV; 212, 213.

[Marian Ţuţui] 2001, [Gheorghe Sarău. Fişă bio-bibliografică însoţită de fotografie], “Balcanii”, nr. 14, p. 11.

Eurom [pe sit-ul Institutului Intercultural Timişoara] 2001, Romii din România [lecţia I], 8 oct. 2001, www.prosd.net/cgi-bin/ipovesti/, despre contribuţia lui Gheorghe Sarău la înfiinţarea secţiei de limbă rromani şi la extinderea studiului limbii rromani în şcoli.

Gheorghe Sarău 2001, [fotografie împreună cu pictorul Eugen Raportoru, prof. Victor Ernest Maşek şi pictorul Spiru Vergulescu, la vernisajul expoziţiei de pictură a lui Eugen Raportoru din 26 martie 2001], “Romano lil“, Anul II (2001).

Gheorghe Sarău 2001, [fotografie împreună cu Ionuţ Anghel, Elisabeta Danciu, Aurelia Fechetă ş.a.], “Asul de treflă”, IX (2001), nr. 3 (96), p. 13.

Gheorghe Sarău 2000 [foto, împreună cu Maria Ionescu şi Nicolae Păun], în “Maria Ionescu şi Sorin Cace: Practici pozitive în comunităţile de rromi”, Agenţia de dezvoltare comunitară “Împreună”: Bucureşti, p. 81.

Lucian Branea [MINELRES moderator] 2000, Data on minorities in Romania, 28 febr. 2000, v. http://lists.delfi.lv/pipermail/minelres/2000-February/000482.html [despre pagina web privind învăţământul pentru rromi, îngrijită de Gheorghe Sarău].

Rodica Hepcal 1999, Gheorghe Sarău: o autoritate în domeniul culturii şi limbii rromani,  “Informaţia zilei”, Satu Mare, Anul VII (1999), nr. 1771, joi, 29 iulie 1999, p. 7.

Emil Constantinescu 1998, Alocuţiunea domnului/…/, Preşedintele României, la dineul oferit de Partida Romilor, “Asul de teflă”, Anul 65 (1998), nr. 65, p. 1-2/la p. 2 sunt făcute referiri la activitatea avută de Gheorghe Sarău în promovarea limbii, literaturii şi culturii romilor /.

Ion Dron 1998, Bio-bibliografie, [p. 81: Gheorghe Sarău – Lucrări recenzate de Ion Dron], Chişinău, 1998.

Ilie Bădicuţ 1998, Să mai punem mâna pe carte. Despre multiculturalism, despre înfiinţarea secţiei de limba şi literatura rromani la Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine şi asigurarea orelor de către Gheorghe Sarău; despre susţinerea tezei de doctorat, în ziua de 28 sept. 1998,de către Gh.Sarău, consacrată dialectului rromilor spoitori din Olteniţa], “Carusel” [Revistă de divertisment.Supliment la nr. 1847 al ziarului “Azi”, vineri, 30 oct. 1998, p. 6].

George Grigore 1996, Gheorghe Sarău – fondatorul şcolii de limbă rromani (ţigănească) din România [cu foto], “Vocea Mesopotamiei”. Publicaţie culturală şi politică a kurzilor din România, Anul I (1996), Nr. 12, p. 5; v. şi : Otilia Dragomir/preluat de../, Gheorghe Sarău-fondatorul şcolii de limba romani din ţara noastră, “Asul de treflă”, anul V (l997), nr. 58, p. 10.

Florin Antonescu 1996, Numai şcoala poate să-i educe pe romi [despre Gh.Sarău şi cu fotografia Culegerii de texte în limba ţigănească], “Curierul Naţional”, An VII (1996), 16 nov. 1996, Nr. 1734.

Stan V. Cristea 1996, Gheorghe Sarău, lingvist, bibliograf şi publicist, în vol. ”Judeţul Teleorman. Dicţionar bibliografic”, Alexandria: Editura “Teleormanul liber”, 1996, p. 606-607.

XIX. citat în lucrări

a. din străinătate

Gheorghe Sarău în „Enciclopedia virtuală deschisă Wikipendia”

A se vedea:

<ro.wikipedia.org/wiki/Gheorghe_Sarău-30k>

<en.wikipedia.org/wiki/Romani_alphabet-39k>

<en.wikipedia.org/wiki/Romani_language-81k>

<ro.wikipedia.org/-49k>

<wapedia.mobi/ro/Gheorghe_Sarău-17k>

<pl.wikipedia.org/wiki/Język_romski-70k>

<rmy.wikipedia.org/wiki/Romani_chib-38k>

<he.wikipedia.org/wiki/גאורגה_סאראו-41k>

<www.wiki.ggopisy.webd.pl/ro/wiki/-48k>

<wapelite.com/ro.wikipedia.com/-53k>

<www.referenceencyclopedia.com/?title=Talk:Romani_language-159k>

Gheorghe Sarău 2007, [citat de] Marcel Courthiade [Inalco = Institut National des langues et civilisations orientales], Le matèriel pèdagogique en rromani, în publicaţia „Langues et citè” La langue (r)romani. Bulletin de l’observatoire des pratiques linguistiques”, p. 13, nr. 9/iunie 2007 [Buletin editat de Ministerul Culturii şi Comunicaţiilor din Franţa].

v. şi www.culture.gouv.fr/culture/dglf/Langues_et_cite/langues_et20cite9.pdf

citarea unor manuale şi cursuri de limbă rromani, elaborate de Gheorghe Sarău ori în colaborare, cât şi a unor manuale redactate de acesta; rolul de pionier al României prin introducerea la nivel naţional, din 1991, a studiului limbii materne rromani, rol actual de potenţial furnizor unic de expertiză şi de manuale pentru Franţa, în beneficiul copiilor rromi proveniţi din România.

Gheorghe Sarău 2007, http://www.old.edu.ro/invrrom.htm [subpagina veche a Ministerului Educaţiei şi Cercetării, consacrată învăţământului pentru rromi, îngrijită de Gheorghe Sarău], citată ca resursă bibliografică pentru limba rromani de către publicaţia franceză „Langues et citè” La langue (r)romani. Bulletin de l’observatoire des pratiques linguistiques” (p. 16), nr. 9/iunie 2007. [Buletin editat de Ministerul Culturii şi Comunicaţiilor din Franţa].

Isabela Denize 2006, Les Roms et l’ altérité. Paradigmes identitaires roms dans la parémiologie, Târgovişte: Cetatea de Scaun, 144 p. [mulţumiri lui Gheorghe Sarău, p. 7].

Gheorghe Sarău 2006, [citat de Rose-Marie Volle 2006, La diffusion de la langue-culture romani standardisée dans les écoles roumaines. Un défi à l’hétérogénéité des pratiques langagières et des positionnements identitaires des Roms, în vol. «Èla» [Revue trimestrielle de didactologie des langues-cultures], nr. 3/2006, nr. 143, p. 371-384 [Autoarea a frecventat, ca bursieră, cursul nostru de limba rromani din cadrul Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine-secţia de limba rromani şi s-a documentat pe teren, în şcoli.].

Adam Bartosz 2004, Ne boj sa cigána! Na dara Romestar!, Ed. „Romani vodži” [Sobrance, Slovacia], 2004, p. 110.

Gheorghe Sarău 2003, în Bernhard Streeck, Jens Bengelstorf, Fabian Jacobs/…/: Materialien des SFB” differenz und Integration”, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Orientwissenschaftliches Zentrum, II/2003, p. 58, 67, 68, 82, 83, 100, 101,102,103.

Gheorghe Sarău 2003, în Peter Bakker and Yaron Matras: Bibliography of Modern Romani Linguistics, Aarhus Universitet-University of Manchester, Ed. Library and Information Sources in Linguistics (LISL), 2003, XIII, 366 pp. [www. Benjamins.com/cgi-bin/t_bookid=LISL 2028, între lucrările publicate în perioada 1990-2003, sunt şi aproape toate lucrările lui Gheorghe Sarău].

Gheorghe Sarău 2003, în „Peter Bakker and Hristo Kyuchukov [Compiled by…], Publications in Romani useful for Romani language education. Publikacie andi Romani ćhib… Preliminary and Experimental Edition”, October 2003, p. 3, 32, 66, 91-96,127.

Peter Bakker and Hristo Kyuchukov [Edited by…] 2000, What is the Romani language?, Paris: Centre de recherches tsiganes [Gheorghe Sarău este citat, la p. 23., în legătură cu contribuţia sa la crearea unei terminologii gramaticale în limba rromani].

b. din ţară

2008 Sarău, Gheorghe [menţionat], în vol „Dumitrescu, Doru; Căpiţă, Carol; Manea, Mihai /…/ [coord.:]: Istoria minorităţilor naţionale din România. Material auxiliar pentru profesorii de istorie” (Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, R. A., 280 p.), la p. 137 [introducerea în 1992 a cursului facultativ de limba rromani la Universitatea din Bucureşti], p. 210 [referiri ample la lucrările de început ale lui Gheorghe Sarău şi la primele iniţiative educaţionale şi editoriale privind limba rromani], p. 212 [Gheorghe Sarău citat referitor la presupusa origine etnică rromă a lui Petru Maior şi a lui Anton Pann],

2008 Sarău, Gheorghe [menţionat, cu două lucrări, din cele 12 titluri reprezentative pentru România în domeniul rrom], în Bibliografia vol. „Jean – Pierre Liégeois, Romii în Europa, Consiliul Europei – Biroul de Informare al Consiliului Europei la Bucureşti: Ed. Monitorul Oficial, 2008, p. 287. 

[Open Society Institute-Budapesta], Acces egal la educaţie de calitate pentru romi: România, Raport de monitorizare 2007, Cluj Napoca: AMM srl, [operatori-autori pentru România: Florin Moisă, Cătălina Ulrich, Mihaela Gheorghe, Mădălin Morteanu [Gheorghe Sarău citat la p. 33, 70, 71, 75, 78, 98, 99, 105, 111, 123].

Vladimir Drimba 2001, Cercetări etimologice, în “Etimologica”, vol. 8, Bucureşti: Editura”Univers enciclopedic” [Gheorghe Sarău – citat şi referiri la lucrările sale îndeosebi în Addenda p. 249-262].

XX. cursant la cursuri de formare

Gheorghe Sarău 2008 [cursant], Seminarul de instruire privind regulile de management al proiectelor,  14-15 oct. 2008, Bucureşti [organizat de MMFES –  AM POSDRU].

Gheorghe Sarău 2008 [cursant], Seminarul de instruire a membrilor în comisia de jurizare a candidaturilor pentru bursele în profil medical destinate rromilor, OSI [= Open Society Institute Budapesta], Budapesta, 15-17 iulie 2008.

Gheorghe Sarău 2007 [cursant şi absolvent], Cursul de formatori (cf. O.G. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor), organizat de Fundaţia Ruhama (Oradea), 60 ore, certificat de absolvire Seria D, nr. 0098341, eliberat la data de 19 XI 2007, în baza examenului public susţinut în data de 02.XI. 2007.

Gheorghe Sarău 2001 [cursant şi absolvent], Curs de perfecţionare în didactica predării limbilor la vorbitorii nenativi (cu referire la refugiaţi rromi, sârbi, croaţi, turci vorbitori de limbă germană), Akademie des Bundes in Wien (Academia Naţională Pedagogică din Viena), 3-10 septembrie 2000.

Gheorghe Sarău 1997, Seminarul internaţional pentru traducerea Bibliei, organizat de Societăţile Biblice Unite din Anglia şi de Societatea Biblică Interconfesională din România, în Austria, la Neustadt, în perioada 14-19 apr. l997 [participare la cursul de formare].

XXI. cursant la cursuri de vară internaţionale de limba rromani

Gheorghe Sarău [cursant] 1996, Cursurile internaţionale de vară de limbă, literatură, istorie şi cultură rromani (Milajesqi Śkòla (i VIII-to edìcia), Sangonis, Franţa, 7-15 oct. 1996

Gheorghe Sarău [cursant] 1995, Cursurile internaţionale de vară de limbă, literatură, istorie şi cultură rromani (Milajesqi Śkòla (i VII-to edìcia), Sangonis, 28 oct. – 16 nov. 1995.

Gheorghe Sarău [cursant] 1993, Şcoala Internaţională de Limba Romaní “Patrin” – Milajesqi Skòla “patrin” (i V-to edìcia) [consacrată ziariştilor de limba rromani], Saint André de Sangonis (Franţa), 17 sept. 2 oct. 1993.

Gheorghe Sarău [cursant] 1992, Cursurile internaţionale de vară de limbă, literatură, istorie şi cultură rromani (Milajesqi Śkòla (i IV-to edìcia), Roma, 12 iul. – 28 iul. 1992.

Gheorghe Sarău [cursant] 1991, Cursurile internaţionale de vară de limbă, literatură, istorie şi cultură rromani (Milajesqi Śkòla (i III-to edìcia), Karjaa (Finlanda), 16 iul. – 9 aug. 1991.

XXII. participări la alte cursuri de vară în calitate de cursant

1996, Cursurile intensive de limba spaniolă pentru colaboratorii străini din ministerele învăţământului din diferite ţări, Universitatea Zaragoza (în sediul său de vară din Jaca), 19 iul-5 aug. 1996.

Gheorghe Sarău [cursant] 1994, Cursurile intensive de limba spaniolă pentru colaboratorii străini din ministerele învăţământului din diferite ţări, Universitatea Zaragoza (în sediul său de vară din Jaca), 12-18 iulie 1994.

Gheorghe Sarău [cursant] 1990, Cursurile intensive de limba rusă, Moscova, 1 – 12 sept. 1990.

Gheorghe Sarău 1981, Cursurile de vară, de limba, literatura şi civilizaţia maghiară, [participare la…], Universitatea din Debreţin, 19 iul. – 20 aug. 1981.

Gheorghe Sarău 1980, Cursurile de vară de limba, literatura şi civilizaţia bulgară [participare la…], Universitatea Veliko-Tărnovo, Bulgaria, 1-31 aug. 1980.

XXIII. călătorii de studiu

a. în străinătate

Gheorghe Sarău 2008, Participare la vizita de studii în Spania, iulie 2008 [iniţiativă: MAE].

Gheorghe Sarău 2007, Participare la vizita de studii în Finlanda, organizată de MECT în cadrul Programului PHARE/2004/016-772. 01. 01 “Acces la educaţie pentru grupuri dezavantajate”, în perioada 21-28 oct. 2007.

Gheorghe Sarău 2005 [vizită de documentare privind implementarea strategiei guvernamentale pentru rromi în Ungaria, la solicitarea PER], în luna iulie 2005.

Gheorghe Sarău 2005 [vizită de documentare în Suedia în domeniul educaţiei, limbii şi culturii rrome], 10-17 decembrie 2008, oferită de Ambasada Suediei la Bucureşti şi Institutul Suedez.

b. în ţară

Gheorghe Sarău 2006, [participare în echipa guvernamentală a ANR (Agenţia Naţională pentru rromi)], Vizite de îndrumare şi de stabilire a priorităţilor în comunităţi de rromi, la: Toflea-Brăhăşeşti (Galaţi, 25-27 ianuarie 2006), Piteşti (Argeş, 1-3 februarie 2006), Cetatea de Baltă (Alba, 8-10 martie 2006), Cuza Vodă, Medgidia, jud. Constanţa 24, 25, 26 martie 2006, Sinteşti, judeţul Ilfov 16, 17 şi 18 octombrie 2006 [Ca şi în deplasările anterioare cu ANR, la Hădăreni (2005), Piteşti, Toflea, Cetatea de Baltă, Cuza Vodă şi Sinteşti-în 2006, expertiza lui Gheorghe Sarău în comunităţile de rromi a vizat stabilirea punctajului de activităţi de întreprins la nivel local şi judeţean de către autorităţi în direcţia şcolarizării rromilor].

Gheorghe Sarău 2006, [participare la vizita de lucru şi la masa rotundă S.O.S. – Comunităţile tradiţionale (“Pre-moderne”) rrome în confruntarea cu riscurile integrării europene şi (post)modernităţii”, politici de incluziune aplicate în comunităţile tradiţionale (semi) nomade de romi], organizatori: Agenţia Naţională pentru Romi, Consiliul local şi Primăria Vidra – Sinteşti, Organizaţia “Than Rromano–Asociaţia Rromilor Căldărari nomazi, Şcoala Sinteşti, 18 oct. 2006 [intervenţie].

XXIV. activitate de translator- interpret – însoţitor

Gheorghe Sarău 1981, însoţitor-interpret din limbile rusă, maghiară, bulgară la ”Universiada”, Bucureşti, iulie 1981.

XXV. înregistrări muzicale

Gheorghe Sarău 2006, [înregistrare–document, la Timişoara (Muzeul Satului), în data de 20 iunie 2006, de muzică populară românească şi rromă interpretată de Gheorghe Sarău], realizată şi arhivată de cercet. Marian Lupaşcu la Institutul de Etnografie şi Folclor din Bucureşti, cu ocazia participării la Seminarul “Contribuţia rromilor la muzica europeană”, Timişoara, 19–20 iunie 2006.

Gheorghe Sarău 2004, 13 dintre cele mai frumoase cântece rrome [cântate de Gheorghe Sarău, acompaniat de Formaţia “Purane gilă”], Timişoara, noiembrie 2004, on-line pe www.edu.ro [în secţiunea rezervată învăţământului în limbile minorităţilor naţionale, www.edu.ro/invrrom_b51.htm].

Gheorghe Sarău 2004, And-o vurdon şi Si la kale bal [cântece interpretate de ….], Radio Timişoara, Emisiune în limba rromani, 15 nov. 2004, orele 18,00.

Gheorghe Sarău 2004, Nane còxa [cântec interpretat de….], Radio Timişoara, Emisiune în limba rromani, 22 nov. 2004, orele 18,00.

Gheorghe Sarău 2004, Duj, duj, duj [cântec interpretat de….], Radio Timişoara, Emisiune în limba rromani, 5 dec. 2004, orele 18,00.

XXVI. Activitatea didactică universitară (cronologic, 1992- 2008)

1. iniţierea primului curs facultativ de limba rromani din învăţământul  superior românesc

Gheorghe Sarău 1992, Deschiderea cursului facultativ de limba rromaní (ţigănească), la Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine a Universităţii din Bucureşti, începând din 22 oct. 1992, la iniţiativa prof. Gheorghe Sarău, cu sprijinul Catedrei de Limbi Orientale, condusă de prof. univ. dr. Nadia Anghelescu, al prof. univ. dr. Iancu Fischer, decan, al prof. univ. dr. Lucia Wald – îndrumătoarea la doctorat în acea vreme a iniţiatorului – şi cu contribuţia rectorului Emil Constantinescu.

2. înfiinţarea de noi secţii la nivel universitar

a. Înfiinţarea secţiei de indianistică (hindi-rromani) ca secţie B, din anul univ. 1997/1998.

În urma demersurilor lui Gheorghe Sarău, din anul universitar 1996/1997, se  structurează secţia de indianistică, reluându-se, astfel, studiul limbii hindi, urmând ca, prin alternanţă, în anul univ. 1997/1998, secţia de indianistică să reunească limbile hindi-rromani, ca o specializare comună. În anul universitar 1997/1998, sunt admişi 10 absolvenţi, care au finalizat studiile în anul 2001, Gheorghe Sarău asigurând orele de limba rromani.

b. Înfiinţarea secţiei de limba rromani de sine stătătoare, ca secţie B, din anul univ. 1998/1998

În urma propunerilor şi demersurilor întreprinse de Gheorghe Sarău, se înfiinţează şi se autorizează provizoriu secţia de limbă şi literatură rromani, ca secţie B, la Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine şi la Facultatea de Litere – Universitatea Bucureşti, acordându-se 10 locuri distincte pentru candidaţii rromi, în anul univ. 1998/1999. Autorizarea s-a făcut prin H.G.nr. 442/august 1998 (publicată în “Monitorul Oficial al României” nr. 292/ luni, 10 august 1998). [Orele de limbă rromani au fost asigurate de Gheorghe Sarău, ulterior şi de asist. drd. Mircea Itu (orele de literatură şi civilizaţie veche indiană), respectiv de asist.  drd. Delia Grigore (orele de folclor şi de literatură rromă).

c. înfiinţarea secţiei la IDD „institutor – limba rromani” (devenită, din anul 2005: „institutor –  direcţia de studii limba rromani”)

Gheorghe Sarău 2000 – 2008 – Iniţiator (din aprilie 2000) al specializării „institutor – limba rromani” (demarată din octombrie 2000) la Departamentul de învăţământ deschis la distanţă CREDIS din cadrul Universităţii Bucureşti. Gheorghe Sarău a coordonat specializarea “Limba şi literatura rromani”, până la încheierea studiilor de către ultima promoţie, în iunie 2008. Alţi profesori pentru domeniul rrom: Delia Grigore, Mircea Itu, Julieta Moleanu.

XXVII. cursuri universitare ţinute la alte instituţii universitare din ţară

Gheorghe Sarău 2008, 1. Cursul de limba rromani şi 2. Cursul de metodica predării limbii rromani, 3. Istoria şi tradiţiile rromilor [cursuri ţinute la UBB Cluj Napoca, la secţia IDD a Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei„ „pedagogia învăţământului primar şi preşcolar”, filiala limba rromani (38 cursanţi  din anul II şi 20 cursanţi din anul I), in semestrele II (an univ. 2007/2008 şi I (an univ. 2008/2009). Cursurile sunt asigurate şi în continuare de Gheorghe Sarău şi în anul univ. 2008/2009.

Gheorghe Sarău 2007, Istoria şi tradiţiile rrome, curs ţinut, cu începere din 25 martie 2007 la UBB Cluj Napoca, la secţia ODL „pedagogia învăţământului primar şi preşcolar”, secţia rromă, 38 cursanţi (anul I în anul univ. 2006/2007). Alte prelegeri în 9 iunie 2007 din domeniul istoriei, culturii şi tradiţiile rromilor.

Gheorghe Sarău 2007, Metodica predării limbii rromani, curs ţinut, cu începere din 23 noiembrie 2007, la UBB Cluj Napoca, la secţia ODL „pedagogia învăţământului primar şi preşcolar”, secţia rromă, 38 cursanţi (anul II în anul univ. 2007/2008).

XXVIII. profesor de rromani la cursuri internaţionale de limba rromani

Gheorghe Sarău 2002 [profesor de limba rromani la cea de-a 13 ediţie], Cursurile internaţionale de vară de limba, cultura şi istoria rromă, desfăşurate între 22 iulie-4 august 2002, la Wendgräben (Germania), organizate de Roma-PEN-Zentrum, Romano Rat şi Fundaţia Konrad Adenauer.

Gheorghe Sarău [profesor de limba rromani] 1999, Milajesqi Śkòla (i X-to edìcia) [Cursuri internaţionale de vară pentru limba rromani, organizate de Romani Unia], Beeskow (Germania), 2-19 iul. 1999.

Gheorghe Sarău [profesor de limba rromani] 1998, Cursurile internaţionale de vară de limbă, literatură, istorie şi cultură rromani şi sinti (Milajesqi Śkòla (i IX-to edìcia), Beeskow (Germania), 5-15 iul. 1998.

XXIX. organizarea unor vizite la Universitatea din Bucureşti

Gheorghe Sarău 2006, Vizita scriitorului rrom dr. Rajko Djuric (Serbia, Germania) la Bucureşti [Organizarea împreună cu Centrul de Cultură al Romilor, cu Universitatea din Bucureşti-Departamentul de Învăţământ Deschis la Distanţă CREDIS şi Partida Romilor a vizitei scriitorului rrom, Dr. Rajko Djuric (Serbia, Germania) la Bucureşti: masă rotundă, organizată în data de sâmbătă 9 decembrie 2006, la Muzeul Literaturii Române, privind lucrarea „Dr. Rajko Djurić: I historia e rromane literaturaqi. Istoria literaturii rrome” (Traducător: Sorin Georgescu; referent, redactor, tehnoredactor: Gheorghe Sarău], Universitatea din Bucureşti: CREDIS, 182 p. ”)., prelegerea d-lui Dr. Rajko Djuric la Universitatea din Bucureşti vizând istoria şi literatura rromilor, în data de sâmbătă 9 decembrie 2006].

Julieta Moleanu şi Gheorghe Sarău 2004, [organizarea vizitei prof. indian Abhijit Ghosh, la Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine şi la Departamentul IDD CREDIS-Universitatea din Bucureşti, şi a prelegerilor susţinute în datele de 5 şi 6 noiembrie 2004].

XXX. activitate redacţională / publicistică

Gheorghe Sarău 2001 – redactor şef al publicaţiei Partidei Romilor “Asul de treflă”, cu începere din ianuarie 2001, până la suspendarea revistei în anul 2001.

Gheorghe Sarău 1997, redactor şef adjunct la “Asul de treflă”, cu începere de la nr. 61/1997.

Gheorghe Sarău 1997 – redactor la publicaţia Partidei Romilor “Asul de treflă”, cu începere de la nr. 58/1997.

XXXI. membru în comisii instituite pentru diferite examene de doctorat

Gheorghe Sarău, 2006 – 2007 membru, în comisia condusă de d-na prof. Lucia Wald, împreună cu fl. Profesor I. Chivu, la examenele doctorandei Daniela Dudescu.

Gheorghe Sarău, 25 iunie 2004, membru, în comisia condusă de d-na prof. Lucia Wald, împreună cu d-na prof. Nadia Anghelescu, la examenul doctorandului Şerban Căpăţână.

Gheorghe Sarău, septembrie 2004, membru, în comisia condusă de d-l prof. Gheorghe Vlăduţescu, împreună cu d-na prof. Lucia Wald şi d-l prof. Emil Ionescu, la examenul de admitere al doctorandelor Daniela Dudescu şi Julieta Moleanu.

Gheorghe Sarău, septembrie 2003, membru, în comisia condusă de d-na prof. Lucia Wald, împreună cu d-l prof. Constantin Dominte, la examenul de admitere al doctoranzilor Şerban Căpăţână şi Isabela Mihalache.

XXXII. referate susţinute în cadrul doctoratului

Gheorghe Sarău 1995, Influenţa limbii române asupra dialectului vorbit de rromii spoitori din oraşul Olteniţa, 30 p.  octombrie 1995; îndrumător: prof.univ.dr. Lucia Wald.

Gheorghe Sarău 1995, Sintaxa dialectului vorbit de rromii spoitori din oraşul Olteniţa, 200 p.  iunie 1995; îndrumător: prof.univ.dr. Lucia Wald.

Gheorghe Sarău 1994, Morfologia dialectului vorbit de rromii spoitori din oraşul Olteniţa, 120 p.  aprilie 1994; îndrumător: prof.univ.dr. L. Wald.

XXXIII. activitate de monitor, ca membru al unităţii de implementare PHARE (programul educaţional al MECT pentru grupurile dezavantajate)

Gheorghe Sarău 2008, Phare 2004. Acces la educaţie pentru grupuri  dezavantajate [monitor la Conferinţa finală, în perioada 6-9 octombrie 2008, Poiana Braşov, ca membru al Unităţii de Implementare PHARE (Programul educaţional al MECT pentru grupurile dezavantajate)].

Gheorghe Sarău 2007, Phare 2004. Acces la educaţie pentru grupurile dezavantajate [monitor UIP la seminarul din per. 23. 04 -17. 05. 2007, Sinaia; Asistenţa tehnică Ramboll Finnconsult Oy].

Gheorghe Sarău 2007, Phare 2004. Acces la educaţie pentru grupuri dezavantajate [monitor UIP la seminarul din per. 7-13 octombrie 2007, Poiana Braşov, Asistenţa tehnică Ramboll Finnconsult Oy].

Gheorghe Sarău 2006, [participare ca monitor la al doilea modul de formare Program PHARE 2004, Otopeni: Hotel Confort, 6-22, 27-29 nov. 2006 [intervenţii].

XXXIV. documente legislative iniţiate / elaborate în scopul promovării învăţământului pentru rromi

Pe lângă unele acte normative ale MEN, privind învăţământul pentru rromi, emise, în perioada 1998 – 2000, de Minister, în intervalul 2006 – 2008, Gheorghe Sarău a iniţiat, elaborat proiectele, a propus şi a monitorizat emiterea    următoarelor acte normative:

– Notificarea MECT/15 decembrie 2008 privind Calendarul lunar al activităţilor inspectorului şcolar cu problemele educaţionale ale rromilor

– Notificarea nr. 41 459/10 noiembrie 2008 pentru aprobarea Fişei nr. 41 459/19 septembrie 2008 privind (auto)evaluarea activităţii inspectorilor şcolari pentru problemele educaţionale ale rromilor;

– Ordin privind aprobarea programei şcolare pentru disciplina opţională „Educaţie interculturală” (curriculum la decizia şcolii pentru învăţământul gimnazial) şi a programei şcolare revizuite pentru disciplina opţională „Drepturile omului” (curriculum la decizia şcolii pentru liceu) nr. 3774 / 22.04.2008;

– Notificarea MECT nr. 27 481/28 februarie 2008 cu activităţile privind admiterea candidaţilor romi în învăţământul liceal şi profesional de stat, în anul şcolar 2008/2009;

– Notificarea MECT nr. 26 596/14 februarie 2008 privind profilul şi tipurile de activităţi ale tutorelui şcolar pentru elevii rromi de liceu;

– Notificarea MECT nr. 26 595/14 februarie 2008 privind exemple de activităţi ale metodistului pentru şcolarizarea/predarea limbii şi istoriei rromilor/ale profesorului de limba rromani;

– Notificare MECT nr. 25 436/ 28 ianuarie  2008 cu precizările MECT privind încadrarea mediatorului şcolar;

– Notificarea MECT nr. 42 047/4 octombrie 2007 privind Fişa cu modalităţile de antrenare / motivare a cadrelor didactice (educatori/ învăţători) în organizarea şi derularea grădiniţei estivale premergătoare clasei I (anual, 3-4 săptămâni în intervalul august – septembrie), destinată copiilor rromi şi nerromi care nu au frecventat grădiniţa şi urmează să se înscrie la cl. I 

– Ordinul MECT nr. 1529/18 iul. 2007 privind dezvoltarea diversităţii în curriculumul naţional (publicat în M. Of. R. nr. 670/1.X.2007);

– Ordinul MECT nr. 1539/19 iul. 2007 privind normele de încadrare şi de activitate ale mediatorului şcolar (publicat în M. Of. R. nr. 670/1.X.2007);

– Ordinul MECT nr. 1540/19 iul. 2007 privind interzicerea segregării şcolare a copiilor romi şi aprobarea Metodologiei pentru prevenirea şi eliminarea segregării şcolare a copiilor romi (publicat în M. Of. R. nr. 692/11.X.2007);

– Notificarea nr. 29546/06. 04. 2007 privind reactualizarea componenţei CMIS (Comisia Ministerială pentru Implementarea Strategiei de Îmbunătăţire a Situaţiei Romilor);

– Notificarea MECT nr. 28 859/26 martie 2007 referitoare la aprobarea Fişei postului privind activitatea inspectorilor şcolari pentru problemele educaţionale ale romilor.

– Nota MECT nr. 28859/23 martie 2007 privind întregirea normelor pentru inspectorii şcolari pentru problemele educaţionale ale romilor;

– Notificarea MECT nr. 26 256/12 februarie 2007 privind aprobarea şi derularea Fişei de lucru a metodiştilor pentru şcolarizarea romilor;

– Notificarea MEC nr. 48 897/13 noiembrie 2006 privind Calendarul romilor (cu destinaţie şcolară);

– Notificarea MEC nr. 42 622/25  octombrie 2006 privind derularea unor activităţi specifice şcolarizării romilor;

XXXV. referent pentru documente legislative în domeniul rrom

Gheorghe Sarău [Referent] 2007, Romani CRISS-standardul ocupaţional pentru mediatorul sanitar rrom, octombrie 2007.

XXXVI. coautor documente internaţionale

Gheorghe Sarău, Marcel Courthiade 1993, Declaraţia de la Sangonis [Saint-André de Sangonis-Franţa] privind standardizarea şi modernizarea limbii romaní [proiect elaborat de /…/ şi aprobat ca Decizia lingvistică de la Sangonis, în septembrie 1993], 2 p: var. şi în limbile romaní, engleză şi franceză.

Gheorghe Sarău, Marcel Courthiade/I Grùpa vas i redàkcia e Deklaraciaqi/1993, Deklaràcia kerdini and-o St.Andriu de Sangónis (Francikano Them) vas i standardizacia ta i aktualizàcia and-i chib rromani,  “Informaciaqo lil”, No 7-12, Źulaj-Decèmbra 1993/Varśàva/, p. 13-14.

XXXVII. iniţiative civice

Gheorghe Sarău 2005 [cosemnatar], Open Letter to the President of Romania, Mr. Traian Basescu, 19 October 2005, pentru recunoaşterea şi a rromilor ca victime ale Holocaustului [poz. 8. Gheorghe Sarau, PhD, Counselor, Ministry of Education and Research, Associate Prof., Faculty of Foreign Languages and Literatures, University of Bucharest].

XXXXVIII. lucrări nepublicate

Gheorghe Sarău & Stănescu, Camelia, Abecedar biblic rrom. Manual de alfabetizarea adulţilor în limba rromani, 100 p.color

Gheorghe Sarău & Stănescu, Camelia, Povestiri biblice în limba rromani, 40 p. color.

Gheorghe Sarău & Stănescu, Camelia [autori; coordonator: dr. R.F.Rice din SUA], Po but dud [manual de alfabetizare pe tematică biblică pentru adulţi], Bucureşti: Societatea Biblică Interconfesională din România, 2 vol, 180 p.mss.

XXXIX. lucrări la elaborarea cărora a contribuit

Gheorghe Sarău [coautor] 1997, Culegere internaţională de texte în limba rromani, întâlnire de lucru din cadrul Grupului de Cercetări şi Acţiuni în domeniul limbii rromaní, la Lanciano (Italia), 11-14 iul. 1997 [pentru definitivarea textului ce urma a fi editat de Centrul de Studii Ţigăneşti din Paris].

Gheorghe Sarău [coautor] [1997], Dicţionar rrom poliglot, Centrul de Studii Ţigăneşti, Universitatea Sorbona, Paris, 343 p. mss. needitat încă. [Participare la întâlniri de lucru din cadrul Grupului de Cercetări şi Acţiuni în domeniul limbii rromaní].

Murvai Olga, [între colaboratori /…/ Gheorghe Sarău] 1986, Mic dicţionar român-maghiar de expresii şi locuţiuni, Bucureşti, 1986, 312 p.

XL. lucrări în curs de tipărire

Gheorghe Sarău 2009, Rromanipen. Chei de descifrare a cutumelor rrome, 20 p., pentru Organizaţia „Copiii Noştri”, Bucureşti.

Sarău, Gheorghe 2009, Bibliografie rromi, 130 p., INSPMN [Institutul Naţional pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale], Cluj Napoca.

Reclame

4 răspunsuri to 'Lista activitati si lucrari'

Subscribe to comments with RSS sau TrackBack to 'Lista activitati si lucrari'.

 1. MARCEL COSTACHE said,

  D-le Prof.Sarau,
  Felicitari pentru munca Dvs in sprijinul emanciparii romilor. Lista lucrarilor m-a coplesit.Sa va dea Dumnezeu sanatate multa! Etnia rromà nu va putea niciodata sa va rasplateascà indeajuns!
  Cu stima si admiratie,
  Marcel Costache

  • gheorghesarau said,

   Marcel!
   Ai dreptate. Ceea ce am facut am facut pentru ca, asa cred, a fost o porunca divina sa realizez eu asa ceva! mai ales, ca stii bine, eu sunt roman si nu rrom!
   Chiar cred asta, pentru ca nu imi pot explica faptul cum toate initiativele, cum am fost apreciat si cum finantatorii au avut increde in ceea ce am vrut sa fac!
   Doamne ajuta!
   Gheorghe Sarau


 2. Interesant postul tau. Zilele urmatoare o sa parcurg mai multe.


Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s


%d blogeri au apreciat asta: