Gheorghe Sarau


Despre mine (Gheorghe Sarău)

Curriculum vitae

Numele şi prenumele: S A R Ă U      G H E O R G H E

Naţionalitatea: română

Cetăţenia: română

Starea civilă: căsătorit (un copil)

Data naşterii: 21 aprilie l956

Locul naşterii: Segarcea Vale, jud. Teleorman

Adresa: România , Bucureşti, sect. 4; tel. / fax:0040-1-3300513

E-mail: sarau_2006@yahoo.com

Titlul ştiinţific: doctor în filologie (1998), cu o temă din lingvistica rromă (indo-europeană), intitulată „Dialectul rromilor spoitori (xoraxano) din România”, având ca îndrumător pe doamna prof. univ. dr. Lucia Wald. Titlul a fost acordat în data de 28 septembrie 1998, cu prilejul susţinerii publice a tezei, şi validat prin O MEN nr. 3460 / 15 martie 1999 (diplomă seria R, nr. 0003597).

Profesia: profesor de limbi străine

Funcţia didactică: profesor doctor, limba şi literatura rromani (13 august 2009)

Instituţia: Universitatea din Bucureşti – Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine – Catedra de Hungarologie, Rromani şi Iudaice, secţia limbă şi literatură rromani

Alte funcţii deţinute în prezent:

– consilier pentru limba rromani în Direcţia Generală Învăţământ în Limbile Minorităţilor şi Relaţia cu Parlamentul din Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării (str. General Berthelot nr. 28-30, Bucureşti, România) – funcţie prin cumul (1 oct. 2009);

– profesor de limba rromani la secţia IDD “pedagogia învăţământului primar şi preşcolar”, la Departamentul de învățământ deschis la distanță CREDIS – Universitatea din București  – colaborator extern.

– profesor de limba rromani la grupa cu studenţi rromi, secţia IDD “pedagogia învăţământului primar şi preşcolar”, la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe Educaţiei – UBB Cluj Napoca  – prin cumul.

Studii:

febr. 1992 – sept. 1998 – doctorand al Universităţii Bucureşti în domeniul limbii rromani. Îndrumător: prof. univ. dr. Lucia Wald.  Titlul de doctor în filologie este obţinut în 28 sept.1998, cu o teză consacrată dialectului rromilor spoitori din România. Limbi studiate pentru necesităţile doctoratului: hindi şi sanscrită (în anul univ.1996/1997), ca limbi facultative, predate de prof. Laurenţiu Theban.

sept. 1979 – iulie 1983 student al Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine (Universitatea din Bucureşti), la secţiile rusă – maghiară, facultativ: spaniolă şi bulgară. Alte limbi studiate, individual, în timpul studenţiei: limba rromani (ţigănească), începând  din anul 1983, la încurajarea prof. univ. dr. Gheorghe Mihăilă, a prof. univ. dr. Emil  Vrabie şi a lect. univ. Ioana Prioteasa.

1975 – 1878 – Liceul industrial de chimie din Turnu Măgurele, secţia „tehnologie chimică”

Perfecţionări – limba rromani:

– Cursuri internaţionale de vară pentru limba, literatura şi istoria rromilor,  desfăşurate în Finlanda (Karjaa, iul.-aug. l991), Italia (Roma, iul.1992), Franţa Saint André de Sangonis / Montpellier (sept.-oct. l993, oct. l995, oct. l996).

Perfecţionări – alte limbi: Cursuri de vară de limba şi literatura bulgară (Universitatea din Veliko Tărnovo, august 1980), maghiară (Universitatea din Debreţin, iul.-aug.1981), rusă (Moscova, sept. 1990), spaniolă (Universitatea din Zaragoza, la Jaca; aug.1994, 2 săpt; iul.1996, 2 săpt.).

Carieră didactică universitară în ţară

a. Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine din Bucureşti

– între anii universitari 1992/1993 – 1999/2000 iniţiază şi asigură predarea orele de limba rromani (curs facultativ = limba a treia) la trei grupe (începători, medii, avansaţi).

– în anul univ.1997/1998 predă limba rromani la secţia de indianistică (hindi-rromani);

– în octombrie 1998, se angajează, prin cumul la funcţia de bază din MEN, la Universitatea Bucureşti, unde asigură orele de limbă rromani în cadrul secţiei de limbă şi literatură rromani B;

– în 1 februarie 1999 ocupă, prin concurs, postul de lector pentru limba rromani, la secţia B. limba şi literatura rromani;

între 1 februarie 1999 31 august 2000, are norma de bază la Universitatea Bucureşti, funcţionând, simultan, în regim de cumul, şi în Ministerul Educaţiei Naţionale;

la 1 septembrie 2000, prin efectul Legii statutului funcţionarului public, se transferă cu norma de bază la MEN, funcţionând însă, prin cumul, în continuare, ca titular, la Universitatea din Bucureşti ;

– cu data de 18 februarie 2002 – promovează, prin concurs, în funcţia de conferenţiar, la Catedra de limbi orientale, secţia de limbă şi literatură rromani – Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine (Decizia rectorului nr. 1159/23.04.2002, în baza O MEC nr. 3571/19.04.2002 – Anexa nr.1).

– 13 august 2009 – este confirmat în funcţia de profesor de limba rromani de către MECI, în baza concursului susţinut la Universitatea din Bucureşti;

b. Universitatea din Bucureşti – Departamentul de Învăţământ Deschis la Distanţă CREDIS

octombrie 2000 – iulie 2008 iniţiază şi înfiinţează împreună cu MEN,  CREDIS şi CEDU 2000+, secţia “institutori – limba rromani”, unde a asigurat predarea orelor de limba rromani şi coordonarea specializării limba şi literatura rromani (între 30 – 80 studenţi noi, anual).

2005 – 2008, asigură predarea a trei discipline opţionale de limba, literatura şi metodica predării acestora, la secţia “pedagogia învăţământului primar şi preşcolar”, grupă de cursanţi rromi, în cadrul PIR (Programul pentru Învăţământul Rural).

– 2008 – 2009, asigură, în continuare, predarea acestor trei discipline opţionale, la secţia IDD “pedagogia învăţământului primar şi preşcolar”.

c. Universitatea Babeş – Bolyai Cluj Napoca, la secţia IDD a Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei „pedagogia învăţământului primar şi preşcolar”, filiera limba rromani;

–  an univ. 2007/2008, 38 cursanţi din anul II şi 20 cursanţi din anul I;

–  an univ. 2008/2009, 38 cursanţi din anul III şi 20 cursanţi din anul II;

Gheorghe Sarău a asigurat cursurile: Limba rromani, Metodica predării limbii rromani, Istoria şi tradiţiile rromilor.

Activităţi didactice în străinătate:

profesor de limba rromani – la invitaţia Uniunii Internaţionale a Rromilor şi a organizaţiei “Romano Rat” din Berlin, la „Cursurile internaţionale limba, literatura şi cultura rromilor şi sintilor”, desfăşurate în Germania (la Beeskow, în perioadele 5-15 iulie l998 şi 3-19 iul. 1999, respectiv la Wendgräben, între 22 iulie-4 august 2002).

Domenii de interes / de cercetare:

Limba rromani, lexicografie rromani, lingvistică generală, rromanipen/imagologie, bibliografie rromă, didactică (metode activ-participative de predare a limbilor, comunicare şi mentalităţi rrome), planificarea lingvistică şi organizarea învăţământului de limbă rromani în România, şcolarizarea rromilor etc.

Alte domenii de activitate:

15 mai 1990 – în prezent (aprilie 2009) – referent și inspector (relaţii internaţionale), consilier în cadrul MECI, responsabil pentru învăţământul de limbă rromani şi pentru şcolarizarea rromilor (Direcția Generală Învățământ în Limbile Minorităților și Relația cu Parlamentul);

oct. 1999 – în prezent (aprilie 2009) – redactorul şi editorul publicaţiei electronice „Buletinul învăţământului pentru rromi” (34 numere);

21 decembrie 2005 în prezent (aprilie 2009) – iniţiatorul şi moderatorul a 10 e-grupuri profesionale, consacrate limbii rromani, şcolarizării şi cultivării limbii rromilor, formării continue a cadrelor didactice rrome și nerome din perspectiva rromanipenului, a inspectorilor pentru problemele educaţionale ale rromilor, a metodiștilor pentru limba rromani, a mediatorilor școlari rromi, a actualilor și foștilor studenți, grupuri pentru nediscriminare-nesegregare etc);

1 ianuarie 1999 – dec. 2004, iniţiatorul şi redactorul paginii de internet pentru învăţământul rrom, stocată pe http://www.edu.ro

18 mai 1998 – 2006 – coordonatorul Grupului Român de Cercetări şi Acţiuni în Lingvistica Romani, devenit Grupului Român de Cercetări şi Acţiuni în Lingvistica Romani şi Indianistică (condus, în prezent, de Julieta Rotaru –Moleanu);

1 iul.1997 – decembrie 2001 redactor, redactor şef-adjunct, redactor şef al publicaţiei ” Asul de teflă ” a ” Partidei Romilor”.

Certificări profesionale:

formator cu certificatul de absolvire, Seria D, nr. 0098341, eliberat la data de 19 XI 2007 de Ministerul Muncii;

– atestat de traducător – translator din (în) limba rromani acordat de  Fundaţia „Rromani Baxt” din Franţa, afiliată Centrului de Studii Ţigăneşti al   Universităţii Sorbona din Paris;

atestat de editor, acordat de Ministerul Culturii din România (1991);

– certificat de atestare a gradului didactic: definitivat (1991);

certificat de traducător din literatura rusă, acordat de Ministerul Culturii din România (1984);

Distincţii şi Premii:

Gheorghe Sarău 2008, Premiul II, la cat. O, [I Vincitori e i Premiati del 15° Concorso Artistico Internazionale „Amico Rom”, Ceremonie în 15 nov. 2008, la  Lanciano – Italia [2° Gheorge Sarau (Romania) ex aequo Valerica Stanescu (Romania)]. Asociaţia „Them Romano”.

Gheorghe Sarău 2008, Diplomă de onoare pentru dialog intercultural, Gala Premiilor Radioului Constanţa [acordată în 17 mai 2008, la Teatrul de Stat Constanţa (Sala Fantasio), pentru promovarea valorilor rrome în rândul celorlalte etnii; acţiune organizată de Radio Constanţa şi de Instituţia Prefectului].

Gheorghe Sarău 2007, Premiul I, la cat. O, [I Vincitori e i Premiati del 14° Concorso Artistico Internazionale „Amico Rom”, Ceremonie în 8 dec. 2007, la  Lanciano – Italia. Asociaţia „Them Romano”.

Gheorghe Sarău 2007, Distincţia „Pentru Romi în Europa celor 27”, acordată de Agenţia Naţională pentru Romi, în cadrul festivităţii Gala distincţiilor, organizată cu Ambasada Franţei la Bucureşti, în data de 19 decembrie 2007.

Gheorghe Sarău 2006, Premiul Alianţei Civice Rrome din România pentru educaţie rromi, 8 Aprilie 2006, cu prilejul Zilei Internaţionale a Romilor, Bucureşti, Teatrul Naţional.

Gheorghe Sarău 2006, Premiul III – Categoria O, la egalitate cu Nando Sigona (Firenze), pentru lucrările publicate în anul 2006, acordat de Asociaţia rromilor „Them Romano ONLUS” (Centrul Cultural Romano-Italia) şi de Romani Union International (Italia), cu ocazia celei de-a 13-a ediţii a competiţiei artistice „Gypsy Friend” [Festivitate la Teatrul Fenaroli din Lanciano-Italia, în data de 8 dec. 2006].

Gheorghe Sarău 2005, Diplomă pentru merite deosebite în recunoaşterea şi afirmarea limbii romani, acordată de Agenţia de Dezvoltare Comunitară „Împreună” la 6 ani de activitate în sprijinul comunităţilor de romi din România, 24 iunie 2005, Bucureşti [Alţi premiaţi: Jonathan Schelle, Simona Botea-Lupu, Mariea Ionescu ş.a.].

Gheorghe Sarău 2005, Premiul II – Categoria O, pentru lucrări publicate în anii 2005 şi 2004, acordat de Asociaţia rromilor „Them Romano ONLUS” (Centrul Cultural Romano-Italia) şi de Romani Union International (Italia), cu ocazia celei de-a 12-a ediţii a competiţiei artistice „Gypsy Friend” [Festivitate la Teatrul Fenaroli din Lanciano-Italia, în data de 8 oct. 2005].

Gheorghe Sarău 2003, Premiul III, categoria O [pentru Culegerea de texte biblice în limba rromani], acordat de Them Romano din Lanciano (Italia), cu prilejul celei de-a 10-a Competiţii Internaţionale de Artă, 10 oct. 2003, la egalitate cu Demeter Nadia (Rusia).

Gheorghe Sarău 2002, Premiul “Aven Amentza” pe anul 2001 (Ina Zoon, Adrian Mihai, Petre Matei, Valerian Stan, Marius Tucă, Loredana Groza, Gheorghe Sarău, Delia Grigore, MAE, MCC – Comisia Ministerială pentru Rromi), decernat în data de 8 aprilie 2002 cu ocazia “Zilei internaţionale a rromilor şi a celebrării a 1000 de ani de atestare a rromilor în Europa”.

Gheorghe Sarău 2002, ABI [American Bibliographical Institute, Inc.], Dr. Gheorghe Sarau has been nominate to receive the distinct 2002 Man of the Year, March 5, 2002 [letter].

Gheorghe Sarău 2002, Premiul II, categoria O, acordat pentru cărţi publicate în anul 2001 de către Associazione “Them Romano” (Mondo Zingaro) din Lanciano-Italia, 19 oct. 2002.

Vasile Ionescu 2002, Nominalizări pentru premiile “Aven Amentza” pentru anul 2002 (Valeriu Nicolae-activism, Mihaela Zătreanu – pentru abecedarul rrom, Gheorghe Sarău – pentru traducerea textelor biblice, Mircea Dinescu-pentru emisiunile despre rromi, Florin Moisă – pentru Raportul OSI, Muzeul Ţăranului Român-pentru Târgul de toamnă al rromilor, Nicolae Gheorghe-cu prilejul a 20 de ani de la articolul dizident, Asociaţia “Şanse egale” din Zalău-pentru verticalitate), propunere (nematerializată, în final) difuzată de Vasile Ionescu pe reţelele electronice de comunicare ale rromilor, în data de 24 dec. 2002.

ABI [The American Bibliographical Institute] 2001, The Research Board of Advisors Member since: 2001, Sarau Gheorghe. A Certificate of Appointment.

Gheorghe Sarău 2001, Premiul II. Categoria O (Edited book), pentru cartea “Cele mai iubite cântece rrome”, acordat în cadrul ceremoniei din 27 oct. 2001, la Lanciano, la cel de-al 8-lea Concurs internaţional de creaţie rromă “Amico Rom” de către Associazione “Them Romano” (Mondo Zingaro) din Lanciano.

Gheorghe Sarău 2000, Decoraţie şi diplomă cu prilejul împlinirii a 25 de ani de la înfiinţarea secţiei de limbă hindi în România, înmânate în cadrul ceremoniei desfăşurate la Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine (str.Pitar Moş) de către Ambasadorul Indiei la Bucureşti, scriitorul Rajiv Dogra, în ziua de 29 martie 2000, orele 11,00. Alţi medaliaţi: Sergiu Al. George (premiu post mortem înmânat soţiei) Laurenţiu Theban, Radu Bercea, Mircea Itu, George Anca, Delia Grigore ş.a.

Gheorghe Sarău 2000, Premiul III. Categoria O (monography on gypsy language) [pentru Teza de doctorat susţinută de Gheorghe Sarău în 28 septembrie 1998 la Universitatea Bucureşti], acordat de Associazione “Them Romano” (Mondo Zingaro) din Lanciano (CH-Italia, via S. Maria Maggiore, 12), la cel de-al 7-lea Concurs internaţional de creaţie rromă “Amico Rom “În data de 28 octombrie 2000.

Gheorghe Sarău 1999, Premiul absolut [Vincitori Assoluti]. Premiul Preşedintelui Republicii Italiene pe anul 1999, atribuit în 23 octombrie 1999 la Concursul de creaţie rromă organizat, anual, de “Them Romano”, la Lanciano, pentru contribuţiile avute la promovarea limbii rromani în lume şi la şcolarizarea rromilor.

Gheorghe Sarău 1999, Premiul “Hidalgo” pe anul 1995 (atribuit însă în 20 martie 1999, la Madrid, de “Presencia Gitana”, pentru contribuţiile aduse în domeniul promovării limbii rromani în lume).Premiul a fost acordat la secţiunea “Internaţională”, iar la secţiunea”naţională” a fost atribuit poetului şi scriitorului Manuel Rios Ruiz.

Gheorghe Sarău 1999, Premiul “Partidei Romilor” acordat în 23 octombrie 1999 pentru contribuţiile aduse la promovarea limbii rromani şi a rromilor în cei 10 ani de la Revoluţie.

Gheorghe Sarău 1997, Locul II pentru “Culegerea de texte în limba ţigănească” (publicată de Editura Didactică şi Pedagogică din Bucureşti, în l995 [1996] ), la cel de-al 4-lea Concurs internaţional de creaţie rromă de la Lanciano (Italia), acordat, în 12 iulie l997,de Asociaţia “Them Romano”; preşedinte: Santino Spinelli.

Gheorghe Sarău 1995, Locul II pentru “Limba romani, Manual editat de Editura Didactică şi Pedagogică din Bucureşti (l994), acordat la cel de-al 2-lea Concurs internaţional de creaţie rromă, desfăşurat la Lanciano (Italia), în anul 1995, de către d-l Santino Spinelli, preşedintele “Asociaţiei Them Romano” din Lanciano.

Membru fondator:

al Centrului de Studii Rome (în cadrul Facultăţii de istorie – Universitatea din Bucureşti), cf. Deciziei Rectorului nr. 04/03. 01. 2006 (reconfirmat, în anul 2007), al Grupului Român de Cercetări şi Acţiuni în Lingvistica Romani (1998), al Fundaţiei „Chakra” Târgu Mureş (1991), al Fundaţiei „Aven Amentza” (1991).

Membru cooptat:

2008 – Comisia de jurizare a candidaturilor pentru bursele în profil medical destinate rromilor, OSI [= Open Society Institute Budapesta]; 2007 – Comisia pentru studierea robiei romilor, instituită prin Decizia guvernamentală privind stabilirea componenţei nominale a Comisiei pentru studierea robiei romilor nr. 192/4 iulie 2007, publicată în M. Of. R. Partea I, nr. 463/10. VII. 2007, p. 12); Membru în comisia de jurizare a candidaturilor pentru bursele acordate liceenilor rromi din Transilvania, la CRCR [Centrul de Resurse pentru Comunităţile de Romi], oferite de OSI [=Open Society Institute Budapesta]; membru în juriul concursului naţional „Diversitatea – o şansă în plus pentru viitor”], organizat de PER, DRI Guvern și MECT, desfăşurat în seara zilei de 18 dec. 2007 (Ziua minorităţilor), Sala Radio, orele 18,00-24,00; 2001 – membru în Consiliul de coordonare a organizaţiei Romani CRISS, înfiinţată la 4 apr. 1993; 1991 – membru cooptat în Comisia de lingvistică romaní a Uniunii Rromani.

Receptare profesională şi a personalităţii

Gheorghe Sarău are un palmares de peste 200 de prezenţe la radio, în emisiuni televizate şi în presa scrisă.

De asemenea, exsită o serie de referiri şi citări privind activitatea şi personalitatea susnumitului, dintre care amintim:

Referiri:

2008 Sarău, Gheorghe [menţionat], în vol. „Dumitrescu, Doru; Căpiţă, Carol; Manea, Mihai /…/ [coord.:]: Istoria minorităţilor naţionale din România. Material auxiliar pentru profesorii de istorie” (Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, R. A., 280 p.), la p. 137 [introducerea în 1992 a cursului facultativ de limba rromani la Universitatea din Bucureşti], p. 210 [referiri ample la lucrările de început ale lui Gheorghe Sarău şi la primele iniţiative educaţionale şi editoriale privind limba rromani], p. 212 [Gheorghe Sarău citat referitor la originea etnică rromă a unor personalități]; 2007 George Lacătus, Gheorghe Sarău, un Alexandru Graur al romilor, în „Cotidianul”, (Bucureşti), nr. 162 (4844) din 27-29 iul. 2007, p. 31 [cu fotografie, rubrica PeoplePortret]; Ionuţ Dulămiţă 2007, Noua elită a romilor, în „Cotidianul”, (Bucureşti), nr. 158 (4840) din 23 iul. 2007, p. 24-25 [la p. 25, în cap. Activism dincolo de etnie, despre Gheorghe Sarău]; 2006 Carmen Marcu: Gheorghe Sarău – Portret, TV Timişoara, Emisiunea rromilor, mai 2006; 2005 Stan V. Cristea, Sarău, Gheorghe – lingvist, traducător şi publicist, în „Dicţionarul scriitorilor şi publiciştilor teleormăneni”, Alexandria: Editura ROCRISS, p. 428-430; 2005 Marcel Courthiade, Introduction, în «Ètudes tsiganes», volume 2/2005, Revue trimestrielle, numéro 22, p. 10, 38, 54 [citată activitatea exemplară de promovare a limbii rromani a lui Gheorghe Sarău şi a Ministerului]; 2005 Rajko Djuric, La langue rromani standard, «Ètudes tsiganes», volume 2/2005, Revue trimestrielle, numéro 22, p. 76 [citat ca autorul dictionarului rrom-român, profesor la secţia de rromani a Universităţii din Bucureşti]; Morgan Garo 2005, La langue rromani: des millions de locuteurs en Europe, «Ètudes tsiganes», volume 2/2005, Revue trimestrielle, numéro 22, p. 97 [citat secţia de limba rromani a Universităţii din Bucureşti şi numărul mare de elevi rromi care studiază limba rromani]; 2005 Melinda Rézmüves, Harmonisation des publications didactiques en langue Rom, «Ètudes tsiganes», volume 2/2005, Revue trimestrielle, numéro 22, p. 132-134 [8 lucrări ale lui Gheorghe Sarău citate]; 2004 Oana Antonescu, Profesorul român de limba rromani [Gheorghe Sarău, cu fotografie], “Jurnalul naţional”, 16 dec. 2004, ed. I, Anul XII (2004), nr. 3530, p. 31; 2004 Dr. Mircea Itu, Georgiana Dumitrascu, Filosofia şi religiile Indiei, Braşov: Editura Orientul Latin, p. 181-183 [referiri la activitatea lui Gheorghe Sarău, privind promovarea studiilor de indianistică şi rromologie în România]; 2004 dr. George Anca, Şcoala de indianistică [www. pedagogicallibrary.edinfo.ro /trivium4/scoala.php], îl menţionează şi pe Gheorghe Sarău între „indianiştii de astăzi” ai României; 2002 Donald Kenrick: Dicţionar istoric al ţiganilor (romilor), Cluj Napoca: Editura Motiv, p. VII; XV; 212, 213; 2001 [Marian Ţuţui], [Gheorghe Sarău. Fişă bio-bibliografică însoţită de fotografie], “Balcanii”, nr. 14, p. 11; 2001 Eurom [pe sit-ul Institutului Intercultural Timişoara], Romii din România [lecţia I], 8 oct. 2001,  www.prosd.net/cgi-bin/ipovesti/, despre contribuţia lui Gheorghe Sarău la înfiinţarea secţiei de limbă rromani şi la extinderea studiului limbii rromani în şcoli;2000 Lucian Branea [MINELRES moderator], Data on minorities in Romania, 28 febr. 2000, v. http://lists.delfi.lv/pipermail/minelres/2000-February/000482.html [despre pagina web privind învăţământul pentru rromi, îngrijită de Gheorghe Sarău];1999 Rodica Hepcal,  Gheorghe Sarău: o autoritate în domeniul culturii şi limbii rromani, “Informaţia zilei”, Satu Mare, Anul VII (1999), nr. 1771, joi, 29 iulie 1999, p. 7; 1998 Emil Constantinescu, Alocuţiunea domnului/…/, Preşedintele României, la dineul oferit de Partida Romilor, “Asul de teflă”, Anul 65 (1998), nr. 65, p. 1-2/la p. 2 sunt făcute referiri la activitatea avută de Gheorghe Sarău în promovarea limbii, literaturii şi culturii romilor/;1998 Ion Dron, Bio-bibliografie [p. 81: Gheorghe Sarău – Lucrări recenzate de Ion Dron], Chişinău, 1998; 1998 Ilie Bădicuţ, Să mai punem mâna pe carte. Despre multiculturalism, despre înfiinţarea secţiei de limba şi literatura rromani la Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine şi asigurarea orelor de către Gheorghe Sarău etc., “Carusel” [Revistă de divertisment. Supliment la nr. 1847 al ziarului “Azi”, vineri, 30 oct. 1998, p. 6]; 1996 George Grigore, Gheorghe Sarău – fondatorul şcolii de limbă rromani (ţigănească) din România [cu foto], “Vocea Mesopotamiei”. Publicaţie culturală şi politică a kurzilor din România, Anul I (1996), Nr. 12, p. 5; v. şi : Otilia Dragomir/preluat de../, Gheorghe Sarău-fondatorul şcolii de limba romani din ţara noastră, “Asul de treflă”, anul V (l997), nr. 58, p. 10; 1996 Florin Antonescu, Numai şcoala poate să-i educe pe romi [despre Gh.Sarău şi cu fotografia Culegerii de texte în limba ţigănească], “Curierul Naţional”, An VII (1996), 16 nov. 1996, Nr. 1734; 1996 Stan V. Cristea, Gheorghe Sarău, lingvist, bibliograf şi publicist, în vol. ”Judeţul Teleorman. Dicţionar bibliografic”, Alexandria: Editura “Teleormanul liber”, 1996, p. 606-607 ș.a.

Citări în lucrări:

a) din străinătate: 2008 „Enciclopedia virtuală deschisă Wikipendia” (a se  vedea:<ro.wikipedia.org/wiki/Gheorghe_Sarău30k>;<en.wikipedia.org/wiki/Romani_alphabet-39k>;<en.wikipedia.org/wiki/Romani_language-81k>;<ro.wikipedia.org/-49k>;<wapedia.mobi/ro/Gheorghe_Sarău-17k>;<pl.wikipedia.org/wiki/Język_romski-70k>;  <rmy.wikipedia.org/wiki/Romani_chib-38k>,<he.wikipedia.org/wiki/גאורגה_סאראו-41k>; <www.wiki.ggopisy.webd.pl/ro/wiki/-48k>;<wapelite.com/ro.wikipedia.com/-53k>; www.referenceencyclopedia.com/title=Talk: Romani_language-159k; 2007 Marcel  Courthiade [Inalco= Institut National des Langues et Civilisations Orientales], Le matèriel pèdagogique en rromani, în publicaţia „Langues et citè” La langue (r)romani. Bulletin de l’observatoire des pratiques linguistiques”, p. 13, nr. 9 / iunie 2007 [Buletin editat de Ministerul Culturii şi Comunicaţiilor din Franţa]; v. şi www.culture.gouv.fr/culture/dglf/Langues_et_cite/langues_et20cite9.pdf [citarea unor manuale şi cursuri de limbă rromani, elaborate de Gheorghe Sarău ori în colaborare, cât şi a unor manuale redactate de acesta; rolul de pionier în România prin introducerea la nivel naţional, din 1991, a studiului limbii materne rromani, rol actual de potenţial furnizor unic de expertiză şi de manuale pentru Franţa, în beneficiul copiilor rromi proveniţi din România], 2007 http://www.old.edu.ro/invrrom.htm [subpagina veche a Ministerului Educaţiei şi Cercetării, consacrată învăţământului pentru rromi, îngrijită de Gheorghe Sarău], citată ca resursă bibliografică pentru limba rromani de către publicaţia franceză „Langues et citè” La langue (r)romani. Bulletin de l’observatoire des pratiques linguistiques” (p. 16), nr. 9/iunie 2007. [Buletin editat de Ministerul Culturii şi Comunicaţiilor din Franţa]; 2006, [citat de Rose-Marie Volle 2006, La diffusion de la langue-culture romani standardisée dans les écoles roumaines. Un défi à l’hétérogénéité des pratiques langagières et des positionnements identitaires des Roms, în vol. «Èla» [Revue trimestrielle de didactologie des langues-cultures], nr. 3/2006, nr. 143, p. 371-384; 2004 Adam Bartosz, Ne boj sa cigána! Na dara Romestar!, Ed. „Romani vodži” [Sobrance, Slovacia], 2004, p. 110; 2003 în „Bernhard Streeck, Jens Bengelstorf, Fabian Jacobs/…/: Materialien des SFB ”Differenz und Integration”, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Orientwissenschaftliches Zentrum, II/2003, p. 58, 67, 68, 82, 83, 100, 101,102,103; 2003, în „Peter Bakker and Yaron Matras: Bibliography of Modern Romani Linguistics”, Aarhus Universitet-University of Manchester, Ed. Library and Information Sources in Linguistics (LISL), 2003, XIII, 366 pp. [www. Benjamins.com/cgi-bin/t_bookid=LISL 2028, între lucrările publicate în perioada 1990-2003, sunt şi aproape toate lucrările lui Gheorghe Sarău]; 2003 în „Peter Bakker and Hristo Kyuchukov [Compiled by…], Publications in Romani useful for Romani language education. Publikacie andi Romani ćhib… Preliminary and Experimental Edition”, October 2003, p. 3, 32, 66, 91-96,127; 2000 Peter Bakker and Hristo Kyuchukov [Edited by…], What is the Romani language?, Paris: Centre de recherches tsiganes [Gheorghe Sarău este citat, la p. 23., în legătură cu contribuţia sa la crearea unei terminologii gramaticale în limba rromani] etc.;

b) din ţară:

2008 Sarău, Gheorghe [menţionat, cu două lucrări, din cele 12 titluri reprezentative pentru România în domeniul rrom], în Bibliografia vol. „Jean-Pierre Liégeois, Romii în Europa, Consiliul Europei – Biroul de Informare al Consiliului Europei la Bucureşti: Ed. Monitorul Oficial, 2008, p. 287; 2007 [Open Society Institute-Budapesta], Acces egal la educaţie de calitate pentru romi: România, Raport de monitorizare 2007, Cluj Napoca: AMM srl, [operatori-autori pentru România: Florin Moisă, Cătălina Ulrich, Mihaela Gheorghe, Mădălin Morteanu [Gheorghe Sarău citat la p. 33, 70, 71, 75, 78, 98, 99, 105, 111, 123]; 2001 Vladimir Drimba, Cercetări etimologice, în “Etimologica”, vol. 8, Bucureşti: Editura”Univers enciclopedic” [Gheorghe Sarău – citat şi referiri la lucrările sale îndeosebi în Addenda p. 249-262] etc.

Lucrări publicate

Gheorghe Sarău are peste 600 contribuţii, individuale şi / sau în colaborare (dicţionare, vocabulare, lexicoane, monografii de limbă rromani, cursuri universitare, manuale şcolare, cursuri şi ghiduri de învăţarea limbii, culegeri literare, studii, articole, prefeţe, postfeţe, note asupra ediţiilor, recenzii, prezentări, semnalări, traduceri literare şi de specialitate, programe şcolare şi universitare, suporturi de curs în profilul rromanipenului, lucrări în sprijinul educaţiei pentru rromi, de sprijinire a studiului limbii materne rromani etc., în publicaţii de specialitate şi culturale din ţară şi din străinătate, apărute în limbile rromani, română, engleză, germană, franceză, italiană, spaniolă, bulgară etc.).

Până în prezent, Gheorghe Sarău a publicat 31 lucrări proprii în volum, alte 35 lucrări în colaborare apărute ca volum (din care 6 ediţii îngrijite), purtând girul unor edituri ca: Editura Universităţii Bucureşti, Editura CREDIS a Universităţii Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, Editura Kriterion, Editura Dacia, Editura Sigma, Editura Vanemonde, Editura Ro Media ş.a.). La majoritatea dintre acestea, Gheorghe Sarău a deschis colecţii pentru carte romă (Kriterion, Sigma, Vanemonde – Ro Media, CREDIS etc.). Pentru 65 de volume, Gheorghe Sarău a realizat redactarea în rromani, consultanţa, prefaţarea, note de prezentare, aparatul critic etc. Totodată, Gheorghe Sarău a publicat în presă un număr de 111 titluri (articole, recenzii pe tematică lingvistică și literară, interviuri şi date inedite privind restituirea literară, materiale de mediatizare a valorilor fundamentale rrome, traduceri etc.). Un număr de 12 contribuţii atestă preocupări bibliografice rrome şi româneşti. De remarcat este şi aplecarea sa asupra restituirii folclorului muzical în limba rromani, ca solist, autor al unui CD şi al unei cărţi consacrate muzicii rrome. Nu în ultim rând, se impune reliefată activitatea sa de traducător, prin volumele, lucrările de mai mică întindere, mostrele literare traduse în limba rromani ori din alte limbi.

Cât priveşte prezenţa la conferinţe, seminarii, congrese pe tematică ştiinţifică de specialitate, culturală şi educaţională, Gheorghe Sarău a avut intervenţii punctuale la 92 de acţiuni, din care 7 în străinătate. La alte 106 întâlniri de acest profil, Gheorghe Sarău a fost înscris în program şi a prezentat lucrări (71 în ţară şi 35 în străinătate).

Din perspectiva predării limbii rromani, a planificării lingvistice în România şi a educaţiei pentru rromi, Gheorghe Sarău a organizat, coordonat şi a susţinut cursuri de limbă şi metodica predării în cadrul a 105 cursuri de formare în profilul limbii rromani (14 şcoli de vară de limba rromani), al rromanipenului, al metodelor activ-participative, adresate profesorilor de limba rromani, de istoria rromilor, metodiştilor şi inspectorilor pentru problemele educaţionale ale rromilor, mediatorilor şcolari rromi etc. A iniţiat, organizat şi a derulat 25 concursuri naţionale şcolare de limba rromani, de istoria şi tradiţiile rromilor, tabere de limba şi creaţia rromani, de interculturalitate şi diversitate, parade ale portului şi dansului tradiţional rrom etc. În acelaşi timp, Gheorghe Sarău a elaborat 10 programe de uz şcolar şi 4 cu destinaţie universitară, a iniţiat peste 20 de acte normative de maximă utilitate pentru organizarea învăţământului de limbă rromani.

Alte repere de întâietate naţională:

 • 1991 – primul metodist al Ministerului Învăţământului din România pentru limba rromani, de la 1 mai 1991 şi până  la 30 aprilie 1998;
 • 1992 – autorul primei Programe de limba rromani pentru clasele de învăţători ale Şcolilor Normale (cl. IX-XIII) [elevi rromi ce se pregăteau ca învăţători], aprobată de Direcţia Organizarea Activităţii Şcolare – Serviciul pentru minorităţi, cu nr. 44. 081/16. oct. 1992, 17 p.;
 • 1992 – autorul primului dicţionar rrom-român (Mic dicţionar rom-român, Bucureşti: Editura Kriterion,1992, 176 p. [cu o valoroasă schiţă a Morfologiei dialectului vlah de varietate românească al limbii romani, p.25-81];
 • 1992 – iniţiatorul, cu data de 22 octombrie 1992, a primului Curs universitar de limba rromani din învăţământul superior românesc, în cadrul Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine a Universităţii din Bucureşti, cu sprijinul unor distinşi dascăli ai şcolii româneşti: prof. univ. dr. Iancu Fischer (decanul de atunci al acestei Facultăţi), doamna prof. univ. dr. Nadia Anghelescu (şefa Catedrei de limbi orientale, la vremea aceea), prof. univ. dr. Lucia Wald – îndrumătoarea sa la doctorat – şi prof. univ. dr. Emil Constantinescu (rectorul de atunci al Universităţii din Bucureşti).
 • 1994 – autorul primului Manual de limbă romani (destinat claselor de învăţători rromi ale Şcolilor Normale; Editura Didactică şi Pedagogică, R.A., l994, 240 p.);
 • 1994 – autorul primei Programe şcolare pentru studiul limbii rromaní [clasele I-XIII], aprobată cu nr. 39910/1994, 23 p.;
 • 1995 – autorul primei culegeri de texte rrome, Culegere de texte în limba ţigănească (clasele a II-a – a IV-a), Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, R.A., 1995 [1996],188 p. [lucrarea reuneşte texte folclorice rrome şi culte ale autorilor rromi din toată lumea];
 • 1997 – iniţiatorul, din anul univ.1997/1998, a primei secţii de indianistică (hindi-limba rromani), din învăţământul superior românesc, unde a asigurat predarea limbii rromani; Co-autor, alături de Laurenţiu Theban, al primei Programe pentru secţia B. Indianistică (hindi – rromani), 4 p.
 • 1997 – autorul primei Programe de limba rromani pentru admiterea în învăţământul superior la secţia de indianistică (înfiinţată, începând cu anul univ.1997/1998, în cadrul Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine Bucureşti);
 • 1997 – iniţiatorul şi responsabilul Colecţiei „Biblioteca rromă”, găzduită de Editura Kriterion, în cadrul căreia au fost repuse în circuitul valoric lucrări mai vechi şi au fost editate creaţii noi din domeniul rrom. În perioada 1997-2002, în ediţii îngrijite de Gheorghe Sarău şi colaboratorii săi, au apărut 12 titluri (C. Ş. Nicolăescu – Plopşor, Barbu Constantinescu, H. Wlislocki, Marius Lakatos, Costică Băţălan, Gheorghe Sarău etc.);
 • 1998 – iniţiatorul, din anul univ.1998/1999, a primei secţii B. limba şi literatura rromani (înfiinţată prin străduinţa şi demersurile sale şi ale „Partidei Romilor”);
 • 1998 – autorul primei programe pentru secţia B. limba şi literatura rromani;
 • 1998 – primul doctor în domeniul limbii rromani din România (la Universitatea din Bucureşti, cu teza „Dialectul rromilor spoitori (xoraxane) din România”, elaborată  sub îndrumarea prof. univ. dr. Lucia Wald şi susţinută în 28 sept. 1998, la Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine);
 • 1999 – iniţiatorul primei tabere de limba şi creaţia rromani pentru copiii rromi cu situaţie foarte bună la învăţătură şi la studiul limbii materne rromani;
 • 1999 – iniţiatorul primei Şcoli de vară de limba şi metodica predării limbii rromani, pentru 60 de cursanţi rromi, absolvenţi de liceu, în scopul cooptării lor în sistemul educaţional, ca profesori necalificaţi, în curs de calificare, pentru predarea a 3-4 ore săptămânale de limba şi istoria rromilor;
 • 1999 – iniţiatorul, alături de ministrul Andrei Marga, a reţelei de inspectori pentru problemele educaţionale ale rromilor, la nivelul celor 42 de inspectorate şcolare;
 • 1999 – iniţiatorul şi autorul primei pagini web dedicată limbii şi şcolarizării rromilor, găzduită de MEN, http://www.edu.ro
 • 1999 – iniţiatorul şi editorul Buletinului informativ interactiv privind şcolarizarea rromilor, difuzat, cu începere din octombrie 1999, pe cale electronică;
 • 2000 – iniţiatorul primei Fişe de lucru pentru mediatorii şcolari rromi, elaborată împreună cu inspectorii pentru problemele educaţionale ale rromilor (Tulcea, 16 martie 2000);
 • 2000 – iniţiatorul primei secţii de învăţământ deschis la distanţă „institutori – limba rromani”, cu sprijinul CREDIS – Universitatea din Bucureşti şi al CEDU 2000+, pentru câte 30-80 studenţi rromi, anual (2000-2008);
 • 2000 autorul Programei de limba rromani destinată secţiei de  “Institutori – limba rromani” din cadrul Departamentului de Învăţământ Deschis la Distanţă CREDIS  (Universitatea Bucureşti), 10 p.
 • 2001 – iniţiatorul proiectului de finanţare pentru prima structură de recuperare la nivelul învăţământului preprimar „grădiniţa estivală premergătoare clasei I”, pentru copiii rromi care nu au frecventat niciodată grădiniţa şi urmează să intre în cl. I [Proiect testat de MEC, în vara anului 2001, alături de partenerii săi, Reprezentanța UNICEF, Romani CRISS, ISJ Vrancea şi Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei]; 
 • 2003 – autorul primelor trei programe de limba şi literatura rromani pentru examenul de titularizare (profesori de limba rromani, educatoare, învăţători), valabile cu începere din sesiunea 2004);

2003 – iniţiator şi prim co-autor al primului dicţionar român–rrom   [Dicţionar român – rrom (Lexicul rrom modern, rar şi vechi), Bucureşti: Editura Vanemonde, 2003, 268 p.].

 • 2004 – iniţiatorul reţelei de 42 de metodişti pentru limba, istoria şi şcolarizarea rromilor;
 • 2006 – autorul Calendarului romilor (cu destinaţie şcolară), aprobat de MEC prin Notificarea nr. 48 897/13 noiembrie 2006;
 • 2007 – iniţiatorul primei Parade naţionale a portului şi dansului tradiţional rrom cu participarea anuală a câte 150-170 elevi rromi din diferite neamuri şi zone (2007, 2008).
 • 2008 – autorul primei Programe de limba şi literatura rromani pentru examenul de definitivare în învăţământ (profesori de limba rromani), valabilă cu începere din sesiunea 2004);
 • 2008 – autorul primei programe şcolare pentru tezele unice la limba şi literatura rromani (cl. a VII-a, 2008);
 • 2008 – iniţiator al organizării, în vara anului 2008, fără finanţări, doar cu aport local, a unui număr de 286 de grădiniţe estivale premergătoare clasei I, pentru peste 4400 copii rromi care nu au frecventat grădiniţa.

Granturi obţinute

– Între anii 2000–2005, am obţinut, anual, între 117–220 de burse, în anul 2007, alte 50 de burse pentru acoperirea taxelor de studii ale studenţilor rromi care urmau secţia ID „institutor-limba rromani”, la CREDIS, în cadrul Universităţii Bucureşti.

– Între 1999-2008, am obţinut finanţări pentru acoperirea cheltuielilor de cazare şi masă pentru 14 şcoli de vară de limba şi istoria rromilor (în anii 2002 şi 2006, 2007 şi 2008 având chiar câte două şcoli de vară/an), cu participarea a câte 45-60 cursanţi rromi/curs).

– Între 2004-2005, am identificat, anual, resurse financiare pentru câte 420 – 450 de cadre didactice nerrome în programul „Rromanipen” educațional;

În vara anului 2006, pentru trei sesiuni a 6 zile fiecare, am identificat fondurile necesare şi am organizat seminarul – examen pentru atribuirea calităţii de promotor naţional în rromanipen educaţional pentru 100 cadre didactice rrome şi nerrome;

Între 1999-2008, am identificat finanţări pentru 18 seminarii de lucru cu inspectorii pentru şcolarizarea rromilor;

Între 2000-2008, am identificat finanţări pentru 10 seminarii de lucru cu metodiştii pentru limba rromani şi şcolarizarea rromilor;

Între 1999-2008, am identificat finanţări pentru publicarea de cărţi rrome (limbă, literatură, istorie, muzică etc.), 44 de titluri.

Între 2000-2008, am organizat nouă ediţii ale Concursului Naţional Şcolar de Limba Rromani, la toate atrăgând şi fonduri suplimentare);

Între 2000-2006 am identificat fonduri şi am organizat şapte ediţii ale Taberei naţionale de cultură şi limbă rromani, cu participarea a câte 120-200 de elevi şi profesori rromi însoţitori.

– În verile anului 2007 şi 2008, am identificat fondurile necesare şi am organizat (MECT, cu partenerii UNICEF, Partida Romilor, Salvaţi Copiii) prima ediţie a Paradei Portului şi dansului tradiţional rrom, cu participarea a câte 150-180 elevi şi tineri rromi);

În anul 2007 şi 2008, am proiectat şi am obţinut fondurile necesare de la MECT pentru formarea a câte 1700-1800 de persoane anual, în diferite cursuri destinate cadrelor didactice nerrome care lucrează cu elevii şi copiii rromi, profesorilor de limba rromani şi de istoria rromilor, metodiştilor şi inspectorilor pentru problemele educaţionale ale rromilor, mediatorilor şcolari rromi, tutorilor pentru liceenii rromi etc.

În anul 2008, am obţinut cu Fundatia Ruhama din Oradea, in numele Ministerului Educatiei, finanţarea din fonduri structurale pentru atragerea a 8400 copii rromi, în vara anului 2009, la şcoală, prin organizarea a 420 de grădiniţe estivale premergătoare clasei I.

–––––––––––––––––––––––––––––

I. Lucrări publicate şi activităţi întreprinse de Gheorghe Sarău în perioada 2008 – 1980

Anul calendaristic 2008

1. Cărţi / lucrări de sine stătătoare

1. 1. autor

Sarău, Gheorghe 2008, Rromii. Incursiune în istoria şi limba lor, Bucureşti: Editura Sigma, 206 p. [Colecţia Biblioteca Rromă, nr. 7].

Gheorghe Sarău 2008, Curs practic de limba rromani pentru toţi, Bucureşti: Sigma [Colecţia „Biblioteca rromă, nr. 8], 208 p., cu CD şi cheia exerciţiilor.

1. 2. autor (reeditări)

Gheorghe Sarău 2008, Limba şi literatura rromani. Manual pentru clasa a IX-a. I rromani ćhib thaj i literatùra (vaś i enăto klàsa), Bucureşti: Editura Sigma, 200 p. [ediţia a III-a].

Gheorghe Sarău 2008, Limba şi literatura rromani. Manual pentru clasa a IV-a. I rromani ćhib thaj i literatùra (vaś i śtarto klàsa), Bucureşti: Editura Sigma, 104 p. [ediţia a III-a].

Gheorghe Sarău 2008, Limba şi literatura rromani. Manual pentru clasa a III-a. I rromani ćhib thaj i literatùra vaś i trinto klàsa, Bucureşti: Editura Sigma, 104 p. [ediţia a IV-a].

Gheorghe Sarău 2008, Limba şi literatura rromani. Manual pentru clasa I. I rromani ćhib thaj i literatùra vaś i jekhto klàsa, Bucureşti: Editura Sigma, 64 p. [ediţia a IV-a].

1. 3. co-autor cărţi noi / sau reeditări

Gheorghe Sarău 2008, Manual de limba şi literatura rromani, clasa a VII-a, 104 p. [în colaborare cu: Moise Gabriela, Marius Căldăraru], UNICEF, Bucureşti: Editura Vanemonde.

Gheorghe Sarău 2008, Camelia Stănescu, Limba şi literatura rromani: manual pentru calsa a II-a. I rromani ćhib thaj i literatùra vaś i dujto klàsa, Bucureşti: Editura Sigma, 64 p. [ediţia a IV-a].

1. 4. redactare de carte, prefaţă / postfaţă, cuvânt înainte / notă asupra ediţiei, referentură, consultanţă, recenzii

Gheorghe Sarău 2008 [referent şi redactor pentru limba rromani], Ionel Cordovan şi Palfi Noemi: Manual de limba şi literatura rromani, clasa a VI-a, 104 p., UNICEF, Bucureşti: Editura Vanemonde.

Gheorghe Sarău 2008 [Redactarea în limba rromani şi confruntarea versiunii rrome: conf. dr. Gheorghe Sarău], Atico Vilas-Boas da Mota, Ciganos. Poemas em transito. Phirutne poemura. Poeme în trecere. Poems in Transit, Bucureşti: Editura Coresi, 168 p. [versiunea rromani: Sorin-Aurel Sandu].

Gheorghe Sarău [Prefaţă de…] 2008, Sala, Gabriel: Neamul ţiganilor gabori: istorie, mentalităţi, tradiţii, Cluj Napoca: Dacia ,136 p.

2. autor capitole din volume

2. 1. rromanipen

Gheorghe Sarău 2008 [coordonator şi coautor], Rromanipen educaţional. [Suport de curs pentru stagiile de formare în profilul rromanipenului educaţional, destinate cadrelor didactice nerrome care lucrează cu copii şi elevi rromi]. Pentru uzul CCD-urilor şi profesorilor. Autori – formatori: Ion Sandu, Petre Petcuţ, Delia Grigore, Gheorghe Sarău, Maria Koreck, Mariana Buceanu, Năstase Anghel, Lucian Cherata, Nicolae Iorga, Corina Mihăescu. Bucureşti: MECT, 100 p.

2. 2. bibliografie rromă

Sarău, Gheorghe 2008, Bibliografie rromi, 120 p., ca material suplimentar, pe DVD, la vol. „Dumitrescu, Doru; Căpiţă, Carol; Manea, Mihai /…/ [coord.:]: Istoria minorităţilor naţionale din România. Material auxiliar pentru profesorii de istorie” (Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, R. A., 280 p.).

2. 3. evocări

Gheorghe Sarău 2008, Az értékek becsülete. Molnár Szabolcs köszöntésére, „Idő(m)értékek, kontextusok. Írások Molnár Szabolcs 65. születésnapjára”, RHT Kiadó: Bukarest – Sepsiszentgyörgy, 2008, 29 – 30. l. [Románból fordította: Szonda Szabolcs].

2. 4. planificare lingvistică a limbii rromani şi cultivarea ei în sistemul şcolar

Gheorghe Sarău 2008, Limba rromani. Planificarea lingvistică în România între 1990-2008, în „Elena Macavei [Coordonator]: Ţiganii: Romii. Realităţi şi perspective, Sibiu: Editura Asociaţiunii Astra, p. 179-191 [textul prezentării la simpozionul „Educaţia şi integrarea socială a populaţiei de etnie rromă”. Abordări istorice, sociale, etnografice, culturale, psihologice, pedagogice, 10–11 octombrie 2008, Organizatori: ASTRA (= Asociaţiunea Transilvană pentru Literatura Română şi Cultura Poporului Român), Instituţia Prefectului Judeţului Sibiu, Consiliul Judeţean Sibiu şi Universitatea “L. Blaga” Sibiu].

Gheorghe Sarău 2008, Prrograme de succes ale Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului privind învăţământul pentru rromi, în „Elena Macavei [Coordonator]: Ţiganii: Romii. Realităţi şi perspective, Sibiu: Editura Asociaţiunii Astra, p. 169-178 [prezentarea la  simpozionul „Educaţia şi integrarea socială a populaţiei de etnie rromă”. Abordări istorice, sociale, etnografice, culturale, psihologice, pedagogice, 10–11 octombrie 2008, Organizatori: ASTRA (= Asociaţiunea Transilvană pentru Literatura Română şi Cultura Poporului Român), Instituţia Prefectului Judeţului Sibiu, Consiliul Judeţean Sibiu şi Universitatea “L. Blaga” Sibiu].

3. Lucrări prezentate în sesiuni internaţionale

3. 1. planificare lingvistică rromani, cultivarea limbii rromani, metodica predării limbii rromani

Gheorghe Sarău 2008, Limba rromani în contextul sistemului universitar românesc, Universitatea Juame I din Castellon, [masă rotundă organizată de Consulatul General al României în Barcelona şi Rectoratul Universităţii Juame I din Castellon, cu participarea a 50 de cadre didactice, studenţi, specialişti în educaţie şi intelectuali ai diasporei româneşti din Spania], luni, 7 iulie 2008, orele 11,00-13,00.

3. 2. Şcolarizarea rromilor / învăţământul pentru rromi

Gheorghe Sarău 2008, Realizări privind învăţământul rromilor din România, Ministerul-Departamentul pentru Educaţie Catalan (Barcelona) [organizatori: Consulatul General al României în Barcelona şi Direcţiunea pentru Limbă şi coeziune socială. Participanţi: 45 specialişti în educaţia rromilor. Joi, 10 iulie 2008, orele 12,00-14,00.

3. 3. limba şi literatura rromani

Gheorghe Sarău 2008, Aspecte fonetice în limba rromani, seminarul „Politici educaţionale şi practici pedagogice în context multilingv”, 13 iunie 2008, organizat la Universitatea Sapientia-filiala Miercurea Ciuc-de ISPMN (Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale),

3. 4. planificare lingvistică rromani, cultivarea limbii rromani, metodica predării limbii rromani (lucrări prezentate în context internaţional)

Gheorghe Sarău 2008, [Prezentarea modelului de Implementare a limbii rromani în sistemul şcolar şi universitar din România], în cadrul atelierului „Limba romani în context socio-politic”, desfăşurat cu prilejul Şcolii de vară a Universităţii Central-Europene (CEU-SUN), la Cluj Napoca, 12 iulie 2008, orele 17,30-18,00. [Moderator: Yaron Matras-Universitatea Manchester, 50 participanţi din diferite ţări].

Gheorghe Sarău 2008, Limba rromani. Planificarea lingvistică în Romînia, comunicare prezentată la seminarul „Cultură romă sau culturi ale grupurilor de romi?”. Consultare publică cu experţi naţionali şi internaţionali, Timişoara, 21 noiembrie 2008 [organizat, la Universitatea de Vest – Timişoara, de Centrul Naţional de Cultură al Romilor, Institutul Intercultural Timişoara].

3. 5. Şcolarizarea rromilor / învăţământul pentru rromi

Gheorghe Sarău 2008, Mediatorii şcolari în contextul politicilor educative pentru rromii din România: evoluţii, situaţie actuală şi perspective, la seminarul „Seminar internaţional Pestalozzi. Consiliul Europei. Instrumente pentru îmbunătăţirea practicii mediatorilor şi asistenţilor şcolari rromi”, Timişoara, 20 noiembrie 2008 [Institutul Intercultural Timişoara, CCD Timiş, Consiliul Europei, Organizaţia Parudimos].

Gheorghe Sarău 2008, Constituirea şi capacitarea reţelelor de resurse umane rrome în sistemul educaţional [Prezentare făcută în data de 15 sept. 2008, la Tabăra de advocacy „Promovarea experţilor romi în domeniul sănătăţii” (Piatra Neamţ, 8-16 sept. 2008), organizată în contextul programului “Burse medicale pentru romi” de OSI Budapesta şi „Sastipen”-Centrul Romilor pentru Politici de Sănătate].

Gheorghe Sarău 2008, Practici pozitive prind educaţia rromilor, Seminarul internaţional „Politici locale pentru integrare. România în 2008”, organizat de Centro Polifunzionale don Calabria, Bernard Brunhes International şi Institutul Naţional de Statistică, 9 iun. 2008, orele 11,00-12,00.

3. 6. rromanipenul

Gheorghe Sarău 2008, The Issue of Intercultural Education in Romania Today, Third Annual Network Conference-2008 „Intercultural Dialogue in Education: Trainning Teachers for the Future”, Olăneşti-Rm. Vâlcea, June 2-4 [Program Comenius-C 3, prezentare în data de 2 iunie 2008, 50 participanţi din 12 ţări].

4. Lucrări prezentate în sesiuni naţionale

4. 1. planificare lingvistică rromani, cultivarea limbii rromani, metodica predării limbii rromani

Gheorghe Sarău 2008, Limba rromani. Planificarea lingvistică în Romînia, comunicare prezentată la Sesiunea de comunicări ştiinţifice a Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine-Universitatea din Bucureşti, vineri, 7 noiembrie 2008.

Gheorghe Sarău 2008, Cultivarea limbii rromani şi a istoriei rromilor în sistemul

educaţional, prezentare la simpozionul „Educaţia şi integrarea socială a populaţiei de etnie rromă”. Abordări istorice, sociale, etnografice, culturale, psihologice,pedagogice, 10–11 octombrie 2008, Organizatori: ASTRA [= Asociaţiunea Transilvană pentru Literatura Română şi Cultura Poporului Român], Instituţia Prefectului Judeţului Sibiu, Consiliul Judeţean Sibiu şi Universitatea “L. Blaga” Sibiu.

 1. 2. Şcolarizarea rromilor / învăţământul pentru rromi

Gheorghe Sarău 2008, Practici pozitive privind învăţământul pentru rromi, prezentare la  simpozionul „Educaţia şi integrarea socială a populaţiei de etnie rromă”. Abordări istorice, sociale, etnografice, culturale, psihologice, pedagogice, 10–11 octombrie 2008, Organizatori: ASTRA [= Asociaţiunea Transilvană pentru Literatura Română şi Cultura Poporului Român], Instituţia Prefectului Judeţului Sibiu, Consiliul Judeţean Sibiu şi Universitatea “L. Blaga” Sibiu.

Gheorghe Sarău 2008, Realizări şi provocări în domeniul învăţământului pentru rromi, [seminarul de formare din perspectiva nediscriminării, adresat tinerilor studenţi], Organizator: CNCD, Mangalia, 1 iulie 2008, orele 15,00-17,00.

5. Planificare lingvistică rromani, cultivarea limbii rromani în sistemul educaţional, şcolarizarea rromilor

5. 1. capitole în volum

Sarău, Gheorghe 2008, Limba romani, în „Murvai, Laszló (coordonator), Gheorghe Sarău, Maria Koreck (coordonator) /…/: Învăţământul pentru comunităţile lingvistice din România în anii şcolari 2006-2007 şi 2007-2008”, (Bucureşti: Project on Ethnic  Relations, 112 p.), p. 69-77.

6. Programe şcolare

[Gheorghe Sarău] 2008, Programa de limba şi literatura rromani pentru tezele unice, cl. a VII-a.

[Gheorghe Sarău] 2008, Programa de limba şi literatura rromani pentru examenul de definitivat pentru profesori, Bucureşti: MECT, 2008.

7. Participări

2008 Liturghie şi lansarea CD-uluiI Somnal Liturgìa le Somnalesqi Ioan, o Muj Somnakuno. E Arhiepìskopos le Konstantinolosqo” (O kòruso: „E manuša la Devlesqe”. Projèkto kerdo telal o dikhipen le Prăsomnalesqo Varsanufie Prahoveanul. Partener: I Fondàcia Vasiliada [Traducător: actorul rrom Sorin – Aurel Sandu, 2 CD-uri în limba rromani]), în data de marţi 23 dec. 2008, la Mănăstirea Radu Vodă din Bucureşti, în prezenţa Preasfinţitului Varsanufie Prahoveanu, a preoţilor şi a corului de liceeni seminarişti şi studenţi, „E manuša la Devlesqe”, a traducătorului Sorin – Aurel Sandu, a altor invitaţi, ca: Gheorghe Sarău şi studenţii de la secţia de limba rromani, a domnilor Ilie Dincă şi Cătălin Manea de la Partida Romilor, a domnului George Rădulescu ş.a. Vorbitori – invitaţi: Gheorghe Sarău şi Ilie Dincă.

Sarău, Gheorghe 2008 [Participare la lansarea vol. „Dumitrescu, Doru; Căpiţă, Carol; Manea, Mihai /…/ [coord.:]: Istoria minorităţilor naţionale din România. Material auxiliar pentru profesorii de istorie” (Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, R. A., 280 p.), 18 dec. 2008 [în calitate de co-autor al secţiunii din anexa DVD a lucrării, Bibliografie rromi, 120 p.].

Gheorghe Sarău 2008, Conferinţa internaţională privind bursele acordate elevilor rromi liceeni din Transilvania, organizată de REF (Roma Education Fund) şi CRCR, Cluj Napoca, 11-12 decembrie 2008.

Gheorghe Sarău 2008 [intervenţii ca membru în CD], Întâlnirea anuală a Consiliului director al  Romani CRISS, luni, 8 decembrie 2008.

Gheorghe Sarău 2008, Masă rotundă pe tema desegregării şcolare, organizată de  Asociaţia Femeilor Ţigănci „Pentru copiii noştri!”, Timişoara, 21. XI. 2008 [cu prezenţa şi a Ministrului Educaţiei, dl. Anton Anton].

Gheorghe Sarău 2008, Seminarul consacrat realizării materialului didactic auxiliar privind istoria minorităţilor naţionale din România, Sighişoara-Daneş, 13-15 iul. 2008, organizat de PER (= Centrul Regional PER pentru Europa Centrală, de Est şi de Sud-Est) şi de DRI (= Departamentul pentru Relaţii Interetnice-Guvernul României).

Gheorghe Sarău 2008, [intervenţie şi participare la…], Gala Premiilor Radioului Constanţa, în 17 mai 2008, la Teatrul de Stat Constanţa (Sala Fantasio), [Diplomă de onoare pentru dialog intercultural, acordată lui Gheorghe Sarău, pentru promovarea valorilor rrome în rândul celorlalte etnii; acţiune organizată de Radio Constanţa şi de Instituţia Prefectului].

Gheorghe Sarău 2008 [invitat ca vorbitor la lansare de carte de Ziua Dezrobirii Rromilor], Valerică Stănescu: Cu moartea-n ochi, Organizator: CNCR = Centrul Naţional de Cultură al Romilor, Ministerul Culturii şi Cultelor, 20 febr. 2008, orele 14,00-16,00 [alături de: Vasile Ionescu, Doru Tufiş, Sorin Cace].

Gheorghe Sarău 2008, [intervenţie şi participare la…] Masă rotundă privind rromii din România. Organizatori: Asociaţia Culturală „Ghi Romano” şi A.C.R.R. (= Alianţa Civică a Romilor din România), Palatul Naţional al Copiilor-Bucureşti, 15 ian. 2008.

8. formator, profesor de limba rromani, organizator, coordonator la cursuri naţionale ale MECT

Gheorghe Sarău 2008 [organizator, coordonator, formator], Seminarul de lucru cu inspectorii pentru problemele educaţionale ale rromilor, [Seminar I, Olăneşti, 19 – 21 iunie 2008: Proiectul naţional din fondurile structurale pentru grădiniţele estivale  premergătoare clasei I, Seminar II, Olăneşti, 12-14 septembrie 2008: Elaborarea Fişei de evaluare a activităţii inspectorilor pentru problemele educaţionale ale rromilor, Seminar III, Braşov, 2-4 decembrie 2008] – consacrat elaborării Calendarului cu activităţile lunare ale inspectorilor pentru probleme

Gheorghe Sarău 2008, Politici pozitive privind învăţământul pentru rromi [seminar în cadrul „Programului educaţional pentru prevenirea şi combaterea discriminării romilor în localităţile Plăieşii de Sus şi Caşinu Nou – Plăieşii de Jos din judeţul Harghita” [adresat cadrelor didactice maghiare], Organizator: CNCD, Pârâul Rece, 18 noiembrie 2008, orele 9,30 – 13,00.

Gheorghe Sarău 2008, Comunicare specifică în spaţiul şcolar şi comunitar cu rromii [prezentare la Cursul de formare destinat facilitatorilor/formatorilor în rromanipen educaţional organizat de MECT], Olăneşti, 29 oct.– 02 nov. 2008.

Gheorghe Sarău 2008, [organizator al MECT], Cursul de metode activ-participative destinat cadrelor didactice rrome, Sânmartin, 29 oct. -02 nov. 2008.

Gheorghe Sarău 2008, [organizator al MECT], Curs de perfecţionare pentru profesorii de istoria şi tradiţiile rromilor, Olăneşti, 25 – 29 oct. 2008.

Gheorghe Sarău 2008 [formator de limba rromani, coordonator şi organizator], Cursul de formare pentru metodiştii de limba, istoria, tradiţiile şi şcolarizarea rromilor, organizat de MECT, Olăneşti, 29 oct. – 02 nov. 2008.

Gheorghe Sarău 2008 [formator de limba rromani, coordonator şi organizator], Cursul de perfecţionare de limba rromani, organizat de MECT, Olăneşti, 25 oct.  –  29 oct. 2008.

Gheorghe Sarău 2008, [organizator al MECT], Cursul pentru facilitatori Şansa a II-a, filiera limba maternă rromani, Sânmartin, 26 – 30 oct. 2008.

Gheorghe Sarău 2008, Realizări şi perspective în învăţământul pentru rromi, [seminarul de formare pentru cadrele didactice nerrome], Organizatori: CNCD [Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării] şi MECT, Olăneşti -VL, 17 – 19 octombrie 2008.

Gheorghe Sarău 2008, Realizări şi perspective în învăţământul pentru rromi, [seminarul de formare pentru cadrele didactice nerrome], Organizatori: CNCD [Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării] şi MECT, Sânmartin – BH, 10 – 12 octombrie 2008.

Gheorghe Sarău 2008 [co-organizator din partea MECT], Cursurile în profilul nediscriminării în spaţiul şcolar [pentru profesorii nerromi care lucrează cu copii rromi], 4 grupe a câte 50 cursanţi, desfăşurate la: Constanţa (3-5 oct. 2008), Sânmartin (10-12 oct. 2008), Olăneşti (17-19 oct. 2008), Bacău (24-26 oct. 2008). Organizatori şi finanţatori:CNCD şi MECT.

Gheorghe Sarău 2008 [organizator al MECT; organizator şi monitor pentru ultimele trei stagii], Cursurile de metode activ-participative pentru profesorii rromi, 4 grupe a câte 45 cursanţi, desfăşurate la: Piatra Neamţ (4-8), Sânmartin (4-8 sept.), Costineşti (8-12 sept.), Olăneşti (9-13 sept.).

Gheorghe Sarău 2008 [organizator, coordonator, formator], Seminarul de lucru cu inspectorii pentru problemele educaţionale ale rromilor, [Seminar I, Olăneşti, mai 2008: Proiectul naţional din fondurile structurale pentru grădiniţele estivale premergătoare clasei I şi Seminar II, Olăneşti, 12-14 septembrie 2008: Elaborarea Fişei de evaluare a activităţii inspectorilor pentru problemele educaţionale ale rromilor].

Gheorghe Sarău 2008, Constituirea şi capacitarea reţelelor de resurse umane rrome în sistemul educaţional [Prezentare făcută în data de 15 sept. 2008, la Tabăra de advocacy „Promovarea experţilor romi în domeniul sănătăţii” (Piatra Neamţ, 8-16 sept. 2008), organizată în contextul programului ”Burse medicale pentru romi” de OSI Budapesta şi „Sastipen” – Centrul Romilor pentru Politici de Sănătate].

Gheorghe Sarău 2008 [organizator, coordonator şi profesor de limba rromani la grupa de avansaţi], Cursul intensiv de limba rromani [în cadrul Cursurilor naţionale de limba şi metodica predării limbii rromani, organizate de MECT ca ediţie a XIV-a], 28 aug. – 4 sept. 2008 la Şcoala Costineşti.

Gheorghe Sarău 2008 [organizator, coordonator şi profesor de limba rromani la grupa de avansaţi], Cursurile naţionale de limba şi metodica predării limbii rromani, ediţia a XIII-a, organizate de MECT şi finanţate de Reprezentanţa UNICEF în România, la Şcoala Costineşti, 21 iulie-11 august 2008.

Gheorghe Sarău 2008, [organizator MECT al 13 stagii de formare în rromanipen educaţional, cu participarea a 450 cadre didactice nerrome care lucrează cu elevi şi copii rromi], desfăşurate la: Satu Mare (16-18 mai), Sânmartin-BH (30 mai-1 iun.), Piatra Neamţ (6-8 iun.), Braşov (13-15 iun.), Caraş Severin (16-18 iun.), Olăneşti-două sesiuni simultane (19-21 iun.), Costineşti (22-24 iun.), Bacău (25-27 iun.), Ialomiţa (28-30 iun.), Bucureşti (30 iun. – 02 iul. şi 02-04 iul.), Brăneşti-IF (30 iun. – 02 iul.).

Gheorghe Sarău 2008, Realizări şi provocări în domeniul învăţământului pentru rromi, [seminarul de formare din perspectiva nediscriminării, adresat tinerilor studenţi], Organizator: CNCD, Mangalia, 1 iulie 2008, orele 15,00 – 17,00.

Gheorghe Sarău 2008, Realizări şi provocări în învăţământul pentru rromi, [prezentare la stagiile de formare în rromanipen educaţional pentru cadrele didactice nerrome care lucrează cu copiii rromi], la Sânmartin-BH (30 mai-1 iun.), Braşov (13-15 iun.), Olăneşti-două sesiuni simultane (19-21 iun.),

Gheorghe Sarău 2008, Introducere în rromanipen. Teme prezentate: 1. Realizări şi provocări în învăţământul pentru rromi (1990-2008), 2. Istoria rromilor, 3. Tradiţii şi cutume ale rromilor, în Programul „Educaţie Interculturală”, derulat de CCD Ilfov, pentru 130 de cadre didactice nerrome care lucrează cu copii şi elevi rromi, în intervalul martie-iunie 2008 [5 sesiuni de formare şi o sesiune finală, de evaluare].

Gheorghe Sarău 2008 [profesor de limba rromani], Tainele limbii rromani, la „Tabăra de iarnă pentru copiii romi”. Organizatori: Agenţia Naţională pentru Monitorizarea Presei „Caţavencu” şi Agenţia Naţională pentru Rromi, în cadrul Programului PHARE „S.P.E.R. = Stop Prejudecăţilor despre Etnia Romilor], Timişu de Sus, 7 – 8 februarie 2008, două grupe a câte 50 copii fiecare.

9. organizare şi prezidarea unor concursuri naţionale şcolare

Gheorghe Sarău 2008 [Organizator şi preşedintele Olimpiadei naţionale de limba rromani, ediţia a IX-a (Târgovişte, 30 apr. – 4 mai 2008)], preşedintele Comisiei centrale de organizare şi evaluare, cf. Notei MECT nr. 28 284/12 martie 2008

Gheorghe Sarău 2008 [vice-preşedinte], Concursului naţional şcolar de istoria şi tradiţiile rromilor. Ediţia I, Târgovişte,1 – 4 mai 2008 [organizator şi coordonator].

10. organizator şi coordonator de manifestaţii culturale rrome inedite

Gheorghe Sarău 2008, [organizator şi coordonator al ediţiei a II-a a Paradei portului tradiţional rrom şi a Festivalului dansului tradiţional rrom], Costineşti, 11-17 august 2008, cu finanţări obţinute de la MECT şi Reprezentanţa UNICEF în România [150 participanţi rromi].

11. e-grupuri profesionale şi pagini web iniţiate / moderate / îngrijite, volume electronice

<roma_fostistudenti@yahoogroups.com>, consacrat perfecţionării lingvistice rromani a foştilor studenţi, actuali profesori, din 24 dec. 2008].

Gheorghe Sarău 2008, [co-moderarea e-grupului cu studenţii de la secţia de limba rromani a Universităţii Bucureşti, pentru îndrumarea acestora la cursurile de rromani; din oct. 2008, <rroma_studenturja@yahoogroups.com>,].

Gheorghe Sarău 2008, [deschiderea şi moderarea e-grupului pentru cei 42 inspectori pentru problemele educaţionale ale rromilor], 21 sep. 2008, cu adresa inspectori_rromi@yahoogroups.com).

Gheorghe Sarău, Florin Fleican 2008 [coordonator şi coautor], Buletinul informativ privind învăţământul pentru rromi, nr. 28 / 28 martie 2008 [cuprinde date referitoare la stagiile de formare a cadrelor didactice în anul 2007.

12. prezenţe în emisiuni la radio şi la televiziune / interviuri şi citări în presă

2008 Gheorghe Sarău [despre liturghia în limba rromani şi lansarea CD-urilor în limba rromani la Mănăstirea Radu Vodă din Bucureşti, în data de 23 dec. 2008 [ „I Somnal Liturgìa le Somnalesqi Ioan, o Muj Somnakuno. E Arhiepìskopos le Konstantinolosqo”, la Radio „Trinitas”, marţi 23 dec. 2008.

Gheorghe Sarău 2008, Educaţia pentru rromi [Masă rotundă cu Gruia Bumbu, preşedintele ANR, Costel Bercuş, şeful Fondului REF Budapesta, şi Gheorghe Sarău, consilier pentru limba rromani şi rromi în MECT, duminică 19 octombrie 2008, TV B1, orele 18,00.

Gheorghe Sarău 2008, Secţia de limba rromani la Facultatea de limbi şi Literaturi Străine [scurt interviu în reportajul lui Nicu Dumitru, alături de studenţii secţiei], transmis marţi, 18 noiembrie 2008, orele 16,30, în emisiunea pentru minorităţi, TVR II.

Gheorghe Sarău 2008, Parada portului tradiţional rrom şi Festivalul dansului tradiţional rrom [interviu acordat redactorei Cristiana Miu, pentru Radio România], 16 august. 2008.

Gheorghe Sarău 2008, Despre Parada portului tradiţional rrom şi Festivalul dansului tradiţional rrom [interviu acordat redactorei Steliana Bajdechi, pentru Radio Constanţa], 15 august. 2008.

Gheorghe Sarău 2008, Educaţia preşcolarilor rromi [interviu acordat în direct reporterului Diamant, la DDTV Bucureşti], 21 iun. 2008, orele 11,00 – 12,00.

Gheorghe Sarău 2008, Despre importanţa promovării valorilor rrome [în contextul

Gheorghe Sarău 2008, Oferta educaţională pentru rromi, Emisiunea „Edu Explorer”, Radio România Cultural, 17 iunie 2008, orele 21,00 [interviu acordat redactorei Cristiana Miu].

Galei Premiilor Radioului Constanţa], 17 mai 2008, TV Neptun (Constanţa). [interviu acordat redactorei Steliana Bajdechi].

Gheorghe Sarău 2008, Despre convieţuirea interetnică [interviu acordat redactorei Steliana Bajdechi, pentru Radio Constanţa], 20 febr. 2008.

Gheorghe Sarău 2008, Despre educaţia rromilor. Mediatorul şcolar rrom, [interviu acordat în direct reporterului Diamant, la TV Etalon din Rm. Vâlcea], 19 februarie 2008, orele 19,10 – 19,20.

Gheorghe Sarău 2008, Liana Anghelescu: Locuri speciale în şcoli pentru romi, „Rom european”, nr. 1/ ianuarie 2008, p. 3 [reproducerea unui scurt fragment din relatarea lui Gheorghe Sarău].

13. membru cooptat în:

Gheorghe Sarău 2008, Membru în comisia de jurizare a candidaturilor pentru bursele în profil medical destinate rromilor, OSI [= Open Society Institute Budapesta].

2008 [Centrul de studii rome], Anuarul Centrului de studii rome, I / 2008, Bucureşti: Editura Universităţii din Bucureşti, 210 p. [Colegiul de redacţie: Antal Lukács, Henriètte Asséo, Alexandru Florian, Gheorghe Sarău, Felicia Waldman], [Colectivul de redacţie: Alin Ciupală – redactor şef, Florin Manole – secretar de redacţie, Petre Matei – redactor].

2008 [Centrul de studii rome], Statutul Centrului de Studii Rome, în „Anuarul Centrului de studii rome”, I / 2008, Bucureşti: Editura Universităţii din Bucureşti, p. 5-6 [Colegiul de redacţie: Antal Lukács, Henriètte Asséo, Alexandru Florian, Gheorghe Sarău, Felicia Waldman], [Colectivul de redacţie: Alin Ciupală – redactor şef, Florin Manole – secretar de redacţie, Petre Matei – redactor].

2008 [Centrul de studii rome], Centre for Roma Studies – Regulation, în „Anuarul Centrului de studii rome”, I / 2008, Bucureşti: Editura Universităţii din Bucureşti, p. 7-8 [Colegiul de redacţie: Antal Lukács, Henriètte Asséo, Alexandru Florian, Gheorghe Sarău, Felicia Waldman], [Colectivul de redacţie: Alin Ciupală – redactor şef, Florin Manole – secretar de redacţie, Petre Matei – redactor].

2008 [Centrul de studii rome], Hotărâre pentru înfiinţarea Comisiei pentru studierea robiei romilor, în „Anuarul Centrului de studii rome”, I / 2008, Bucureşti: Editura Universităţii din Bucureşti, p. 9-10 [Colegiul de redacţie: Antal Lukács, Henriètte Asséo, Alexandru Florian, Gheorghe Sarău, Felicia Waldman], [Colectivul de redacţie: Alin Ciupală – redactor şef, Florin Manole – secretar de redacţie, Petre Matei – redactor].

14. distincţii / premii

Gheorghe Sarău 2008, Diplomă de onoare pentru dialog intercultural, Gala Premiilor Radioului Constanţa [acordată în 17 mai 2008, la Teatrul de Stat Constanţa (Sala Fantasio), pentru promovarea valorilor rrome în rândul celorlalte etnii; acţiune organizată de Radio Constanţa şi de Instituţia Prefectului].

Gheorghe Sarău 2008, Premiul II, la cat. O, [I Vincitori e i Premiati del 15° Concorso Artistico Internazionale „Amico Rom”, Ceremonie în 15 nov. 2008, la  Lanciano – Italia [2° Gheorge Sarau (Romania) ex aequo Valerica Stanescu (Romania)]. Asociaţia „Them Romano”.

15. despre Gheorghe Sarău (inclusiv foto)

Sarău, Gheorghe [menţionat] 2008, în vol „Dumitrescu, Doru; Căpiţă, Carol; Manea, Mihai /…/ [coord.:]: Istoria minorităţilor naţionale din România. Material auxiliar pentru profesorii de istorie” (Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, R. A., 280 p.), la p. 137 [introducerea în 1992 a cursului acultativ de limba rromani la Universitatea din Bucureşti], p. 210 [referiri ample la lucrările de început ale lui Gheorghe Sarău şi la primele iniţiative educaţionale şi editoriale privind limba rromani].

16. citat în lucrări

a. din străinătate

Gheorghe Sarău în „Enciclopedia virtuală deschisă Wikipendia”

A se vedea:

<ro.wikipedia.org/wiki/Gheorghe_Sarău-30k>

<en.wikipedia.org/wiki/Romani_alphabet-39k>

<en.wikipedia.org/wiki/Romani_language-81k>

<ro.wikipedia.org/-49k>

<wapedia.mobi/ro/Gheorghe_Sarău-17k>

<pl.wikipedia.org/wiki/Język_romski-70k>

<rmy.wikipedia.org/wiki/Romani_chib-38k>

<he.wikipedia.org/wiki/גאורגה_סאראו-41k>

<www.wiki.ggopisy.webd.pl/ro/wiki/-48k>

<wapelite.com/ro.wikipedia.com/-53k>

<www.referenceencyclopedia.com/?title=Talk:Romani_language-159k>

b. din ţară

2008 Sarău, Gheorghe [menţionat], în vol „Dumitrescu, Doru; Căpiţă, Carol; Manea, Mihai /…/ [coord.:]: Istoria minorităţilor naţionale din România. Material auxiliar pentru profesorii de istorie” (Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, R. A., 280 p.), la p. 137 [introducerea în 1992 a cursului facultativ de limba rromani la Universitatea din Bucureşti], p. 210 [referiri ample la lucrările de început ale lui Gheorghe Sarău şi la primele iniţiative educaţionale şi editoriale privind limba rromani], p. 212 [Gheorghe Sarău citat referitor la presupusa origine etnică rromă a lui Petru Maior şi a lui Anton Pann],

2008 Sarău, Gheorghe [menţionat, cu două lucrări, din cele 12 titluri reprezentative pentru România în domeniul rrom], în Bibliografia vol. „Jean – Pierre Liégeois, Romii în Europa, Consiliul Europei – Biroul de Informare al Consiliului Europei la Bucureşti: Ed. Monitorul Oficial, 2008, p. 287. 

17. cursant la cursuri de formare

Gheorghe Sarău 2008 [cursant], Seminarul de instruire privind regulile de management al proiectelor,  14-15 oct. 2008, Bucureşti [organizat de MMFES –  AM POSDRU].

Gheorghe Sarău 2008 [cursant], Seminarul de instruire a membrilor în comisia de jurizare a candidaturilor pentru bursele în profil medical destinate rromilor, OSI [= Open Society Institute Budapesta], Budapesta, 15-17 iulie 2008.

18. călătorii de studiu

a. în străinătate

Gheorghe Sarău 2008, Participare la vizita de studii în Spania, iulie 2008 [iniţiativă: MAE].

19. Activitatea didactică universitară (cursuri universitare ţinute la alte instituţii universitare din ţară)

Gheorghe Sarău 2008, 1. Cursul de limba rromani şi 2. Cursul de metodica predării limbii rromani, 3. Istoria şi tradiţiile rromilor [cursuri ţinute la UBB Cluj Napoca, la secţia IDD a Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei„ „pedagogia învăţământului primar şi preşcolar”, filiala limba rromani (38 cursanţi  din anul II şi 20 cursanţi din anul I), in semestrele II (an univ. 2007/2008 şi I (an univ. 2008/2009). Cursurile sunt asigurate şi în continuare de Gheorghe Sarău şi în anul univ. 2008/2009.

20. activitate de monitor, ca membru al unităţii de implementare PHARE (programul educaţional al MECT pentru grupurile dezavantajate)

Gheorghe Sarău 2008, Phare 2004. Acces la educaţie pentru grupuri  dezavantajate [monitor la Conferinţa finală, în perioada 6-9 octombrie 2008, Poiana Braşov, ca membru al Unităţii de Implementare PHARE (Programul educaţional al MECT pentru grupurile dezavantajate)].

21. documente legislative iniţiate / elaborate în scopul promovării învăţământului pentru rromi

Gheorghe Sarău a iniţiat, elaborat proiectele, a propus şi a monitorizat emiterea    următoarelor acte normative:

– Notificarea MECT/15 decembrie 2008 privind Calendarul lunar al activităţilor inspectorului şcolar cu problemele educaţionale ale rromilor

– Notificarea nr. 41 459/10 noiembrie 2008 pentru aprobarea Fişei nr. 41 459/19 septembrie 2008 privind (auto)evaluarea activităţii inspectorilor şcolari pentru problemele educaţionale ale rromilor;

– Notificarea MECT nr. 27481/28 februarie 2008 cu activităţile privind admiterea candidaţilor romi în învăţământul liceal şi profesional de stat, în anul şcolar 2008/2009;

– Notificarea MECT nr. 26596/14 februarie 2008 privind profilul şi tipurile de activităţi ale tutorelui şcolar pentru elevii rromi de liceu;

– Notificarea MECT nr. 26595/14 februarie 2008 privind exemple de activităţi ale metodistului pentru şcolarizarea/predarea limbii şi istoriei rromilor/ale profesorului de limba rromani;

– Notificare MECT nr. 25436/28 ianuarie 2008 cu precizările MECT privind încadrarea mediatorului şcolar;

Anul calendaristic 2007

1. Manuale şcolare nou elaborate

Gheorghe Sarău 2007, Limba şi literatura rromani pentru anul V de studiu. I rromani ćhib thaj i literatùra vaś o panзto siklǒvipnasqo berś), Bucureşti: Editura Alpha MDN, 118 p. [în parteneriatul UNICEF – MECT].

2. Manuale şcolare reeditate de MECT în 2007

Gheorghe Sarău 2007, Limba şi literatura rromani. Manual pentru clasa a IX-a. I rromani ćhib thaj i literatùra (vaś i enăto klàsa), Bucureşti: Editura Sigma, 200 p.

Gheorghe Sarău 2007, Limba şi literatura rromani. Manual pentru clasa a IV-a. I rromani ćhib thaj i literatùra (vaś i śtarto klàsa), Bucureşti: Editura Sigma, 104 p.

Gheorghe Sarău 2007, Limba şi literatura rromani. Manual pentru clasa a III-a. I rromani ćhib thaj i literatùra vaś i trinto klàsa, Bucureşti: Editura Sigma, 104 p.

Gheorghe Sarău 2007, Camelia Stănescu, Limba şi literatura rromani: manual pentru calsa a II-a. I rromani ćhib thaj i literatùra vaś i dujto klàsa, Bucureşti: Editura Sigma, 64 p.

Gheorghe Sarău 2007, Limba şi literatura rromani. Manual pentru clasa I. I rromani ćhib thaj i literatùra vaś i jekhto klàsa, Bucureşti: Editura Sigma, 64 p.

3. Comunicări ştiinţifice prezentate în străinătate

Gheorghe Sarău [University of Bucharest, Romani language department] 7 January 2007, Romani vocabulary based on the composition of the Romani lexicon.Rromane lava kerdine andar i kompozicia le lavenqi), la „A language without borders…”. An International Romani Language Conference Organised by the Roma Cultural Centre in Stokholm, in partnership with: Södertörn University College, Centre for Multiethnic Research / Uppsala University, Romano Paso – The International Romanes Institute in Hamburg, 7-9 January 2007.

4. Cursuri universitare ţinute la alte instituţii universitare din ţară

Gheorghe Sarău 2007, Istoria şi tradiţiile rrome, curs ţinut, cu începere din 25 martie 2007 la UBB Cluj Napoca, la secţia ODL de pedagogia învăţământului primar şi preşcolar, secţia rromă, 38 cursanţi (anul I în anul univ. 2006 / 2007). Altă prelegere în 9 iunie 2007 din domeniul istoriei, culturii şi tradiţiile rromilor.

Gheorghe Sarău 2007, Metodica predării limbii rromani, curs ţinut, cu începere din 23 noiembrie 2007 la UBB Cluj Napoca, la secţia ODL „pedagogia învăţământului primar şi preşcolar”, secţia rromă, 38 cursanţi (anul II în anul univ. 2007 / 2008).

5. Membru cooptat în anul 2007 în:

Gheorghe Sarău 2007, 9. Gheorghe Sarău – lingvist, component al Comisiei pentru studierea robiei romilor, instituită prin Decizia Primului Ministru (v. Decizia privind stabilirea componenţei nominale a Comisiei pentru studierea robiei romilor nr. 192/4 iulie 2007, publicată în M. Of. R. Partea I, nr. 463/10. VII. 2007, p. 12).

Gheorghe Sarău 2007, Membru în comisia de jurizare a candidaturilor pentru bursele acordate liceenilor rromi din Transilvania, CRCR = [Centrul de Resurse pentru Comunităţile de Romi], oferite de OSI [= Open Society Institute Budapesta].

Gheorghe Sarău 2007, reconfirmare, în anul 2007, ca membru fondator al Centrului de Studii Rome (de pe lângă Facultatea de istorie – Universitatea din Bucureşti), cf. Deciziei iniţiale nr. 04 / 03. 01. 2006 a Universităţii din Bucureşti.

Gheorghe Sarău 2007 [membru în juriul concursului naţional „Diversitatea – o şansă în plus pentru viitor”], organizat de PER şi de DRI Guvern, desfăşurat în seara zilei de 18 dec. 2007 (Ziua minorităţilor), Sala Radio, orele 18,00 – 24,00.

6. Capitole / părţi de curs editate / difuzate

Gheorghe Sarău 2007, [Text tipărit în dosarul formării, p. 139-180, ce cuprinde: Limba, istoria, tradiţiile şi cultura romilor. Primele întrebări – primele cunoştinţe, Bibliografie în domeniul romanipenului educaţional şi modalităţile de consultare a lucrărilor, Alte date importante ale romilor, Limba, istoria şi tradiţiile rromilor în sistemul educaţional din România, Măsuri şi direcţii strategice ale Ministerului Educaţiei şi Cercetării privind predarea limbii romani şi învăţământul pentru romi (perioada mai 1998 – ian. 2007), prezentat şi difuzat în Programul educaţional PHARE 2004 „Acces la educaţie pentru grupuri dezavantajate”, al MECT, ca prezentare generică Limba şi cultura romani în sistemul educaţional românesc, în cadrul celui de-al doilea seminar de formare a formatorilor din perioada 29.01. – 10.02. 2007, Otopeni (trei sesiuni, între orele 16,15-17,45).

7. Traduceri în limba rromani, apărute în străinătate

Gheorghe Sarău [coordonator şi traducător principal] 2007, O barăripen e rromane „saste” komuniteturenqo. Formisaripnasqo lil, Belgium: IOM (International Organization for Migration), 172 p. O koordinatòro e rromane versiaqo: o Gheorghe Sarău. E amboldàră: o Gheorghe Sarău (e anglutne trin kapìtulură /../, o Jupter Borcoi vi o Gheorghe Sarău (o 1-to k., p. 3-20), /…/, o Gheorghe Sarău (o 4-to k., p. 61-87 vi p. 171-172).  

8. Redactor / referent la lucrări publicate în domeniul rrom

Gheorghe Sarău [redactor – consultant] 2007,Valerică Stănescu: Cu moartea’ n ochi, Bucureşti: Editura MarkLink, 2005, 168 p.

Gheorghe Sarău [Referent] 2007, Romani CRISS – standardul ocupaţional pentru mediatorul sanitar rrom, octombrie 2007.

9. Participare la elaborarea unor rapoarte naţionale

Gheorghe Sarău [co-autor în echipa guvernamentală, componenta „educaţie”] 2007, Raport asupra Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului [aprobat de Guvernul României în data de 18 septembrie 2007, printr-un Memorandum, ca al doilea raport, primul fiind aprobat în anul 2003; pagini elaborate de Gheorghe Sarău: 5 p.].

10. Citat în lucrări

a. din străinătate

Gheorghe Sarău în „Enciclopedia virtuală deschisă Wikipendia”

A se vedea:

<ro.wikipedia.org/wiki/Gheorghe_Sarău – 30k>

<en.wikipedia.org/wiki/Romani_alphabet – 39k>

<en.wikipedia.org/wiki/Romani_language – 81k>

<ro.wikipedia.org/ – 49k>

<wapedia.mobi/ro/Gheorghe_Sarău – 17k>

<pl.wikipedia.org/wiki/Język_romski – 70k>

<rmy.wikipedia.org/wiki/Romani_chib – 38k>

<he.wikipedia.org/wiki/גאורגה_סאראו – 41k>

<www.wiki.ggopisy.webd.pl/ro/wiki/ – 48k>

<wapelite.com/ro.wikipedia.com/ – 53k>

<www.referenceencyclopedia.com/?title=Talk:Romani_language – 159k>

Gheorghe Sarău 2007, [citat de] Marcel Courthiade [Inalco = Institut National des langues et civilisations orientales], Le matèriel pèdagogique en rromani, în publicaţia „Langues et citè” La langue (r)romani. Bulletin de l’observatoire des pratiques linguistiques”, p. 13, nr. 9/iunie 2007 [Buletin editat de Ministerul Culturii şi Comunicaţiilor din Franţa].

v. şi www.culture.gouv.fr/culture/dglf/Langues_et_cite/langues_et%20cite9.pdf

* citarea unor manuale şi cursuri de limbă rromani, elaborate de Gheorghe Sarău ori în colaborare, cât şi a unor manuale redactate de acesta; rolul de pionier al României prin introducerea la nivel naţional, din 1991, a studiului limbii materne rromani, rol actual de potenţial furnizor unic de expertiză şi de manuale pentru Franţa, în beneficiul copiilor rromi proveniţi din România].

Gheorghe Sarău 2007, http://www.old.edu.ro/invrrom.htm [subpagina veche a Ministerului Educaţiei şi Cercetării, consacrată învăţământului pentru rromi, îngrijită de Gheorghe Sarău], citată ca resursă bibliografică pentru limba rromani de către publicaţia franceză „Langues et citè” La langue (r)romani. Bulletin de l’observatoire des pratiques linguistiques” (p. 16), nr. 9 / iunie 2007. [Buletin editat de Ministerul Culturii şi Comunicaţiilor din Franţa].

a. din ţară

[Open Society Institute – Budapesta], Acces egal la educaţie de calitate pentru romi: România, Raport de monitorizare 2007, Cluj Napoca: AMM srl, [operatori – autori pentru România: Florin Moisă, Cătălina Ulrich, Mihaela Gheorghe, Mădălin Morteanu[. Gheorghe Sarău citat la p. 33, 70, 71, 75, 78, 98, 99, 105, 111, 123.

11. E-grupuri profesionale şi pagini web moderate / îngrijite de Gheorghe Sarău

* s-a continuat şi în anul 2007 moderarea e-grupului de soluţii educaţionale pentru rromi, iniţiat de Gheorghe Sarău în dec. 2005, cu peste 400 de abonaţi, având adresa sarau-rromi@yahoogroups.com

* alimentarea, şi în anul 2007, a paginii www.edu.ro cu materialele educaţionale şi informaţii pentru rromi, cât şi menţinerea vechii pagini pentru învăţământul rrom http://www.old.edu.ro/invrrom.htm, iniţiată şi îngrijită de acesta.

* citată ca resursă bibliografică pentru limba rromani, la p. 16, de publicaţia franceză „Langues et citè” La langue (r)romani. Bulletin de l’observatoire des pratiques linguistiques”, nr. 9 / iunie 2007. [Buletin editat de Ministerul Culturii şi Comunicaţiilor din Franţa].

12. Documente legislative iniţiate în promovarea învăţământului pentru rromi

Gheorghe Sarău 2007, iniţiatorul Notificării Ministerului Educaţiei şi Cercetării nr. 26.256/12 februarie 2007 privind aprobarea şi derularea Fişei de lucru a metodiştilor pentru şcolarizarea rromilor.

Gheorghe Sarău 2007, iniţiatorul proiectului de ordin O MECT nr. 1529/18 iul. 2007 privind dezvoltarea problematicii diversităţii în curriculumul naţional (publicat în M. Of. R, Partea I, nr. 670 / 1. X. 2007);

Gheorghe Sarău 2007, iniţiatorul proiectului de ordin O MECT nr. 1540/19 iul. 2007 privind interzicerea segregării şcolare a copiilor romi şi aprobarea Metodologiei pentru prevenirea şi eliminarea segregării şcolare a copiilor romi pe criteriul etnic (publicat în M. Of. R, Partea I, nr. 692 / 11. X. 2007);

13. Organizator, coordonator şi profesor de limba rromani la Cursurile naţionale de vară pentru limba şi metodica predării limbii rromani

– Cursurile naţionale de limba şi metodica predării limbii rromani, ediţia a XI-a, organizate de MECT şi finanţate de Reprezentanţa UNICEF în România, la Şcoala Costineşti, 1-21 iulie 2007 [Gheorghe Sarău: organizator, coordonator şi profesor de limba rromani la grupa de avansaţi].

Referinţe

Cristiana Miu, Cursul de limba şi metodica predării limbii rromani, ed. A XI-a, în „Tribuna Învăţământului”, nr. 908-909, 23 iulie – 5 aug. 2007, p. 15. 

– Cursurile naţionale de limba şi metodica predării limbii rromani, ediţia a XII-a, organizate de MECT în două perioade, 28 aug. – 4 sept. 2007 la Popiana Pinului – Buzău şi la Şcoala Costineşti, 4–11 septembrie 2007 [Gheorghe Sarău: organizator, coordonator şi profesor de limba rromani].

14. Activitate de organizator, monitor şi de formator în cadrul unor cursuri naţionale ale MECT şi ale partenerilor

a. formator naţional în Programul educaţional PHARE 2004 „Acces la educaţie pentru grupuri dezavantajate”, al MECT, cu prezentarea Limba şi cultura romani în sistemul educaţional românesc, în cadrul celui de-al doilea seminar de formare a formatorilor din perioada 29.01. – 10.02. 2007, Otopeni (trei sesiuni, între orele 16,15-17,45, în datele de 1.02, 5.02 şi 8.02. 2007). V. textul tipărit în dosarul formării, p. 139-180, cuprinde: Limba, istoria, tradiţiile şi cultura romilor. Primele întrebări – primele cunoştinţe, Bibliografie în domeniul romanipenului educaţional şi modalităţile de consultare a lucrărilor, Alte date importante ale romilor, Limba, istoria şi tradiţiile rromilor în sistemul educaţional din România, Măsuri şi direcţii strategice ale Ministerului Educaţiei şi Cercetării privind predarea limbii romani şi învăţământul pentru romi (perioada mai 1998 – ian. 2007).

b. Organizator şi formator naţional în rromanipen educaţional = ansamblul valorilor fundamentale rrome

1. Gheorghe Sarău 2007, [organizator, monitor şi formator în cadrul a 10 stagii de formare în rromanipen educaţional a 450 cadre didactice nerrome care lucrează cu elevi şi copii rromi], desfăşurate la: Braşov (11-13 mai 2007, 18-20 mai 2007), Olăneşti (25-27 mai 2007), Costineşti (1-3 iunie 2007; 15-17 iunie 2007, 22-24 iunie 2007, 29 iun. -1 iul. 2007, 8-10 iul. 2007, 10-12 iul. 2007 şi 12-14 iul. 2007).

Referinţe

Cristiana Miu, Cursurile de formare de istorie, tradiţii şi comunicare rromani, în „Tribuna Învăţământului”, nr. 906-907, 9-12 iulie 2007, p. 16. 

2. Gheorghe Sarău 2007, [organizator, monitor şi membru în comisia de evaluare a prezentărilor pe componenta învăţământ pentru rromi, politici şi programe educaţionale, legislaţia nondiscriminatorie şi nonsegregaţionistă, istoria şi tradiţiile rromilor, comunicare], la  Cursul de formare de formatori în domeniul rromanipenului educaţional, organizat de MECT, astfel: Olăneşti (9-12 noiembrie 2007) şi Braşov (16-19 noiembrie 2007)

c. Co-organizator şi profesor de limba rromani la cursul dedicat metodiştilor pentru şcolarizarea rromilor, directorilor, profesorilor, mediatorilor şcolari şi inspectorilor

Gheorghe Sarău 2007 [metode participativ-active de predare, legislaţie şcolară etc.], la Cursul de formare a metodiştilor pentru şcolarizarea rromilor, oferit de Romani CRISS, organizat în parteneriat cu MECT, la Şcoala Costineşti, în perioadele 1-4  şi 4-7 august 2007, pentru grupe de câte 30 cursanţi.

Referinţe

[Buletinul Divers], Cursuri de formarea metodiştilor pentru şcolarizarea rromilor, 16 aug. 2007, nr. 30 (317).

d. Organizator, monitor şi profesor de metodica predării limbii rromani la cursul MECT dedicat metodiştilor pentru predarea limbii rromani şi istoriei rromilor

Gheorghe Sarău 2007 [cursuri de fonetică şi lexicologie rromani, predate prin metode participativ-active], la Cursul de formare a metodiştilor pentru predarea limbii rromani şi istoriei rromilor, desfăşurat la Universitatea din Constanţa, în perioada 7-13 august 2007, 50 cursanţi.

e. Organizator, monitor şi formator naţional la cursul MECT dedicat perfecţionării cadrelor didactice de limba rromani

Gheorghe Sarău 2007 [cursuri destinate profesorilor de limba rromani privind teoria şi practica traducerii, din limba română în rromani, cu comentarea tuturor chestiunilor de limbă şi vocabular apărute, desfăşurate prin metode participativ-active], la Universitatea Constanţa (1-7 august 2007, pentru 45 cursanţi, la Liceul Eminescu din Satu Mare (22-26 august 2007), pentru alţi 80 de cursanţi la Poiana Pinului, jud. Buzău (28 aug.-4 sept. 2007).

Referinţe

Cristiana Miu, Cursul de perfecţionare de la Poiana Pinului  limba şi metodica predării limbii rromani, Radio România Cultural, luni, 3 septembrie 2007 [interviu cu Gheorghe Sarău]. 

[Buletinul Divers], Stagii de perfecţionare pentru profesorii de limba rromani,16 aug. 2007, nr. 30 (317).

Nagy Syabolcs, Fontos kezdeményezés [trad.: „A început şcoala de vară a profesorilor de limbă rromani la Satu Mare”], în „Friss Újság” [Satu Mare], 2007. augusytus 21. kedd, 1és 3. l. [cu foto Cristian [= Gheorghe] Sarău, p.1]. V. şi „Informaţia zilei” [Satu Mare],  21august 2007, p.1; 20.

f. Organizator şi monitor la cursul naţional MECT dedicat perfecţionării cadrelor didactice de istoria şi tradiţiile rromilor

– Poiana Pinului, jud. Buzău, 29 aug.- 4 sept. 2007, 80 cursanţi.

g. Organizatorul şi formator naţional la cursul MECT dedicat formării de mediatori şcolari rromi

Gheorghe Sarău 2007, [organizator, monitor şi formator în cadrul a 2 stagii a câte 5 zile fiecare pentru formarea a 64 de noi mediatori şcolari rromi], desfăşurate la Olăneşti (2-7 noiembrie 2007, respectiv 7-12 noiembrie 2007).

h. Co-organizator, monitor şi formator la cursul dedicat formării de mediatori şcolari rromi, în parteneriatul MECT şi ANR (Agenţia Naţională pentru Romi)

Gheorghe Sarău 2007, [co-organizator, monitor şi formator în cadrul stagiului de 5 zile de formare a 120 de noi mediatori şcolari rromi], desfăşurat la Olăneşti în 7 – 12  decembrie 2007).

i. Organizatorul, monitorul şi formator naţional la cursul MECT dedicat formării de coordonatori locali rromi pentru Şansa a II-a (recuperare şcolară la nivelul cl. I – IV, în limba rromani)

– 3 sesiuni de formare pentru câte 17-25 cursanţi fiecare, la: Sînmartin, jud. Bihor (22- 25 nov. 2007, 6-9 dec. 2007 şi 13-16 dec. 2007)

Gheorghe Sarău 2007, [organizator, monitor şi formator în cadrul a 2 stagii a câte 5 zile fiecare de formare a 64 de noi mediatori şcolari rromi], desfăşurate la Olăneşti (2-7 noiembrie 2007, respectiv 7-12 noiembrie 2007).

j. Organizator, coordonator, formator la întâlnirile de lucru cu inspectorii pentru şcolarizarea rromilor

Gheorghe Sarău 2007 [organizator, coordonator, formator], Seminarul de lucru cu inspectorii pentru problemele educaţionale ale rromilor, Sovata, 22-24 martie 2007 [în parteneriat MECT-PER; Au participat şi: Maria Koreck (PER) şi Secretar de Stat, Pásztor Gabriella; seminar consacrat „Managementului relaţiilor interetnice în sistemul educaţional privind comunicarea scrisă de tip administrativ”].

Referinţe

[Buletinul Divers], Întâlnire a inspectorilor şcolari pentru problemele educaţionale ale rromilor, „Divers”, 29 martie 2007.

Gheorghe Sarău 2007 [organizator şi coordonator], Seminarul de lucru cu inspectorii pentru problemele educaţionale ale rromilor, Olăneşti, 25-27 mai 2007 [formare în rromanipen educaţional].

Gheorghe Sarău 2007 [organizator, coordonator şi formator], Seminarul de lucru cu inspectorii pentru problemele educaţionale ale rromilor, Costineşti, 10-12 iunie 2007 [consacrat proiectului naţional din fonduri structurale pentru grădiniţele estivale  prmergătoare clasei I].

Gheorghe Sarău 2007 [organizator, coordonator şi formator], Seminarul de lucru cu inspectorii pentru problemele educaţionale ale rromilor, Olăneşti, 12-14 septembrie 2007 [consacrat evaluării programelor de formare din vara anuluii 2007, organizarea celorlalte până la încheierea anului 2007, priorităţile anului şcolar 2007/2008].

Gheorghe Sarău 2007 [organizator, coordonator şi formator], Seminarul de lucru cu inspectorii pentru problemele educaţionale ale rromilor, Braşov, 19-21 noiembrie 2007 [consacrat evaluării parteneriatului strategic dintre MECT şi reprezentanţa UNICEF în România, în profil educaţional, în perioada 2001-2007, proiectului naţional din fonduri structurale pentru grădiniţele estivale şi priorităţilor de formare a                                                                      mediatorilor şcolari rromi]. 

15. Organizator şi preşedinte al Olimpiadei naţionale de limba rromani, ediţia a VIII-a (Mangalia, 11-15 apr. 2007)

– preşedintele Comisiei centrale de organizare şi evaluare, cf. Notei MECT nr. 28 046 / 12 martie 2007

16. Organizator şi coordonator de manifestaţii culturale rrome inedite

Gheorghe Sarău 2007, [organizator şi coordonator al primei ediţii a Paradei portului tradiţional rrom şi a Festivalului dansului tradiţional rrom], Costineşti, 11- 17 august 2007, cu finanţări obţinute de la MECT, Reprezentanţa UNICEF în România şi Partida Romilor [140 elevi rromi şi 30 profesori – instructori].

Referinţe

[Buletinul Divers], Parada portului şi dansului tradiţional rrom, 16 aug. 2007, nr. 30 (317).

17. Prezenţe Radio / TV / presă

Gheorghe Sarău [interviu acordat de… Cristianei Miu2007, A VIII-a olimpiadă de limba rromani, Radio România Cultural, miercuri 12 aprilie 2007, ora 7,30.

Gheorghe Sarău 2007, Învăţământul pentru rromi, azi. Parteneriate, OTV [interviu cu…], 12 iunie 2007.

Gheorghe Sarău [interviu cu… luat de Cristiana Miu] 2007, Cursurile de vară de limba şi metodica predării limbii rromani (Costineşti, 1-21 iulie 2007), Radio România Cultural, luni, 2 iulie 2007, orele 7,50-7,55; v. şi România Cultural, Emisiunea „Espresso”.

Gheorghe Sarău [interviu cu… luat de Cristiana Miu2007, Cursurile de formare în domeniul rromanipenului pentru cadre didactice nerrome (Costineşti, 8- 12 iulie 2007), Radio România Cultural, luni, 9 iulie 2007, orele 7,40-8,00.

Gheorghe Sarău, Ionel Cordovan [interviu cu… luat de Cristiana Miu2007, Cursurile de formare în domeniul rromanipenului pentru cadre didactice nerrome şi cursurile de vară de limba rromani (Costineşti, 1-21 iulie 2007), Radio România Cultural, 17 iulie 2007, orele 21 – 21,30.

Carmen Marcu 2007, Interviu cu Gheorghe Sarău privind formarea mediatorilor şcolari rromi şi pregătirea Olimpiadei de limba rromani 2008, Radio Timişoara, „Amari emisiunea”, duminică 3 dec. 2007, h 19,00.

18. Citat în presă

Gheorghe Sarău 2007, în reportajul  Mirunei Covaci Copiii rromi – prinşi între obscurantism şi standardele UE, în „Şcoala”. Supliment săptămânal al ziarului „Gândul”, an III, nr. 754, miercuri 17 oct. 2007, p. I. 

19. Participări la reuniuni internaţionale în profil rrom, cu prezentări / intervenţii

a. în străinătate

Gheorghe Sarău 2007, EuroPEP: Comparaison des politique deducation prioritaire en Europe. Le premier sèminaire à Lyon (France, les 15 et 16 Fèvrier 2007), Institutul Naţional de Cercetări Pedagogice, Lyon.

Gheorghe Sarău 2007, Seminar on a Curriculum Framework for Romani, Strasbourg: Consiliul Europei, 31 Mai – 1 iunie 2007.

a. în ţară

Gheorghe Sarău 2007, Realizări ale Ministerului Educaţiei şi Cercetării pentru şcolarizarea rromilor, Prezentare la seminarul „Şanse egale într-o Europă extinsă”. Conferinţă internaţională privind provocările integrării în Uniunea Europeană, organizat de Fundaţia Dezvoltarea Popoarelor, Bucureşti, Hotel Majestic, 26-27 febr. 2007, prezentare în 26 febr. 2007.

20. Vizite de documentare în domeniul educaţiei pentru rromi în străinătate

Gheorghe Sarău 2007, Participare la vizita de studii în Finlanda, organizată de MECT în cadrul Programului PHARE/2004/016-772.01.01”Acces la educaţie pentru grupuri dezavantajate”, în perioada 21 – 28 oct. 2007.

21. Vizite de reprezentare / informare / îndrumare / coordonare a activităţilor în domeniul rrom la nivel local, ori invitat pentru susţinerea de prelegeri / expuneri publice sau de intervenţii la diferite acţiuni în ţară* la solicitarea unor fundaţii / organizaţii etc. (Selecţie)

Gheorghe Sarău 2007, 151 de ani de la Dezrobirea romilor. Prezentare, alături de acad. Constantin Bălăceanu Stolnici şi de Janina Micu, a iniţiativelor guvernamentale privind educaţia rromilor. Seminar organizat de Centrul de cultură a romilor, condus de Doru Tufiş, la Ministerul Culturi.

Gheorghe Sarău 2007, Participare la seminarul Principii de elaborare a unui material didactic auxiliar privind istoria minorităţilor, PER şi Biroul de Informare al Consiliului Europei la Bucureşti, Bucureşti, 26 februarie 2007.

Gheorghe Sarău 2007, Participare la seminarul Principii de elaborare a unui material didactic auxiliar privind istoria minorităţilor, PER şi DRI, Bucureşti, 30 martie 2007.

Gheorghe Sarău 2007, Cuvânt de salut din partea MEdC, la deschiderea oficială a Centrului Educaţional pentru Romi, al Fundaţiei Ruhama, în incinta Universităţii din Oradea, 18 apr. 2007. 

Referinţe

Daniela Ţirigan 2007, Deschiderea Centrului educaţional pentru rromi, pe e-grupul de soluţii educaţionale pentru rromi , <sarau_rromi@yahoogroups.com>

Gheorghe Sarău 2007, [Participare, cu intervenţie, la Gala Societăţii Civile Rome, organizată de Alianţa Civică a Romilor din România], Dezbatere privind implicarea romilor în viaţa publică şi premierea unor pesonalităţi cu contribuţii marcante în anul 2006 la îmbunătăţirea imaginii romilor, Bucureşti, 24 apr. 2007.

Gheorghe Sarău 2007, Reglementări privind învăţământul pentru rromi, la Şcoala gimnazială nr. 1 Brăhăşeşti (Galaţi), în 27 apr. 2007, în cadrul proiectului „Idealuri, aspiraţii…” [alt invitat prezent: Delia Grigore].

Gheorghe Sarău 2007, Perspectivele care se deschid predării istoriei minorităţilor prin adoptarea Ordinului MECT nr. 1529 / 18 iul. 2007, privind diversitatea, la seminarul „Rolul cercetării şi predării istoriei în relaţiile interetnice. Conţinutul materialului didactic auxiliar privind istoria minorităţilor naţionale din România”, organizat de PER (Centrul Regional PER pentru Europa Centrală, de Est şi de Sud-Est) şi de DRI (Departamentul pentru Relaţii Interetnice al Guvernului), la Bran, în per. 29 august – 1 sept. 2007).

Gheorghe Sarău 2007, Realizări de succes ale MECT privind învăţământul pentru rromi, la seminarul organizat de ANR (Agenţia Naţională pentru Romi) pentru consilierii rromi şi experţii din BJR-uri, la Sinaia, în 18-20 septembrie 2007 [prezentare în 19 sept. 2007, seminarul: „Asigurarea corelării politicilor publice pentru romi”].

Gheorghe Sarău 2007, [Participare la ceremonia de marcarea a 3 ani de existenţă a Agenţiei Naţionale pentru Romi], Bucureşti, 12 oct. 2008, orele 17,00.

Gheorghe Sarău 2007, Sikerek a roma oktatás terén Rommániaban, la seminarul „Nemzetközi roma konferencia Tanoda Egyesület. Szentmárton – Bihor -Diószeg-Nagyvárad”, Sânmartin (jud. Bihor), 2007.X.19-20 [prezentare: sâmbătă 20 oct. 2007].

Gheorghe Sarău 2007 [Participare la simpozionul internaţional Valorile multiculturalităţii], Organizatori: Asociaţia multiculturală ALTERIS şi DRI Guvern, Arcuş (CV), 16-18 nov. 2008. Participare efectivă la discuţiile finale].

Gheorghe Sarău 2007 [Participare la festivitatea de deschidere a cursului de perfecţionare a cadrelor didactice de limba rromani din judeţul Bihor], la CCD Bihor, 15 dec. 2008.

Gheorghe Sarău 2007 [Participare la lucrările Comisiei Ministeriale pentru Romi a MDLPL], la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, 17 dec. 2008.

Gheorghe Sarău 2007, Câştigurile Programului educaţional PHARE pentru rromi şi alte categorii defavorizate, joi, 20 dec. 2007, Reşiţa [prezentare cu prilejul lansării oficiale a proiectului Phare în judeţul Caraş Severin].

22. Activitate de monitor, ca membru al Unităţii de Implementare PHARE (Programul educaţional al MECT pentru grupurile dezavantajate)

Gheorghe Sarău 2007, Phare 2004. Acces la educaţie pentru grupurile dezavantajate [monitor UIP la seminarul din per. 23.04 -17. 05. 2007, Sinaia; Asistenţa tehnică Ramboll Finnconsult Oy].

Gheorghe Sarău 2007, Phare 2004. Acces la educaţie pentru grupuri  dezavantajate [monitor UIP la seminarul din per. 7-13 octombrie 2007, Poiana Braşov, Asistenţa tehnică Ramboll Finnconsult Oy].

23. Cursant la cursuri de formare

Gheorghe Sarău 2007, cursant şi absolvent al cursului de formatori (cf. O.G. 129 / 2000 privind formarea profesională a adulţilor), organizat de Fundaţia Ruhama (Oradea), 60 ore, certificat de absolvire Seria D, nr. 0098341, eliberat la data de 19 XI 2007, în baza examenului public susţinut în data de 02.XI. 2007.

24. Despre Gheorghe Sarău (inclusiv foto)

George Lacătus 2007, Gheorghe Sarău, un Alexandru Graur al romilor, în „Cotidianul”,  (Bucureşti), nr. 162 (4844) din 27- 29 iul. 2007, p. 31 [cu fotografie, rubrica PeoplePortret].

Ionuţ Dulămiţă 2007, Noua elită a romilor, în „Cotidianul”,  (Bucureşti), nr. 158 (4840) din 23 iul. 2007, p. 24-25 [la p. 25, în cap. Activism dincolo de etnie, despre Gheorghe Sarău].

Mihaly Loredana 2007, Limba rromani – aplicaţii şi rezultate, în „Rromane ćerxenǒrră”. „Steluţe rrome”, revista Şcolii nr. 5 Baia Mare, nr. 3, 1 iunie 2007, p. 4-5 [despre activitatea de promovare a limbii rromani şi a înv. Rrom de către Gheorghe Sarău; cu 3 foto].

25. Premii

Distincţia „Pentru Romi în Europa celor 27”, acordată de Agenţia Naţională pentru Romi, în cadrul festivităţii Gala distincţiilor, organizată cu Ambasada Franţei la Bucureşti, în data de

19 decembrie 2007.

25. Varia

Gheorghe Sarău 2007, [scurtă evocare a activităţii organizaţiei Romani CRISS, la 14 ani de existenţă], în broşura Carte de identitate. Romani C.R.I.I.S. Roma Center for Social Intervention and Studies [p. 22- 23, cu fotografie].

Anul calendaristic 2006

1. Dicţionare

Gheorghe Sarău 2006, Dicţionar rrom – român, Bucureşti: Editura Sigma,  224 p.

2. Manuale pentru liceu

Gheorghe Sarău 2006, Limba şi literatura rromani. Manual pentru clasa a IX-a. I rromani ćhib thaj i literatùra (vaś i enăto klàsa), Bucureşti: Editura Sigma, 200 p.

3. Manuale şcolare

Gheorghe Sarău 2006, Limba şi literatura rromani. Manual pentru clasa a IV-a. I rromani ćhib thaj i literatùra (vaś i śtarto klàsa), Bucureşti: Editura Sigma, 104 p.

4. Alte lucrări

Delia Grigore, Gheorghe Sarău 2006Istorie şi tradiţii rrome, Bucureşti: Salvaţi Copiii, 104 p. [Gheorghe Sarău: p. 4 – 32, p. 75 – 80, p. 99 -102, iar p. 83 –  86 în colab. cu Delia Grigore]. 

Referinţe

[Gy. L.], Roma történelem és hagzomány, „Közoktatás”, XVIII. Évfolyam, 2.szám, 2007. február, 6.-7. l. 

Jupter Borcoi, Gheorghe Sarău, Marcel Courthiade 2006, Carte de poveşti rrome. Rromane paramićienqo lil. Ediţie bilingvă. Edìcia duje ćhiběnθe, Cluj Napoca: Editura AMM [Gheorghe Sarău: autor, traducător şi redactor; p. 40 – 53]. 

5. Comunicări ştiinţifice

Gheorghe Sarău 2006, Initiatives and Gestures of Generosity concerning the Treatment of the Rroms by Lords, Writers and Thinkers following the Enlightenment Ideology in Moldavia and Muntenia, la „The International Historical Conference: Five Centuries of Forgotten Slavery”, Paris, 21- 22.03. 2006   [presentation: in Wednesday, 22 March 2006].

6. Articole în domeniul lingvistic

Gheorghe Sarău 2006, Cuvinte formate prin compunere în limba rromani, în vol. „Antic şi modern. In honorem Luciae Wald”, Bucureşti: Editura Humanitas, p. 468 – 483.

7. Articole în domeniul istoriei rromilor, al educaţiei pentru rromi etc.

Gheorghe Sarău 2006, Iniţiative ce au premers marilor demersuri legislative ale dezrobirii rromilor, în vol. „Nicolae Gheorghe, Iulius Rostaş, Gheorghe Sarău /…/: Rromii – de la dezrobirea juridică la dezrobirea spirituală”, Bucureşti: Centrul Rromilor „Amare Rromentza”, p. 53 – 54.

Delia Grigore, Gheorghe Sarău, 2006, Contribuţia rromilor la cultura universală şi naţională, în „Delia Grigore, Gheorghe Sarău: Istorie şi tradiţii rrome, Bucureşti: Salvaţi Copiii, 104 p.”, p. 83 – 86.

Gheorghe Sarău, Delia Grigore 2006, Rromanipen educaţional, [suport de curs on-line, destinat profesorilor nerromi care lucrează cu elevi şi copii rromi din România, în cadrul proiectului internaţional Dromèsqere–Eoroskòla, partener în România: Institutul Intercultural Timişoara. Cursul a fost testat, într-o primă formă, în seminarul din 07 mai 2006, de la Timişoara şi a fost fecventat, ulterior on-line şi promovat de peste 400 cursanţi].

Gheorghe Sarău 2006, Limba rromani, în vol. „dr. Murvai Laszlo, dr. Gheorghe Sarău, Vieroslava Timar: Panorama învăţământului pentru minorităţile naţionale din România în perioada 2003 – 2006”, Bucureşti: Editura CNI,  p. 53 – 55.

[vol. apărut şi în limbile engleză şi germană, cu titlurile: General View of education for national minorities in Romania during 20003 – 2006, respectiv Panorama des Unterrichts für Nationale Minderheiten in Rumänien in der Zeitspanne 2003 – 2006].

Gheorghe Sarău 2006, Accesul la educaţie al copiilor aflaţi în situaţii de excluziune, în vol. „dr. Murvai Laszlo, dr. Gheorghe Sarău, Vieroslava Timar: Panorama învăţământului pentru minorităţile naţionale din România în perioada 2003 – 2006”, Bucureşti: Editura CNI,  p. 57 – 63

[vol. apărut şi în limbile engleză şi germană, cu titlurile: General View of education for national minorities in Romania during 20003 – 2006, respectiv Panorama des Unterrichts für Nationale Minderheiten in Rumänien in der Zeitspanne 2003 – 2006].

Gheorghe Sarău 2006, Experienţa românească privind învăţământul pentru rromi şi predarea limbii materne rromani în perioada 1998–iunie 2006, Bucureşti: MEdC, în „Buletinul informativ privind învăţământul pentru rromi”, nr. 26-27 / 2006.

Gheorghe Sarău 2006, O siklǒvipen e rromane ćhibăqo anθ-i Rumùnia, în „Gina Anton: Limba şi literatura rromani. Modulul 1. Ghidul elevului”, Bucureşti: Editura Centrul Step by Step, p. 54- 55.

8. Documente legislative iniţiate pentru promovarea rromanipen-ului şi a educaţiei în rândul rromilor

Gheorghe Sarău 2006, Calendarul romilor (în viziunea romilor din România, având, în principal, destinaţie şcolară), aprobat ca Notificare nr. 43 897/ 13. XI. 2006 de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, 9 p.

Gheorghe Sarău 2006, Notificarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării nr. 42 622/25.X. 2006 privind derularea unor activităţi specifice învăţământului pentru rromi, 9 p.

9. Redactor şi referent la lucrări publicate în limba rromani

Elena Nuică, Ionica Duroi, Mantu Stoica 2006, I rromani ćhib thaj literatùra vaś i IV-to klàsa. Manual de limba şi literatura rromani pentru clasa a IV-a, Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, R.A., 160 p. [Redactor şi referent pentru limba rromani: Gheorghe Sarău]

Luminiţa Mihai Cioabă 2006, Romane asva. Lacrimi rome, Bucureşti: Ro Media, 276 p. [Redactare în limba rromani: Gheorghe Sarău, Redactare în limba română: Maria Sarău].

Daniela Chircu, Camelia Stănescu 2006, Limba rromani. I rromani ćhib. Ghidul cadrului didactic. E siklărnesqo gìdo, Bucureşti: Editura Centrul Step by Step, 68  p. [Redactor pentru limba rromani: Gheorghe Sarău].

Gina Anton 2006, Limba şi literatura rromani. Modulul 1. Ghidul elevului, Bucureşti: Editura Centrul Step by Step, 72 p. [Referent de specialitate, consultant şi corectură în limba rromani: Gheorghe Sarău].

Gina Anton 2006, Limba şi literatura rromani. Modulul 1. Ghidul profesorlui, Bucureşti: Editura Centrul Step by Step, 56 p. [Referent de specialitate, consultant şi corectură în limba rromani: Gheorghe Sarău].

10. Bibliografii

Gheorghe Sarău 2006, Bibliografia Lucrări manuscrise din domeniul literar rrom şi al rromanipenului, Sofia: Next Page Foundation, 6 p. [pentru programul est-european de valorificare a creaţiei literare a scriitorilor rromi, cordonat de OSI Budapesta].

Gheorghe Sarău 2006, Bibliografia Lucrări din domeniul literar rrom şi al rromanipenului publicate între anii 1990-2006, Sofia: Next Page Foundation, 6 p. [pentru programul est-european de valorificare a creaţiei literare a scriitorilor rromi, cordonat de OSI Budapesta].

11. Reviste / buletine editate în format electronic, e-grupuri profesionale moderate

Gheorghe Sarău 2006, Buletinul informativ privind învăţământul pentru rromi, nr. 25 şi 26 – 27 / 2006, Bucureşti: M. Ed.C. [editare, redactare şi autorul articolelor conţinute]

12. Organizarea unor vizite la Universitatea din Bucureşti

Gheorghe Sarău 2006, Vizita scriitorului rrom Dr. Rajko Djuric (Serbia, Germania) la Bucureşti [Organizarea împreună cu Centrul de Cultură al Romilor, cu Universitatea din Bucureşti – Departamentul de Învăţământ Deschis la Distanţă CREDIS şi Partida Romilor a vizitei scriitorului rrom, Dr. Rajko Djuric (Serbia, Germania) la Bucureşti:

–           masă rotundă, organizată în data de sâmbătă 9 decembrie 2006, la Muzeul Literaturii Române, privind lucrarea „Dr. Rajko Djurić: I historia e rromane literaturaqi. Istoria literaturii rrome” (Traducător: Sorin Georgescu; referent, redactor, tehnoredactor: Gheorghe Sarău], Universitatea din Bucureşti: CREDIS, 182 p.”).

–          prelegerea d-lui Dr. Rajko Djuric la Universitatea din Bucureşti  vizând istoria şi literatura rromilor, în data de sâmbătă 9 decembrie 2006].

13. Premii

Gheorghe Sarău 2006, Premiul Alianţei Civile Rrome din România pentru educaţie rromi, 8 Aprilie 2006, cu prilejul Zilei Internaţionale a Romilor, Bucureşti, Teatrul Naţional.

Gheorghe Sarău 2006, Premiul III – Categoria O, la egalitate cu  Nando Sigona (Firenze),                                                         pentru lucrările publicate în anul 2006, acordat de Asociaţia rromilor „Them Romano ONLUS” (Centrul Cultural Romano – Italia) şi de Romani Union International (Italia), cu ocazia celei de-a 13-a ediţii a competiţiei artistice „Gypsy Friend” [Festivitate la Teatrul Fenaroli din Lanciano – Italia, în data de 8 dec. 2006].

14. Membru cooptat în anul 2006 în:

Gheorghe Sarău 2006, membru fondator al Centrului de Studii Rome (în cadrul Facultăţii de istorie – Universitatea din Bucureşti), cf. Deciziei nr. 04 / 03. 01. 2006.

15. Activitate de formator naţional

Gheorghe Sarău 2006, [formator naţional în Programul educaţional PHARE pentru rromi al Ministerului, cu prezentarea, timp de 3 ore/zi, a Istoricului învăţământului pentru rromi, a legislaţiei nondiscriminatorii şi nonsegregaţioniste, a politicilor şi a programelor M. Ed.C. pentru rromi la:

– Centrul de formare a mediatorilor şcolari rromi Arieşeni (Tabăra Arieşeni,  jud. Alba, 24 – 26 februarie 2006);

– Centrul de formare a mediatorilor şcolari rromi Piatra Neamţ (Tabăra Piatra Neamţ, 2-5 mai 2006);

Seminarul cu formatorii din valul II al Programului educaţional PHARE, la Sinaia, 23 – 25 mai 2006;

– Seminarul cu formatorii din val. II al Programului educaţional PHARE Sinaia, 29 – 30 mai 2006;

Gheorghe Sarău 2006, Realizări în domeniul învăţământului pentru rromi (1990-2006), prezentare la Cursul de formare a mediatorilor şcolari rromi (organizator: Amare Rromentza), Sinaia, 12 -13 august 2006 (12 ore prezentare şi formare).

16. Organizator şi formator naţional în domeniul rromanipenului educaţional

Gheorghe Sarău 2006, [organizator, monitor şi membru în comisia de evaluare a prezentărilor pe componenta învăţământ pentru rromi, politici şi programe educaţionale, legislaţia nondiscriminatorie şi nonsegregaţionistă, istoria şi tradiţiile rromilor, comunicare], la  Cursul de formare de formatori în domeniul rromanipenului educaţional, organizat de M. Ed. C., PER, Romani CRISS, Reprezentanţa UNICEF, Salvaţi Copiii, astfel:

– zona Transilvania, la  Şcoala Sânmartin, jud. Bihor,  4–10 august 2006;

– zona Regat, la Şcoala Costineşti, 15–20 august 2006;

– zona Moldova, la Şcoala Costineşti, 20–26 august 2006.

17. Organizator, coordonator şi profesor de limba rromani la Cursurile naţionale de vară pentru limba şi metodica predării limbii rromani

* Cursurile naţionale de limba şi metodica predării limbii rromani, ediţia a IX-a, organizate de M. Ed.C. şi finanţate de Reprezentanţa UNICEF Şcoala Costineşti, 20 iulie–3 august 2006 [Gheorghe Sarău: organizator, coordonator şi profesor de limba rromani la grupa de avansaţi].

* Cursurile naţionale de limba şi metodica predării limbii rromani, ediţia a X-a, organizate de M. Ed.C. şi finanţate de Reprezentanţa UNICEF Şcoala Costineşti, 1–15 septembrie 2006 [Gheorghe Sarău: organizator, coordonator şi profesor de limba rromani].

18. Co-organizator şi profesor de limba rromani la cursul dedicat metodiştilor pentru şcolarizarea rromilor şi pentru limba rromani

Gheorghe Sarău 2006 [profesor de limba rromani – fonetică şi lexicologie], la Cursul de formare pentru metodiştii pentru  şcolarizarea rromilor şi limba rromani, oferit de Romani CRISS, în parteneriat cu M. Ed. C., la Şcoala Costineşti , 26–31 august 2006.

19. Organizator şi preşedinte al Concursului naţional şcolar de limba rromani

Concursul naţional de limba rromani, ediţia a VII-a, Bucureşti 16-20 aprilie 2006- preşedintele Comisiei: Gheorghe Sarău.

20. Organizator şi coordonator al Taberei de limbă şi cultură rromani, 2006

Gheorghe Sarău 2006 [Organizator şi coordonator], Tabăra de limbă şi cultură rromani, organizată de M. Ed. C., cu finanţarea asigurată de Partida Romilor, pentru 100 de elevi evidenţiaţi la Olimpiada de limbă rromani şi profesorii rromi însoţitori, Costineşti, monitorizare în data de 14  august 2006.

21. Organizator şi coordonator al Seminarului de lucru cu inspectorii şi metodiştii pentru şcolarizarea rromilor

Gheorghe Sarău 2006 [organizator şi coordonator], Seminarul de lucru cu inspectorii şi metodiştii pentru şcolarizarea rromilor, Bucureşti, Facultatea de fizică, 26 – 28 mai 2006, [evaluarea activităţii pe anul şcolar 2005-2006, pregătirea activităţilor din vara anului 2006, respectiv cele pentru anul şcolar 2006- 2007. Au participat şi dir. Christiane Cosmatu, Secretar de Stat Kőtö József, deputatul Nicolae Păun de la Partida Romilor, care a finanţat toată acţiunea].

22. Prezenţe Radio / TV / presă / Interviuri

Gheorghe Sarău, Doru Tufiş 2006, Programe comune pentru rromi, „Primul pas”, TVR II, luni, 23 ian. 2006 [redactor: Oana Roşca].

Gheorghe Sarău 2006, Recuperarea şcolară „A doua şansă”, Radio Timişoara, „Amari Emisiunea”, 5 febr. 2006 [redactor: Carmen Marcu].

Gheorghe Sarău 2006, Trebuie să cooptăm persoane din comunitatea romă, [interviu luat de Maria Bercea], în „Suplimentul Plus 22” [Anul XIII, nr. 187, 7 mar. 2006], Proiect al Revistei 22 [anul XVII, nr. 835, 7-13 mar. 2006], p   3 [cu foto Gheorghe Sarău]; v. şi p. 6, 7.

Mirela Stan, Cristiana Miu 2006, Cu Gheorghe Sarău despre semnificaţia Zilei de 8 aprilie, Radio România Cultural, 6 apr. 2006, orele 14,00 – 15,00.

Gheorghe Sarău 2006, Realizări şi perspective ale învăţământului pentru romi, Radio Timişoara, 07 mai 2006 [redactor: Carmen Marcu].

[reporerii Göteborgs – Posten] 2006, Stolta barn i Scoala nr. 136, [reportaj în care sunt prezente şi informaţiile oferite de Gheorghe Sarău şi de Florin Fleican[, „Göteborgs – Posten” [Suedia], nr. 142, 28 mai 2006, p.  24–25 [incluisv foto Gheorghe Sarău].

Gheorghe Sarău 2006, Din istoricul breslei florarilor din România, TVR II, „Primul pas”, 14 iunie 2006, h 15,00 [interviu luat de Oana Roşca, în 28 mai 2006, de Ziua florarilor].

[TV S Craiova] 2006, Măsuri şi efecte în învăţământul pentru rromi, din perspectiva Programul educaţional PHARE, TV S Craiova, 9 iunie 2006.

Oana Manoilă 2006, Şcoala de vară de la Costineşti, „România liberă”, Ediţia de Dobrogea, sâmbătă, 29 iul. 2006 [interviu cu Gheorghe Sarău].

Gheorghe Sarău 2006, Pregătirea formatorilor naţionali în domeniul rromanipenului educaţional la Sânmartin şi Costineşti, Radio România Cultural, 7 august 2006 şi  11 august 2006.

Carmen Marcu 2006, Interviu cu Gheorghe Sarău privind noul an şcolar pentru rromi, Radio Timişoara, 24 septembrie 2006.

[OTV] 2006, Interviu cu Gheorghe Sarău despre şcola de vară de limba rromani, de la Costineşti, Emisiunea rromilor, 24 sept. 2006.

23. Participări la întruniri de lucru/vizite de informare/îndrumare/coordonare a activităţilor în domeniul rrom la nivel local, invitat pentru susţinerea de prelegeri ori pentru intervenţii, participant la diferite acţiuni

* în echipa guvernamentală a ANR (Agenţia Naţională pentru rromi)

– Toflea (Galaţi, 25-27 ianuarie 2006),

–  Piteşti (Argeş, 1-3 februarie 2006)

–  Cetatea de Baltă (Alba, 8-10 martie 2006)

–  Cuza Vodă, Medgidia, jud. Constanţa 24, 25, 26 martie 2006

–  Sinteşti, judeţul Ilfov 16, 17 şi 18 octombrie 2006

[Ca şi în deplasările anterioare cu ANR, la Hădăreni (2005), Piteşti, Toflea, Cetatea de Baltă, Cuza Vodă şi Sinteşti – în 2006 , expertiza mea în comunităţile  de rromi a vizat stabilirea punctajului de activităţi de întreprins la nivel local şi judeţean de către autorităţi în direcţia şcolarizării rromilor].

* la solicitarea / invitarea unor fundaţii / organizaţii etc.

– Participare la Seminarul privind dezvoltarea comunităţilor de rromi, Hotel IBIS, Bucureşti, 21 februarie 2006, organizat de Agenţia de Dezvoltare Comunitară “Împreună” şi FSD.

Gheorghe Sarău 2006, [participare la Ziua Dezrobirii rromilor], la Comisia Fullbright, 20 febr. 2006.

Gheorghe Sarău 2006, [participare la Ziua Dezrobirii rromilor], Muzeul Ţăranului Român, 20 februarie 2006 [între altele, lansarea volumului colectiv De la dezrobirea fizică la cea spirituală, între semnatarii articolelor şi Gheorghe Sarău].

Gheorghe Sarău 2006, [participare la Lansarea în România a Fondului Educaţional pentru Romi (FER, REF) al OSI Budapesta, Facultatea de Istorie-Universitatea din Bucureşti, 22 februarie 2006] (scurtă intervenţie).

Gheorghe Sarău 2006, [participare, cu expunere, la Întâlnirea de lucru organizată de Fundaţia Ruhama şi de Prefectura Bihor, în scopul lansării a 10 programe educaţionale pentru rromi], 23 februarie 2006.

Ref.:

Pop Istvan, Jöbb körülményeket a romáknak, „Bihari Napló”, 2006. II. 24. péntek.

Gheorghe Sarău 2006, [participare la ANR (Agenţia Naţională pentru Romi) la şedinţa Comitetului director, ANR, str. Viitorului 14, în 7 martie 2006], alături de Liliana Preoteasa, Renate Weber etc..

Gheorghe Sarău 2006, [participare la seminarul M. Ed.C. privind activitatea mediatorilor şcolari rromi], Sinaia: Hotel Internaţional, 14-15 martie 2006 [monitorizare, ca sarcină în UIP, intervenţii].

Gheorghe Sarău 2006, [participare la Seminarul organizat de UIP – MedC privind setul de ghiduri pentru elevi şi profesori în componenta “A doua şansă”, Bucureşti, sediul Wig – PHARE], 3 aprilie 2006 (analiza manualelor pentru editări şi noi reeditări).

Gheorghe Sarău 2006, [deplasare la solicitarea Fundaţiei olandeze “Casa Perla” pentru îndrumarea activităţii privind şcolarizarea rromilor şi pentru participarea la seminarul organizat cu cadrele didactice ale celor 3 şcoli din Codlea, în direcţia şcolarizării rromilor; îndrumarea cadrelor didactice privind şcolarizarea rromilor (câştiguri cu prilejul vizitei: două formatoare naţionale în rromanipen educaţional, o metodistă cu şcolarizarea  rromilor, demararea Programului “A doua şansă” în cele 3 şcoli, în parteneriat cu Fundaţia, refacerea drumului în comunitate în aceeaşi zi, serbarea la 8 aprilie a zilei rromilor ş.a.], 4 aprilie 2006.

Gheorghe Sarău 2006, [participare la seminarul  organizat de Partida Romilor Pro- Europa “Sărbătoarea etniei romilor din România”], Palatul Parlamentului, Sala “Drepturilor Omului”, Bucureşti, 8 apr. 2006.

Gheorghe Sarău 2006, [scurtă prezentare a măsurilor strategice privind rromii la Seminarul de prezentare a unităţii tehnice finlandeze, pentru valul III al Programului educaţional PHARE 2004], Bucureşti, Hotel Residence, 10 aprilie 2006;

Gheorghe Sarău 2006, [deplasare la Şcoala Potlogi, în jud. Dâmboviţa], în data de 13 aprilie 2006 [cu participarea la festivităţile legate de “Ziua etniilor”, monitorizarea PHARE (şcoală în Program), participarea la seminarul de bune practici privind formarea pe plan local de noi mediatori şcolari rromi].

Gheorghe Sarău 2006, Istoricul învăţământului pentru romi. Efectele cunoaşterii de către cadrele didactice nerome şi rome a politicilor educaţionale privind învăţământul pentru romi, Seminarul  Dromèsqere – Eoroskòla, Institutul Intercultural Timişoara, 07 mai 2006.

Gheorghe Sarău 2006, [participare la Seminarul de lansare a Programului educaţional PHARE, valul III, 2004, Bucureşti: Hotel Cora, 8 mai 2006 [intervenţii de orientare a viitorilor aplicanţi (ISJ-urile din 27 de judeţe)].

Gheorghe Sarău 2006, [participare la Seminarul internaţional “Educaţia interculturală în contextul integrării României în Uniunea Europeană”], Bucureşti, 10-11 mai 2006.

Gheorghe Sarău 2006, [participare la Seminarul organizat de CEDU 2000+ privind educaţia tinerelor mame rrome], Bucureşti: Hotel Confort, 15 mai 2006 [intervenţii în scopul orientării participanţilor, participare cu răspunsuri şi la conferinţa de presă].

Gheorghe Sarău 2006, Din istoricul breslei florarilor din România, prezentare publică la “Ziua florarilor”, desfăşurată în Bucureşti (sect. 2, Parcul Plumbuita), la data de 28 mai 2006 şi organizată de Asociaţia florarilor şi Primăria sect. 2 Bucureşti.

Gheorghe Sarău 2006, [participare la Seminarul organizat de “Amare Romentza” în domeniul educaţiei pentru rromi, Bucureşti, 2 iunie 2006 [intervenţii şi consultanţă pentru orientarea participanţilor].

Gheorghe Sarău 2006, [participare la Seminarul regional de lansare a Programului educaţional PHARE, valul III]; intervenţii de orientare a viitorilor aplicanţi (ISJ-urile din 5 judeţe), la:

– Craiova, judeţul Dolj, 7 – 9 iunie 2006;

– Moeciu, judeţul Braşov, 11 – 13 iunie 2006;

– Greşu, judeţul Vrancea,14 – 16 iunie 2006;

Gheorghe Sarău 2006, [participarea la Seminarul “Prezenţa rromilor la muzica europeană”, Timişoara, 19–20 iunie 2006.

Gheorghe Sarău 2006, [participare la masa rotundă consacrată şcolarizării rromilor (metodiştilor rromi), organizată de Romani CRISS], Bucureşti, Hotel Herăstrău, 9–10 Iulie 2006 [intervenţii, materiale scrise distribuite în mapă şi consultanţă pentru orientarea participanţilor].

Gheorghe Sarău 2006, [intervenţie în cadrul Seminarului regional de relansare a candidaturilor unor judeţe din valul I pentru val. III PHARE 2004 (Acces la educaţie pentru grupuri dezavantajate)], Mamaia, 7-8 septembrie 2006;

Gheorghe Sarău 2006, [participarea la întâlnirea organizată de Reprezentanţa UNICEF şi Ambasada Belgiei, pentru priorităţi educaţionale rromi în Capitala României], 26 septembrie 2006, Bucureşti [prânz de lucru cu d-na Secretar de Stat în cadrul Regiunii Bruelles –Capitale, împreună cu Delia Grigore şi Pierre Poupard].

Gheorghe Sarău 2006, Situaţia învăţământului pentru rromi, prezentare la seminarul internaţional RETIS (protecţie socială), Iaşi, Prefectură, 22 – 23 septembrie 2006.

Gheorghe Sarău 2006, [participare la Seminarul de lansare a formărilor pentru formatorii din val. III PHARE 2004],  Predeal, 27 sept. –  3o sept.  2006;

Gheorghe Sarău 2006, [participare la Seminarul internaţional “Supravieţuitorii romi în căutarea adevărului”, şi la lansarea volumului de mărturii despre deportările rromilor la Bug, realizat de Luminiţa Cioabă (redactat în rromani de Gheorghe Sarău)], 6 -7 oct. 2006, Sibiu, Hotelul “Împăratul Romanilor”.

Gheorghe Sarău 2006, [participare la seminarul organizat de INSHR (Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România)], Bucureşti, 9 oct. 2006.

Gheorghe Sarău 2006, [participare la masa rotundă S.O.S. – Comunităţile tradiţionale (“pre-moderne”) rrome în confruntarea cu riscurile integrării europene şi (post)modernităţii”, politici de incluziune aplicate în comunităţile tradiţionale (semi) nomade de romi], organizatori: Agenţia Naţională pentru Romi, Consiliul local şi Primăria Vidra – Sinteşti, Organizaţia “Than Rromano – Asociaţia Rromilor Căldărari nomazi, Şcoala Sinteşti, 18 oct. 2006 [intervenţie].

Gheorghe Sarău 2006, [participare la Seminarul internaţional Colectarea de date în domeniul combaterii discriminării], organizat de EUMC, CRJ, CRDE, As. Accept, la Hotel Ibis Parlament, în 20 oct. 2006.

Gheorghe Sarău 2006, [participare la Seminarul PER consacrat asigurării vizibilităţii în manualele şcolare de istorie a minorităţilor naţionale], 23 octombrie 2006, Bucureşti.

Gheorghe Sarău 2006, [participare la lansarea volumului Istorie şi tradiţii rrome, realizat de Delia Grigore şi Gheorghe Sarău], la organizaţia Salvaţi Copiii, 25 octombrie 2006.

Gheorghe Sarău 2006, [participare, cu mesaj, la inaugurarea noului local al Şcolii Rut – Fundaţia Providenţa], sâmbătă, 28 oct. 2006, Bucureşti.

Gheorghe Sarău 2006, [participare la Balul de caritate al Fundaţiei Ovidiu Rom, condusă de Leslie Hawk], Bucureşti, Palatul Parlamentului, sâmbătă 28 oct. 2006, Bucureşti.

Gheorghe Sarău 2006, Preocupări referitoare la istoria şi limba rromani [participare cu o scurtă conferinţă şi la ceremonia de deschidere oficială a Centrului de Studii Rome], Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Istorie, 30 oct. 2006, orele 12,00.

Gheorghe Sarău 2006, [participare, la Radio Timişoara, cu prilejul marcării a 50 de ani de la transmiterea primelor emisiuni în limbile minorităţilor], 3 nov. 2006.

Gheorghe Sarău 2006, [participare ca monitor la al doilea modul de formare Program PHARE 2004, Otopeni: Hotel Confort, 6-22, 27–29 nov. 2006 [intervenţii].

Gheorghe Sarău 2006, [participare la masa rotundă legată de promovarea proiectului “Centrul de informare, mediere, consiliere profesională şi şcolară pentru tinerii rromi”], organizată de “Amare Rromentza” la Grupul pentru Dialog Social, Bucureşti, în 21 nov. 2006 [intervenţie].

Gheorghe Sarău 2006, [participare la lansarea programului Devinfo România, la sediul Rezidenţei ONU în România, 22 nov. 2006, 11,00 – 14,00.

Gheorghe Sarău 2006, [participare la lansarea proiectului “Alegeri care contează”], CEDU 2000+ şi UNICEF, Hotel Confort, Bucureşti, 22 – 23 nov. 2006.

Gheorghe Sarău 2006, Practici pozitive în comunităţi – experienţa mediatorilor şi inspectorilor pentru romi, 28 nov. 2007, [seminar organizat de DRI – Guvern în cadrul Comisiei de învăţământ a Consiliului Minorităţilor Naţionale, la Partida Romilor Pro Europa].

Gheorghe Sarău 2006, [participare la masa rotundă “Statutul mediatorului şcolar şi al consilierului şcolar rrom”], organizată de “Amare Rromentza” şi ANR, la Casa Corpului Didactic Bucureşti, în 5 dec. 2006 [intervenţie]. 

Gheorghe Sarău 2006, [participare la Annual Review meeting], organizat de UNDP şi de cordonatorul rezident  ONU în România, 8 dec. 2006.

Gheorghe Sarău 2006, [participare la conferinţa Contribuţia romilor la muzica europeană], 10 – 12 dec. 2006, Bucureşti [scurte intervenţii: Delia Grigore, Gheorghe Sarău şi Rodica Giurgiu].

Gheorghe Sarău 2006, [participare la masa rotundă “Anul 2006: între respectarea principiului tratamentului egal şi discriminare”, organizată de Romani Criss, CNCD şi Accept, 11 dec. 2006, Hotel Ibis – zonă Parlament [intervenţie].

26. Înregistrări muzicale

Gheorghe Sarău 2006, [înregistrare–document, la Timişoara (Muzeul Satului), în data de 20 iunie 2006, de muzică populară românească şi rromă interpretată de Gheorghe Sarău],  realizată şi arhivată de cercet. Marian Lupaşcu la Institutul de Etnografie şi Folclor din Bucureşti, cu ocazia participării la Seminarul “Contribuţia rromilor la muzica europeană”, Timişoara, 19–20 iunie 2006.

27. Despre Gheorghe Sarău

Gheorghe Sarău 2006, Portret, TV Timişoara, Emisiunea rromilor, mai 2006 [redactor: Carmen Marcu].

[Asociaţia Pertinax], Tolerancia. Toleranţă, Nagyvàrad: Prolog Kiadò. Editura Prolog, Oradea, [2006], [coperta IV: foto Gheorghe Sarău, în cadrul juriului cu prilejul Concursului interetnic pe tema cărţii „Katitzi” de Katarina Taikon, desfăşurat în anul 2001 la Oradea, în organizarea insp. Pàsztor Gabriella].

28. Citat în:

Rose-Marie Volle 2006, La diffusion de la langue-culture romani standardisée dans les écoles roumaines. Un défi à l’hétérogénéité des pratiques langagières et des positionnements identitaires des Roms, în vol. «Èla» [Revue trimestrielle de didactologie des langues-cultures], nr. 3/2006, nr. 143, p. 371-384 [Autoarea a frecventat, ca bursieră, cursul nostru de limba rromani din cadrul Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine – secţia de limba rromani şi s-a documentat pe teren, în şcoli.].

Anul calendaristic 2005

I. Manuale şcolare noi

Gheorghe Sarău 2005, Limba şi literatura rromani. Manual pentru clasa I. I rromani ćhib thaj i literatùra vaś i jekhto klàsa, Bucureşti: Editura Sigma, 64 p.

Gheorghe Sarău 2005, Camelia Stănescu, Limba şi literatura rromani: manual pentru calsa a II-a. I rromani ćhib thaj i literatùra vaś i dujto klàsa, Bucureşti: Editura Sigma, 64 p.

Gheorghe Sarău 2005, Limba şi literatura rromani. Manual pentru clasa a III-a. I rromani ćhib thaj i literatùra vaś i trinto klàsa, Bucureşti: Editura Sigma, 104 p.

II. Manuale şcolare reeditate

Gheorghe Sarău 2005, Camelia Stănescu, Mihaela Zătreanu, Vakǎrimata – pustik vaś i jekhto klàsa [Comunicare, manual pentru clasa I (limba rromani)], Bucureşti: Editura Didactică

şi Pedagogică, R.A., 184 p. [reeditarea lucrării din anul 1998]. Între p. 135 – 182, Dicţionar rrom – român, realizat de Gheorghe Sarău.

Gheorghe Sarău 2005, Culegere de texte în limba rromani. Manual pentru anii II – IV de studiu, Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, R.A., 188 p. [reeditarea lucrării din anul 1995].

III.  Referent / redactor / consultant

Olga Mărcuş 2005, Limba şi literatura rromani. Manual clasa a II-a. I rromani ćhib vaś o duijto berś , Bucureşti: Editura Es Print ’98, 64 p.

Olga Mărcuş 2005, Limba şi literatura rromani. Caietul elevului clasa a II-a. I rromani ćhib vaś o duijto berś, Bucureşti: Editura Es Print ’98, 72 p.

Petre Petcuţ, Delia Grigore, Mariana Sandu 2005, Istoria şi tradiţiile minorităţii rromani: manual pentru clasele aVI-a  – aVII-a, Bucureşti: Editura Sigma, 104 p.

IV. Prefaţator / îngrijitor ediţie / recenzent

Anton Pann 2005, Despre învăţătură, Bucureşti: Editura Speed promotion, 20 p. [traducere de: Sorin-Aurel; Referent, cuvânt înainte şi redactare: Gheorghe Sarău].

Mariana Sandu 2005, Rromii din România – Repere prin istorie, Bucureşti: Editura Vanemonde, 56 p. [Referent, Cuvânt înainte şi redactare: Gheorghe Sarău, p. 3].

Sorin Cristian Moisescu 2005, I Evangelia tar o Lukas (Evanghelia după Luca), Călăraşi: Tipografia Alas S.R.L., 118 p. Prefaţă: Gheorghe Sarău, Cuvântul biblic în dialectul rromilor spoitori, p. I – III.

Gheorghe Sarău 2005, Magyar-roma társalkodó szótár, „Közoktatás”, XVI. Évfolyam, 4. szám, 2005. április, 10.l [scurtă recenzie la dicţionarul rrom al lui Gálfalvi Gáabor].

V. Articole privind implementarea limbii rromani în învăţământ

Gheorghe Sarău 2005, La langue rromani dans l’enseignement, «Ètudes tsiganes», volume 2/2005, Revue trimestrielle, numéro 22, p. 42 – 45.

VI. Bibliografii

v. secţiunea XVII.

VII. Activitate de formator naţional

Gheorghe Sarău 2005, Programe educaţionale pentru rromi. Realizări şi perspective [organizator şi formator la Cursurile naţionale de formare a cadrelor didactice nerrome care lucrează cu elevi şi copii rromi în domeniul rroomanipenului educaţional, 15 cursuri a câte două zile fiecare (pentru educatori, învăţători, profesori şi directori), în perioada iunie – septembrie 2005, la Costineşti şi Sânmartin: Organizator: M. Ed. C.; co-organizator: Salvaţi Copiii!; UNICEF, P.E.R. Tg. Mureş, Romani CRISS. La toate cele 15 stagii de formare, Gheorghe Sarău a prezentat expunerea de mai sus, 2 ore / stagiu].

Gheorghe Sarău 2005, Educaţia copiilor rromi–reglementări, cerinţe, Întâlnire cu reprezentanţii mass-media, organizat de Salvaţi Copiii (Proiect PHARE 04.02), Sinaia, în 7-9 oct. 2005.

Gheorghe Sarău 2005, Reglementări privind educaţia copiilor rromi, Seminarul adresat cadrelor didactice nerrome care lucrează cu elevi şi copii rromi, organizat de Salvaţi Copiii (Proiect PHARE 2003/005/551.01.05/04/02), la Sinaia, în 4-6 nov. 2005.

Formarea inspectorilor pentru şcolarizarea rromilor, în 3 seminarii:

Al VII-lea seminar de lucru pentru inspectorii rromi, organizat, în 25–27 februarie 2005, la Sovata, în parteneriat şi cu finanţarea PER Tg. Mureş, fiind consacrat tehnicii de comunicare în sistemul educaţional pentru rromi. Comunicare prezentată de Gheorghe Sarău, vineri, 25 febr. 2005, orele 15,30 – 19,00, cu tema „Politici educaţionale pentru rromi. Realizări şi perspective.Rolul inspectorilor şi directorilor de şcoli” ;

– A VIII-a întâlnire naţională a inspectorilor pentru învăţământul destinat rromilor, Costineşti,  septembrie 2005 [organizată şi condusă de Gheorghe Sarău].

– A IX-a întâlnire naţională a inspectorilor pentru învăţământul destinat rromilor, Sânmartin (Bihor), 29 – 30 octombrie 2005 [organizată şi condusă de Gheorghe Sarău, consacrată elaborării fişei de autoevaluare a activităţii inspectorului pentru şcolarizarea rromilor. Finanţare: Reprezentanţa UNICEF.

Formarea metodiştilor pentru şcolarizarea rromilor în cadrul unui seminar finanţat de de PER (Proiectul pentru Relaţii Etnice – SUA, biroul din Tg. Mureş, în luna iunie 2005, la Costineşti. Cu acel prilej, s-a elaborat Fişa metodistului pentru şcolarizarea rromilor.

VIII. Participări în ţară la diferite întruniri (conferinţe, seminarii, mese rotunde etc.)

a. cu prezentări şi intervenţii înscrise anterior în program

Gheorghe Sarău 2005, De ce „Mămăliga te aşteaptă?”, prezentarea filmului omonim, cu concursul Ambasadei Marii Britanii la Bucureşti, în data de 20 ian. 2005, la Uzinexport Hall (Citibank). Regizor: Laurenţiu Calciu [Vorbitori: Ambasadorul Marii Britanii, Excelenţa Sa dl. Quinton Quayle, prof. Gheorghe Sarău (Univ. Bucureşti), producătorul filmului – dl. Rupert Wolfe Murray şi regizorul Laurenţiu Calciu].

Referinţe

f.a. 2005, Ambasadorul britanic taie mămăliga românească, Pagina web a Ambasadei Britanice la Bucureşti www.britishembassy.gov.uk [ian. 2005]

Gheorghe Sarău 2005, Acte premergătoare Dezrobirii, prezentare în cadrul seminarului

desfăşurat la Palatul Parlamentului, organizat de Partida Romilor şi Camera Deputaţilor, joi, 24 febr. 2005.

Gheorghe Sarău 2005, Cuvânt privind educaţia rromilor, în cadrul ceremoniei pentru 8 Aprilie (Ziua internaţională a romilor), de la Teatrul Naţional din Bucureşti, desfăşurată în 9 aprilie 2005, cu participarea următorilor: dl. Sicluna (Consiliul Europei), Hans Caldaras (solist rrom din Suedia), Elena Udrea, Theodor Meleşcanu, Ludovic Orban, Anne de Ligne, Pierre Poupard, Mona Muscă, Nicolae Păun, Delia Grigore, Ilie Dincă, Doru Tufiş, pictorul rrom Eugen Raportoru, Gheorghe Ivan, Gheorghe Răducanu, Christiane Cosmatu ş.a.

Gheorghe Sarău 2005, Programe de succes ale MEC privind educaţia rromilor, prezentare la Scoala internaţională de vară a cadrelor didactice maghiare, Sovata, 9 iul. 2005,  Organizator: Eva Porsche.

Gheorghe Sarău 2005, „Chiar vin şi rromii la şcoală?”, Seminarul de lansare a proiectului “ Şi fetele rome merg la şcoală”, organizat de CEDU 2000+ şi UNICEF, 10 oct. 2005.

b. cu intervenţii punctuale în cadrul întrunirilor

Gheorghe Sarău 2005, Politici specifice în educaţie pentru rromi, intervenţie în cadrul mesei rotunde “Strategii la nivel local pentru intregrarea comunităţilor de romi din Ungaria, Bulgaria şi Romania, organizată de Centrul Regional PER pentru Europa Centrala, de Est şi de Sud-Est,  în 12 iulie, la sala Academia a Hotelului Majestic – Bucureşti [Evenimentul a marcat finalul proiectului de documentare desfăşurat în perioada mai-iulie 2005 cu sprijinul Departamentului pentru Relaţii Interetnice al Guvernului României].

Gheorghe Sarău 2005, [intervenţii] la Reuniunea consacrată actualizării Planului general de măsuri pentru îmbunătăţirea situaţiei rromilor, organizată de Agenţia Naţională pentru Romi – Guvernul României, 21- 23 sept. 2005, Bucureşti.

c. fără intervenţii în cadrul întrunirilor

IX. Participări în străinătate la diferite întruniri (conferinţe, seminarii, mese rotunde etc.)

Gheorghe Sarău 2005, [participare la…] „Masa rotundă prilejuită de aniversarea a 620 ani de la prima atestare a rromilor în spaţiul românesc”, Sala Drepturilor omului, Camera Deputaţilor, Palatul Parlamentului, 17 oct. 2005 [Lansarea şi a Manualului de istoria şi tradiţiile rromani].

a. cu prezentări şi intervenţii înscrise anterior în program

Gheorghe Sarău 2005, Măsuri afirmative pentru rromi promovate de M. Ed. C., seminar în Spania, privind educaţia şi integrarea în muncă a rromilor [Roma EDEM – Pomotion of Roma / Traveller Integration and Equal Treatment in Education and Employment], 24 – 25 noiembrie 2005, Madrid (Hotel Praga).

b. vizite de documentare / studii

– în luna iulie 2005, o vizită de documentare privind implementarea strategiei guvernamentale pentru rromi în Ungaria, la solicitarea PER;

– în luna decembrie în Suedia, o săptămână.

X. Cursuri, concursuri, seminarii şi tabere naţionale organizate, coordonate şi activitate de formator pentru limba rromani şi în profil educaţional rrom în cadrul acestora

Gheorghe Sarău 2005 – organizarea a 15 stagii de formare, în anul 2005, cu durata a 2 zile fiecare); s-au format, din perspectiva impactului pe care îl are specificul rrom în procesul educaţional cu rromii, un număr de 500 de cadre didactice nerrome şi rrome Finanţări: Reprezentanţa UNICEF şi PER Tg. Mureş. Parteneri: Salvaţi Copiii, Romani CRISS.

Referinţe

P.Z. 2005, Cursuri despre rromi [11-17 iul. 2005, Şcoala Sânmartin], în „Jurnal bihorean”, anul XIII, nr. 3532 (170), 21 iul. 2005, p. 2 [cu foto Gheorghe Sarău].

Gheorghe Sarău 2005 – organizarea ediţiei a VIII-a a Cursurilor naţionale de limba şi istoria rromilor, Costineşti, 25 iulie-16 august 2005 [organizator, coordonator şi profesor de lb. rromani, gr. avansaţi: Gheorghe Sarău – M. Ed. C., partener finanţator: UNICEF; 55 cursanţi rromi].

Referinţe

Mircea Mureşan 2005, A opta ediţie a cursurilor naţionale de limba şi istoria rromilor,Comunicat de presă al MEdC, 12.98.2005, http://www.edu.ro

P.Z. 2005, Cursuri despre rromi [11-17 iul. 2005, Şcoala Sânmartin], în „Jurnal bihorean”, anul XIII, nr. 3532 (170), 21 iul. 2005, p. 2 [cu foto Gheorghe Sarău].

Gheorghe Sarău 2005, [organizarea Concursului naţional şcolar de limba rromani], faza naţională a ediţiei a VI-a, Ciorogîrla, jud. Ilfov, 20-24 mar. 2005. Gheorghe Sarău: preşedintele Comisiei centrale de organizare şi evaluare, conform Notei MEC / 22 febr. 2005.

Organizarea ediţiei a VIII-a a Taberei naţionale anuale de cultura şi creaţia rromani, ca recompensare a elevilor participanţi la faza naţională a Concursului naţional de limba rromani (Amara, 18 – 25 iulie 2005), cu identificarea resurselor materiale (asigurate de ANT şi de  Reprezentanţa UNICEF în România).

XI. Prezenţe în emisiuni Radio – TV în direct

Doina Gîrdei 2005, Ora de integrare europeană [emisiune în direct cu Gheorghe Sarău, Gabriela Droc, Călin Rus, Ion Ionel, Mariana Niţelea], Radio România Cultural, 21 mar. 2005, orele 17,00 – 18,00.

Cristiana Miu [redactor] 2005, Interviu cu Gheorghe Sarău despre cel de-al VI-lea Concurs naţional de limba rromani (Ciorogârla, 20-24 mar. 2005), Radio România “Cultural”,  23 mar. 2005, h 8,40.

Gheorghe Sarău 2006, Interviu acordat de Gheorghe Sarău privind istoricul învăţământului pentru rromi, OTV, Emisiunea “De-a alba-neagra”, orele 13,00.

Cristiana Miu [redactor] 2005, Interviu cu Gheorghe Sarău privind învăţământul pentru rromi, Radio România “Cultural”, Emisiunea “Paideea”, 11 iul. 2005.

Europa FM 2005, Interviu cu Gheorghe Sarău în domeniul învăţământului pentru rromi, 12 iul. 2005, cu prilejul seminarului PER.

Lucian Ionescu [redactor] 2005, Agenda socială. Discuţie cu Gheorghe Sarău şi Costel Vasile, TV “Flux”, 21 iulie 2005, 16,00 – 17,00.

Cristiana Miu [redactor] 2005, Interviu cu Gheorghe Sarău despre cursurile de formare în doemniul rromanipenului educaţional, Radio România Cultural, 31 iulie 2005.

Cristiana Miu [redactor] 2005, Discuţie cu Gheorghe Sarău despre cursurile de formare pentru rromi, “Barometrul şanselor egale”, Radio România, vineri, 19 august 2005, h 12, 30 – 13,00.

Cristiana Miu [redactor] 2005, Interviu cu Gheorghe Sarău despre Cursurile de vară de limba rromani, ediţia a VIII-a, Radio România Cultural, 25 august 2005.

Cristiana Miu [redactor] 2005, Şcolarizarea tinerelor fete rrome, “Barometrul şanselor egale”, Radio România, vineri, 7 octombrie 2005, h 12, 30 – 13,00. Prezenţi în emisiune: Gheorghe Sarău (M. Ed. C.), Eugen Crai (UNICEF).

XII. Interviuri

Carmen Marcu 2005, Interviu cu dl. Gheorghe Sarău despre realizările pe anul 2004 privind învăţământul pentru rromi, Radio Timişora, Emisiunea în limba rromani, duminică, 9 ian. 2005, h 19,00.

Mihaela Rădulescu 2005, Rromii, în Emisiunea „Duminica în familie”, 16 ianuarie 2005, 16,30 – 18,15. Între invitaţi: Gheorghe Sarău, Delia Grigore, Mădălin Voicu, Florin Cioabă ş.a.  

Oana Roşca 2005, Noutăţi editoriale prezentate de dl. Gheorghe Sarău, TVR II, „Primul pas”, 17ian. 2005, orele 15,00 -16,00.

Oana Roşca 2005, Noutăţi editoriale prezentate de dl. Gheorghe Sarău, TVR II, „Primul pas”, 7 febr. 2005, orele 15,00 -16,00.

Gheorghe Sarău 2005, Dezrobirea rromilor, Radio România, 18 febr. 2005.

Gheorghe Sarău 2005, Dezrobirea rromilor, TVR I, 18 febr. 2005 [interviu luat la Palatul Parlamentului, cu ocazia seminarului desfăşurat la Palatul Parlamentului, organizat de Partida Romilor şi Camera Deputaţilor, joi, 24 febr. 2005.

Oana Roşca 2005, Gheorghe Sarău: Dezrobirea rromilor, TVR II, „Primul pas – Convieţuiri”, 28 febr. 2005 [Festivitate condusă de Gheorghe Sarău la Muzeul de istorie a Bucureştiului, în data de 18 febr. 2005, având ca invitaţi: Renate Weber – Preşedinţia României, Kötő József – Secretar de Stat MECT,  Dana Petcovici – UNICEF, Delia Grigore – Amare Romentya, acad. Constantin Bălăceanu Stolnici,  scriitorul rrom Valerică Stănescu etc.; acţiune comună MECT – Aven Amentza].

OTV 2005, Interviu cu Gheorghe Sarău despre învăţământul destinat rromilor, Emisiunea „De-a Alba – Neagra”, OTV Bucuresti, duminică, 17 apr. 2005.

Carmen Marcu 2005, Gheorghe Sarău: despre reconstrucţia identitară, Radio Timişoara, Emisiunea în limba rromani, duminică, 15 mai 2005 [15 minute, în rromani].

Vasile Neagu, Minoritatea rromă îşi formează tânăra intelectualitate [interviu cu Gheorghe Sarău], „Reaslitatea Românească”, p. 10.

Oana Roşca [redactor] 2005, Noutăţi editoriale rrome, prezentate  de dl. Gheorghe Sarău. Partea I , TVR II, „Primul pas”, 23 mai 2005, orele 15,00.

Cristiana Miu [redactor] 2005, Interviu cu Gheorghe Sarău despre cursurile consacrate rromanipenului, Radio România „Cultural”,  13 iunie 2005.

Carmen Marcu [redactor] 2005, Interviu cu Gheorghe Sarău despre noutăţile educaţionale rrome, 26 iunie 2005, Radio Timişoara, Emisiunea în limba rromani, 19,00.

Oana Roşca [redactor] 2005, Noutăţi editoriale rrome, prezentate de dl. Gheorghe Sarău. Partea a II-a , TVR II, „Primul pas”, 20 iunie 2005, orele 15,00.

Delia Radu 2005 [redactor, autor], Serialul BBC „Rromii”, 6 episoade, trasmise cu începere din 25 iunie 2005, sâmbăta, orele 14,00, cu reluare duminica, la orele 21,00, în emisiunea “BBC ARENA” . Între cei intervievaţi şi citaţi: … şi Gheorghe Sarău [www.bbc.ro].

Gheorghe Sarău 2005, Politici specifice în educaţie şi sănătate, [interviu acordat cu prilejul mesei rotunde] “Strategii la nivel local pentru intregrarea comunităţilor de romi din Ungaria, Bulgaria şi Romania, organizată de Centrul Regional PER pentru Europa Centrala, de Est şi de Sud-Est, în 12 iulie 2005, la Hotelul Majestic – Bucureşti, în Buletinul „Divers” nr. 27(219) 14 iul. 2005.

Nagy Enikó 2005, Roma integráció [interviu în redacţie cu Gheorghe Sarău, cu fotografie], „Bihari Napló” [Jurnalul bihorean], 21 iul. 2005, an XVI, nr. 169, p.1.

Cristiana Miu [redactor] 2005, Discuţie cu Gheorghe Sarău despre cursurile de formare pentru rromi, “Barometrul şanselor egale”, Radio România, vineri, 19 august 2005, h 12, 30 – 13,00.

Oana Roşca 2005, Cărţi rrome prezentate de Gheorghe Sarău, TVR II, 1 august 2005, “Primul pas”, h 15,00 – 16,00.

Loredana Ciuraru [redactor] 2005, Interviu cu Gheorghe Sarău despre noutăţi educaţionale privind rromii, Radio Reşiţa, Emisiunea în limba rromani, 1 august 2005.

Rodica Simionescu 2005, Interviu cu Gheorghe Sarău despre cursurile de vară de limba rromani, Radio Constanţa, 27 august 2008, 13,30 – 14,00.

Cristiana Miu [redactor] 2005, Noutăţi educaţionale pentru rromi. Interviu cu Gheorghe Sarău, Radio România Cultural, sâmbătă, 10 septembrie 2005.

Carmen Marcu [redactor] 2005, Interviu cu Gheorghe Sarău despre noutăţile educaţionale pentru rromi, 18 sept. 2005, Radio Timişoara, Emisiunea în limba rromani, 19,00.

Gheorghe Sarău 2005, Interviu privind cursurile de vară de limba rromani şi Tabăra de limbă şi creaţie rromă [desfăşurate la Costineşti], OTV, Emisiunea „De-a alba – neagra”, 4 sept. 2005.

Gheorghe Sarău 2005, Interviu privind a IX-a întâlnire naţională a inspectorilor pentru învăţământul destinat rromilor, de la Sânmartin (Bihor), din 29-30 octombrie 2005 [consacrată elaborării fişei de autoevaluare a activităţii inspectorului pentru şcolarizarea rromilor], TV Transilvania, 30 oct. 2005, h 9 45.

XIII. Cântece rrome interpretate de Gheorghe Sarău, preluate pe internet de diferite organizaţii

Dženo Association [Cehia] 2005, [13 cântece interpretate de Gheorghe Sarău cu formaţia „Purane Gilia din Timi;oara”], 08.04. 2005 (postate de Ziua internaţională a rromilor, v.  http://www.dzeno.cz/_c_id=6830).

MEC 2005, Cântece rrome interpretate de Gheorghe Sarău, http://www.edu.ro/invrrom_b51.htm

f.a 2005, Musical Interlude, “Travellers in Leeds”. A permanent site for Travellers, Gypsies and Roma, www.travellersinleeds.co.uk,

XIV. Premii

Gheorghe Sarău 2005, Diplomă pentru merite deosebite în recunoaşterea şi afirmarea limbii romani, acordată de Agenţia de Dezvoltare Comunitară „Împreună” la 6 ani de activitate în sprijinul comunităţilor de romi din România, 24 iunie 2005, Bucureşti [Alţi premiaţi: Jonathan Schelle, Simona Botea – Lupu, Mariea Ionescu ş.a.].

Gheorghe Sarău 2005, Premiul II – Categoria O, pentru lucrări publicate în anii 2005 şi 2004, acordat de Asociaţia rromilor „Them Romano ONLUS” (Centrul Cultural Romano – Italia) şi de Romani Union International (Italia), cu ocazia celei de-a 12-a ediţii a competiţiei artistice „Gypsy Friend” [Festivitate la Teatrul Fenaroli din Lanciano – Italia, în data de 8 oct. 2005].

XV. Despre Gheorghe Sarău

Stan V. Cristea 2005, Sarău, Gheorghe – lingvist, traducător şi publicist, în „Dicţionarul scriitorilor şi publiciştilor teleormăneni”,  Alexandria: Editura ROCRISS, p. 428 – 430.

Marcel Courthiade 2005, Introduction.., în «Ètudes tsiganes», volume 2/2005, Revue trimestrielle, numéro 22, p. 10, 38, 54 [citată activitatea exemplară de promovare a limbii rromani a lui Gheorghe Sarău şi a Ministerului].

Rajko Djuric 2005, La langue rromani standard, «Ètudes tsiganes», volume 2/2005, Revue trimestrielle, numéro 22, p. 76 [citat ca autorul dictionarului rrom-român, profesor la secţia de rromani a Universităţii din Bucureşti].

Morgan Garo 2005, La langue rromani: des millions de locuteurs en Europe, «Ètudes tsiganes», volume 2/2005, Revue trimestrielle, numéro 22, p. 97 [citat secţia de limba rromani a Universităţii din Bucureşti şi numărul mare de elevi rromi care studiază limba rromani].

Melinda Rézmüves 2005, Harmonisation des publications didactiques en langue Rom, «Ètudes tsiganes», volume 2/2005, Revue trimestrielle, numéro 22, p. 132-134 [8 lucrări ale lui Gheorghe Sarău citate].

[Bihoreanul] 2005, Olimpica mişto, „Bihoreanul” [Oradea], 21 mar. 2005 [referiri şi despre Gheorghe Sarău, profesorul de la Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, cel care a pus bazele studierii limbii rromani în România, v. http://www.bihoreanul.ro/articol/ziar/oradea/olimpica_misto/5126/0/].

Şcoala Olteanca [com. Segracea Vale] 2005, Întâlnirea cu fiii satului [absolvenţii din ultimii 50 ani ai Şcolii din satul Olteanca, com Segracea Vale], 21 mai 2005. Între absolvenţi: Gheorghe Sarău, absolvent clasa a VIII-a promoţia 1971.

XVI. Preluări / adaptări de la Gheorghe Sarău

Lucian Cherata 2005, Integrarea europeană şi problema rromilor, Craiova: Editura Arves, p. 163- 168 [adaptare după istoricul învăţământului pentru rromi, publicat de Gheorghe Sarău]

Consiliul Europei, Programele de limba rromani şi de istoria rromilor, cl. I–X [oferite de Gheorghe Sarău, pentru documentare/adaptare, în vederea unui curriculum european de limba rromani, în data de 25 ian. 2005].

Gheorghe Sarău 2004, De ce un învăţământ nuanţat pentru rromi?, în vol. colectiv “Gheorghe Sarău, Constantin Cucoş, Delia Grigore, Petre Petcuţ [coordonatori: Cătălina Farcaş şi Nicolae Dorobăţ], MESPE – o cale spre descoperirea identităţii rome, ediţia a II-a, Iaşi: Editura Oim, 2004”, p. 3 – 16. [Proiect Socrates. Comenius 2.1 realizat cu sprijinul Comisiei Europene].

XVII. Preluări GROSOLANE / adaptări de la Gheorghe Sarău

v. Cadre de référence sur l’approche pédagogique dans l’éducation des …

File Format: PDF/Adobe Acrobat MeSPE: 94375-CP-1-2001-1-COMENIUS-C21. 237. 5. Metodica. in România. • Sarau, Gheorghe 1993, Remarques sur les methodes l’enseignement de la langue romaní www.efecot.net/mespe/docs/CadredereferanceMespe1202.pdf

Anume:

[MeSPE] [2005], Bibliographies rédigées par les partenaires roumains, Asociatia „Help!” et Scoala Normala „V. Lupu” (p. 150-175) şi Ghid tematic rrom (p. 198-253), în vol. «Cadre de référence sur l’approche pédagogique dans l’éducation des itinérants, Roma et Sinti et l ’education interculturelle”, [www.efecot.net/mespe/docs/CadredereferanceMespe1202.pdf], Proiect Socrates – Comenius 94375-CP-1-2001-1-COMENIUS-C21. 237. 5. Capitolele menţionate (p. 150–175 şi p. 198-253) îi aparţin integral lui Gheorghe Sarău. Ele au fost doar traduse de Organizaţia «Help» din Iaşi, care s-a semnat, uitând autorul celor două bibliografii .

XVIII. Iniţiative civice

Gheorghe Sarău 2005 [cosemnatar], Open Letter to the President of Romania, Mr. Traian Basescu, 19 October 2005, pentru recunoaşterea şi a rromilor ca victime ale Holocaustului [poz. 8. Gheorghe Sarau, PhD, Counselor, Ministry of Education and Research, Associate Prof., Faculty of Foreign Languages and Literatures, University of Bucharest].

Lucrări şi activităţi în anul calendaristic  2004

I. Cărţi / cursuri universitare

Gheorghe Sarău 2004, Rromani leksikologìa (Lexicologie rromă), Editura Universităţii din Bucureşti, 138 p. [în limba rromani].

Gheorghe Sarău 2004, Curs practic de limba rromani, CD editat de Departamentul ID CREDIS, Universitatea din Bucureşti (ISBN 973-7701-41-0) [pentru studenţii rromi din anul I de la secţia de “institutori – limba rromani”].

II. Manuale şcolare reeditate

Gheorghe Sarău 2004, Culegere de texte în limba rromani. Manual pentru anii II – IV de studiu, Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 188 p. [ed. anterioare: 1995, 1999, 2000].

III. Lucrări elaborate în colaborare

Vasile Ionescu, Gheorghe Sarău, Filip Stanciu 2004, Ghid de practici pozitive pentru educaţia copiilor romi, Centrul Romilor pentru Intervenţie Socială şi Studii – Romani CRISS,  Bucureşti: Artprint, 112 p. [contribuţia autorilor: Vasile Ionescu: cap. II, Gheorghe Sarău: cap. III, IV şi V, Filip Stanciu: cap. I, III]

Gheorghe Sarău, Constantin Cucoş, Delia Grigore, Petre Petcuţ [coordonatori: Cătălina Farcaş şi Nicolae Dorobăţ]  2004, MESPE – o cale spre descoperirea identităţii rome, Iaşi: Editura Oim, 276 p.[Proiect Socrates. Comenius 2.1 realizat cu sprijinul Comisiei Europene].

Gheorghe Sarău 2004, De ce un învăţământ nuanţat pentru rromi?, în vol. colectiv “Gheorghe Sarău, Constantin Cucoş, Delia Grigore, Petre Petcuţ [coordonatori: Cătălina Farcaş şi Nicolae Dorobăţ], MESPE – o cale spre descoperirea identităţii rome, ediţia a II-a, Iaşi: Editura Oim, 2004”, p. 3 – 16. [Proiect Socrates. Comenius 2.1 realizat cu sprijinul Comisiei Europene].

Gheorghe Sarău 2004, Incursiune în trecutul şi prezentul limbii rromani, în vol. colectiv “Gheorghe Sarău, Constantin Cucoş, Delia Grigore, Petre Petcuţ [coordonatori: Cătălina Farcaş şi Nicolae Dorobăţ], MESPE – o cale spre descoperirea identităţii rome, ediţia a II-a, Iaşi: Editura Oim, 2004”, p. 55 – 74 [Proiect Socrates. Comenius 2.1 realizat cu sprijinul Comisiei Europene]. [Conţine: Limba rromani – limbă indiană;Încadrare genealogică şi tipologică; Situaţia lingvistică actuală în India privind limbile indiene; Contribuţia limbii rromani la clarificarea unor probleme vizând exodul şi migraţia rromilor; Structura dialectală a limbii rromani; Bibliografia lucrărilor citate în lucrare].

Gheorghe Sarău 2004, Ghid de conversaţie român – rrom în spaţiul şcolar, în vol. colectiv “Gheorghe Sarău, Constantin Cucoş, Delia Grigore, Petre Petcuţ [coordonatori: Cătălina Farcaş şi Nicolae Dorobăţ], MESPE – o cale spre descoperirea identităţii rome, ediţia a II-a, Iaşi: Editura Oim, 2004”, p. 55 – 74. [Proiect Socrates. Comenius 2.1 realizat cu sprijinul Comisiei Europene]. [Conţine: Alfabetul limbii rromani; Ghid de conversaţie român – rrom în spaţiul şcolar, Fişă de evaluare; Cheia fişei de evaluare].

IV.  Traduceri în limba rromani

Gheorghe Sarău 2004, [traducerea în limba rromani a site-ului MDI – Media Diversity Institute], Londra, www.media-diversity.org/roma/programmes_ro.htm , 10 p.

V.  Referent / redactor / consultant

Gheorghe Sarău 2004 [referent, redactor pentru lb. rromani], Valerică Stănescu: Legile şatrei. Le krisa le rromenqe, Bucureşti: Editura Vanemonde, 124 p. [micro-roman, bilingv, rromani –  român].

Gheorghe Sarău 2004 [referent de specialitate, redactor, consultant în limba rromani], la lucrarea Gina Anton, Maria Koreck, Roberta Szabo Kovari, Beatrice Hellen Almăşan: Ghid de educaţie civică.Material didactic auxiliar pentru clasele cu elevi romi (III-VII), Cluj Napoca, 84 (p. 6 – 43 în text bilingv român – rromani).  

Gheorghe Sarău 2004 [referent ştiinţific, consultant pentru limba rromani], la manualul Mihaela Zătreanu: I rromani ćhib thaj literatùra vaś o śtarto berś, Bucureşti: Humanitas Educational, 72 p.

Gheorghe Sarău 2004 [consilier pentru limba rromani: conf. dr….],Tradiţii ale romilor din spaţiul românesc. Roma Traditions in the Romanian Area, Bucureşti: Salvaţi Copiii!”, 150 p. [p. 1 – 76 în lb. română, p. 77 – 149 în engl.].

VI.  Comunicări susţinute

Ph. Dr. Gheorghe Sarău 2004, A románi nyelven írt tankönv (nyelv, irodalom, kultúira és történelem helye a romániai oktatási rendszerben) [Cartea de limbă, literatură, istorie şi cultură rromă în sistemul educaţional din România],1 aprilie 2004, Pécs [Hotel Kikelet, organizatori: Institutul Goethe din Budapesta şi Liceul pentru băieşi “Ghandi”].

Prelegerile, în maghiară şi germană, sunt stocate pe pagina Institutului Goethe din Budapesta [www.goethe.de/ms/bud/biblio/gandhi/tagung/un_vor02.htm] şi însoţite de câte un material suplimentar, cu foto  [www.goethe.de/ms/bud/biblio/gandhi/tagung/un_ref.htm] .

Gheorghe Sarău şi Georgiana Dumitraşcu 2004, E rumunikane àkcie dikhindoj i edukàcia le rromenqi, Moscova, 23 martie 2004, [susţinerea lucrării a fost făcută de Georgiana Dumitraşcu, în cadrul Festivalului internaţional de artă rromă. Moscova, 22-24 martie 2004].

Gheorghe Sarău 2004 [moderator al sesiunii şi autor al comunicării prezentate Cuvinte formate prin compunere], Conferinţa naţională “Lingua Pax”, Universitatea din Bucureşti, vineri, 14 mai 2004, orele 15,30 – 19,00.

Gheorghe Sarău 2004, Realizări româneşti privind rromii (1990 – 2004), Berlin, Universitatea Humboldt, 30 oct. 2004 [Seminarul organizat de institutele culturale din Berlin şi de Institutul de Etnologie Europeană al Universităţii Humboldt].

Referinţe: Raportul Institutului Cultural Român “Titu Maiorescu”, preluat de buletinul “Caleidoscop” şi de  Revista “Asistenţa socială” (v. http://www.asistentasociala.ro  în secţiunea Noutăţi, 19 nov. 2004).

Aura Cumita Waschke 2004, Fesrivalul “Sinti şi Rroma la Berlin, „Români în Germania” (rom2>>http://www.rom2.de) [23 nov. 2004].

Gheorghe Sarău 2004, Situaţia programelor de limba, literatura şi istoria rromilor în România, [prezentare în cadrul grupului restrâns de experţi europeni în limba rromani la întâlnirea de lucru consacrată armonizării curriculum-ului de limba şi istoria rromilor], Strasbourg, 10 decembrie 2004.

Gheorghe Sarău, Betrice Almăşan 2004 [Universitatea din Bucureşti], Formarea institutorilor pentru direcţia de studii limba rromani prin învăţământ la distanţă, Conferinţa naţională de eLerning 2004 – Universitatea din Bucureşti – Departamentul ID CREDIS, sâmbătă 11 dec. 2004.

VII.  Activitate de formator naţional

Gheorghe Sarău 2004, Reglementările Ministerului Educaţiei şi Cercetării privind educaţia copiilor dezavantajaţi, cu prioritate rromi, prezentată la instruirile cadrelor didactice şi a consilierilor participanţi la proiectul “Servicii complexe pentru copii şi familii cu risc de excludere socială”, derulat de Organizaţia “Salvaţi Copiii!”, desfăşurate la: Buşteni (în data de 23 ian. 2004), Sighişoara (30 ian. 2004).

Gheorghe Sarău 2004, Programe strategice ale M.Ed.C. privind învăţământul pentru rromi, prezentare la seminarul consacrat formării mediatorului şcolar şi a profesorului de suport rrom, organizat de Institutul Intercultural Timişoara şi Consiliul Europei, Timişoara, 1- 4 aprilie 2004.  

Gheorghe Sarău 2004, Politici publice pentru facilitarea accesului rromilor la educaţie în România, prezentare la seminarul “Accesul reprezentanţilor minorităţii rroma pe piaţa muncii”, organizat de Institutul Român de Educaţie a Adulţilor şi de Institutul Intercultural din Timişoara, Universitatea de Vest, Timişoara, 26 mai 2004, orele  11,00 – 13,00.  

Referinţe

Calin Rus [Raporti kerdo katar…] [2004], I Formacia vash o asistentura thaj e shkolake romane mediatorija, “I Edukacia e Romane chavenge and-I Evropa”, Strasbourg: Conseil de L’Europe, p. 19 – 20 [Seminari and-i Timishoara / Rumania, 1-4 aprilo 2004; o nakhavipen: i Diana Kirilova].

Gheorghe Sarău 2004, Programe educaţionale pentru rromi. Realizări şi perspective [formator la Cursurile naţionale de formare a cadrelor didactice nerrome care lucrează cu elevi şi copii rromi, 10 cursuri a două zile fiecare – organizate şi coordonate de Gheorghe Sarău – pentru 420 educatori, învăţători, profesori şi directori, în perioada februarie –  septembrie 2004 (la: Bucureşti, Năvodari, Căciulata, Sânmartin). Organizator: M. Ed. C.; co-organizator: Salvaţi Copiii!; parteneri finanţatori: UNICEF, P.E.R. Tg. Mureş, DRI – Guvernul României. La toate cele 10 stagii de formare, Gheorghe Sarău a prezentat expunerea de mai sus, 2 ore / stagiu].

VIII. Participări la conferinţe, seminarii, mese rotunde

a. cu prezentări şi intervenţii înscrise anterior în program

Gheorghe Sarău 2004, Eficienţa măsurilor afirmative din învăţământul liceal şi universitar pentru romi, în seminarul “Eficienţa aplicării măsurilor afirmative pentru romi din sistemul educaţional”, organizat de Agenţia de Monitorizare a Presei “Caţavencu” şi Romani CRISS, Bucureşti, 5 august 2004.

Gheorghe Sarău 2004, Ora bilanţului: Programul “Şanse egale” [derulat de CEDU 2000+ în 55 de şcoli în care învaţă şi elevi rromi, din zece judeţe], Sinaia, 8 dec. 2004.

Gheorghe Sarău 2004, Programe educaţionale pentru rromi derulate de Minister şi / sau în parteneriat cu ONG-urile, Seminarul final al Proiectului “Împreună pentru o comunitate mai bună”, Bucureşti, luni, 13 decembrie 2004, orele 10,00 – 11,00.

Gheorghe Sarău 2004 [Context educaţional rrom], în cadrul conferinţei finale a proiectului “Să construim împreună imaginea fiicelor noastre”, CEDU 2000+ şi UNICEF; Liceul teoretic “N. Stănescu” Bucureşti, 15 dec. 2004, h 09,30 – 11,00. 

Gheorghe Sarău 2004, Programe de succes privind educaţia rromilor, la Conferinţa organizată în cadrul Proiectului româno – ungar din euroregiunea Bihor – Hajdu Bihar, şi desfăşurată la Oşorhei – Oradea, în data de 21 decembrie 2004.

Referinţe

Rencz Csaba, Oktatás nemzetközi összefogással, “Bihari Napló”, szerda, 2004. December 22, 301. szám, 5.l.

b. fără prezentări înscrise anterior în program, ca specialist în grupurile de lucru

Gheorghe Sarău 2004, [intervenţie în cadrul mesei rotunde ”Educaţia pentru rromi – între identitate şi alteritate], Teatrul “Maria Filotti”, Brăila, luni, 29 martie 2004, orele 11, 30 [emisiune mediatizată în presă şi de televiziunile locale; alţi participanţi: Aurel Simionescu, Ion Costin ionel, Viorel Mortu ş.a.].

Gheorghe Sarău 2004, [participare la seminarul internaţional consacrat Deceniului rrom, organizat de Banca Mondială, la Budapesta, între 28 febr. – 1 martie 2004.

IX. Note, scurte prezentări scrise

Gheorghe Sarău 2004, [Centrul Educaţia 2000+], în vol. “Şcoala şanselor egale”, Bucureşti: Editura Veritas, p. 9 [în română şi p. 9 – în engleză].

Gheorghe Sarău 2004 Notă asupra ediţiei, la vol. Valerică Stănescu: Legile şatrei. Le krisa le rromenqe, Bucureşti: Editura Vanemonde, p. 5-7].

Gheorghe Sarău 2004, Şcoala 14 Buzău la o sută de ani, în numărul special “Centenar” editat cu prilejul marcării centenarului acesteia [sărbătorit, în data de 17 dec. 2004, unde este prezent şi Gheorghe Sarău, Şcoala cu elevi rromi capătând denumirea “Mihail Kogălniceanu”], p. 10]

X. Cursuri, concursuri, seminarii şi tabere naţionale organizate, coordonate şi activitate de formator pentru limba rromani şi în profil educaţional rrom în cadrul acestora

* Ediţia a VII-a a Cursurilor naţionale de limba şi istoria rromilor, Năvodari, 27 iunie – 18 iulie 2004 [organizator, coordonator şi profesor de lb. rromani, gr. avansaţi: Gheorghe Sarău – M. Ed. C., partener finanţator: UNICEF; 55 cursanţi rromi].

* Cursurile naţionale de formare a cadrelor didactice nerrome care lucrează cu elevi şi copii rromi, 10 cursuri a două zile fiecare – organizate şi coordonate de Gheorghe Sarău – pentru 420 educatori, învăţători, profesori şi directori, în perioada februarie – septembrie 2004 (la: Bucureşti, Năvodari, Căciulata, Sânmartin). Organizator: M. Ed. C.; co-organizator: Salvaţi Copiii!; parteneri finanţatori: UNICEF, P.E.R. Tg. Mureş, DRI – Guvernul României.

* Ediţia a V-a a Concursului naţional de limba rromani, Brăila, 26 – 30 martie 2004 – organizată şi asistată ca preşedinte al Comisiei naţionale de Gheorghe Sarău [64 de elevi rromi participanţi].

* Ediţia a VII-a a Taberei naţionale de limba, cultura şi creaţia rromă, Năvodari, 17 – 24 august 2004, organizată de Gheorghe Sarău, cu finanţarea Autorităţii Naţionale pentru Tineret [230 de elevi rromi participanţi].

* A VIII-a întâlnire naţională a inspectorilor pentru învăţământul destinat rromilor, Călimăneşti, 5-7 septembrie 2004 [organizată şi condusă de Gheorghe Sarău].

XI. Curs radio de limba rromani

Gheorghe Sarău 2004, Învăţaţi limba rromani!, Radio Timişoara, Emisiunea în limba rromani, [curs ţinut săptămânal de Gheorghe Sarău, în intervalul ianuarie – octombrie 2004, orele 19,00]

XII. Interviuri (acordate)

Gheorghe Sarău 2004, Cărţi şi reviste rrome nou apărute, TVR, Pr. II, Emisiunea “Primul pas”, luni, 26 ian. şi 23 febr. 2004, orele 15,00 – 16,00 [redactoră: Oana Roşca].

Gheorghe Sarău 2004, Noutăţi editoriale în domeniul rrom, TVR, Pr. II, Emisiunea “Convieţuiri”, miercuri, 4 febr. 2004, orele 15,00 – 16,00.

[Divers] 2004, Interviu cu Gheorghe Sarău, consilier pe problemele rromilor la Ministerul Educaţiei, Buletinul electronic “Divers”, rubrica Opinii, 6 mai 2004, nr. 16 (162) [republicat de Buletinul electronic “Info – Rrom”, an IV, nr. 1/11.05.2004.

Oana Roşca 2004, Cu d-l Gheorghe Sarău despre: Programul PHARE de educaţie civică, Locuri speciale pentru elevii rromi, Segregarea copiilor rromi în şcoli, TVR, Pr. II, Emisiunea “ Primul pas”, 24 mai 2004, orele 15,00 – 16,00.

Oana Roşca 2004, Cu d-l Gheorghe Sarău despre Colegiul CREDIS, TVR, Pr. II, Emisiunea “ Primul pas”, 7 iunie 2004, orele 15,00 – 16,00 [referiri la Gh. Sarău şi în interviul cu prof. dr. Lucia Wald].

George Lăcătuş 2004 [convorbire cu Gheorghe Sarău despre facilităţile pentru candidaţii rromi la limba rromani şi despre cursurile de vară organizate pentru această limbă], “Curierul naţional”, nr. 4046, vineri, 18 iunie 2004.

Gheorghe Sarău 2004, Despre ediţia a VII-a a Cursurilor naţionale de limba şi istoria rromilor, Radio Timişoara, Emisiune în limba rromani [la un an de la înfiinţare], 27 iunie 2004, orele 19,00

Gheorghe Sarău 2004, [Despre ediţia a VII-a a Cursurilor naţionale de limba şi istoria rromilor], Radio România Cultural, Reporter: Cristiana Miu, 15 iul. 2004, ora 9,40.

Gheorghe Sarău 2004, [Despre ediţia a VII-a a Cursurilor naţionale de limba şi istoria rromilor], TVR Cluj Napoca, Reporter: Şein Rita,  operator: Rareş Beuran, 28 iul. 2004, orele17,00.

Gheorghe Sarău 2004 [relatare despre învăţământul în limba rromani], TV “Alpha”, 16 august 2004.

Gheorghe Sarău 2004, [Despre ediţia a VII-a a Cursurilor naţionale de limba şi istoria rromilor], Radio Constanţa [Reporter: Rodica Simionescu, 18 iul. 2004; emisiune reluată de Radio România în 25 iul. 2004, emisiunea interetnică.

Gheorghe Sarău 2004, [Despre lansarea la Năvodari a Gidului bilingv, rrom – român, de educaţie civică], Radio România Cultural, Reporter: Cristiana Miu, marţi, 3 august 2004, ora 9,40.

Gheorghe Sarău 2004, [Despre lansarea la Năvodari a Gidului bilingv, rrom – român, de educaţie civică], Radio Constanţa, Reporter:Rodica Simionescu, miercuri, 4 august 2004 şi vineri, 6 august 2004.

Gheorghe Sarău 2004, [despre stagiile VII şi VIII ale Cursurilor naţionale de formare a cadrelor didactice nerrome care lucrează cu elevi şi copii rromi (din judeţele: DJ, MH, OT, VL, respectiv din: AB, BV, CV, SB]) – Căciulata, 1 –3 şi 3-5 septembrie 2004], Radio România II, “Cultural” [redactor: Cristiana Miu], 1 sept. 2004, ora 9,40.

Gheorghe Sarău 2004, [masă rotundă cu inspectori pentru învăţământul destinat rromilor], redactor – moderator: Nicolae Dinescu, în contextul celei de-a VIII-a întâlniri naţionale a inspectorilor pentru învăţământul destinat rromilor (Călimăneşti, 5-7 septembrie 2004), TV “Etalon” [Rm. Vâlcea], 7 sept. 2004.

Gheorghe Sarău 2004, [despre cea de-a VIII-a întâlnire naţională a inspectorilor pentru învăţământul destinat rromilor (Călimăneşti, 5-7 septembrie 2004)], Radio Timişoara, emisiunea în limba rromani, 5 sept. 2004, orele 19,00.

Gheorghe Sarău 2004, [despre cea de-a VIII-a întâlnire naţională a inspectorilor pentru învăţământul destinat rromilor (Călimăneşti, 5-7 septembrie 2004)], Radio România I, “Matinal” [redactor: Dan Creţia], 6 sept. 2004, ora 6,21 şi între  orele 13,00-15,00 [red.:Miruna Zăgănescu].

Gheorghe Sarău 2004, [despre cea de-a VIII-a întâlnire naţională a inspectorilor pentru învăţământul destinat rromilor (Călimăneşti, 5-7 septembrie 2004)], Radio România II, “Cultural” [redactor: Cristiana Miu], 6 sept. 2004, ora 9,40.

Felicia Rădulescu 2004, Şcoli într-o limbă care nu există? Gheorghe Sarău: Limba rromani comună este limba de la Strasbourg, “Tribuna Învăţământului”, nr. 762 (2643), Anul LV, 16-12 sept. 2004,  p. 4; nr. 763 (2644), 13-19 sept. 2004, p. 4-5.

Gheorghe Sarău 2004, Şanse egale pentru copiii rromi în cadrul şcolilor, [despre stagiile IX şi X ale Cursurilor naţionale de formare a cadrelor didactice nerrome care lucrează cu elevi şi copii rromi (din judeţele:AR, BH, CS, GJ, TM, respectiv din: HG, HD, MS,SJ şi TL]) -Sânmartin, 8 –10 şi 10 -12 septembrie 2004], [redactor: Ovidiu Dan], luni 13 sept. 2004, p. 9; v. şi “Crişana”, luni 13 sept. 2004 [red. Carmen Nunchiu].

Gheorghe Sarău 2004, [Despre lansarea la Şcoala 136 din Bucureşti a cărţii în limba rromani “Lungo strinfa“ [Şoseţica], donată şcolilor de Ambasada Suediei la Bucureşti], Radio România Cultural, luni, 18 octombrie 2004, ora 9,40 [Reporter: Cristiana Miu].

Szilágyi Aladár 2004, Romákkal a romákért [“Cu romii pentru romi”, beszélgetés Dr. Gheorghe Sarău egyetemi tanárral = convorbire cu profesorul universitar Dr. Gheorghe Sarău], în “Erdelyi Riport” [Nagyvárad = Oradea], 2004. Szept. 30., III évf., 39. Szám, 16 – 17. oldal.

Nyitrai Réka [kérdezett…] 2004, Roma oktatási politikák. Beszélgetés dr. Gheorghe Sarău egyetemi előadó tanárral /…/ [Politici privind educaţia rromilor], în “Kisebbségben” [A Romániai Magyar Szó melléklete], I. sorozot, 8. Szám, 2004. Jùnius 23., szerda, A és D oldalok.

Gheorghe Sarău 2004, [interviu acordat redactorei Carmen Marcu despre începuturile studiului limbii rromani şi despre promovarea lb. rromani de către Gheorghe Sarău], la emisiunea în limba rromani a TVR I – Studioul Timişoara – zona Banat, joi 2 dec. 2004, orele 17,00.

Gheorghe Sarău 2004, [interviu acordat redactorei Cristina Dornean despre facilităţile educaţionale oferite rromilor de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării], TV “Naţional”, 6 dec. 2004, h 10,40 – 10,50.

Oana Roşca 2004, Cu d-l Gheorghe Sarău despre noutăţile editoriale în domeniul rrom, TVR, Pr. II, Emisiunea “Primul pas”, 20 decembrie 2004, orele 15,00 – 16,00.

Oana Antonescu 2004, Profesorul român de limba rromani [Gheorghe Sarău, cu fotografie], “Jurnalul naţional”, 16 dec. 2004,  ed. I, Anul XII (2004), nr. 3530, p. 31. 

XIII. Membru în comisii instituite pentru diferite examene de doctorat

Gheorghe Sarău, 25 iunie 2004, membru, în comisia condusă de d-na prof. Lucia Wald, împreună cu d-na prof. Nadia Anghelescu, la examenul doctorandului Şerban Căpăţână.

Gheorghe Sarău, septembrie 2004, membru, în comisia condusă de d-l prof. Gheorghe Vlăduţescu, împreună cu d-na prof. Lucia Wald şi d-l prof. Emil Ionescu, la examenul de admitere al doctorandelor Daniela Dudescu şi Julieta Moleanu.

XIV. Muzică

Gheorghe Sarău 2004, 13 dintre cele mai frumoase cântece rrome [cântate de Gheorghe Sarău, acompaniat de Formaţia “Purane gilă”], Timişoara, noiembrie 2004, on-line pe www.edu.ro [în secţiunea rezervată învăţământului în limbile minorităţilor naţionale, www.edu.ro/invrrom_b51.htm.].

Referinţe (şi preluări pe web):

– to hear some Romani songs, qith the Solist Gheorghe Sarau, please visit www.edu.ro/invrrom_b51.htm.

– Romanifolkets Landforening–Romani-musik. Fri Som Fuglen

[http://www.romanifolket.no/modules.php_name/]

–          Indymedia, Rom\nia [http://romania.indymedia.org/ro/2004/11/535.shml/ ]

Gheorghe Sarău 2004, And-o vurdon şi Si la kale bal [cântece interpretate de ….], Radio Timişoara, Emisiune în limba rromani, 15 nov. 2004, orele 18,00.

Gheorghe Sarău 2004, Nane còxa [cântec interpretat de ….], Radio Timişoara, Emisiune în limba rromani, 22 nov. 2004, orele 18,00.

Gheorghe Sarău 2004, Duj, duj, duj [cântec interpretat de ….], Radio Timişoara, Emisiune în limba rromani, 5 dec. 2004, orele 18,00.

XV. Varia

Gheorghe Sarău 2004, [dotarea continuă a paginii web a M. Ed. C. cu materiale educaţionale şi cărţi pentru învăţământul rromilor în format PDF], v. pagina www.edu.ro > Învăţământul în limbile minorităţilor > Romi > Materiale educaţionale de limba, cultura şi istoria rromilor

Gheorghe Sarău 2004, Lansare pachet de instruire pentru institutori – limba rromani, utilizat la CREDIS – Universitatea din Bucureşti [împreună cu Delia Grigore şi Mircea Itu], Muzeul de Istorie a României, joi, 11 martie 2004, orele 12,30.

Gheorghe Sarău 2004 [foto, v. art. Voi sunteţi elita minorităţii rrome], “Vocea Brăilei”, An III, nr. 494, 29 martie 2004, p. 5.

Gheorghe Sarău 2004, Noutăţi educaţionale şi culturale, Radio Timişoara, Emisiune în limba rromani, 30 mai. 2004, orele 18,00.

Gheorghe Sarău 2004, Pliant [pentru admiterea la secţia de limba şi literatura rromani a Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine – Universitatea Bucureşti], mai 2004, 2 p.

Gheorghe Sarău 2004, Pliant [pentru admiterea în licee a candidaţilor rromi pe locuri distincte], mai 2004, 2 p.

Gheorghe Sarău 2004, Prezentarea la stand a pachetului de instruire interactiv destinat învăţării limbii rromani în cadrul ID CREDIS – Universitatea Bucureşti, la Târgul internaţional de carte [Teatrul Naţional – Foaier, et. 1], sâmbătă, 29 mai 204, orele 15,00.

Gheorghe Sarău 2004, Pliant [pentru admiterea în facultăţi şi colegii universitare a candidaţilor rromi pe locuri distincte], iunie 2004, 2 p.

Gheorghe Sarău 2004, Comunicat de presă privind Cursurile de vară de limba rromani, 27 iun. 2004, 2 p., http://www.edu.ro

Gheorghe Sarău 2004, Comunicat de presă privind locurile pentru studenţi acordate rromilor, 27 iun. 2004, 2 p., http://www.edu.ro

Gheorghe Sarău 2004, [Gheorghe Sarău prezentat în direct de Horia Moculescu în Emisiunea “Atenţie, se cântă!” împreună cu Şcoala de vară de limbă rromani, Năvodari, Teatrul de vară, 3 iulie 2004, orele 14, 30 – 16,00.

Gheorghe Sarău 2004, [despre programele derulate de M. Ed. C. şi priorităţile în 2004 privind învăţământul pentru rromi], pagini preluate şi citate de Cătălina Ulrich în studiul “Roma Education Fund. Needs Assessment Study. Romania” [mss., prezentat în 4 aug. 2004 la seminarul Băncii Mondiale, Bucureşti; v. cu precădere p. 28, 33-34, 39-40].

Julieta Moleanu şi Gheorghe Sarău 2004, [organizarea vizitei prof. indian Abhijit Ghosh, la Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine şi la Departamentul IDD CREDIS – Universitatea din Bucureşti, şi a prelegerilor susţinute în datele de 5 şi 6 noiembrie 2004]. 

XVI. Despre Gheorghe Sarău

Dr. Mircea Itu, Georgiana Dumitrascu 2004, Filosofia şi religiile Indiei, Braşov: Editura Orientul Latin, p. 181-183 [referiri la activitatea lui Gheorghe Sarău, privind promovarea studiilor de indianistică şi rromologie în România].

Dr. George Anca […] 2004, Şcoala de indianistică,  [v. www.pedagogicallibrary.edinfo.ro/trivium4/scoala.php], îl menţionează şi pe Gheorghe Sarău între „indianiştii de astăzi” ai României.

XVII. Citat în…

Adam Bartosz 2004, Ne boj sa cigána! Na dara Romestar!, Ed. „Romani vodži” [Sobrance, Slovacia], 2004, p. 110.

Lucrări şi activităţi în anul calendaristic 2003

I. Dicţionare

[Gheorghe Sarău, Corina Hristu, Iuliana Bâzdâgă…] 2003, Dicţionar român-rrom (Lexicul rrom modern, rar şi vechi). Coordonarea, uniformizarea, redactarea lexicografică, Cuvântul înainte şi Alfabetul limbii rromani: Gheorghe Sarău, Bucureşti: Editura Vanemonde, 2003, 268 p.

II. Contribuţii în domeniul didacticii şi al organizării învăţământului pentru rromi

Gheorghe Sarău [2003], The succes of the Romanian model of education for Roma and the teaching of Romani as a mother tongue, în “Education of Roma / Gypsy children in Europe. Training Modules for Teacher in the History, Culture and Language of the Roma”, Strasbourg: Conseil de L’Europe, p. 25 – 27 [DG IV / EDU/ROM (2003) 10; A European training project onschooling for Roma / Gypsy children European Summer University, Dijon, 30 June – 5 July 2003, Report prepared by Pascale Faure].

Gheorghe Sarău [2003], O sukceso and-o rumunikano modeli and-i Edukacia e Romenge thaj o siklijavipen e romane chibjako sar daijaki chib, în “I Edukacia e Romane chavenge and-I Evropa. Formaciake module e siklijarnenge vash I istorija, kultura thaj I romani chib”, Strasbourg: Conseil de L’Europe, p. 26 – 28 [DG IV / EDU/ROM (2003) 10; I Edukacia e Romane chavenge and-i Evropa. Formaciake module e siklijarnenge vash i istorija, kultura thaj i rromani chib, Dijon, 30  Baredivaj – 5 Julaj 2003, Raporti kerdo katar I Pascale Faure, o amboldipen – i Diana Kirilova].

Gheorghe Sarău 2003, Elevii romi trebuie să conştientizeze ajutorul primit de la comunitate, “Roma News”, Flux informativ, 30 sept. 2003, p.1.

III. Consultant, referent, coordonator, ediţii îngrijite, redactări

Gheorghe Sarău [Referent] 2003, Mircea Itu: Cultură şi civilizaţie indiană, Bucureşti: Editura Universităţii Bucureşti.

Mircea Itu, Cultură şi civilizaţie veche indiană, Prefaţă Gheorghe Sarău, Bucureşti, Editura Universităţii Bucureşti, 243 p., 2003.

Gheorghe Sarău [Consultant şi redactor pentru limba rromani] 2003, Elena Nuică: Capra cu trei iezi. I buzni thaj le trin buznorre [Adaptare în versuri după Ion Creangă], Bucureşti: CEDU 2000+ şi SLO Olanda, 16 p. + 2 p.

Gheorghe Sarău [redactor – coordonator] 2003, Cele mai frumoase povestiri şi pilde rrome. Le maj śukar rromane paramìćă thaj svàtură [UNICEF, MEC], [vol. II] – 2003: [casetă audio în limba rromani realizată cu povestitorii rromi: Nicolae Pandelică, Borcoj Jupiter, Ionel Cordovan, Aurica – Mariti Rădulescu, Sorin Sandu Aurel, Lucian Cherata; copertă: Cosmin – Adrian Stanciu]. Finanţator: UNICEF; text disponibil şi pe pagina http://www.edu.ro în redactarea lui Gheorghe Sarău.

Gheorghe Sarău [Referent şi coordonator proiect] 2003, Petre Petcuţ, Delia Grigore, Mariana Sandu: Manual de istoria şi tradiţiile rromilor. [Destinat profesorilor care predau ora de istoria şi de tradiţiile rromilor la clasele a VI-a şi a VII-a şi elevilor liceeni care studiază disciplina în mod opţional], Bucureşti: Editura Vanemonde, 268 p.? [proiect MECT – UNICEF].

Gheorghe Sarău [Coordonarea], [UNICEF, MEC] 2003, Petre Petcuţ: A romák története [Istoria rromilor]. Traducere – A forrdítása: Murvai László, Copertă: elevul Cosmin – Adrian Stanciu, Bucureşti: Media Pro Music, 2003, casetă audio; text disponibil şi pe pagina http://www.edu.ro

Gheorghe Sarău [Adviser, PhD…]2003, [Minority Rights Groups International] Catherine Barnes and Manon Olsthoom: The Framework Convention for the Protection of National Minorities. A Guide non-governamnetal Organizations. I Bazutni Konvència vaś o Brakhipen e Nacionalone Minoriteturenqo. Jekh sikavno vaś Birajikane Organizàcie. Translated by Isabela Mihalache, [Bucharest]: Edited by Phoenix Foundation, 2003, 22 p.

IV. Traduceri în limba rromani

Gheorghe Sarău [Traducere în limba rromani] 2003, [UNICEF, MEC] Petre Petcuţ: I istòria le rromenqi [Istoria rromilor] Copertă: elevul Cosmin – Adrian Stanciu, Bucureşti: Media Pro Music, 2003, casetă audio; text disponibil şi pe pagina www.edu.ro

Gheorghe Sarău [Traducere în limba rromani] 2003, Motto. Anglutno lav. O xakaj ko vakăripen. Ćhavenqe vaka, în lucrarea Gabriela Alexandrescu [ coordonator]: Toleranţa artei. Culegere de lucrări ale copiilor, Bucureşti: Salvaţi Copiii, p. 3;11 – 15.

V. Prezenţe / interviuri în emisiuni TV, radio, în presă

Gheorghe Sarău 2003, Drepturile copilului, intervenţie în direct la solicitarea red. Cristina Iliescu, în emisiunea cu Gabriela Alexandrescu – preşedinta org. “ Salvaţi Copiii!”, Radio România “Actualităţi”, 23 ianuarie 2003, orele 12-12,30.

Gheorghe Sarău 2003, Noutăţi editoriale în domeniul rrom, TVR 1, Emisiunea “Convieţuiri”, joi, 14 februarie 2003, orele 16,00.

Gheorghe Sarău 2003, Noutăţi editoriale în domeniul rrom, TVR 1, Emisiunea “Convieţuiri”, joi, 6 martie, joi 13 martie 2003, orele 16,00 [continuate în alte trei emisiuni].

Gheorghe Sarău 2003, Limba rromani şi India, Radio România. Studioul teritorial Târgu Mureş, 6 martie 2003, orele 19, 30 [în direct: Maria Koreck, Olga Murvai, Rudolf Moca]

Gheorghe Sarău 2003, Interviu privind şcolarizarea rromilor, Emisiunea “Didactica Magna”, TVR “Cultural”, marţi, 15 aprilie 2003, orele 20,00 – 21,00. 

Gheorghe Sarău 2003, Interviu despre lansarea spotului publicitar “ Acordeonul”, Radio România, 24 apr. 2003.

Gheorghe Sarău 2003, Interviu cu Bogdan Claudiu despre Programul “ Paşi spre toleranţă”, TvRM, “Matinal”, vineri 9 mai 2003, orele 8,00.

Gheorghe Sarău 2003, Noutăţi editoriale în domeniul rrom, TVR 2, Emisiunea “Primul pas”, luni 19 mai 2003, orele 15,00 [redactor: Dana Roşca].

Gheorghe Sarău 2003, Despre Seminarul de la Berlin privind catedrele de limbă rromani din universităţile europene, TVR, Pr. I, “Actualităţi”, 26 mai 2003, orele 14,00 [Redactor la Berlin: Cristian Beşleagă].

Gheorghe Sarău 2003, Noutăţi în domeniul învăţământului pentru rromi, TVR 2, Emisiunea “Convieţuiri”, zilele de luni 2 şi 16 iunie 2003, orele 15,00.

Adrian Nicolau 2003, La Universitate, locuri rezervate pentru romi [Interviu cu Gheorghe Sarău], “Realitatea bihoreană”, Anul IV, nr. 841 (19 iul. 2003), p. 2.

f.a., 2003 Elevii romi trebuie să conştientizeze ajutorul primit de la comunitate [interviu cu Gheorghe Sarău], Buletinul “ Flux informativ”, 30 sept. 2003, p.1.

Gabriela Vieru 2003, Rromii învaţă din şcoală şi din viaţă, “The bullet” [Bucureşti], anul 2, numărul 7, 15 oct. 2003, p.5 [reportaj şi cu referiri la declaraţiile lui Gheorghe Sarău].

Gheorghe Sarău 2003, Noutăţi editoriale în domeniul rrom, TVR 2, Emisiunea “Primul pas”, luni 3 şI 10 noiembrie 2003, orele 15,00 [redactor: Dana Roşca].

Gheorghe Sarău 2003, [Participare la masa rotundă “I rromani chib i3, avdives thaj taisa”], Televiziunea “Stărshel”, Macedonia – Skopje, 9 dec. 2003, orele 22,00 – 23,00 [alături de Rajko Djuric, Marcel Courthiade, Ljatif Demir].

VI. Curs de limba rromani în emisiuni radio

Gheorghe Sarău 2003, Curs de limba rromani. Partea a II-a, Radio “Deutsche Welle”, Emisiunea în limba rromani, Redactor: actorul rrom Nedjo Osman. Transmisiuni săptămânale (duminica) începând din ianuarie 2003.

Gheorghe Sarău 2003, Curs de limba rromani, Radio România. Studioul teritorial Timişoara. Realizator: Valentin Pepenel. Transmisiuni săptămânale, începând din 30 august 2003 (30.VIII- 24.IX. – 4 emisiuni).

VII. Organizarea de Cursuri naţionale de limba rromani

Gheorghe Sarău [organizator şi profesor de lb. rromani] 2003, A VI-a ediţie a Cursurilor naţionale de limba şi istoria rromilor şi de metodica predării acestora, 1 – 21 iulie 2003, Sânmartin (Bihor), Finanţator: UNICEF.

Referinţe

Bogdan Oniţa, Curs în limba rromani la Sânmartin, “Realitatea bihoreană”[Oradea],  an IV, nr. 832 / 9 iulie 2003,  p. 1;3; Ioana Ţigan, Ieri, la Sânmartin, s-a dat startul Cursului de limbă romanes şi istoria romilor, “Crişana” [Oradea], Nr. 3769, 9 iulie 2003, p. 9; P.[engo] Z.[oltan], Rromii se instruiesc pe banii UNICEF, “Jurnal bihorean”, Anul XI (9 iul. 2003), nr. 2907, p. 1;3, f.a., Tanfolyam roma fiataloknak, “Bihari Napló”, XIV. évf., 158 szám, 2003. Julius 9.,1.l.; 3.l.; Adrian Nicolau, Cursurile naţionale de vară. Limba şi istoria romilor predate la Sânmartin, “Realitatea bihoreană”, 18 iul. 2003, p. 1;5; Gheorghe Sarău, Evaluarea Cursurilor de vară de limba şi istoria rromilor, ed. a VI-a, Interviu acordat red. Cristina Iliescu, Radio România “Actualităţi”, Matinal, 27 iul. 2003; Gheorghe Sarău, Interviu privind cursurile de vară, TV Oradea, transmisiuni repetate pe toată durata Cursurilor; Cristina Puşcaş, Copiilor rromi li se va preda limba rromani de către profesori atestaţi, “Crişana” [Oradea], nr. 3786, 29 iul. 2003, p.3;

VIII. Promovarea limbii rromani la nivel naţional

Gheorghe Sarău 2003, preşedintele Comisiei naţionale de limba rromani, în cadrul ediţiei a IV-a a Concursului naţional şcolar de limba şi literatura rromani, Tg. Mureş, [13]16-17 apr. 2003.

Gheorghe Sarău 2003, Curs interactiv de limba rromani, Iaşi, Podul Iloaiei, Asociaţia “Help!”, în cadrul Proiectului Socrates. Comenius 2.1. ”Metode şi strategii pedagogice pentru personalul didactic care lucrează cu elevi rromi”, marţi 9 septembrie 2003.

IX. Programe

a) de limba şi literatura rromani

[Gheorghe Sarău] 2003, Programa de limba şi literatura rromani pentru examenul de titularizare educatori pentru rromi (pentru sesiunea 2004), Bucureşti: MECT, 2003, 7 p.; a se vedea http://www.edu.ro

[Gheorghe Sarău], Programa de limba şi literatura rromani pentru examenul de titularizare învăţători / institutori pentru rromi (pentru sesiunea 2004), Bucureşti: MECT, 2003, 7 p.; a se vedea http://www.edu.ro

[Gheorghe Sarău] 2003, Programa de limba şi literatura rromani pentru examenul de titularizare profesori de limba rromani (pentru sesiunea 2004), Bucureşti: MECT, 2003, 7 p.; a se vedea http://www.edu.ro

b) de limba şi literatura română

Gheorghe Sarău, Mariana Norel 2003, Precizări metodologice privind conţinutul şi aplicarea variantei revizuite a Programei de limba română pentru clasele şi grupele cu predare monolingvă în limbile materne, la clasa I şi a II-a, CNFP – MECT, 2003, publicate în vol. “Ghidul programului de informare / formare a institutorilor / învăţătorilor. Curriculum pentru clasele I şi a II-a, Bucureşti: CNFP, p. 57 – 58.

X. Seminarii internaţionale

1. Participări (cu prelegeri privind învăţământul pentru rromi şi în limba rromani)

Gheorghe Sarău 2003, Expérience de la mise en place de l’enseignement de la langue Romani au niveau national, 04.07.2003, Universités Européennes d’été 2003, Universitatea Dijon, 1-6 iulie 2003.

Gheorghe Sarău 2003, Introduction of Roma language, history and culture in Kosovo, la “Roundtable on Roma, Ashkali, Egyptian Education in Kosovo”, OSCE Mission in Kosovo, 29-31 iul. 2003.

Gheorghe Sarău 2003, E rumunikane progràmură vaś i edukàcia le rromenqi, prezentare în cadrul Seminarului “Unapredivanje obrazovanja Roma u Republici Srbiji”, organizat de Ministerul Educaţiei din Serbia şi Consiliul Europei, Belgrad, 10-12 octombrie 2003.

Gheorghe Sarău 2003, De ce un învăţământ nuanţat etnic pentru rromi?, prelegere susţinută în cadrul seminarului organizat de “Help” Iaşi şi partenerii din Belgia, Franţa, Spania şi Italia, în cadrul Programului Comenius consacrat educaţiei rromilor (“Metode şi strategii pedagogice pentru personalul didactic care lucrează cu elevi rromi”), Bucureşti, 13 oct. 2003.

Gheorghe Sarău 2003, E rumunikane progràmură vaś i edukàcia le rromenqi, prezentare în cadrul Seminarului organizat de Fundaţia “Darhia” din Skopje “Limba rromani ieri, azi şi mâine”, Macedonia: Skopje, 8 – 9 decembrie 2003.

Gheorghe Sarău 2003, Programe de succes privind promovarea limbii rromani în sistemul educaţional şI educaţia rromilor, în Seminarul” Romii şi educaţia: politicile europene în domeniu”, organizat de Institutul Intercultural Timişoara şi Universitatea de Vest Timişoara.

2. Participări (ca invitat cu intervenţii punctuale)

Gheorghe Sarău 2003, Seminarul de evaluare a Proiectului consacrat şcolarizării rromilor din Grecia, derulat de Universitatea din Ioannina, finanţat de Consiliul Europei, Universitatea din Ioannina, 9-14 aprilie 2003.

Referinţe

Athan Gotovos (University of Ioannina, Greece), Educational and social integration of Greek gypsy population, The Alpine manual of good practice, Socrates Grundtvig Project, http://www.qub.ac.uk/alpine/ALPINE/5_2_2_fl. htm

Gheorghe Sarău 2003, Seminarul de lucru derulat de Institutul Intercultural Timişoara, Centrul de Studii Ţigăneşti din Paris – Sorbona V şi Presencia Gitana – Spania, consacrat descrierii proiectelor educaţionale europene finanţate de PHARE, Madrid, 25-27 apr. 2003.

Gheorghe Sarău 2003, Seminarul catedrelor de limba şi cultura rromani (Praga, Nyitra, Paris, Bucureşti, Trieste), organizat la Berlin de “Romano Rat”, 22-25 mai 2003. [semnatar al Apelului pentru limba rromani, lansat de Conferinţa de la Berlin].

Referinţe

Gheorghe Sarău [co-autor şi co-semnatar] 2003, Akharipen andar e Berlinosqi Konferènca vaś i rromani ćhib (22.05. 2003), Berlin, 4 p. 

Gheorghe Sarău 2003, Seminarul organizat de Consiliul Europei privind identificarea şi omologarea materialelor şcolare în limba rromani, Consiliul Europei, Strasbourg, 26-27 mai 2003.

Referinţe

MECT, Comunnicat de presă, 6 febr. 2004, despre cele 45 lucrări în domeniul rrom, aduse de Gheorghe Sarău, la seminar,  care au poziţionat  România pe primul loc, ca editor de materiale de acest tip; despre alte măsuri privind promovarea limbii rromani în şcoli şi universităţi].

Gheorghe Sarău 2003, Seminarul organizat de Consiliul Europei privind Identitatea, cultura şi limba rromani, Consiliul Europei, Strasbourg, 29 sept.- 1 oct. 2003.

Referinţe

Taipei Times, EU faces education crisis over gypsy discrimination, în “Taipei Times”, nov. 24, 2003, preluare după “AFP, Košice, Slovakia, Monday, nov. 24, 2003, p.7. [se menţionează intervenţia lui Gheorghe Sarău la seminar; http://www.taipeitimes.com/News/world/archives/2003/11/24/2003077100%5D.

XI. Seminarii naţionale

a. Participări (cu prelegeri privind învăţământul pentru rromi şi în limba rromani, pentru minorităţi)

Sarău, Gheorghe 2003 [organizator şi formator], Contribuţia reţelelor educaţionale proprii la structurarea şi consolidarea pe plan local a învăţământului destinat rromilor [Seminar iniţiat de

Gheorghe Sarău (MECT) şi Eugen Crai (UNICEF), cu participarea inspectorilor rromi, a metodiştilor rromi şi a reprezentanţilor rromi din BJR-uri (Prefecturi) şi ONG-uri, 155 pers., Bucureşti, Crownw Plaza, 24-26 nov. 2003, în vederea formării de reţele educaţionale locale tripartite].

Sarău, Gheorghe 2003, Strategia MECT privind educaţia copiilor rromi, Seminarul FONPC –

UNICEF, Bucureşti, 22 noiembrie 2003.

Sarău, Gheorghe 2003 [formator], Realizări şi perspective în activitatea inspectorilor cu educaţia rromilor (din judeţele cuprinse în Proiectul CEDU 2000+ şi SLO Olanda “Şanse egale”), Sinaia, 10 oct. 2003.

Sarău, Gheorghe 2003, Realizări şi perspective în colaborarea dintre MECT şi CEDU 2000+ în derularea Proiectului CEDU 2000+ şi SLO Olanda “Şanse egale”), Sinaia, plen, sesiunea de deschidere, 9 oct. 2003.

Gheorghe Sarău 2003, Strategia MECT în problematica rromă pe domeniul educaţiei, Seminarul “Educaţia copiilor rromi – perspective: Contribuţii la elaborarea unei strategii comune”, Poiana Braşov, 12 septembrie 2003.

Gheorghe Sarău 2003, Precizări metodologice privind conţinutul şi aplicarea variantei revizuite a Programei de limba română pentru clasele şi grupele cu predare monolingvă în limbile materne, la clasa I şi a II-a, prezentare la seminarul organizat de CNFP [Centrul Naţional de Formare a Personalului din Învăţământul Preuniversitar] “ Program de informare / formare a învăţătorilor ce vor fi încadraţi la clasa I, in anul şcolar 2003 / 2004, Bucureşti, 12-13 iunie 2003 [prezentare în data de 12 iun. 2003].

Gheorghe Sarău 2003, Programe strategice ale MEC privind învăţământul pentru rromi, Seminar organizat de “Salvaţi Copiii!”, Tg. Mureş, 16 – 17 mai 2003.

Gheorghe Sarău 2003, Programe strategice ale MEC privind învăţământul pentru rromi, Seminar organizat de “ Proiectul pentru Relaţii Etnice” –  PER, Tg. Mureş, 17 mai 2003.

Gheorghe Sarău 2003, Programe strategice ale MEC privind învăţământul pentru rromi, Seminarul “Educaţie pentru toleranţă şi nediscriminare faţă de copiii rromi” organizat de “Salvaţi Copiii!”, Moeciu, 2 mai 2003.

b. Participări (ca invitat cu intervenţii punctuale)

Gheorghe Sarău 2003, Seminar consacrat analizării existenţei / inexistenţei segregărilor elevilor rromi în şcoli, Bucureşti, CEDU 2000+, 20 ianuarie 2003. 

Gheorghe Sarău 2003, A 8-a întâlnire cu experţii ONG-urilor şi ai structurilor guvernamentale din Bucureşti în domeniul educaţiei pentru rromi, “Salvaţi Copiii!”, Bucureşti, 6 februarie 2003.

Gheorghe Sarău 2003, Seminarul de lucru al ONG-urilor rrome: Perspective în dezvoltarea societăţii civile a rromilor din România (RNR), CRCR Cluj Napoca, 27 – 28 februarie 2003.

Gheorghe Sarău 2003, Seminar cu membrii echipei de planificare în vederea elaborării unui Plan de acţiuni pentru îmbunătăţirea funcţionării sistemului de implementare a Strategiei guvernamentale 430 / 2001 de îmbunătăţire a situaţiei rromilor, Bucureşti, 3 martie 2003.

Gheorghe Sarău 2003, Seminarul de implementare a Programului PHARE “ Accesul la educaţie al grupurilor defavorizate, cu focusare pe rromi”, participare în calitate de membru în Unitatea de implementare a MEC, Sinaia, 22-23 apr. 2003.

Gheorghe Sarău 2003, [Conferinţa societăţii civile rrome din România, 13 – 15 iunie 2003 [reuniune pregătitoare a Conferinţei internaţionale “Rromii într-o Europă lărgită: provocări pentru viitor, Budapesta, 30 iun.- 1 iul. 2003], secţiunea “Educaţie şi identitate”, Bucureşti, sâmbătă, 14 iunie 2004.

Gheorghe Sarău 2003, Seminarul organizat de Agenţia “ Împreună” şi de UNICEF, pentru derularea celor cinci programe educaţionale (preşcolare şi şcolare) destinate rromilor (Sălaj, Covasna, Mureş, Dolj, Tulcea), Bucureşti, 7 nov. 2003.

Gheorghe Sarău 2003, Seminarul organizat de UNICEF, pentru stabilirea priorităţilor de finanţare în domeniul educaţiei rromilor în perioada 2004 – 2007, Bucureşti, 10 nov. 2003.

XII. Lansarea cursurilor universitare de limba şi literatura rromani

Gheorghe Sarău 2003, Prezentarea cursurilor universitare de limba şi literatura rromani utilizate la Colegiul CREDIS, Târgul educaţiei, Universitatea din Bucureşti, vineri, 28 martie 2003, orele 13,00. [Mihaela Logofătu, Bogdan Logofătu, Mircea Itu, Betty Almăşan, Dana Marinescu].

XIII. Premii

Gheorghe Sarău 2003, Premiul III, categoria O [pentru Culegerea de texte biblice în limba rromani], acordat de Them Romano din Lanciano (Italia), cu prilejul celei de-a 10-a Competiţii Internaţionale de Artă, 10 oct. 2003, la egalitate cu Demeter Nadia (Rusia).

XIV. Prezenţe (citat / menţionat) în bibliografii, lucrări istoriografice, dicţionare enciclopedice

Gheorghe Sarău 2003, în Bernhard Streeck, Jens Bengelstorf, Fabian Jacobs/…/: Materialien des SFB “Differenz und Integration”, Martin – Luther – Universität Halle – Wittenberg, Orientwissenschaftliches Zentrum, II / 2003, p. 58, 67, 68, 82, 83, 100, 101,102,103.

Gheorghe Sarău 2003, în Peter Bakker and Yaron Matras: Bibliography of Modern Romani Linguistics, Aarhus Universitet – University of Manchester, Ed. Library and Information Sources in Linguistics (LISL), 2003, XIII, 366 pp. [www.benjamins.com/cgi-bin/t_bookid=LISL 2028, între lucrările publicate în perioada 1990-2003, sunt şi aproape toate lucrările lui Gheorghe Sarău].

Gheorghe Sarău 2003, în „Peter Bakker and Hristo Kyuchukov [Compiled by…], Publications in Romani useful for Romani language education. Publikacie andi Romani ćhib… Preliminary and Experimental Edition”, October 2003, p. 3, 32, 66, 91-96, 127.

XV. Conferinţe publice

Gheorghe Sarău 2003, Configuraţia sistemului educaţional pentru rromi în România, prelegere prezentată la Universitatea de Vest din Timişoara, 12 decembrie 2003, Amfiteatrul  33, orele 17,00 – 19,00 [organizată de UVT – Departamentul  de Sociologie – Antropologie şi Institutul Intercultural Timişoara; alţi conferenţiari: Ch. Giordano–Univ. Fribourg, prof. Jean Pierre Liegeois – Univ. Sorbonne].

XVI. Membru în comisii instituite pentru diferite examene de doctorat

Gheorghe Sarău, septembrie 2003, membru, în comisia condusă de d-na prof. Lucia Wald, împreună cu d-l prof. Constantin Dominte, la examenul de admitere al doctoranzilor Şerban Căpăţână şi Isabela Mihalache.

XVII. Varia

Gheorghe Sarău 2003, Lingvistică. Gheorghe Sarău: Curs de limba rromani, Cluj Napoca. Ed. “Dacia”.2000. 254 p. cu ilustr. [Prezenţă în expoziţia “Salonul cărţii cu autograf”, 13-20 dec. 2003, ed. I, la Bibloteca Judeţeană “Marin Preda” Alexandria – Teleorman; v. şi catalogul omonim, p. 8].

Gheorghe Sarău 2003 [foto, împreună cu Elisabeta Danciu], în “Info rrom”. Buletin informativ, [al Organizaţiei OPRE, Bucureşti], nr. 3 / [2003], p.15.

Lucrări şi activităţi în domeniul rrom în anul calendaristic 2002

I. Lingvistică

a) cursuri, capitole, vocabulare, dicţionare

Sarău, Gheorghe 2002, Stilistica limbii rromani în texte (Antologie de traduceri şi redactări). I stilìstika e rromane ćhibăqi teksturenθe (Amboldimatenqi aj redakcienqi antològia), Bucureşti : CREDIS [Universitatea Bucureşti], vol. bilingv: 152 p. + 142 p. = 294 p.

Sarău, Gheorghe 2002, Limba rromani (Morfologie şi sintaxă), Bucureşti: CREDIS [Universitatea Bucureşti], 232 p.

Sarău, Gheorghe 2002, Vocabularul elementelor lexicale rrome, împrumutate din română, excerptate şi echivalate de Gheorghe Sarău, în lucrarea  “Costică Băţălan: Rromane taxtaja. Nestemate din folclorul rromilor. Ediţie bilingvă” (Bucureşti – Cluj:Editura Kriterion, p. 199 – 205).

Sarău, Gheorghe şi Stănescu, Camelia 2002, Manual de alfabetizare în limba rromani, Bucureşti: Editura Vanemonde, [ Finanţator: UNICEF], 68 p.

Referinţe

Marina Dohi, 2004, Ţiganii vor învăţa la şcoală în limba rromani [recenzie la “Manualul de alfabetizare în limba rromani penru copii, tineri şi adulţi”, publicat de Gheorghe Sarău şi Camelia Stănescu, Bucureşti, Ed. Vanemonde, 2003], în “Libertatea”, nr. 4302, 1 mai 2004, p.4.

Sarău, Gheorghe 2002, Biblikano leksikòno. Vocabular biblic, în “Biblikane teksturenqo kidipen anθ-i rromani ćhib. Culegere de texte biblice în limba rromani (Bucureşti: Editura Kriterion – Fundaţia Providenţa), p. 120 – 132.

Referinţe

Lucian – Zeev Herşcovici 2003, Iudaism şi democraţie: “Jidanii şi ţiganii”, “Ultima oră”  [Tel Aviv], Rubrica “Viaţa evreiască” , vineri, 22 august 2003, p. 11 [prezentare laudativă la calitatea traducerii în limba rromani efectuată de Gheorghe Sarău].

Laszlo Kallai, S-a închis Târgul de toamnă al romilor, intitulat „Mahala şi Ţigănie”, Bucureşti, „Ziua”, luni, 28 oct. 2002 [despre lansarea Culegerii de texte biblice, http://www.ziua.ro/archive/2002/10/28/docs/34930.html%5D.

Sarău, Gheorghe [conf. univ. dr…] 2002, Dicţionar rrom – român (realizat pe baza cuvintelor întâlnite în manualul de Comunicare în limba rromani “Vakărimata” destinat anului I de studiu), în Vakărimata – pustik vaś i jekhto klàsa [Comunicare, manual pentru clasa I (limba rromani)],  p. 135 – 182 (Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 184 p.).

b) articole

Sarău, Gheorghe 2002, Mijloace de îmbogăţire a lexicului limbii rromani, în “Lingua Pax” , Vol I,  Interculturalitate şi democraţie. Coordonator: prof. univ. dr. Olga Murvai, Bucureşti: Editura Cavaliotti, p.206 – 220 [lucrările de la ” Al doilea colocviu naţional de bilingvism” organizat de prof. univ. dr. Olga Murvai, 9 – 10 iunie 2000, la Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine Bucureşti].

c) referent / consultant şi / sau redactor

Mărcuş, Olga şi Boitoş, Leontina 2002, E siklŏvnesqo lilorro, Târgu Mureş: Casa de Editură “ Mureş”, 90 p. [Caietul elevului la Abecedarul “ de Mureş”. Referent: Gheorghe Sarău ].

Mărcuş, Olga şi Hreniuc, Tudor 2002, Mirri ćhib, i rromani [Compactdiscul abecedarului  de limbă rromani], Mureş – Călăraşi, lansat la Tg. Mureş, în 18 – 19 februarie 2002 [Consultant: Gheorghe Sarău ].

Zătreanu, Mihaela 2002, I rromani ćhib rromani. O trinto berś, Bucureşti: Editura Veritas – Centrul Educaţia 2000+, SLO – Olanda, 80 p. [Manual de limba rromani pentru clasa a III-a; Redactor şi consultant pentru limba rromani: Gheorghe Sarău].

II. Literatură şi folclor

a) referent / consultant şi / sau redactor

Djurić, Rajko 2002, Istoria literaturii rrome. I història e rromane literaturaqi, Bucureşti: Universitatea din Bucureşti – CREDIS, 182 p. [Gheorghe Sarău: referent, redactor, tehnoredactor].

Grigore, Delia 2002, Curs de antropologie şi folclor rrom. Introducere în studiul elementelor de cultură tradiţională ale identităţii rrome contemporane, Bucureşti: CREDIS, 182 p.[Gheorghe Sarău: referent].

Băţălan, Costică 2002, Rromane taxtaja. Nestemate din folclorul rromilor. Ediţie bilingvă, Bucureşti – Cluj: Editura Kriterion, 226 p. [Gheorghe Sarău: referent şi redactor; îngrijitor colecţie].

Jon Krăngä [pala o…] 2002 Paramìća pala o Jon Krăngä [Poveşti după Ion Creangă]. Material didactic auxiliar pentru educaţia elevilor romi, Alba Iulia: Asociaţia Montană a Moţilor, Traducere şi adaptare: Lidia Ursu, Consultant şi redactare: Gheorghe Sarău], noiembrie 2002, 50 p.

b) prefaţă şi redactare

Sarău, Gheorghe 2002, Prefaţă, la vol. “Ion Hristu şi Val – Adrian Hristu: Din cântările romilor” (Cluj: CRDE, p. 5 – 6).

c) recenzii

Gheorghe Sarău 2002, Nicolae Bobu: Creaţia în viziunea limbii şi judecăţii de pace a rromilor, Tg. Jiu: Ed. “Gorjeanul”, [recenzie la…], “Crinul satelor”, nr. 14, 2000, p. 56 – 57.

III. Traduceri în limba rromani

Sarău, Gheorghe 2002, Marius Lakatos: Suferinţi. Dukhavalimata [Versiunea în limba rromani: Gheorghe Sarău], Bucureşti – Cluj: Kriterion, 80 p.

Referinţe

T. A. Enăchescu 2003, Literatură “ţigănească”, Rroma [prezentarea cărţii de poezie Suferinţi publicată de Marius Lakatos, în traducerea lui Gheorghe Sarău, la Ed. Kriterion, în anul 2002], “Cuvântul liber. Cotidian mureşean democratic şi independent”, nr. 35, 20 febr. 2003.

Sarău, Gheorghe 2002, Biblikane teksturenqo kidipen anθ-i rromani ćhib. Culegere de texte biblice în limba rromani, Bucureşti: Editura Kriterion – Fundaţia Providenţa, 134 p. [Traducere în limba rromani: Gheorghe Sarău].

Referinţe: 1. lansare la Târgul de toamnă al meseriilor rrome, Muzeul Ţăranului Român, sâmbătă 26 octombrie 2002, orele 11,00 şi 2. la Târgul “ Gaudeamus”, sâmbătă 30 noiembrie 2002, orele 17,00 [împreună cu Vasile Ionescu].

Sarău, Gheorghe 2002, Umberto Eco: Jekh śośoj thaj e semiològură [Un iepure şi semiologii], Bucureşti: Editura Veritas – Institutul Intercultural Timişoara, Peuple et culture – Franţa, p. 17.

Ali, Leman; Jercea, Valentina; Timar, Vieroslava; Sarău, Gheorghe; Stănescu, Camelia; Zătreanu, Mihaela; Constantinescu – Condruţ, Marioara 2002, Vakărimata – pustik vaś i jekhto klàsa [Comunicare, manual pentru clasa I (limba rromani)], Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 184 p. [p.1 – 100 color  + 34 p. traducere în limba rromani de Gheorghe Sarău, Camelia Stănescu, Mihaela Zătreanu ( p.101 – 134), reprezentând  îndrumarul metodic pentru profesorul de limba rromani + 47 p. Dicţionar rrom – român ( p. 135-182)].

[Consiliul Europei] 2002, Rezoluţia ResCMN(2002)5  privind aplicarea Convenţiei-cadru pentru protecţia minorităţilor naţionale de către România (adoptată de Comitetul Miniştrilor la 13 martie 2002, în cadrul celei de-a 786 reuniuni a Delegaţilor Miniştrilor), [Traducere realizată de Gheorghe Sarău, 25 p.].

Gheorghe Sarău [Traducere în limba rromani] 2002, Ander [Cuprins] în lucrarea Dr. Vasile Burtea: Rromii în sincronia şi diacronia populaţiilor de contact, Bucureşti: Lumina Lex, 2002, p. 7 –9. 

IV. Articole / studii privind educaţia rromilor

[Sarău, Gheorghe; Stanciu, Filip; Cace, Sorin] 2002, Educaţia copiilor rromi. Specificităţi şi perspective integrate, Bucureşti: ECHOSOC – Fundaţia pentru recuperare, integrare şi recuperare socială, în parteneriat cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Agenţia pentru Dezvoltarea Comunitară “ Împreună “ şi Biroul Internaţional al Muncii (BIM), p. 1-16 [ cu o traducere în rromani de Isabela Mihalache, p. 17 – 32].

Sarău, Gheorghe 2002, Doar împreună reuşim. Reuşita modelului românesc privind educaţia pentru rromi şi predarea limbii materne rromani, Brăila: [AURr], 40 p.

Sarău, Gheorghe 2002, Limba rromani, în “Timpul prezent în învăţământul minorităţilor naţionale din România. Realizări ale anului şcolar 2001 – 2002 şi perspective”, volum editat de Direcţia Generală de Învăţământ în Limbile Minoriotăţilor din Ministerul Educaţiei şi Cercetării cu finanţare de la Departamentul pentru Relaţii Interetnice din cadrul Ministerului Informaţiilor Publice, Cluj Napoca: Editura Studium, p. 41 – 49 [volumul are şi variante în limbile engleză, germană şi franceză].

V. Curs de limba rromani (TV  şi Radio “Deutsche Welle” )

Sarău, Gheorghe 2002, Să învăţăm limba rromani, TVR II Bucureşti, Lecţia I: 4 ianuarie 2002, Lecţia a II-a: 11 ianuarie 2002, Lecţia a III-a: 18 ian. 2002, Lecţia a IV-a: 25 ian. 2002, Lecţia a V-a: 1 febr. 2002, orele 16, 55.

Sarău, Gheorghe 2002, Curs de limba rromani, Radio “Deutsche Welle”, Emisiunea în limba rromani, Lecţiiile 1 – 13 (septembrie  – 5 decembrie 2002), Köln; Redactor: Nedjo Osman.

VI. Profesor de limba rromani la Cursuri naţionale organizate de Gheorghe Sarău

Sarău, Gheorghe 2002 [organizator şi profesor de limba rromani la cea de-a IV-a ediţie], Cursurile naţionale de vară de limba şi metodica predării limbii rromani, organizate de MEC şi UNICEF, între 2- 19 iulie 2002, la Lacul Sărat – Brăila.

Referinţe

Cristina Dosuleanu, Au început cursurile “ Şcolii de vară”, de la Lacul Sărat, “Monitorul de Brăila”, nr. 154 (1899), An VII (2002), 4 iulie 2002, p. 3.

Sarău, Gheorghe 2002 [organizator şi profesor de limba rromani la I-a ediţie], Cursurile naţionale de istoria şi metodica predării istoriei şi a tradiţiilor rrome, organizate de MEC şi UNICEF, între 1- 15 septembrie 2002, la Brăila.

VIII. Profesor de rromani  la Cursuri internaţionale de limba rromani şi prelegeri de literatură rromă din România

Sarău, Gheorghe 2002 [profesor de limba rromani la cea de-a 13 ediţie], Cursurile internaţionale de vară de limba, cultura şi istoia rromă, desfăşurate între 22 iulie – 4 august 2002, la Wendgräben (Germania), organizate de Roma – PEN- Zentrum, Romano Rat şi Fundaţia Konrad Adenauer.

Sarău, Gheorghe 2002, I rromani literatùra Rumuniaθar, Berlin, Rromano PEN – Club und “Romano RAT”, 16 decembrie  2002 [Sala “Kaminzimer des Literaturhauses”, Fasanen Str. 23).

Referinţe

[Amaro bićhaldo = Gheorghe Sarău] 2003 Berlin, 16. XII. Seminar: “O holokausto le rromenqo and-I Evropa”, [prezentare transmisă pe internet, în 20 dec. 2002, 4 p., cu referiri la seminar şi la conferinţa I rromani literatùra Rumuniaθar].

VII.  Distincţii, premii, funcţii

* Premiul “Aven Amentza” pe anul 2001 (Ina Zoon, Adrian Mihai, Petre Matei, Valerian Stan, Marius Tucă, Loredana Groza, Gheorghe Sarău, Delia Grigore, MAE, MCC – Comisia Ministerială pentru Rromi), decernat în data de 8 aprilie 2002 cu ocazia “ Zilei internaţionale  a rromilor şi a celebrării a 1000 de ani de atestare a rromilor în Europa”.

Referinţe:

I. Roxana, Luni seara, la Lăptăria lui Enache. Petrecere romanes, cu flamenco şi muzică lăutărească, în “ Cancan”, 8 – 14 aprilie 2002 [ aprecierile Loredanei Groza la activitatea lui Gheorghe Sarău]

ABI [American Bibliographical Institute, Inc.], Dr. Gheorghe Sarau has been nominate to receive the distinct 2002 Man of  the Year, March 5, 2002 [letter].

Sarău, Gheorghe 2002, Premiul II, categoria O, acordat pentru cărţi publicate în anul 2001 de către Associazione “ Them Romano” (Mondo Zingaro) din Lanciano – Italia, 19 oct. 2002.

Sarău, Gheorghe 2002, Decizia de numire în funcţia de conf. univ. nr. 1159 / 23.04. 2002 emisă de Universitatea Bucureşti în baza O MEC nr. 3571 / 19.04. 2002.

Vasile Ionescu 2002, Nominalizări pentru premiile “Aven Amentza” pentru anul 2002 (Valeriu Nicolae – activism, Mihaela Zătreanu – pentru abecedarul rrom, Gheorghe Sarău – pentru traducerea textelor biblice, Mircea Dinescu – pentru emisiunile despre rromi, Florin Moisă – pentru Raportul OSI, Muzeul Ţăranului Român – pentru Târgul de toamnă al rromilor, Nicolae Gheorghe – cu prilejul a 20 de ani de la articolul dizident, Asociaţia “Şanse egale” din Zalău – pentru verticalitate), propunere (nematerializată, în final) difuzată de Vasile Ionescu pe reţelele electronice de comunicare ale rromilor, în data de 24 dec. 2002.

VIII. Pagini web în domeniul rrom, organizate de Gheorghe Sarău

Sarău, Gheorghe 2002, Pagina pentru învăţământul destinat rromilor şi pentru materialele educaţionale din domeniul rrom (pe www.edu.ro , în secţiunea rezervată minorităţilor.

IX. Interviuri acordate

Sarău, Gheorghe 2002, Programul de formare la distanţă, la CREDIS, a cursanţilor rromi, TVR II, vineri, 25 ianuarie 2002, orele 16,30.

Sarău, Gheorghe 2002, Învăţământul pentru rromi în România, Interviu acordat lui Nedjo Osman pentru emisiunea în limba rromani a postului de radio “ Deutsche Wele”, 3 şi 10 februarie 2002.

Sarău, Gheorghe 2002, interviu acordat lui Ion Bâtu în emisiunea “ Primul pas” (TVR II), despre şcolarizarea rromilor, vineri, 8 febr. 2002, orele 16,50 – 17,50.

Sarău, Gheorghe 2002, Noutăţi editoriale  în domeniul limbii şi culturii rromilor, TVR I, “ Convieţuiri”, vineri, 8 febr. 2002, orele 16,00 – 17,00.

Sarău, Gheorghe 2002, interviu acordat în emisiunea Să discutăm fără catalog a postului de radio Craiova, în ziua de 17.02. 2002, desprea pregătirile pentru cea de-a 3-a ediţie a Concursului naţional şcolar de limba rromani (Turnu Severin, aprilie 2002).

Sarău, Gheorghe 2002, Fiecare minoritar are dreptul şi la acea “ picătură “ etnică…, interviu acordat lui Valeriu Russu, în “ 24 ore mureşene”, Târgu Mureş, 21 februarie 2002.

Sarău, Gheorghe 2002, Despre ediţia I a Cursurilor naţionale de istoria şi metodica predării istoriei şi a tradiţiilor rrome (Brăila, 1 – 15 septembrie 2002),  TVR II, Emisiunea “ Convieţuiri”, vineri 6 sept. 2002, orele 17,00 – 18,00.

Sarău, Gheorghe 2002, Noutăţi editoriale  în domeniul limbii şi culturii rromilor, TVR I, “ Convieţuiri”, vineri, 15 noiembrie  2002, orele 16,00 – 17,00.

X. Emisiuni radio, TV

Sarău, Gheorghe 2002, discuţie în direct în emisiunea teritorială a Radioului Târgu Mureş în data de 18 februarie 2002, orele 21,00, cu prilejul desfăşurării Seminarului PER privind educaţia rromilor şi lansarea compactdiscului de limba rromani (alături de Moca Rudolf, Maria Koreck, Olga Mărcuş, Tudor Hreniuc).

Ioana Mitobe 2002, Despre minoritatea rromă [Discuţie cu: Gheorghe Sarău, Delia Grigore, Mariana Roman, Petre Petcuţ, Lavinia Olmazu], TVRM [Televiziunea România de Mâine], 1 aprilie 2002, ora 13, 30..

Toma, Mircea [moderator] 2002, Of, presa mea [Despre rromi], [Discuţie cu Gheorghe Sarău, Costel Bercuş, Jeni Laura [Mădălina] Rădulescu], vineri, 13 decembrie 2002, orele 20,15.

XI. Participări la reuniuni de lucru (simpozioane etc.)

a) cu prezentări de prelegeri despre stadiul predării limbii rromani şi al învăţământului pentru rromi

1. naţionale

Sarău, Gheorghe 2002, Stadiul învăţământului pentru rromi, la Seminarului PER privind educaţia rromilor şi lansarea compactdiscului de limba rromani (alături de Moca Rudolf, Maria Koreck, Olga Mărcuş, Tudor Hreniuc), 18 – 19 februarie 2002.

Referinţe: V.R., Evaluarea învăţământului mureşean pentru rromi, “24 ore mureşene”, joi, 21 febr. 2004, p. 6 ş.a.

Sarău, Gheorghe 2002, Materiale educaţionale în limba rromani, prelegere la Inspectoratul Şcolar Judeţean Bacău, cu participarea forurilor culturale din localitate, în data de 22 februarie 2002.

Sarău, Gheorghe 2002, Stadiul învăţământului pentru rromi. Realizări şi perspective, prelegere prezentată în cadrul seminarelor de lucru organizate de “Salvaţi Copiii!” în: Bucureşti (31 martie 2002), Târgovişte (18 aprilie 2002), Piteşti (4 aprilie 2002).

Sarău, Gheorghe 2002, Contextul legislativ actual privind recuperarea şcolară, Al 4-lea seminar de lucru al organizaţiilor guvernamentale şi neguvernamentale care derulează programe educaţionale pentru rromi în Bucureşti, desfăşurat la Şcoala Rut – Fundaţia Providenţa, Bucureşti, 16 aprilie 2002.

Sarău, Gheorghe 2002, Modelul românesc al învăţământului pentru rromi, prelegere prezentată în 20 aprilie 2002 la Seminarul  destinat învăţământului pentru minorităţi (organizat de MIP [Ministerul Informaţiilor Publice], MEC şi I.Şc. Jud. Sibiu, desfăşurat la  Sibiu 19-21 aprilie 2002.

Sarău, Gheorghe [organizator şi prezentare prelegere] 2002, Realizările MEC în domeniul educaţiei rromilor în perioada noiembrie 2000 – mai 2002, Al 6-lea seminar de lucru al inspectorilor pentru învăţământul destinat rromilor, Brăila, 27 – 29 mai 2002.

Sarău, Gheorghe 2002, Modelul românesc al învăţământului pentru rromi, prelegere prezentată la Cursul “ Tineret – minorităţi naţionale – democraţie “, desfăşurat la Mamaia, în perioada 18 – 22 iunie 2002, şi organizat de O.P.R.E. (Organizaţia Proiecte Rrome Etno-culturale).

Sarău, Gheorghe 2002, Măsuri afirmative ale Ministerului Educaţiei şi Cercetării privind şcolarizarea rromilor, prelegere prezentată în 11 noiembrie 2002, la Simpozionul internaţional “Politici de protecţie a minorităţilor în Germani şi Europa de sud-est. Romii între practici şi politici guvernamentale”, desfăşurat la Institutul Goethe din Bucureşti, în cadrul Pactului de Stabilitate, în perioada 11 – 12 noiembrie 2002.

2. internaţionale

Sarău, Gheorghe 2002, Modelul românesc privind  învăţământul  pentru rromi, prelegere prezentată în limba rromani la Seminarul internaţional de la Skopje, organizat de Consiliul Europei şi OSCE, în cadrul Pactului de stabilitate, în perioada 14-15 mai 2002, cu tema “ Round Tabel  on Roma and Education”.

Referinţe

Raykova Report 2002, Input by Ph. Dr. Gheorghe Sarau–Ministry of Education and Research, http://www.coe.int/T/E/social_cohesion/Roma_Travellers/Stability_Pact/II._Activities…/

Drago Ovčar 2002, Prevladavanje suprotnosti o položaju Roma u Međimurju, „Unutarnja politika”, petak, 6.rujna 2002., http://www.vjesnik.com/html/2002/.

Sarău, Gheorghe 2002, Modelul românesc al învăţământului pentru rromi, prelegere prezentată în Seminarul internaţional “Improving education”, desfăşurat între 11 – 14 iulie 2002, la Sinaia, organizat de CEDU 2000+.

b) Participări la alte sesiuni de lucru, pentru elaborare de strategii, documente de lucru, evaluări, consultanţă, intervenţii  etc. privind limba rromani şi învăţământul pentru rromi etc.

1. naţionale

Sarău, Gheorghe 2002, Carta Europeană a Limbilor Regionale şi Minoritare, Pregătirea documentului pentru ratificare, Mangalia, 12 – 14 februarie 2002.

Sarău, Gheorghe 2002, Strategia educaţională a UNICEF privind copiii rromi. Evaluare 2000 – 2002. Strategie 2003 – 2004, Sinaia, 19 – 21 mai 2002.

Sarău, Gheorghe 2002, Măsuri afirmative întreprinse de MEC privind şcolarizarea rromilor, Tabăra “ Aven Amentza”, Saturn, 07- 11 august 2002.

2. naţionale, ca organizator

A VI-a întâlnire naţională a inspectorilor pentru învăţământul destinat rromilor, Brăila, aprilie 2002 [organizată şi condusă de Gheorghe Sarău].

3. internaţionale

Sarău, Gheorghe 2002, Pactul de stabilitate pentru rromi, Consiliul Europei, Strasbourg, 28 sept. – 1 oct. 2002.

Sarău, Gheorghe 2002, ECRI’s Round Table in Romania [Romania’s Strategy for Improving the Situation of the Roma – the way ahead], Bucureşti, 16 octombrie 2002.

Sarău, Gheorghe 2002, E maj anglutne akcie kontra le rromende and-I Rumunia 3I k-o tradipen le rromenqo and-I Transnistria, la seminarul “Der Holocaust an den Roma in Europa” [Holocaustul rromilor în Europa], organizat de dr. Rajko Djuric, preşedintele Romano Rat e.V. din Berlin, în data de 16 dec. 2002.

XII. Articole / intervenţii pe tematică educaţională

Sarău, Gheorghe 2002, Şcoala să-I cunoască mai bine pe rromi [Documentar privind necesitatea organizării învăţământului intensiv şi cu frecvenţă redusă (cl. I – IV, cl. V-VIII) şi Programul “A doua şansă”], în “Buletin informativ. Informaciaqo Lil” Publicaţie editată de PRSDR, Nr. 4 (15 aprilie – 15 mai 2002], p. 6 – 7.

XIV. Prezenţe în bibliografii, lucrări istoriografice, dicţionare enciclopedice

Gheorghe Sarău 2002 [menţionat] în Donald  Kenrick: Dicţionar istoric al ţiganilor (romilor), Cluj Napoca: Editura Motiv, p. VII; XV; 212, 213.

XV. Varia

Gheorghe Sarău 2002, [intervenţie, ocazionată de vizita preşedintelui american în România,  pe reţeaua de discuţii eu_list, în legătură cu necesitatea sprijinului american şi cu stabilirea de către Europa a anului 2007 pentru aderare la structurile sale], 2 p., 26 noiembrie 2002, h 10:11.

Lucrări şi activităţi în anul calendaristic 2001

I. Lucrări din domeniul lingvisticii

Sarău, Gheorghe 2001, Dialectul romilor spoitori din România. Teză de doctorat susţinută de Gheorghe Sarău în data de 28 septembrie 1998 la Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine Bucureşti sub îndrumarea doamnei prof. univ. dr. Lucia Wald, Bucureşti: Editura Universităţii din Bucureşti, 279 p.

Referinţe

George Grigore 2003, O monografie dedicată limbii rromani, “Ecart” [suplimentul  săptămânal de cultură al cotidianului “Economistul”], nr. 162, 31 ianuarie 2002, p. a VII-a.

Sarău, Gheorghe & Murvai, Laszló 2001, Vocabular român – maghiar – rrom în “ UNICEF, MEC, ROMANI CRISS: Vocabular trilingv român – maghiar – rrom ilustrat pentru uzul învăţătorilor de la clasele I cu elevi rromi”, Bucureşti: Vanemonde, p. 10- 70 (cu ilustrare color) + p. 71 –85 (vocabularul propriu-zis).

Gheorghe Sarău & Murvai Laszló 2001, Vocabular maghiar –român –  rrom în  “ UNICEF, MEC, ROMANI CRISS: Vocabular trilingv român – maghiar – rrom ilustrat pentru uzul învăţătorilor de la clasele I cu elevi rromi”, Bucureşti: Vanemonde, p. 86 – 99 (vocabularul propriu-zis).

Sarău, Gheorghe 2001, Curs de limba rromani, două casete audio, P.1 şi P. 2 [ca anexă la Cursul de limba rromani, Cluj, 2000], realizate de CREDIS (Colegiul de Învăţământ Deschis la Distanţă), Universitatea Bucureşti, Studioul “ Grigoraş” – Univ. Bucureşti.

Sarău,Gheorghe 2001, Rromii şi limba rromani în context indian, în cursul universitar ” Mircea Itu şi Julieta Badiu: Cultură şi civilizaţie indiană „, Bucureşti: CREDIS,  p. 127 – 146 [capitol preluat, în adaptare, din lucrarea: Gheorghe Sarău, Rromii, India şi limba rromani (Bucureşti: Kriterion, 1998).

II. Traduceri

Sarău, Gheorghe; Bănică, Isabela; Levinschi, Tania; Hristu, Corina şi Moleanu, Julieta 2001 Dr. Rajko Djurić (concepere şi redactare în limba rromani…): Scurtă gramatică a limbii sanscrite [traducere din limba  rromani şi redactare],  în “ Mircea Itu şi Julieta Moleanu: Curs de cultură şi civilizaţie indiană, CREDIS: Universitatea Bucureşti, p. 148 – 180.

III. Lucrări biblliografice

Sarău, Gheorghe & Zătreanu, Mihaela  2001, Lucrări din domeniul rrom recomandate bibliotecilor şcolare în vederea achiziţionării, “ Asul de treflă” , nr. 8(101), anul IX (2001), p.9 –11; 14-16.

Sarău, Gheorghe 2001, Rromologi şi promotori ai limbii, literaturii şi culturii rromilor din lume (rromi şi nerromi), “ Asul de treflă “, IX (2001), nr. 2 (95), p. 19-20.

Sarău, Gheorghe; Itu, Mircea şi Moleanu, Julieta 2001, Bibliografie generală la cursul “ Cultură şi civilizaţie indiană “, CREDIS: Universitatea Bucureşti, p. 185 – 201.

IV. Note asupra ediţiilor, prefeţe, postfeţe

Sarău, Gheorghe 2001, Notă asupra ediţiei, în “ Mircea Itu şi Julieta Moleanu: Cultură şi civilizaţie indiană ”, CREDIS: Universitatea Bucureşti, p. 9-10.

V. Referate ştiinţifice, control lingvistic –

Sarău, Gheorghe [referent limba rromani] 2001, Isabela Bănică: Întâmplări din viaţa mea. Mothovimata anθar murro зivipen, Bucureşti: Veritas, 50 p.(bilingv).

Sarău, Gheorghe [redactor- referent] 2001, Paula Mailat, Olga Mărcuş şi  Mirena Cionca: Mirri ćhib, i rromani [Limba mea, limba rromani; abecedar rrom], Târgu-Mureş: ACADEMPRINT, 94 p.)

Referinţe

Máthé Éva 2001, Országos premier: megjelent a roma ábécéskönyv, “ Romaniai Magyar  Szó “, ápriis 9. hétfő, 8 l.;  v. şi Koreck Maria, PER lansează Abecedarul pentru romi, “24 ore mureşene?”, 6? aprilie 2002.

Sarău, Gheorghe [referent] 2001, Mihaela Zătreanu: ABĆ. Anglutno lil [ Abecedar rrom], Bucureşti: Veritas,  76 p.

Sarău, Gheorghe [referent] 2001, Mircea Itu şi Julieta Moleanu: Cultură şi civilizaţie indiană, Bucureşti: CREDIS – Universitatea Bucureşti, 210 p.[ Primul referent: prof. univ. dr. Lucia Wald].

VI. Lucrări redactate

Sarău, Gheorghe şi colectiv [redactori:…] 2001, Ministerul Informaţiilor Publice şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării: Minorităţi şi învăţământ în România. Anul şcolar 2000 – 2001, Editura Studium: Cluj Napoca, 208 p.

Sarău, Gheorghe [redactor – coordonator] 2001, UNICEF, MEC, ROMANI CRISS: Le maj śukar paramìćă thaj svàtură. Cele mai frumoase povestiri şi pilde rrome, Bucureşti: ProMediaMusic – UPFR [casetă audio în limba rromani cu povestitorii rromi: Nicolae Pandelică, Tudor Lakatos, Gheorghe Cincă, Sorin Sandu Aurel, Ion Dumitru Bidia].

Dr. Rajko Djurić 2001, Scurtă gramatică a limbii sanscrite, în ” Mircea Itu şi Julieta Badiu, Cultură şi civilizaţie  indiană ” (Bucureşti: CREDIS, 2000, p. 148 – 180). Traducere  din limba rromani şi redactare: dr. Gheorghe Sarău, Isabela Bănică, Tania Levinschi, Corina Hristu şi Julieta Moleanu).

Alexandru Ruja – Gribussy 2001, Ana din pârâu.Basm rrom. Ediţie bilingvă, română-rromani, Bucureşti: Editura Kriterion, 8o p. [Redactarea în limba rromani, confruntarea textului rrom cu traducerea românească, corecturi şi îngrijitorul apariţiei în colecţia ” Biblioteca rromă”: Gheorghe

Sarău].

Sarău, Gheorghe [redactor- referent] 2001, Paula Mailat, Olga Mărcuş şi  Mirena Cionca: Mirri ćhib, i rromani [Limba mea, limba rromani; abecedar rrom], Târgu-Mureş: ACADEMPRINT, 94 p.)

VII. Structurarea / susţinerea învăţământului pentru rromi şi metodica predării limbii rromani

Sarău, Gheorghe 2001, Limba rromani, în vol. “ Ministerul Informaţiilor Publice şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării: Minorităţi şi învăţământ în România. Anul şcolar 2000 – 2001” , Editura Studium: Cluj Napoca, p. 61 – 66.

Ministerul Informaţiilor Publice şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării 2001, Minorităţi şi învăţământ în România. Anul şcolar 2000 – 2001, Editura Studium: Cluj Napoca, 208 p. Redactor – coordonator [şi autor]: László Murvai. Redactori [şi autori]: Leman Ali, Christiane Cosmatu, Ivan Kovaci, Gheorghe Sarău, Filip Stanciu, Vieroslava Timar [Lucrarea a fost tipărită şi în variantele engleză, franceză şi germană, la aceeaşi editură, în acelaşi an, sub titlurile: Minorities and Education in Romania; Minorités et  Eenseignement en Roumanie; Minderheiten und Unterricht in Rumänien].    

Sarău, Gheorghe 2001, Educaţie. Ce mai auzim, ce mai aflăm?, “ Asul de treflă “, Anul IX (2001),  nr. 10 (103), p. 19; 21

Sarău, Gheorghe 2001, Documentar privind locurile pentru candidaţii rromi în învăţământul  superior în sesiunea iulie – septembrie 2001 (la data de 5 iunie 2001, situaţie definitivă), “ Asul de treflă” , nr. 8(101), anul IX (2001), p.1 -7.

Sarău, Gheorghe 2001, A doua şansă, “ Asul de treflă” , nr. 7(100), anul IX (2001), p.25.

Sarău, Gheorghe 2001, Primul abecedar rrom din România publicat de trei învăţătoare rromiţe [Paula Mailat, Olga Mărcuş, Mirena Cionca], “ Asul de treflă” , nr. 6(99), anul IX (2001), p. Coperta  II [cu traducere în rromani realizată de Isabela Bănică, la p.16 ].

Sarău, Gheorghe 2001, Perspectiva organizării învăţământului de recuperare şcolară pentru rromi, “ Asul de treflă “, nr. 4(97), An IX (2001),  p. 3-4.

Sarău, Gheorghe 2001, A doua şansă. Paşii următori, “ Împreună. Khetanes”

[ Buletin editat de CEDU 2000+], nr.6, apr. 2001, p.10.

VIII. Interviuri

Sarău, Gheorghe 2001, Românii au de plătit o ignoranţă de peste 600 de ani privind problemele rromilor. Dialog cu profesorul Gheorghe Sarău[interviu consemnat de Nadia Lazăr], publicat în “ Buletinul “ Divers” / 2001 şi în “ Asul de treflă “, anul IX (2001), nr. 9 (102), p. 2-4.

Sarău, Gheorghe [interviu] 2001, Adrian Mihai: E biagoresqo drom ( The Endless Path”), film video [SUA], 109 minute despre rromii din România, lansat la Bucureşti în august 2001.( Alţi intervievaţi: Vasile Ionescu, Nicolae Păun, Florin Cioabă, Mădălin Voicu, Peter Kovacs Eckstein, Dan Oprescu, Viorel Achim, Delia Grigore, Aida Dimu, Rupert Wolfe Murray, Luminiţa Mihai Cioabă, Ana Oprişan, Carmen State, Doru Buscu, Mircea Toma, Adrian Ursu, Ion Mihaiu, Prinţesa Ana, Gianina Mihaiu).

Sarău, Gheorghe 2001, George Lăcătuş: Peste 300 de locuri la facultăţi şi colegii pentru rromi, [informaţii furnizate de Gh. Sarău], “ Curierul naţional”, An XII, nr. 3094, ed. a II-a, miercuri, 9 mai 2001.

Sarău, Gheorghe 2001, Nimeni nu stă pe roze în problema integrării rromilor. Interviu cu lectorul dr. Gheorghe Sarău, inspector pentru rromi în MEC [consemnat de Marian Ţuţui], în “ Balcanii”, nr. 14 / 2001, p. 11-13.

Sarău, Gheorghe 2001, Reforme privind învăţământul pentru rromi,  Emisiunea “Reforma învăţământului românesc pe înţelesul tuturor ”, vineri 6 aprilie 2001, orele 17,00, Radio România “ Actualităţi”.

IX. Participare / organizare de cursuri de vară de limba rromani (organizator / co-organizator şi profesor)

Sarău, Gheorghe 2001, organizator (ca şi în cazul primelor ediţii, din anii 1999 şi 2000) şi profesor de limba rromani la cea de-a treia  Şcoală naţională de vară pentru limba rromani, desfăşurată la Călimăneşti în perioada 1 – 21 august 2001,

Referinţe

Gheorghe Sarău 2000, A  treia ediţie a Cursurilor naţionale de limbă rromani, “ Asul de treflă”, anul XI (2001), nr. 10 (103), p.9

X. Referiri  privind viaţa şi activitatea lui  Gheorghe Sarău şi / sau  fotografii

[Marian Ţuţui] 2001, [Gheorghe Sarău. Fişă bio-bibliografică însoţită de fotografie],

“ Balcanii”, nr. 14, p. 11.

Eurom [pe sit-ul Institutului Intercultural Timişoara] 2001, Romii din România [lecţia I], 8 oct. 2001, www.prosd.net/cgi-bin/ipovesti/, despre contribuţia lui Gheorghe Sarău la înfiinţarea secţiei de limbă rromani şi la extinderea studiului limbii rromani în şcoli.

Gheorghe Sarău 2001, [fotografie împreună cu pictorul Eugen Raportoru, prof. Victor Ernest Maşek şi pictorul Spiru Vergulescu, la vernisajul expoziţiei de pictură a lui Eugen Raportoru din 26 martie 2001], “ Romano lil“, Anul II (2001), nr.

Gheorghe Sarău 2001,[fotografie împreună cu Ionuţ Anghel, Elisabeta Danciu, Aurelia Fechetă ş.a.], “ Asul de treflă”, IX (2001), nr. 3 (96), p.13.

XI. Citat, menţionat

Vladimir Drimba 2001, Cercetări etimologice, în “Etimologica”, vol. 8, Bucureşti: Editura “Univers enciclopedic” [Gheorghe Sarău – citat şi referiri la lucrările sale îndeosebi în Addenda p. 249 – 262].

XII. Titluri

ABI [The American Bibliographical Institute] 2001, The Research Board of Advisors Member since:2001, Sarau Gheorghe. A Certificate of Appointment.

XIII. Premii

Sarău, Gheorghe 2001, Premiul II. Categoria O (Edited book), pentru cartea “ Cele mai iubite cântece rrome”, acordat în cadrul ceremoniei din 27 oct. 2001, la Lanciano, la cel de-al  8-lea Concurs internaţional de creaţie rromă “ Amico Rom ” de către   Associazione ” Them Romano ” (Mondo Zingaro) din Lanciano.

XIV. Activitate ziaristică

Gheorghe Sarău 2001 – redactor şef al publicaţiei Partidei Romilor „Asul de treflă „, cu începere din ianuarie 2001.

XV. Varia

a) Semnalări, recenzii, articole de popularizare în domeniul rrom (lingvistică, folclor, literatură, artă, cultură, istorie, învăţământ etc.) publicate în revista rromilor  „Asul de treflă”

Sarău, Gheorghe 2001, Ce mai scrie Buletinul “ Divers” despre rromi? , “ Asul de treflă “, anul IX (2001), nr. 6 (99), p. 23.

Sarău, Gheorghe 2001, Reviste noi în colaborare cu tinerii rromi, “ Asul de treflă “, anul IX (2001), nr. 6 (99), p. 5.

Sarău, Gheorghe 2001, Av. Nicolae Bobu: Carte despre rromi. Cutuma justiţiară – Judecata de pace a rromilor (Târgu Jiu: Editura “ Gorjeanul “, 2000, 154 p. = 134 p. +  anexele de la p. 135 – 154), “Asul de treflă “, anul IX (2001), nr. 6 (99), p. 6; 15 [cu traducerea realizată de Isabela Bănică, la p. 15; 17].

Sarău, Gheorghe 2001, Retrospectivă istorică privind istoria rromilor, “ Asul de treflă “, anul IX (2001), nr. 6 (99), p. 19-20 [cu traducerea realizată de Isabela Bănică, la p. 20-21].

Sarău, Gheorghe 2001, Eugen Raportoru: pictor rrom de mare respiraţie artistică,

“ Asul de treflă “, anul IX (2001), nr. 5 (98), p. 5-6.[cu traducerea textului în rromani, la p. 7-8 de Isabela Bănică].

Sarău, Gheorghe 2001, Raport privind desfăşurarea primei întâlniri de lucru a “ Comisiei Interministeriale cu experţi /…/ [ pentru definitivarea textului “ Strategiei guvernamentale “ Îmbunătăţirea situaţiei rromilor din România”, “ Asul de treflă “, anul IX (2001), nr. 5 (98), p. 1-2.

Sarău, Gheorghe 2001, Sfânta Sara, “ Asul de treflă “, anul IX (2001), nr. 4 (97), p. 12-13.

Sarău, Gheorghe 2001, Cărţi scrise de rromi. Zrinyi Gábor Irén: O Nenéka, e rromenqe Vajdas. Nenéka, voievodul ţiganilor (Târgu Mureş: Editura Impress, 2000, 190 p.), “ Asul de treflă “, an IX (2001), nr. 2 (95), p. 15.

Sarău, Gheorghe 2001, Publicaţii (reviste şi cărţi). Revista “ Aven Amentza”, “ Asul de treflă “, an IX (2001), nr. 2 (95), p. 21.

XVI. Participări  la simpozioane (cu prezentarea de lucrări / materiale de sinteză informări, intervenţii)

Sarău, Gheorghe 2001, Strategičeski programi za romi, prieti ot Ministerstvoto na obraovanieto na Rumynia prez poslednite četiri godini, prelegere prezentată la  A treia conferinţă internaţională “ Noi tendinţe în predarea limbilor la copii aparţinând minorităţilor”,  Varna – Departamentul pentru ridicarea calificării profesorilor “ Dr. Petăr Baron “ din Varna.

Referinţe

Gheorghe Sarău, Strategičeski programi za romi, prieti ot Ministerstvoto na obraovanieto na Rumynia prez poslednite četiri godini,  III meždunarodna konferencija “ Novi tendencii v ezikovoto obučenie na decata s malcinstven proizhod ” (27-29 septemvri, Varna, 2001), [ Sbornik rezjumeta].

Sarău, Gheorghe 2001, Programe strategice promovate de MEC în ultimii 3 ani în domeniul şcolarizării rromilor [Seminar organizat de Centrul pentru Multiculturalitate din Novi Sad pentru cunoaşterea experienţei româneşti, în vederea pregătirii Legii Minorităţilor în Voivodina], Novi Sad, 31 martie 2001.

XVII. Participări la seminarii în profil lingvistic / educaţional ca formator (sau pentru  susţinerea unei prelegeri publice)

Sarău, Gheorghe 2001, Stadiul reformelor privind învăţământul pentru rromi promovate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării din România. Seminarul internaţional EURROM (Franţa, România, Slovacia, Spania) “  Integrarea culturii rromilor în educaţia şcolară şi extraşcolară ”,Timişoara,  8-11 noiembrie 2001 organizat de Institutul Intercultural din Timişoara şi de Consiliul Europei, cu concursul MEC. Moderator: Jean – Pierre – Liegeois.

Sarău, Gheorghe 2001, Programele strategice ale Ministerului Educaţiei şi Cercetării privind educaţia rromilor din ultimii trei ani,  Seminarul naţional EURROM  “  Integrarea culturii rromilor în educaţia şcolară şi extraşcolară ”, Timişoara, 2-3 iunie 2001 organizat de Institutul Intercultural din Timişoara şi de Consiliul Europei, cu concursul MEC. Moderator: Jaques Chevallier.

Sarău, Gheorghe 2001, Modalităţi de apărare a dreptului de autor,  Cursul de formare“ Tinerii rromi şi modalităţile de promovare  culturală prin mass-media “, organizat de  OPRE (Organizaţia pentru Proiecte Rrome Etnoculturale), Mamaia, 24-28 iulie 2001.

Sarău, Gheorghe 2001, Programe strategice ale MEC privind învăţământul pentru rromi, prezentări la seminarele  de formare  ale organizaţiei ” Salvaţi copiii!” consacrate schimbării atitudinii faţă de elevii rromi în şcoli (stagii organizate la Piatra Neamţ (mai 2001),  Iaşi (iunie 2001), Snagov (august 2001), Craiova (sept. 2001).

XVIII. Participări la seminarii de formare  (cursant) în domeniul managementului educaţional

* Forumul “ Schimbare şi continuitate în curriculum-ul învăţământului obligatoriu”, [dezbatere cu specialiştii în domeniul educaţiei a  raportului de cercetare “ Studiu privind impactul noului curriculum în învăţământul obligatoriu” – “Şcoala la răscruce. Schimbare şi continuitate în curriculumul învăţământului obligatoriu”], Sinaia,  22 – 24 noiembrie 2001 (seminar organizat de CEDU 2000+, CNC şi MEC).

“Diversitate – schimbare – interdependenţă ”. Curs de training pentru tineri jurnalişti, Mamaia, 16 – 20 mai 2001.

Lucrări şi activităţi în anul calendaristic 2000

I. Lucrări din domeniul lingvistic, al limbii rromani

Sarău, Gheorghe 2000, Dicţionar rrom – român, Cluj Napoca: Editura Dacia, 232 p.

Referinţe

Wagner P. 2001, Sarău Gheorghe: Dicţionar rrom – român. Dikcionáro rromano – rumunikano, Dacia: Cluj Napoca, 2000, 232 str.,  în “ Romano džaniben. Časopis Romistických studii “ [ Praha], p. 171 – 172.

Ion Bogdan Lefter 2000, Monitor. Lista de bază. Program iniţiat de Mircea Nedelciu, http://www.observatorulcultural.ro/arhivaarticol.phtml [în secţiunea “educaţional şi practic” este menţionat şi acest Dicţionar]. 

Sarău, Gheorghe 2000, Curs de limba rromani, Cluj Napoca: Editura Dacia, 254 p.

Referinţe

M. Tripon 2001, Învăţaţi rromani! Curs de limba rromani, “ Adevărul de Cluj ”,  31 ianuarie 2001, p.2.

Sarău, Gheorghe 2000, Ghid de conversaţie român – rrom, Bucureşti: Kriterion [Biblioteca rromă, nr. 7], 184 p.

Referinţe

Sorin Sandu Aurel 2001, Lansare de carte pentru rromi [Librăria “M. Sadoveanu”, Bucureşti, 19 – 25 febr. 2001], în “ Romano Lil “ , an II (2001), nr. 2, p.13.

Rupa Marconi 2001, Ultima oră [ despre lansarea ghidului la Librăria “M. Sadoveanu”], “ Asul de treflă “, IX (2001), nr. 4 (97), p.2.

Gergely László 2001, Román – cigány társalgási segédkönyv, “ Közoktatás “, XII. Évfolyam, 3. Szám, 2001. Március, 12.l.

Sarău, Gheorghe [lect. univ. dr….] 2000, Dicţionar rrom – român (realizat pe baza cuvintelor întâlnite în manualul Vakărimata – pustik vaś i jekhto klàsa. Comunicare, manual pentru clasa I (limba rromani)), 47 p. anexate ( p. 135 – 182) ediţiei a III-a a lucrării menţionate (Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 184 p.), elaborată după manuscrisul românesc conceput de Leman Ali, Valentina Jercea, Marioara Constantinescu – Condruţ şi Vieroslava Timar şi tradusă în limba rromani de  Gheorghe Sarău, Camelia Stănescu şi Mihaela Zătreanu [ p.1 – 100 color  + 33 p. ( p.101 – 134) îndrumarul metodic pentru profesorul de limba rromani tradus în limba rromani  + 47 p. Dicţionar rrom – român ( p. 135-182)].

Sarău, Gheorghe 2000, Culegere de texte în limba rromani. Manual pentru anii II – IV de studiu. Tekstonqo lil anθ-i rromani ćhib, Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 2000, 188 p. [Ediţia a III-a].

Sarău, Gheorghe & Mustăţea, Aurică & Grigore T., Daniela [Tudorancescu] 2000, Cele mai iubite cântece rrome, Braşov: Orientul Latin, 2000, 186 p. [Selecţia, redactarea în limba rromani, traduceri. Note şi Cuvânt înainte: lect. univ. dr. Gheorghe Sarău. Notaţii şi adaptări muzicale: prof. Aurică Mustăţea şi prof. Daniela T. Grigore, de la Liceul de muzică “ Dinu Lipatti” din Bucureşti: Ilustraţii: Loredana Dan].

Referinţe

[Ioan Es. Pop] 2001, Gheorghe Sarău: Cele mai iubite cântece rrome.Editura “Orientul Latin”, în “ Ziarul de duminică “ [Bucureşti], Nr. 32(63), 10 aug. 2001, p.6.

Marina Dohi 2001, Ţiganii au manual de cântece “şucare”, Libertatea, 10 dec. 2001.

Petra Dobruská 2006, Gheorghe Sarău: Cela mai iubite cântece rrome/…/Recenze. Anotace. Informace, în „Romano džaniben”. Sborník romistických studií, jevend 2006, s. 186.

[Salvaţi Copiii] 2000, I Konvència  e  Unisarde Themenqi vaś e ćhavesqe xakaja. Ćhavesqe xakaja. Xarni vèrsia, Bucureşti: I Rumuniaqi Organizàcia „Brakhen le Ćhaven!” (” Salvaţi Copiii!”), 2000, 16 p.; Le rrangărde ilustràcie si kerdine kaθar o raj N. Nobilescu. I rromani vèrsia si kerdini kaθar o raj Gheorghe Sarău.

[APD = Asociaţia Pro Democraţia] 2000, Jan, phralalen, k-al alosarimata! Ghidul alegătorului rroma, Bucureşti: APD, mai 2000, 10 p.Traducere: Prof. Gheorghe Sarău [şi stud. Isabela  Bănică].

Sarău, Gheorghe; Stănescu, Camelia şi Zătreanu, Mihaela 2000Vakărimata – pustik vaś i jekhto klàsa. Comunicare, manual pentru clasa I ( limba rromani)), Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 2000, 184 p., ediţia a III-a [Traducerea în limba rromani a  33 p. ( p.101 – 134), reprezentând îndrumarul metodic pentru profesorul de limba rromani, elaborată după manuscrisul românesc conceput de Leman Ali, Valentina Jercea, Marioara Constantinescu – Condruţ şi Vieroslava Timar. Lucrarea conţine: p.1 – 100  suport color  + 33 p. ( p.101 – 134) îndrumarul metodic în limba rromani  + 47 p. Dicţionar rrom – român, elaborat de Gheorghe Sarău ( p. 135 -182)].

II. Ediţii  îngrijite

Barbu Constantinescu 2000, Probe de limba şi literatura rromilor din România, Bucureşti- Cluj: Kriterion, 240 p. [Reeditarea ediţiei din anul 1878; Ediţie îngrijită  de: Gheorghe Sarău, Corneliu Colceriu şi Dana Dudescu. Notă asupra ediţiei: Gheorghe Sarău; Prefaţa: Adina Potochin; Normalizarea textelor în alfabetul limbii rromani comune: Corneliu Colceriu, Dana Dudescu, Gheorghe Sarău, studenţii Alin Bucă şi Nyitrai Reka.Versificarea cântecelor în limba română: Letiţia Mark, Adina Potochin, Claudia Cioc, Gheorghe Sarău [Biblioteca rromă nr.6].

Referinţe

[Redacţia] 2001,Viaţa  cărţilor. Barbu Constantinescu: Probe de limba şi literatura rromilor din România (Bucureşti-Cluj: Editura Kriterion, 2000,  240 p. în “ Asul de treflă “, nr. 1(94), An IX (2001), p. 19-20.

III. Redactări

Dr. Heinrich Wlislocki 2000, Despre poporul nomad al rromilor. Imagini din viaţa rromilor din Transilvania. Traducere din limba germană în limba română de Octavian Rogojanu. Traducere din limba rromani în limba română: Camelia Stănescu, Vasile Ionescu şi Delia Grigore. Prefaţă la ediţia în limba română de Delia Grigore şi Vasile Ionescu. Redactarea textelor, sintagmelor şi cuvintelor în limba rromani comună de Gheorghe Sarău, Bucureşti: Editura ATLAS, 304 p.

Sarău, Gheorghe [redactor consultant] 2000, Isabela Bănică [trad.]: I Ordonanca vaś o anglolaćharipen thaj o dośalaripen savorre diskriminaciaqe formenqe, publicată de DPMN – Guvernul României; în vol. ” Ordonanţă  privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare ” [împreună cu variantele în engleză, franceză şi germană], Cluj Napoca: Editura Studium, p. 44-54.

IV. Înfiinţarea de noi secţii la nivel universitar

Gheorghe Sarău 2000, iniţiator (din aprilie 2000), profesor de rromani şi coordonator al specializării „limba şi literatura rromani ” (din octombrie 2000) la Colegiul CREDIS de învăţământ deschis la distanţă din cadrul Universităţii Bucureşti

Referinţe

* Gheorghe Sarău 2000, Cursuri cu durata de 3 ani pentru institutori – limba rromani (dublă specializare) la Departamentul de Învăţământ Deschis la Distanţă – Universitatea Bucureşti /…/, ” Asul de treflă „, Nr. 86 (2000), p. 18 – 19.

** Gheorghe Sarău 2001, Secţia de învăţământ deschis la distanţă pentru rromi, specializarea  “  institutori – limba rromani “, “ Asul de treflă “, nr. 6 (99), Anul IX (2001), p. 2-4.

V. Prezentări de lucrări la reuniuni ştiinţifice

Gheorghe Sarău 2000, Mijloace interne de îmbogăţire a lexicului limbii rromani ( la origine împrumuturi), „Al doilea colocviu naţional de bilingvism” organizat de prof. univ. dr. Olga Murvai, 9 – 10 iunie 2000, la Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine Bucureşti [în curs de publicare].

Gheorghe Sarău 2000, Andrutne śajutnimata vaś o barvalăripen e rromane ćhibăqo, comunicare la cea de-a cincea Conferinţă Internaţională de Limbă Rromani (Sofia – Bankya,  14 – 16 septembrie 2000).

Referinţe

Gheorghe Sarău 2000, Andrutne śajutnimata vaś o barvalăripen e rromane ćhibăqo, rezumatul lucrării publicat în caietul conferinţei “Romani and bilingualism, language shift and language loss”. Book of abstracts, Sofia, 2000, p. 18; Gheorghe Sarău 2000Ştiri…ştiri…, ” Asul de treflă „, Nr. 86 (2000), p. 21.

Sarău, Gheorghe 2000, Limba rromani şi rromii, chestionar completat / redactat la solicitarea Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine Bucureşti pentru Comitetul tehnic de coordonare şi Secretariatul general din cadrul UNESCO  ETXEA (Bilbao) în vederea elaborării şi publicării (în anul 2001) a Raportului UNESCO  ” The World Languages Report „ [ adeverinţă din partea UNESCO ETXEA Bilbao, datată 13 dec. 2000].

VI. Structurarea / susţinerea învăţământului pentru rromi şi metodica predării limbii rromani

Sarău, Gheorghe 2000, Ţinte strategice din secţiunea: Protecţia copilului, educaţie şi tineret, “ Asul de treflă “, nr. 90, An VIII (2000), p. 13.

Sarău, Gheorghe 2000, Din activitatea comună a ONG-urilor şi a instituţiilor guvernamentale, “ Asul de treflă “, Anul VIII (2000), nr. 90, p. 21.

Sarău, Gheorghe 2000, Buletinul informativ interactiv privind învăţământul pentru rromi, MEN: Direcţia Generală de Învăţământ pentru Minorităţile Naţionale, distribuţie electronică, 100 – 120 p. fiecare buletin. În perioada ianuarie – noiembrie 2000 am structurat şi editat 9 buletine, ce pot fi consulatate şi pe pagina web a MEN, www. edu.ro

Sarău, Gheorghe 2000, Subpagina web privind învăţământul rrom şi promovarea limbii rromani în şcoli şi universităţi, pe pagina de web a MEN: www. edu.ro (peste 1000 de pagini).

Sarău, Gheorghe 2000, Programe strategice ale Ministerului Educaţiei Naţionale în domeniul educaţiei rromilor (în ultimii 2 ani), ” Asul de treflă „, Nr. 85 (2000), p. 23 – 24.

Sarău, Gheorghe 2000, De ce educaţia?, ” Asul de treflă „, Nr. 86 (2000), p. 6.

[Ministerul Educaţiei Naţionale din România, Direcţia Generală de Învăţământ pentru Minorităţile Naţionale] 2000, Ethosul învăţământului pentru minorităţi naţionale din România. Anul şcolar 1999 – 2000, Cluj Napoca: Editura Studium, 2000, 155 p. Redactor – coordonator: Làszlò Murvai, Redactori: Ali Leman, Christiane Cosmatu, Ivan Kovaci, Gheorghe Sarău, Vieroslava Timar; v. şi cap. Limba rromani (p. 57 – 60), elaborat de Gheorghe Sarău. [Lucrarea a fost tipărită şi în variantele engleză, franceză şi germană, cu acelaşi număr de pagini, la aceeaşi editură, în acelaşi an, sub titlurile: The Ethos of  Education for National Minorities in Romania;  L’ éthos de l’enseignement pour les minorités nationales de Roumanie; Das Ethos des Unterrichts für Nationale Minderheiten in Rumänien].    

Gheorghe Sarău 2000, În legătură cu aplicarea O MEN nr. 3533 din 31.03.1999 privind predarea limbilor materne, ” Asul de treflă „, Nr. 82 (2000), p.28.

[Gheorghe Sarău] 2000, Apel, ” Asul de treflă „, Nr. 82 (2000), p. 29.

[Gheorghe Sarău] 2000, Aflăm de la Ministerul Învăţământului, „Asul de treflă”, Nr. 85 (2000), p. 18 – 21.

[Gheorghe Sarău] 2000, Concurs de limbă rromani în Tabăra de la Eforie Sud, „Asul de treflă „, Nr. 85 (2000), p. 21.

Gheorghe Sarău 2000 [foto, împreună cu Maria Ionescu şi Nicolae Păun], în “Maria Ionescu şi Sorin Cace: Practici pozitive în comunităţile de rromi ”, Agenţia de dezvoltare comunitară “Împreună”: Bucureşti, p. 81.

VII. Menţionări în lucrări, premii

Peter Bakker and Hristo Kyuchukov [Edited by…] 2000, What is the Romani language?, Paris: Centre de recherches tsiganes [Gheorghe Sarău este citat, la p. 23., în legătură cu contribuţia sa la crearea unei terminologii gramaticale în limba rromani].

Sarău, Gheorghe 2000, Decoraţie şi diplomă cu prilejul împlinirii a 25  de ani de la înfiinţarea secţiei de limbă  hindi în România, înmânate în cadrul ceremoniei desfăşurate la Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine (str.Pitar Moş) de către Ambasadorul Indiei la Bucureşti, scriitorul Rajiv Dogra, în ziua de 29 martie 2000, orele 11,00. Alţi medialiaţi: Sergiu Al. George (premiu post mortem înmânat soţiei) Laurenţiu Theban, Radu Bercea, Mircea Itu, George Anca, Delia Grigore ş.a.

Sarău, Gheorghe 2000, Premiul III . Categoria O ( monography on gypsy language) [pentru Teza de doctorat susţinută de Gheorghe Sarău în 28 septembrie 1998 la Universitatea Bucureşti], acordat de  Associazione ” Them Romano ” (Mondo Zingaro) din Lanciano (CH – Italia, via S.Maria Maggiore, 12), la cel de-al 7-lea Concurs internaţional de creaţie rromă ” Amico Rom ” în data de 28 octombrie 2000.

VIII. Semnalări, recenzii, articole de popularizare în domeniul rrom (lingvistică, folclor, literatură, artă, cultură, istorie, învăţământ etc.) publicate în revista rromilor  ” Asul de treflă”

Sarău, Gheorghe 2000, Ghid de conversaţie rrom-român realizat de  Gh. Sarău. Saluturi şi complimente, “ Asul de treflă “, Anul IX, nr. 90, p. 31.

Sarău, Gheorghe 2000, Ghid de conversaţie român – rrom ( Bucureşti: Editura Kriterion, 2000), Anul IX, nr. 1 (94), p. 16-17.

Sarău, Gheorghe 2000, Ćhude phabaj anθ-e ćik, “ Asul de treflă “, an IX, nr. 90, p. 24.

Sarău, Gheorghe 2000, Romano lil. Reviste noi, ” Asul de treflă „, Nr. 86 (2000), p. 6.

Gheorghe Sarău 2000, Loli phabaj. Aranjament şi partitură: prof. Aurică Mustăţea şi prof. Daniela T. Grigore. Redactare text rrom: Gheorghe Sarău, „Asul de treflă”, Nr. 89 (2000), p. 22.

[Gheorghe Sarău] 2000, Ce trist!, ” Asul de treflă „, Nr. 82 (2000), p. 32.

[Gheorghe Sarău, Ioana Creţoiu, V. Lăzărescu] 2000, Îndrumar legislativ, „Asul de treflă „, Nr. 82 (2000), p. 14.

[Gheorghe Sarău] 2000, Sfânta Sara, în ” Aven amentza”, Anul XI (2000), nr. 12 – 13, p. 11 [articol preluat din  ” Buletinul informativ interactiv privind învăţământul pentru rromi ” , nr. 5 / 2000].

IX. Interviuri

Gheorghe Sarău 2000, Programele strategice ale Ministerului Educaţiei Naţionale, interviu difuzat în emisiunea „Reforma învăţământului românesc pe înţelesul tuturor” la Radio România  „Actualităţi”, orele 23,10 – 23,30, în ziua de  31 noiembrie 2000.

Gheorghe Sarău 2000, Despre pagina web cu baza de date a MEN privind învăţământul pentru rromi, realizată de Gheorghe Sarău, interviu, TVR 1, ” Convieţuiri „, 14 septembrie 2000, orele 16,00.

[Cristi Mihalache şi Sorin Aurel Sandu 2000, Prof. Gheorghe Sarău: Refuz să cred că nu există romi pregătiţi [interviu], în „Romano lil” (Buletin informativ al Asociaţiei Romani C. R. I.  S. S.), Bucureşti, An I (2000), nr. 2, p.3.

X. Prezenţe  în  emisiuni  tv  şi radio în direct

Gheorghe Sarău, Delia Grigore, medic Rita Teodoru 2000, Despre toleranţă. Emisune despre rromi, Radio România – Tineret (Pr.3), Emisiunea „Confident”, 8 noiembrie 2000, orele 22,20 – 1,00 [Discuţie în direct cu ascultătorii].

XI. Participări  la  alte  simpozioane (cu prezentarea de lucrări / materiale de sinteză / informări, intervenţii)

Sarău, Gheorghe 2000, Raport privind rromii din România, Seminar regional UNESCO, Budapesta , 25 – 28 noiembrie 2000, 20 p.[în curs de publicare].

Sarău, Gheorghe 2000, Educaţie şi integrare, Forumul “ Educaţia 2000+ ”, Sinaia, 18-22 oct. 2000.

Sarău, Gheorghe 2000, Gheorghe Sarău (inspector MEN  minorităţi – rromi):Metodologii de recuperare în învăţământ dezvoltate de MEN – Direcţia  pentru Minorităţi, Seminar organizat de SON – Centrul Educaţia 2000+ pentru evaluarea şi implementarea proiectului “ A doua şansă “, Sinaia, 9-13 iulie 2000.

Sarău, Gheorghe 2000 Seminar de evaluare a Programului “ Dezvoltare şcolară în comunităţi cu rromi, Sinaia, CEDU 2000+, 27 –30 iunie 2000.

XII. Participări la seminarii de formare  (cursant) în domeniul managementului educaţional

Seminarul de formare pentru implementarea sistemului informatic în domeniul învăţământului preuniversitar, Mamaia 24 – 27 mai 2000.

Curs de perfecţionare în didactica predării limbilor la vorbitorii nenativi (cu referire la refugiaţi rromi, sârbi, croaţi, turci vorbitori de limbă germană), Akademie des Bundes in Wien (Academia Naţională Pedagogică din Viena), 3 – 10 septembrie 2000.

Referinţe

Gheorghe Sarău,  Ştiri…ştiri…, ” Asul de treflă „, Nr. 86 (2000), p. 21.

XIII. Seminarii organizate de Gheorghe Sarău pentru inspectorii rromi

Gheorghe Sarău 2000, Al cincilea seminar al inspectorilor rromi / pentru rromi, Giurgiu, 27 – 30 octombrie 2000 (organizator şi coordonator pentru evaluarea anuală a activităţii inspectorilor rromi / pentru rromi). Seminar organizat de „Khetanes” cu finanţare de la ” Centrul Educaţia 2000 +” şi de D.G.Î.M.N. din MEN.

Gheorghe Sarău 2000, Al patrulea seminar al inspectorilor rromi / pentru rromi,  Sibiu, 15 – 17 iunie 2000 (organizator şi coordonator pentru elaborarea Metodologiei privind învăţământul intensiv  de recuperare şcolară  şi cu frecvenţă redusă pentru rromi (cls. a V -a  –  a -VIII-a); Seminar finanţat de organizaţia  ” Salvaţi copiii!”.

Gheorghe Sarău 2000, Al treilea seminar al inspectorilor rromi / pentru rromi, Sfântu Gheorghe, 10 – 12 mai 2000 (organizator şi coordonator pentru elaborarea Metodologie privind învăţământul intensiv  de recuperare şcolară  şi cu frecvenţă redusă pentru rromi (cls. I – a IV-a); Seminar finanţat de ” P.E.R.” SUA prin biroul de la Târgu Mureş ).

Gheorghe Sarău 2000, Al doilea seminar al inspectorilor rromi / pentru rromi, Tulcea, 15 – 17 martie 2000 (organizator şi coordonator pentru elaborarea Fişei de post a mediatorului şcolar pentru comunităţile de rromi, Strategia inspectoratelor şcolare în domeniul învăţământului pentru rromi etc.; Seminar finanţat de ” Romani CRISS ” şi O. S. C. E.).

Referinţe

[Gergely László] 2000, Rroma tanfelülgyelők tanácskozása, ” Közoktatás „, XI. évfolyam, 4. szám, 2000. április, 13. l.

[Gheorghe Sarău] 2000, Inspectorii şcolari rromi au acuzat…, în ” Aven amentza”, Anul XI (2000), nr. 12 – 13, p. 19 [articol preluat din ” Buletinul informativ interactiv privind învăţământul pentru rromi „;

A.G.,Reprezentanţi ai MEN şi ai inspectoratelor şcolare din ţară învaţă să-I educe pe copiii rromi, “ Delta “, nr. 2489, serie nouă,  joi 16 martie 2000, p. 9;

Flori Mera 2000, Workshop naţional pe problema educaţiei rromilor, “ Acum “ [ Tulcea], An I (joi, 16 martie 2000), p. 6.

XIV. Participări la seminarii în profil lingvistic / educaţional ca formator (sau pentru  susţinerea unei prelegeri publice)

Sarău, Gheorghe 2000, Despre unitatea dialectelor limbii rromani, prelegere susţinută la deschiderea „Cursului de perfecţionarea cadrelor didactice rrome şi nerrome care lucrează în şcoli cu copii rromi” organizat de ” P.E.R. Târgu Mureş şi I. Şc. Jud. Mureş, 29 martie 2000.

Sarău, Gheorghe 2000, Programe strategice ale MEN privind învăţământul pentru rromi, prezentare la seminarele  de formare  ale organizaţiei ” Salvaţi copiii!” consacrate schimbării atitudinii faţă de elevii rromi în şcoli (“ O nouă mentalitate faţă de copiii rromi”) organizate la Moeciu (6-9 aprilie 2000), Târgu Mureş (4-7 mai 2000), Saturn (19- 22 iulie 2000).

Sarău, Gheorghe 2000, Strategii pentru integrarea socială a rromilor. Policies for the social inclusion of Roma people, prezentare la seminarul internaţional “ Social Inclusion for Roma Population through Education and Training “, Sinaia, 12 – 14 octombrie 2000.

Referinţe:

Gheorghe Sarău, 2000, Programe strategice ale MEN privind învăţământul pentru rromi. Raport prezentat la Seminarul internaţional organizat de Centrul “ Educaţia 2000 +” la Sinaia, oct. 2000, “ Asul de treflă “, nr. 90, Anul VII, p. 25 – 27.         

XV. Participare / organizare de cursuri de vară de limba rromani (organizator / co-organizator şi profesor)

Sarău, Gheorghe 2000, organizator (ca şi în cazul primei ediţii, din anul 1999) şi profesor de limba rromani la cea de-a  doua Şcoală naţională de vară pentru limba rromani, desfăşurată la Călimăneşti în perioada 31 iulie – 16 august 2000,

Referinţe

Gheorghe Sarău 2000, A doua şcoală naţională de limbă rromani, interviu pentru Radio România ” Actualităţi „, 1 august 2000, orele 14,00.

Gheorghe Sarău 2000A doua ediţie a Cursurilor de perfecţionarea cunoştinţelor de limba rromani destinate cadrelor didactice rrome necalificate, ” Asul de treflă „, Nr. 85 (2000), p. 25.

Gheorghe Sarău 2000, Cursurile naţionale de vară pentru limba rromani (Călimăneşti, 31 iulie – 16 august 2000, ediţia a II-a), ” Asul de treflă „, Nr. 86 (2000), p. 15.

Gheorghe Sarău 2000, profesor / formator de limba rromani la Şcoala de vară dedicată ” didacticii” ştiinţelor organizată de  SON [Fundaţia Soros, Bucureşti], Programul ” Educaţia 2000 + „,  în perioada 23 – 29 iulie 2000.

Referinţe

* Liviu Chelcea 2000, Şcoala de vară de limba şi cultura rromani, Sinaia, 23 – 29 iulie. Rromii şi învăţământul – o relaţie în schimbare, ” Universul şcolii „, Anul II, nr. 11 (31 august 2000), p.4.

* [Gheorghe Sarău] 2000, Şcoli de vară rrome. Didactica limbii rromani, ” Asul de treflă „, Nr. 85 (2000), p. 22

XVI. Programe şcolare şi universitare

Gheorghe Sarău 2000, Programa pentru limba rromani destinată secţiei de ” institutori – limba rromani” din cadrul Colegiului de Învăţământ Deschis la Distanţă (Universitatea Bucureşti), 10 p. mss.[v. http://www.edu.ro].

Gheorghe Sarău [iniţiator şi coordonator] 2000, Metodologia privind învăţământul intensiv de recuperare şcolară şi cu frecvenţă redusă pentru rromi (clasele I – IV, V- VIII) [ Modalităţi de organizare şi de structurare, Planul – cadru, Programele şcolare pentru toate disciplinele studiate în cele două cicluri], 100 p. mss.

XVI. Despre Gheorghe Sarău

Lucian Branea [MINELRES moderator] 2000, Data on minorities in Romania, 28 febr. 2000, v. http://lists.delfi.lv/pipermail/minelres/2000-February/000482.html [despre pagina web privind învăţământul pentru rromi, îngrijită de Gheorghe Sarău].

Lucrări şi activităţi în anul calendaristic 1999

I. Lingvistică, articole, manuale şcolare, cursuri universitare

Sarău, Gheorghe 1999, Culegere de texte în limba rromani. Manual pentru anii II-IV de studiu,ediţia a II-a, Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, R.A., 188 p.

Sarău,Gheorghe 1999, Configuraţia istorică, socială şi lingvistică a colectivităţilor de rromi din România. Criterii pentru delimitarea principalelor dialecte rrome, în vol. „Conferinţa de bilingvism. 16 – 17 iunie 1997”, Bucureşti: Kriterion, p. 300- 331.

Sarău, Gheorghe; Stănescu, Camelia şi Zătreanu, Mihaela 1999, Manualul de comunicare în limba rromani, [traducere realizată de:…], Editura Didactică şi Pedagogică , R.A., Bucureşti, 40 p. + 100 p. color, ediţia a II-a.

Sarău, Gheorghe [traducerea în limba rromani a vol….] 1999, Ion  Ionel şi Mariana Costin-Ion: Aritmetică.Aritmètika.Clasa a II-a. I dujto klàsa.Manual bilingv preparator pentru  elevii  rromi. Dujećhibutni angliśkolaqi pustik vaś e rromane  siklŏvne, Fundaţia „Phoenix” Bucureşti, 100 p.

II. Prezentări de lucrări la reuniuni ştiinţifice

Gheorghe Sarău 1999, Sufixul adverbial –es, comunicare prezentată la Seminarul organizat de Catedra de limbi orientale a Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine- Universitatea Bucureşti, iunie 1999 [nepublicată].

Gheorghe Sarău 1999, Continuarea activităţii secţiei de limba rromani de sine stătătoare ca secţie B, în anul univ. 1999 / 2000

Referinţe

anul universitar 1999-2000:  [Gheorghe Sarău] 1999 Ghidul candidatului rrom pentru secţia de limbă  şi literatură rromani din cadrul Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine – Universitatea  Bucureşti. Culegere şi tehnoredactare: Lavinia Olmazu şi Anişoara Oprişan [2 p. pliant] Gheorghe Sarău 1999, Secţia de limbă şi literatură rromani (a doua specializare), „Asul de treflă”, nr. 79, anul VII (1999), p. 8-9; Yvette Aubert 2000,La passion des langues. Entretien du 27 mars 2000 avec Marcel Courthiade, Maître de conférences de Rromani  [INALCO, Paris], ” La lettre des Langues’ O ” [INALCO, Paris], 2000,  p. 5 [M.C.: “… il y a un bon lectorat à  Bucarest, avec prof. Gh.  Sarau, et une initiation à  un dialecte local à Prague, avec dr. M. Hübschmannová, mais c’est tout.”].

III. Programe şcolare şi universitare

Gheorghe Sarău, Mirena Cionca, Mihaela Zătreanu, Firuţa Tacea 1999, Programa de limba şi cultura rromani în cadrul Programului  „A doua şansă” derulat de MEN şi Fundaţia pentru o Societate Deschisă Bucureşti în reţeaua şcolară de stat, 9 p [publicată pe Internet, www.edu.ro].

IV. Lucrări din domeniul bibliografiei

Sarău, Gheorghe 1999, Bibliografia lucrărilor din domeniul rrom destinate cadrelor didactice din învăţământul pentru rromi, Fundaţia pentru o Societate Deschisă Bucureşti, 47 p. [publicată pe Internet, www.edu.ro].

Sarău, Gheorghe 1999, Bibliografia rromă, 100 p. [publicată pe Internet, www.edu.ro].

V. Structurarea / susţinerea învăţământului pentru rromi şi metodica predării limbii rromani

Gheorghe Sarău 1999, Anuarul „Învăţământul pentru rromi în anul şcolar 1998 – 1999”, ediţia I, 140 p.  [publicat, la 1 ian. 1999, pe  pagina de Internet a MEN  www.edu.ro].

[Direcţia Generală de Învăţământ pentru Minorităţile Naţionale – Ministerul Educaţiei Naţionale] 1999, Configuraţia actuală a învăţământului pentru minorităţile  naţionale din România, Cluj Napoca: Editura Studium, 116 p.[Redactor – coordonator: Laszlo Murvai; Redactori: Leman Ali, Christiane Cosmatu, Attila Klarik, Ivan Kovaci, Gheorghe Sarău, Ildiko Szatmari, Vieroslava Timar.] A se vedea şi cap.: Gheorghe Sarău, Limba rromani, p. 65 – 66 şi p. 76, 77.

[Ministère de L’ Education Nationale de Roumanie – Direction Générale Enseignement pour les Minorités Nationales] 1999, La configuration actuelle de l’ enseignement pour les minorités nationales de Roumanie. The Present-day Educational System for National Minorities in Romania. Die Gegenwartige Struktur des Unterrichts in der Sprache der Nationalen Minderheiten in Rumaniein, Cluj Napoca: Editura Studium, 1999, 350 p. Redactor – coordonator: Laszlo Murvai; Redactori: Leman Ali, Christiane Cosmatu, Attila Klarik, Ivan Kovaci, Gheorghe Sarău, Ildiko Szatmari, Vieroslava Timar. A se vedea şi cap. Gheorghe Sarău, La langue rromani (68 – 69), Romany language (181 – 182), Romani [Sprache] (295 – 296).

Gheorghe Sarău 1999, Buletinul informativ privind învăţământul pentru rromi, Târgu Mureş, nr.1 / oct. 1999, 30 p.

Gheorghe Sarău 1999, [Prevenirea delincvenţei juvenile], „Asul de treflă”, nr. 76, anul VII (1999), p.3.

Gheorghe Sarău 1999, Abecedarul rrom, „Asul de treflă”, nr. 76, anul VII (1999), p.31.

Sarău, Gheorghe 1999, Elemente de strategie privind învăţământul pentru rromi, “ Than Rromano “, an III, nr. 3, p. 58-59.

Gheorghe Sarău 1999, Locuri speciale pentru rromi în învăţământul superior de stat din România, „Asul de treflă”, nr. 77 – 78, anul VII (1999), p.6-7.

Vandelstulcelhohavdo [= Gheorghe Sarău] 1999, Stadiul încadrării inspectorilor rromi/pentru rromi, „Asul de treflă”, nr. 79, anul VII (1999), p. 2 – 3.

Cronicar [= Gheorghe Sarău] 1999, Rromii din Ungaria, „Asul de treflă”, nr. 79, anul VII (1999), p. 13.

Gheorghe Sarău 1999, Învăţământul de stat. Noutăţi de la MEN.Locuri speciale pentru rromi în învăţământul superior de stat din România, „Asul de treflă”, nr. 79, anul VII (1999), p. 21-22.

Cronicar [= Gheorghe Sarău] 1999, Din activitatea rromilor. Cu rromii şi pentru rromi. Important, „Asul de treflă”, nr. 79, anul VII (1999), p. 30-31; 32.

VI. Premii

Sarău, Gheorghe 1999, Premiul ” Hidalgo” pe anul 1995 (atribuit însă  în 20 martie  1999, la Madrid, de „Presencia Gitana”, pentru contribuţiile aduse în domeniul promovării limbii rromani în lume).Premiul a fost acordat la secţiunea „internaţională”, iar la secţiunea ” naţională” a fost atribuit poetului şi scriitorului Manuel Rios Ruiz.

Sarău, Gheorghe 1999, Premiul absolut [Vincitori Assoluti]. Premiul Preşedintelui Republicii Italiene pe anul 1999, atribuit în  23 octombrie 1999 la Concursul de creaţie rromă organizat, anual, de „Them Romano”, la Lanciano, pentru contribuţiile avute la promovarea limbii rromani în lume şi la şcolarizarea rromilor.

Sarău, Gheorghe 1999, Premiul „Partidei Romilor” acordat în 23 octombrie 1999 pentru contribuţiile aduse la promovarea limbii rromani şi a rromilor în cei 10 ani de la Revoluţie.

Referinţe

Gheorghe Sarău 1999, Medalii şi distincţii. Alocuţiunea domnului …., ” Asul de treflă „, Anul VII (1999),

nr. 81, p. 10 [cu foto].

Gheorghe Sarău 1999, iniţiator şi profesor de limba rromani la Cursurile de iniţierea / perfecţionarea cunoştinţelor de limba rromani destinate cadrelor didactice rrome, Satu Mare (19 iulie – 9 august 1999)

VII. Prezenţe  în  emisiuni  tv  şi radio în direct

Adrian Păunescu 1999, Despre rromi şi infracţionalitate, Emisiune în direct în noaptea de 5/6 decembrie 1999, TV „Antena 1 „, Bucureşti, orele 23,00 – 6,00. Au participat: Nicolae Păun, Mădălin Voicu, Gheorghe Sarău, George Udilă,  col. Constantin Olteanu, Corneliu Vadim Tudor şi Adrian Păunescu.

VIII. Seminarii organizate de Gheorghe Sarău pentru inspectorii rromi

Gheorghe Sarău 1999, Primul seminar de lucru pentru inspectorii rromi  în vederea elaborării fişei postului (numiţi în cadrul  inspectoratelor şcolare judeţene la ideea şi în urma eforturilor sale, în scopul constituirii unei infrastructuri în domeniul şcolarizării rromilor. Târgu Mureş, 12- 14 octombrie 1999 ( Seminar derulat cu sprijinul financiar şi organizatoric al P.E.R. (Târgu- Mureş) şi al Romani Criss).

Referinţe

Radio Târgu Mureş 1999, Seminarul consacrat inspectorilor rromi. O premieră mondială [interviu cu  Gheorghe Sarău], 13 octombrie 1999, ora 7,30.

Imola Antalfi 1999, În România există discriminare rasială [despre seminarul consacrat inspectorilor rromi, organizat la Târgu Mureş în perioada  12 – 14 oct. 1999,  prilej cu care au fost intervievaţi, între alţii, şi Gheorghe Sarău], ” 24 de ore mureşene”, anul VII (1999), nr. 1515, joi, 14 oct. 1999, p. 4.

Nagy Annamária 1999, Kétnapos szeminárium Marosvásárhelyen A cigáany oktatás minőségének javításáért [despre seminarul consacrat inspectorilor rromi, organizat la Târgu Mureş în perioada  12 – 14 oct. 1999,  prilej cu care au fost intervievaţi, între alţii, şi Gheorghe Sarău] ” Népújság „, 1999. október 14.,csütörtök.

Lia Vinţeler 1999, Educaţia prin şcoală [consemnări legate de seminar pe baza discuţiei cu Gheorghe Sarău], ” Cuvântul”, 14 oct. 1999, p. 1;12.

Imola Antalfi 1999, Gheorghe Sarău, inspector pentru rromi în cadrul MEN: ” Copiii romi doresc să vină la şcoală…”, ” 24 de ore mureşene”, anul VII (1999), nr. 1516, vineri 15 oct. 1999, p.

IX. Participare / organizare de cursuri de vară de limba rromani (organizator / co-organizator şi profesor)

Gheorghe Sarău 1999, iniţiator şi profesor de limba rromani la Cursurile de iniţierea / perfecţionarea cunoştinţelor de limba rromani destinate cadrelor didactice rrome, Satu Mare, 19 iulie – 9 august 1999 (ediţia I).

Referinţe:

[Gyergely László] 1999, Roma – felkészító, „Közoktatás”, X. évfolyam, 6.szám, 1999. június, 13. lap és  9.. szám, 1999. szeptember, 2. l.

Rodica Hepcal 1999, Nu toţi ţiganii sunt rromi, „Informaţia zilei”, Satu Mare, anul VII (1999), nr. 1766, 23 iulie 1999, p.4.

Rodica Hepcal 1999, La Satu Mare 45 de rromi învaţă să scrie în limba maternă, „Informaţia zilei”, Satu Mare, anul VII (1999), nr. 1769, 27 iulie 1999.

TV Samtel, Închiderea cursurilor de limba rromani [interviu cu  Gheorghe Sarău], 9 august 1999, orele 17,30.

Ina Radu 1999, Învăţământ guvernamental şi neguvernamental, „Asul de teflă”. anul VII (1999), nr.80, p.15.

Gheorghe Sarău 1999, Cursurile de perfecţionare/iniţiere în domeniul limbii rromani pentru cadrele didactice rrome şi nerrome (calificate şi necalificate), Asul de teflă”. anul VII (1999), nr.80, p.15 – 16.

X. Participări  la simpozioane (cu prezentarea de lucrări / materiale de sinteză / informări, intervenţii)

Sarău, Gheorghe 1999, Seminarul consacrat Programului de combatere  a marginalizării şi a excluderii sociale şi profesionale /…/,organizat de FSD Bucureşti, 23 – 26 septembrie 1999, Predeal.

XI. Participări la seminarii în profil lingvistic / educaţional ca formator (sau pentru  susţinerea unei prelegeri publice)

Sarău, Gheorghe 1999, Programe strategice ale MEN privind învăţământul pentru rromi, prezentare la seminarul  de formare  al organizaţiei ” Salvaţi copiii!” consacrat schimbării atitudinii faţă de elevii rromi în şcoli (“O nouă mentalitate faţă de copiii rromi”) organizat la Craiova între 24-26 iunie 1999.

Sarău, Gheorghe 1999, Despre necesitatea cooptării elementului uman rrom în procesul de învăţământ, prezentare la Seminarul naţional  pentru cunoaşterea cadrelor didactice rrome şi pentru identificare potenţialelor cadre didactice rrome, organizat de FSD Bucureşti în parteneriat cu MEN, Predeal, 29 mai – 1 iunie 1999.

XII. Participări  / organizarea de cursuri de vară de limba rromani

b) în calitate de profesor

Milaesqi Śkòla (i  X-to), Beeskow, 2-19iul.1999 .

XIII. Referiri  privind viaţa şi activitatea lui  Gheorghe Sarău şi / sau  fotografii

Rodica Hepcal 1999, Gheorghe Sarău: o autoritate  în domeniul culturii şi limbii rromani, ” Informaţia zilei”, Satu Mare, Anul VII (1999), nr. 1771, joi, 29 iulie 1999, p.7.

XIV. Varia

a) Semnalări, recenzii, articole de popularizare în domeniul rrom (lingvistică, folclor, literatură, artă, cultură, istorie, învăţământ etc.) publicate în revista rromilor  „Asul de treflă”

Gheorghe Sarău 1999, Sfintele sărbători de primăvară [prelucrare], „Asul de treflă”, nr. 76, anul VII (1999), p.13.

Redacţia [=Gheorghe Sarău] 1999Vasko Vassilev [pictor rrom din Bulgaria], „Asul de treflă”, nr. 76, anul VII (1999), p.19.

Cronicar [= Gheorghe Sarău]1999, Cronica rromă (februarie – mai 1999), „Asul de treflă”, nr. 77 – 78, anul VII (1999), p.31 – 32.

Gheorghe Sarău 1999, Domnului  Nicolae Gheorghe, „Asul de treflă”, nr. 79, anul VII (1999), p. 14.

Cronicar [=Gheorghe Sarău] 1999, La ce se mai lucrează?„, Asul de treflă”, nr. 77 – 78, anul VII (1999), p.11.

Gheorghe Sarău 1999, Cântece în limba rromani: Kas trebal bori parni. Arakhlem la p-i ulica, Asul de treflă”, nr. 80, anul VII (1999), p.32.

Gheorghe Sarău 1999, Traduceri în rromanes: Po but dud! – Mai multă lumină!, ” Buletin informativ SBIR „, Societatea Biblică Interconfesioanală din România, Bucureşti, Anul I, nr. 1 (septembrie 1999),  p. 47.

Gheorghe Sarău 1999, iniţierea „Buletinului informativ interactiv privind învăţământul pentru rromi ” şi publicarea lui pe internet (nr. 1 / oct. 1999 – nr. 11 / noiembrie 2000, nr. 18 / august 2000).

Lucrări şi activităţi în anul calendaristic 1998

I. Lingvistică, manuale şcolare, cursuri universitare, recenzii

Gheorghe Sarău 1998, Indice de idiomuri indo-ariene moderne, „Bibliotheca Indica”, [Bucureşti] nr.1, 1998, p. 44 – 55; nr.2, 1998, p.51 – 55.

Sarău, Gheorghe 1998, Dicţionar rrom (spoitoresc) – român, Bucureşti: Kriterion, 1998, 144 p.[Biblioteca rromă: nr.2; cu indexul  Distribuţia elementelor lexicale din idiomul rromilor spoitori ( din punctul dialectal Olteniţa) în funcţie de limba donatoare, p.125-139];

Referinţe

Sorina Gabriela Nae 1998, Gheorghe Sarău – „Dicţionar rrom (spoitoresc) – român (Bucureşti:Editura Kriterion, 1998, 139 p., ” Asul de treflă”, anul VI (1998), nr.68-69, p.13.

Sarău, Gheorghe & Corneliu Colceriu 1998, Dicţionar român – rrom (căldărăresc) şi Dicţionar rrom (căldărăresc) – român,Bucureşti: Kriterion, 1998, 144 p.[Colecţia „Biblioteca rromă: nr.3].

Referinţe

Sorina Gabriela Nae 1998, Gheorghe Sarău şi Corneliu Colceriu: Dicţionar român-rrom (căldărăresc)şi Dicţionar rrom (căldărăresc) – român, Editura Kriterion, 1998, 141 p., ” Asul de treflă”, anul VI (1998), nr.68-69, p.13.                              

Sarău, Gheorghe 1998, Rromii, India şi limba rromani, [Colecţia ” Biblioteca rromă”, nr. 4], Bucureşti: Kriterion, 258 p.

Referinţe

Ionuţ Anghel 1999, [Gheorghe Sarău] : „Rromii, India şi limba rromani, „Asul de treflă”,     anul VII (1999), nr. 79, p. 17; Mircea Itu 2000, Gheorghe Sarău: Rromii, India şi limba rromani, recenzie în ” Astra ” [Braşov], Anul III (2000), nr. 4 (20), p.90 – 91; Ion Dron 2000, De unde au venit ţiganii? [recenzie la Gheorghe Sarău: Rromii, India şi limba rromani, Bucureşti: Kriterion, 1998], “Capitala” [Chişinău], 12 aug. 2000, p. 6.

Sarău, prof. Gheorghe; Stănescu, prof. Camelia şi Zătreanu, înv.Mihaela [Traducere:…] 1998, Leman Ali, Valentina Jercea, Marioara Constantinescu – Condruţ, Vieroslava Timar: Vakærimata – pustik vas i jekhto klàsa [ comunicare, manual pentru clasa I (limba rromani)], Editura Didactică şi Pedagogică , R.A., Bucureşti, 140 p. ( 100 p. color + 40 p. traducerea în limba rromani).

Gheorghe Sarău 1998, Nina Croitoru Bobârniche: Dicţionar de argou al limbii române.Editura „Amina „,Slobozia, 212 p., „Asul de treflă”, Anul VI (1998), nr. 65, p.11.

II. Programe şcolare şi universitare

Gheorghe Sarău 1998, Programa  pentru secţia de limbă romani ( A şi B) [pentru a  fi prezentată conducerii Decanatului Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine în vederea studierii posibilităţii de înfiinţare, din anul univ.1998/1999, a unei secţii A sau B pentru această limbă], 20 p./ împreună cu nota de fundamentare şi configuraţia cursurilor şi a cadrelor didactice propuse /.

Gheorghe Sarău 1998, Programa  de limba rromani pentru examenul de admitere [sesiunea septembrie 1998], ” Asul de treflă „, Anul VI (1998), nr. 67, p. 12.

Gheorghe Sarău [coautor şi coordonator] 1998, Programa de limba română pentru şcolile / clasele cu predarea în limbile minorităţilor naţionale, Ministerul Educaţiei Naţionale, 17 p. [publicată în „Közoktatás” (X. évfolyam, 9. szám, 1999. szeptember, 7. – 12. l.), sub titlul Román nyelv és irodalom tanterv anemzetiségi iskolák I-IV. osztályai számára].

Referinţe: Gheorghe Sarău 1998, Pontosítások a román nyelv oktatásával kapcsolatban az I-IV. osztályban, „Közoktatás”, IX. évfolyam, 1ö. szám, 1998. október, 3. l.

III. Structurarea / susţinerea învăţământului pentru rromi şi metodica predării limbii rromani

Carmen State 1998, Învăţământul pentru rromi. Masă rotundă cu: Mădălin Voicu, Vasile Ionescu, Gheorghe Sarău şi Ion Ionel, Televiziunea Română, Pr.II (transmisie în zilele de 21 şi 28 iunie l998, în emisiunea „Din viaţa rromilor „, orele 23,oo.

Gheorghe  Sarău 1998, Din istoricul învăţământului în limba romani, „Asul de treflă” , Anul VI (1998), nr.64, p.11.

Carmen State 1998, Cu domnul Gheorghe Sarău despre noutăţile în domeniul învăţământului [ în contextul numirii sale prin concurs ca inspector pentru limba romani în Ministerul Educaţiei Naţionale], Emisiunea pentru romi, TVR 1, vineri, 22  mai 1998, ora 12,30.

Gheorghe Sarău [Redacţia] 1998, În Şcoli Normale şi Universităţi uşi deschise pentru rromi, „Asul de treflă”, anul VI (1998),  nr. 67, p. 1;3.

Gheorghe Sarău 1998, Ştiri…ştiri…[ despre reforma curriculară în domeniul învăţământului în limbile materne ale minorităţilor], „Asul de treflă”, anul VI (1998),  nr. 67, p. 12.

dr. Marcel Courthiade & drd. Gheorghe Sarău 1998, Propuneri pentru educaţia- învăţământul rromilor pentru a fi prezentate la discuţia cu domnul George Soros, ” Asul de treflă”, anul VI (1998), nr.70 , p. 4.

Ana Maria Bistriceanu & Ioana Bindea 1998, Cu domnul Gheorghe Sarău, inspector pentru limba rromani în MEN, despre învăţământul rrom, Radio Cluj-Napoca, Emisiunea ” Habar n-ai că sunt lângă tine”, sâmbătă,12 sept.1998, orele 13,15.

Gheorghe Sarău 1998, Şcoala Naţională de tineri lideri. Educaţie interculturală, ” Asul de treflă”, anul VI (1998), nr.70 , p.3.

Marina Dohi 1998, Puradeii vor la şcoală [discuţie cu Gheorghe Sarău], „Libertatea”, sâmbătă, 14 nov.1998, nr. 2518, p.10.

Gheorghe Sarău, Delia Grigore 1998, Apel pentru cadrele didactice de etnie rromă, „Asul de treflă „, anul VI (1998), nr. 74, p.13.

IV. Participări  la  alte  simpozioane (cu prezentarea de lucrări / materiale de sinteză / informări, intervenţii)

Sarău, Gheorghe 1998, Învăţământul pentru rromi: realizări şi perspective, prelegere prezentată la seminarul „global” Rromii în secolul XXI, desfăşurat la Sibiu, în perioada 4-6 sept.1998, în cadrul ” Zilelor culturii rromilor” ( Sibiu, 1-10 sept.1998).

Referinţe:

Gheorghe Sarău [Redacţia] 1998, Din activitatea Partidei Romilor. Seminarul de la Sibiu (4-6 septembrie 1998) şi  importanţa sa istorică pentru învăţământul rrom, ” Asul de treflă”,  anul VI (1998), nr. 72-73, p.3.

V. Participări la cursuri de vară de limba rromani  în calitate de profesor

Milaesqi Śkòla  (i IX-to), Beeskow (Germania), 5 – 15 iul. 1998.

Referinţe

Redacţia 1998, Cursurile internaţionale de vară de limbă,literatură,istorie şi cultură rromani şi sinti (Beeskow-Germania 5-15 iulie 1998), „Asul de treflă”, anul VI (1998), nr.68-69, p.2-3.

VI. Înfiinţarea de noi secţii

Gheorghe Sarău 1998, Înfiinţarea secţiei de limba rromani de sine stătătoare ca secţie B, din anul univ. 1998 / 1998

* În urma propunerilor şi  demersurilor întreprinse de Gheorghe Sarău, se înfiinţează şi se autorizează provizoriu secţia de limbă şi literatură rromani, ca secţie B, în cadrul Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine şi al Facultăţii de Litere – Universitatea Bucureşti, acordându-se 10 locuri distincte pentru candidaţii rromi, în anul univ.1998 / 1999. Autorizarea s-a făcut prin H.G.nr. 442/august 1998 (publicată în „Monitorul Oficial al României” nr.292/ luni, 10 august 1998). [Orele de limbă rromani sunt asigurate de Gheorghe Sarău. De asemenea, la iniţiativa şi la propunerea sa, sunt acceptate, de către conducerea Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine, să predea  încă două cadre didactice: asist. drd. Mircea Itu (orele de literatură şi civilizaţie veche indiană) şi asist. drd.Delia Grigore (orele de folclor şi  de literatură rromă).

Referinţe

anul universitar l998/l999

prof. Gheorghe Sarău 1998, Eveniment de seamă pentru etnia rromilor:Înfiinţarea secţiei de limbă şi  literatură rromani, „Asul de treflă”, anul VI (1998), nr. 70, p.2.; [Gyergely László], Hódít a romani, „Közoktatás”, IX. évfolyam, 9. szám, 1998. szeptember, 14. l.; Redacţia [Gheorghe Sarău], Pagina studenţilor rromi [despre secţia de limbă rromani şi probele de concurs pentru sesiunea din septembrie 1999], „Asul de treflă „, anul VI (1998), nr.74, p. 12;

VII. Referiri  privind viaţa şi activitatea lui  Gheorghe Sarău şi / sau  fotografii

Emil Constantinescu 1998, Alocuţiunea domnului/…/, Preşedintele României, la dineul oferit de Partida Romilor , „Asul de teflă „, Anul 65 (1998), nr. 65, p.1-2 / la p.2 sunt făcute referiri la activitatea  avută de Gheorghe Sarău în promovarea limbii , literaturii şi culturii romilor /.

Ion Dron 1998, Bio-bibliografie, [p.81: Gheorghe Sarău– Lucrări recenzate de  Ion Dron], Chişinău, 1998.

Ilie Bădicuţ 1998, Să mai punem mâna pe carte. Despre multiculturalism,[ despre înfiinţarea secţiei de limba şi literatura  rromani la Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine şi asigurarea orelor de către Gheorghe Sarău; despre susţinerea tezei de doctorat, în ziua de 28 sept.1998,de către Gh.Sarău, consacrată dialectului rromilor spoitori din Olteniţa], ” Carusel” [ Revistă de divertisment.Supliment la nr.1847 al ziarului „Azi”, vineri, 30 oct.1998, p.6].

Redacţia 1998, Din activitatea Partidei Romilor [referiri pe larg despre participarea conducerii Partidei Romilor la susţinerea tezei de doctorat de către Gheorghe Sarău], „Asul de treflă „, anul VI (1998), nr. 72-73, p.2.

VIII. Titluri

doctor Gheorghe Sarău 1998, Dialectul romilor spoitori (xoraxano) din România. Teză de doctorat  elaborată de Gheorghe Sarău sub îndrumarea doamnei  prof.univ. dr. Lucia Wald şi susţinută public în ziua de 28 septembrie 1998, în Sala de consiliu a Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine – Universitatea din Bucureşti [Comisia care a acordat titlul de doctor în filologie: prof.univ.dr. Sanda Râpeanu– decanul Facultăţii, prof.univ.dr.Lucia Wald, îndrumător, prof.univ.dr. Gheorghe Mihăilă – Universitatea Bucureşti, membru al Academiei Române, cercetător ştiinţific pr. I doc. Andrei Avram – Institutul de Lingvistică, prof.univ.dr. Gheorghe Bolocan -Universitatea Craiova); referate neoficiale prezentate de: dr.Vladimir Drimba şi de  dr. Marcel Courthiade INALCO Paris], 411 p. + 169 (Anexă).

IX. Activitate în cadrul G.R.C.A.L.R. (Grupul Român de Cercetări şi Acţiuni în Lingvistica Romani)

Gheorghe Sarău, coordonatorul G.R.C.A.L.R., începând cu 18 mai 1998.

X. Varia

a) Semnalări, recenzii, articole de popularizare în domeniul rrom (lingvistică, folclor, literatură, artă, cultură, istorie, învăţământ etc.) publicate în revista rromilor  „Asul de treflă”

Gheorghe Sarău 1998, Din înţelepciunea rromilor. Proverbe…[în limba rromani] „Asul de treflă”, anul VI (1998), nr.74, p. 15.

Gheorghe Sarău 1998, Dezrobirea romilor, „Asul de treflă”, Anul VI(1998), nr.64, p.1;11.

Gheorghe Sarău 1998, Concursul Magazinului „Asul de treflă”, Anul VI(1998), nr.64, p.10.

Gheorghe Sarău 1998, Calendarul rom internaţional 1998. Sa-themutno rromano kalendàri, „Asul de treflă”,  Anul VI(1998),nr.64,p.12.

Gheorghe Sarău 1998, Rolul „punţilor de legătură” în realizarea scopurilor lingvistice, culturale, sociale şi politice ale romilor, „Asul de treflă „, Anul VI (1998), nr.65, p.1;15.

Gheorghe Sarău 1998, Pe scurt, ” Asul de treflă „, nr.66/1998, p.11.

Gheorghe Sarău 1998, Teatrul TKO (Rromano Theatro Köln), „Asul de treflă”,  Anul VI (1998), nr.68-69, p.4.

Gheorghe Sarău 1998, Pogrom [ Germania; semnalarea nr. 199/ mar.-apr.1998,p.17-40], ” Asul de treflă”, anul VI (1998), nr. 68-69, p.13.

Gheorghe Sarău 1998, Open Society News.Spring 1998,[semnalarea nr.1/1998 al Buletinului Fundaţiilor SOROS], ” Asul de treflă”, Anul VI (1998), nr. 68-69, p.13.

Gh.[heorghe ] S[arău] 1998, Din activitatea Partidei Romilor. Ştiri, Anul VI (1998), nr.71, p.1-2.

Redacţia [Gheorghe Sarău] 1998, Din activitatea Partidei Romilor, „Asul de treflă”, anul VI (1998), nr. 72-73, p.2.

[Gheorghe Sarău] 1998, Cursuri prin corespondenţă pentru limba rromani, „Asul de treflă”, anul VI (1998), nr. 70, p.5.

Gheorghe Sarău 1998, Limba noastră cea de toate zilele. Alfabetul limbii rromani

(ţigăneşti), ” Asul de treflă”, anul VI (1998),nr. 70, p.12 [reprodus şi în nr. 72-73 (p.7), nr. 74 (p. 8)], nr. 77 – 78, anul VII (1999), p.6-7  şi nr. 79, p. 18].

Lucrări şi activităţi în anul calendaristic 1997

I. Lingvistică, manuale şcolare

Sarău, Gheorghe [traducerea în limba rromani] 1997, Ion Ionel şi Mariana Costin – Ion: Aritmetică.Aritmetika.Clasa I. I jekhto klasa. Manual bilingv preparator pentru elevi rromi. Dujechibutni angliskolaqi pustik vas e rromane  siklovne, Fundaţia „Pro Europa ” Târgu Mureş, l997, 92 p. / cu  un”  Vocabular român-rrom” realizat de prof. Gheorghe Sarău, p.77-91/.                        

Referinţe

Constantin Pădureanu şi Gheorghe Sarău 1998 ,Manuale alternative:Aritmetica în limba romani, „Asul de treflă”, Anul VI(1998), nr. 65, p.11

II. Ediţii îngrijite

C.S. Nicolăescu-Plopşor 1997, Paramisă haj gilă rromane. Poveşti şi cântece rrome, Colecţia ” Biblioteca rromă „, ex.nr.1, Editura Kriterion, Bucureşti , 1997, 116 p.[ Ediţie îngrijită, Note asupra ediţiei, Vocabular (rrom-român şi român- rrom) realizate de: prof. Gheorghe Sarău cu  studenţii Adina Potochin şi Edy Săvescu. Postfaţă: prof.univ.dr. Octav Păun].

Referinţe

Gheorghe Sarău 1997, Vitrina cu cărţi.Dr. C.Ş.Nicolăescu-Plopşor:Paramisea haj gilă rromane.Poveşti şi cântece rrome (Bucureşti,Kriterion,1997,116 p.), ” Asul de treflă „, Anul V (1997), nr.61, p. 9.

Sarău, Gheorghe [confruntarea în lb. rromani – lb. română] 1997, Camelia Stănescu [trad.]: Evangèlia pala o Ioàno. Rromaní (dialectul căldărarilor) – română, Bucureşti, [tipărită fragmentar în “Asul de treflă”].

III. Colecţii iniţiate şi îngrijite

Gheorghe Sarău 1997, [iniţierea şi îngrijirea Colecţiei „Biblioteca Rromă” la Editura Kriterion (Bucureşti), începând din anul 1997 şi până în 2002, în cadrul căreia au apărut 12 titluri (Gheorghe Sarău: Ghid de conversaţie român – rrom; Barbu Constantinescu: Probe de limba şi literatura rromilor din România, C. S. Nicolaescu – Plopşor: Paramisă haj gilă rromane. Poveşti şi cântece rrome, Alexandru Ruja – Gribussy: Ana din pârâu etc.).

IV. Structurarea / susţinerea învăţământului pentru rromi şi metodica predării limbii rromani

Sarău, Gheorghe 1997, Observations regarding methods of teaching the Romany language in Romanian schools, în “Vassiliadou Maria [Editing Director]: Education of Gypsies. Development of Teaching Material “, Athens, pp.235 – 242 [ actele Simpozionului internaţional consacrat rromilor, Atena, 6 – 9 aprilie 1995].

Gheorghe Sarău 1997, Dacă nu ştiaţi! Grupe cu elevi rromi pentru studiul limbii rromani, „Asul de treflă „, anul V (1997), nr.60, p.8 / v. şi p. 10-11.

Mirela Nicolae 1997, Învăţământul pentru rromi în contextul Ordonanţei Guvernamentale de modificare a Legii Învăţământului nr.84/1995. Discuţie cu: lect.univ. Beres Andras – Secretar de Stat în Ministerul Educaţiei Naţionale, insp. Gheorghe Sarău – metodistul Min.Ed.Naţionale pentru limba rromani, şi insp. Ilie Pipoi- I.Şc.al Mun.Bucureşti, Emisiunea  „Învăţământul azi”, Radio România  „Cultural”, 27 oct.1997, orele 15,oo-16,oo.

Gheorghe Sarău 1997, Limba rromani în contextul drepturilor lingvistice ale minorităţilor, „Asul de treflă „, Anul V (1997), nr. 61, p.5.

Gheorghe Sarău 1997, Scurt istoric al învăţământului în limba rromani, „Asul de treflă”, Anul V (1997), nr. 62, p. 12-13.

Gheorghe Sarău 1997, Scurt istoric al învăţământului în limba rromani. Studiul limbii rromani la nivel universitar, „Asul de treflă”, Anul V (1997), nr. 63, p.8 – 9.

V. Istoriografie literară

Gheorghe Sarău / interviu / 1997, Confesiunea  pictoriţei Rodica Mihaela Pandele despre  Dimitrie Stelaru, Radio România , Emisiunea militară / redactor Ioan Alexandru /, sâmbătă, 29 noiembrie l997, orele 10,45/ înregistrare făcută de  Gheorghe Sarău în anul 1988/

VI. Participări la întâlnirile de lucru din cadrul Grupului de Cercetări şi Acţiuni în domeniul limbii rromaní

Lanciano, Italia, 11-14 iul.1997 [pentru definitivarea textului Culegerii de texte în limba  rromani ce urma a  fi editată de Centrul de Studii Ţigăneşti din Paris].

Gheorghe Sarău [coautor] [1997], Dicţionar rrom poliglot, Centrul de Studii Ţigăneşti, Universitatea Sorbona, Paris, 343 p. mss / needitat încă /.

VII. Activitate ziaristică

Gheorghe Sarău 1997 – redactor la publicaţia Partidei Romilor „Asul de treflă „, cu începere de la nr.58 / 1997.

Gheorghe Sarău 1997, redactor şef adjunct la „Asul de treflă „, cu începere de la nr. 61 / 1997.

Referinţe:

Carmen State, Revista „Asul de treflă” nr.60.Redactor responsabil: Gheorghe Sarău, Emisiunea „Din viaţa rromilor”, TV Română, Pr.I, vineri,10 octombrie l997,ora 13,oo.; nr. 61 , prezentat în aceeaşi emisiune de Carmen State în data de vineri     octombrie l997, orele 13,oo,împreună cu un scurt interviu luat prof. Gheorghe Sarău .

Klárik Attila, Ászok a kabátujjban! [cu referiri la activitatea redactor şef-adj. a lui Gh.Sarău], ” Romániai Magyar Szó „, új sorozat, 2928. szám, 1998. december 24., 4 l.

P.Molnárová [študentka Katedry etnológie FFUK v  Bratislave], Asul de treflă (Žaluďové eso). Partida Romilor, Bucureşti, 16 p., „Romano džaniben ” / Praha /, V, 3, 1998,  str.79 [cu referiri la activitatea redactor şef-adj. a lui Gh.Sarău].

VIII. Semnalări, recenzii, articole de popularizare în domeniul rrom (lingvistică, folclor, literatură, artă, cultură, istorie, învăţământ etc.) publicate în revista rromilor  „Asul de treflă”

Gheorghe  Sarău 1997, O realitate  actuală. Nevoia de standardizare a limbii romani, ” Asul de treflă ” , anul V (1997), nr.59, p. 6-7.

Gheorghe Sarău 1997, Să învăţăm limba rromani! Cuvinte rrome  mai mult sau mai puţin cunoscute, „Asul de treflă „, anul V (1997), nr. 60, p. 2.

Gheorghe Sarău 1997, Limba noastră cea de toate zilele. Cuvinte rrome mai mult sau mai puţin cunoscute, ” Asul de treflă ” , Anul V ( 1997), nr. 62, p. 10.

S . Pathania 1997, Lil Indiaoar. Scrisoare din India, „Asul de treflă ” , anul V (1997), nr. 59 , p. 6 / traducere: Gheorghe Sarău

Donald  Kenrick 1997, O „legendă ” despre migraţia romilor , „Asul de treflă „, anul V (1997), nr.59, p.7 / traducere /şi comentariu / : Gheorghe Sarău.

Gheorghe Sarău / prezentare de…/1997, Literatură în limba rromani. Gribusi Ruza Aleksandro,”Asul de treflă ” , Anul V ( 1997), nr.62, p.4.

Gheorghe Sarău 1997, Concursul internaţional de creaţie romă „Amico rom „, „Asul de teflă „, anul V (l997,) nr.59,p.5.

Gheorghe Sarău 1997, Întâlnire cu muzica rromilor europeni , „Asul de treflă „, anul V (1997), nr. 59, p.7.

Gheorghe Sarău 1997, Prietenii rromilor, gagiii. La şase luni de la terecerea în nefiinţă a maestrului Ion Voicu , ” Asul de treflă”, anul V (l997), nr. 60, p.1.

Gheorghe Sarău 1997, Ştiri.ştiri…, „Asul de treflă „, anul V (1997), nr.60, p.6;8.

Gheorghe Sarău 1997, Vitrina cu cărţi.Unde ne adresăm? Noutăţi editoriale,” Asul de treflă „anul V (1997), nr. 6o, p.13.

Gheorghe Sarău 1997, Romica Puceanu- o prezenţă vie în memnoria artiştilor români , „Asul de treflă ” , anul V (1997), nr. 60, p.,15.

Gheorghe Sarău 1997, Cuvinte încrucişate de Bibi Stoianovici  /prezentare de…/, „Asul de treflă „, anul V (1997), nr.60, p.15.

Gheorghe Sarău  = ” cronicar „ 1997, Cronica evenimentelor din viaţa rromilor, ” Asul de treflă „, Anul V ( 1997 ), nr. 61, p. 11, 13.

Gheorghe Sarău 1997, Prietenii rromilor, gagii. „Phralipe”-” Frăţie „/Teatrul rrom            macedonean din Germania /,  ” Asul de treflă ” , Anul V ( 1997 ), nr. 62, p.1.

Gheorghe Sarău 1997, Concursul Magazinului ” Asul de treflă „,”Asul de treflă „Anul

V(1997), nr.62, p.5.

Gheorghe Sarău 1997, Vitrina cu cărţi / Vasile Băran: Noaptea Mokshanalei; Ion Calotă: Rudarii din Oltenia; George Grigore:Problematica traducerii Coranului în limba română/ , „Asul de treflă „, Anul V (1997), nr.62, p.5.

/ Gheorghe Sarău / 1997, Cel mai important concurs de creaţie rromă ” Amico Rom ” (Italia  – Lanciano ) / traducere şi adptare de…/,”Asul de treflă ” , Anul V ( 1997), nr.63, p.2;7.

Gheorghe Sarău / prezentare de…/ 1997, Literatura în limba rromani. Cel mai mare prozator în viaţă, Mateo Maximoff ( Franţa). Vă vând lacrimile vouă , „Asul de treflă ” , Anul V ( 1997), nr. 63, p.6.

Gheorghe Sarău 1997, Din zestrea paremiologică rromă. Să ne reamintim , de sărbători,vechile noastre proverbe, „Asul de treflă „, Anul V (1997), nr. 63, p.17.

Gheorghe Sarău / Rromani adaptàcia… /  1997, O brad frumos! / O śukar bràdos ! /, „Asul de  treflă „, Anul V ( 1997), nr. 63, p.20.

Gheorghe Sarău şi Ivan Gheorghe 1997, Strategia Fundaţiei SOROS pentru o Societate Deschisă  pentru anii 1998-1999, în cadrul Programului ” Rroma „, „Asul de treflă ” Anul V ( 1997), nr. 63, p.13; 12

IX. Participări  la  alte  simpozioane (cu prezentarea de lucrări / materiale de sinteză / informări, intervenţii)

Gheorghe Sarău 1997, Seminarul internaţional pentru traducerea Bibliei, organizat de Societăţile Biblice Unite din Anglia şi de Societatea Biblică Interconfesională din România, în Austria, la Neustadt, în perioada 14-19 apr.l997/ participare la../.

Gheorghe Sarău 1997, Seminarul  „Educarea copiilor din comunităţile de rromi , organizat de  Institutul Intercultural din Timişoara şi ROMANI CRISS,la Timişoara în  perioada 8-11 mai l997 / prelegerea„Legislaţia şi iniţiativele Ministerului Învăţământului pentru şcolarizarea copiilor rromi „ /.

Referinţe

Cristina Iliescu 1997, Cu d-l Gheorghe Sarău despre  Seminarul ” Educarea copiilor din comunităţile de rromi”, desfăşurat la Timişoara, Radio România „Actualităţi „, luni 12 mai l997, orele l4,3o /interviu /

X. Programe şcolare şi universitare

Gheorghe Sarău, Laurenţiu Theban 1997, Programa pentru secţia B.Indianistică (hindi-rromani) [ valabilă în anul univ.1997/1998], 4 p.

XI. Prezentări de lucrări la reuniuni ştiinţifice

Gheorghe Sarău 1997, Criterii socio-lingvistice pentru delimitarea principalelor dialecte rrome din România, Conferinţa  naţională de bilingvism,Bucureşti, l6 – 17 iunie l997; comunicare prezentată în ziua de l7 iunie 1997 şi publicată în vol..

Gheorghe Sarău 1997, Înfiinţarea secţiei de indianistică (hindi – rromani) ca secţie B, din anul univ. 1997 / 1998.

* În urma propunerilor şi a demersurilor întreprinse de Gheorghe Sarău, se reia studiul limbii hindi în cadrul secţiei de indianistică (hindi – rromani), cele două limbi studiindu-se în egală măsură. Prima promoţie de 10 absolvenţi avea să se înregistreze în anul 2001.

Referinţe

E. Capuerde 1997, Limba ţigănească…, „Libertatea „, 5 mai l997; F.[lorin] A.[ntonescu] 1997, Admiterea ’97 la specializarea  indianistică , „Curierul naţional „, Anul VIII, nr.1934,vineri, 18 iul.l997,p.15; Gheorghe  Sarău, prof. 1997, La Universitatea Bucureşti se poate învăţa limba romani, „Asul de treflă „, anul V (l997), nr. 58, p.8; Florin Antonescu 1997, Curs facultativ  de limba rromani, Facultatea de Limbi şi Literaturi  Străine Bucureşti; deschiderea cursului pentru începători: joi,9 oct.l997, orele l6,15, „Curierul naţional, joi, 9 oct.l997; Mircea Itu 1998, Itinerarii indiene, vol.I, [1998], Braşov: Editura Orientul Latin, p.238.

Lucrări şi activităţi în anul calendaristic 1996

I. Redactări, îngrijiri de ediţii, referent

Copoiu, Petre 1996, Rromane paramìća. Poveşti ţigăneşti. Ediţie bilingvă. Selecţia, redactarea în limba ţigănească şi Nota asupra ediţiei: profesor Gheorghe Sarău.Postfaţă: prof. univ. dr. Octav Păun, Bucureşti: Editura Kriterion.

Referinţe

Gh. Marin, Cultura minorităţilor, “Universul Cărţii”, nr.6-7/1996, p.11.

f.a., Categoria L. Racconto. 3º classificato: Rromane Paramìća (Petre Copoiu, l’autore; il libro e stato    curato  da Gheorghe Sarău], „Thèm Romanó”, Anno VI (1996), nº 2 (agosto), p. 6.

Sarău, Gheorghe [referat de specialitate] 1996, Ştefan Bârniş [trad.]: Evanghelia pala o Matei. Rromaní (dialectul ursarilor) – română, Bucureşti, Printisardo catar e Societatea Biblică Interconfesională anda-i România.

Sarău, Gheorghe [referat de specialitate] 1996, Gheorghe şi Ioan Vaida [trad.]: Evanghelia pala o Marco. Romaní (dialectul căldărarilor) – română, Bucureşti, Printisardo catar e Societatea Biblică Interconfesională anda-i România.

II. Continuarea cursului facultativ (opţional) de limba rromani la nivelul învăţământului superior, organizat de Gheorghe Sarău

Sarău, Gheorghe 1996, Continuarea cursului facultativ de limba romaní, la Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine a Universităţii din Bucureşti, în anul univ. 1996 /1997.

Referinţe

F.[lorin] A.[ntonescu] 1996, Cursuri de limba romaní / Cursul facultativ şi secţia de limbă rromaní din cadrul Catedrei de indianistică – Universitatea Bucureşti/, “Curierul Naţional”, Anul VII(6 noiembrie 1996), Nr.1725, p.14; Carmen State [redactor] 1996, Din învăţământul minorităţilor: Noutăţi privind predarea limbii rromaní. Interviu cu dl. prof. Gheorghe Sarău, Emisiunea TVR “Din viaţa rromilor”; TVR, Pr.II, 11 noiembrie 1996, orele 23,30; f.a. 1996, Limba ţigănească poate fi studiată la Universitatea Bucureşti, “Monitorul”/Iaşi/, Anul VI (29 oct. 1996), Nr.256 (1622), p.1; Florin Ionescu <Florin Antonescu> 1996, Nimic peiorativ despre limba rromani, „Student Parti”, Anul II (1996), serie nouă, 7. 11 – 13. 11. 1996, p. 2.

III. Structurarea / susţinerea învăţământului pentru rromi şi metodica predării limbii rromani

Carmen State [redactor] 1996, Învăţământul în limba rromani. Învăţământul superior. Convorbire cu d-l Gheorghe Sarău, Emisiunea “Din viaţa rromilor”, TVR, Pr.II, 23 febr. 1996, orele 23,30.

[Gheorghe Sarău; Ministerul Învăţământului. Direcţia Învăţământului pentru Minorităţi Naţionale] 1996, Învăţământul pentru rromi (ţigani), pliant pentru Conferinţa Naţională “ Educaţie şi integrare europeană ”, Bucureşti, februarie 1996,

5 p.

Gheorghe Sarău 1996, [autorul pliantului destinat învăţământului pentru rromi, editat de Direcţia învăţământului pentru minorităţi naţionale din cadrul Ministerului Învăţământului], Conferinţa naţională “ Educaţie şi integrare europeană”, Bucureşti, februarie 1996.

IV. Participări / organizarea de cursuri de vară de limba rromani în calitate de cursant

Milaesqi Śkòla (i VIII-to), Sangonis, sept./ oct. 1996.

V. Participări la alte cursuri de vară în calitate de cursant

1996, Cursurile intensive de limba spaniolă pentru colaboratorii străini din ministerele învăţământului din diferite ţări, Universitatea Zaragoza (în sediul său de vară din Jaca), 19 iul – 5 aug. 1996.

VI. Participări la întâlnirile de lucru din cadrul Grupului de Cercetări şi Acţiuni în domeniul Limbii Romaní

Sangonis, Franţa, 7-15 oct. 1996

VII. Referiri  privind viaţa şi activitatea lui  Gheorghe  Sarău şi / sau fotografii

George Grigore 1996, Gheorghe Sarău – fondatorul şcolii de limbă rromani (ţigănească) din România [cu foto], „Vocea Mesopotamiei”. Publicaţie culturală şi politică a kurzilor din România,Anul I (1996), Nr. 12, p. 5 ; v. şi : Otilia Dragomir / preluat de../ , Gheorghe Sarău- fondatorul şcolii de  limba romani din ţara noastră, „Asul de treflă „, anul V (l997), nr.58, p.10.

Florin Antonescu 1996, Numai şcoala poate să-i educe pe romi [ despre Gh.Sarău şi cu fotografia Culegerii de texte în limba ţigănească], „Curierul Naţional”, An VII (1996), 16 nov. 1996, Nr. 1734.

Stan V. Cristea 1996, Gheorghe Sarău, lingvist, bibliograf şi publicist, în vol. „Judeţul Teleorman. Dicţionar bibliografic”, Alexandria: Editura „Teleormanul liber”, 1996, p. 606-607.

Lucrări şi activităţi în anul calendaristic 1995

I. Lingvistică rromani, manuale şcolare

Sarău, Gheorghe 1995, Culegere de texte în limba ţigănească. Clasele a II-a – a IV-a. Tekstonqo lil p-i rromani ćhib (vaś-e II to – IV to klàse), Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, R.A.., Bucureşti, 188 p.

Referinţe

Gheorghe Sarău 1996, Culegere de texte în limba ţigănească. Lansare în cadrul „Târgului Internaţional de Carte”,Bucureşti, 7 iun. 1996, orele 12,00. (Între cei prezenţi: prof. univ. dr. Lucia Wald, prof. univ. dr.Octav Păun, prof. univ. dr. Constantin Floricel – dir. Editurii Didactice şi Pedagogice, înv. Mirena Iovan, prof. Camelia Stănescu , Gabriel Micu ş.a.[Gyergely László] 1996, Szöveggyujtemény-romáknak, “Kösoktatás”, VII. évfolyam, 10. szém, 1996 október, 13. 1.[Mediafax] 1996, România, prima ţară din lume care a editat manuale pentru ţigani, “Curierul Naţional”, Nr. 1697, 4 oct. 1996, p.4. Timár Vieroslava 1996, La bani mărunţi, Radio Timişoara, vineri, 14 iun. 1996, orele 6,00 – 8,00 [Prezentara Culegerii].C.L.B. 1996, Culegere de texte în limba rromani, „Azi”, 1996, nr., p.Mădălina Rădulescu 1997, O nouă apariţie de carte în limba romani[ Culegere de texte…], „Asul de treflă”, 1997, p. 10; Gheorghe Sarău 1997, Culegere de texte…, semnalare în „Asul de treflă „, nr. 60 /1997, p.13; Gheorghe Sarău 1997, Locul II  pentru ” Culegerea de texte în limba  ţigănească „ (publicată de Editura Didactică şi Pedagogică din Bucureşti, în l995 [1996] ), la cel de-al 4-lea Concurs internaţional de creaţie rromă de la Lanciano (Italia), acordat , în 12 iulie l997,de Asociaţia „Them Romano „;preşedinte: Santino Spinelli;[Santino Spinelli] 1997, 2 Classificato: Gheorghe Sarău (Romania ). Cat. O (tesi di laurea o monografia), „Them Romano „, Anno VII(1997), n.2,  p.1 şi p. 7.

II. Traduceri

Gheorghe Sarău şi Stănescu Camelia 1995, Echivalente rome ale “Tezaurului European,  64 p. /mss./.

Eric Hill 1995, I bari lavenqi pustik, [romani text: /…/ Prof. Gheorghe  Sarău /…/, [28p.].

Eric Hill [1995], Cartea cea mare de cuvinte a lui Grivei [traducere din limba romaní în limba română de Adriana şi Gheorghe  Sarău], “Romani Baxt”, [28 p.] / needitată încă /.

III. Îngrijiri ediţii, redactări, consultant

Sarău, Gheorghe [consultant ştiinţific:] 1995, Vasile Băran :Noaptea Mokshanalei, Editura “ Paco ” – Bucureşti, 1995, 216 p. [Povestiri cu tematică rrom].

IV. Structurarea / susţinerea învăţământului pentru rromi şi metodica predării limbii rromani

Gheorghe Sarău [Prof., inspector au Ministere de l’Enseignement de Bucarest] 1995, La langue romaní dans les écoles roumaines, “Diplomat Club” [Bucureşti], nr.3/4 (39-40), 1995, p.13.

Sarău, Gheorghe 1995, Continuarea cursului facultativ de limba romaní, la Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine a Universităţii din Bucureşti, în anul univ. 1995 /1996.

Referinţe

Ecaterina Preda [redactor], Giani Croitoru [imagine] 1996, Limba rromaní la Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine din Bucureşti, TV “Antena 1” [reportaj transmis sâmbătă 1 iunie 1996, ora 8,00];

V. Premii

Sarău, Gheorghe 1995, Locul II  pentru ” Culegerea de texte în limba  ţigănească „ (publicată de Editura Didactică şi Pedagogică din Bucureşti, în l995 [1996] ), la cel de-al 4-lea Concurs internaţional de creaţie rromă de la Lanciano (Italia), acordat , în 12 iulie l997,de Asociaţia „Them Romano „;preşedinte: Santino Spinelli.

Referinţe

/Santino Spinelli /, 2 Classificato: Gheorghe Sarău (Romania ). Cat. O (tesi di laurea o monografia), „Them Romano „, Anno VII(1997), n.2,  p.1 şi p. 7.

VI. Referate susţinute în cadrul doctoratului

Gheorghe Sarău 1995, Influenţa limbii române asupra dialectului vorbit de rromii spoitori din oraşul Olteniţa, 30 p., octombrie 1995; îndrumător: prof.univ.dr. Lucia Wald.

Gheorghe Sarău 1995, Sintaxa dialectului vorbit de rromii spoitori din oraşul Olteniţa, 200 p., iunie 1995; îndrumător: prof.univ.dr. Lucia Wald.

VII. Participări  la  alte  simpozioane (cu prezentarea de lucrări / materiale de sinteză / informări, intervenţii)

Gheorghe Sarău 1995, Probleme ale minorităţii romilor din România. Problèmes de la minorité des Tziganes en Roumanie. Problems of the Gypsy (Romany) minority of Romania, prelegere ţinută în ziua de vineri 14 iul.1995, orele 16,00-18,00, în cadrul Cursurilor de vară de limba, literatura şi civilizaţia română, organizate de Universitatea din Iaşi.

Sarău, Gheorghe 1995, Observations regarding methods of teaching the Romany language in Romanian schools, prezentare la “International Symposium: Education of Gypsies. Development of Teaching Material “, Atena, 6-9 aprilie 1995]

VIII. Participări / organizarea de cursuri de vară de limba rromani în calitate de cursant

Milaesqi Skòla (i VII-to), Sangonis, 28 oct. 16 nov. 1995.

Referinţe

Bajram Haliti 1995, E Rroma e Evropace katar o mangi o Maškarthemtne milajese školako [katar o 1-15 novembar 1995. berš, Saint André de Sangonis /, “HeHauAe / Nenasilie” [Gnilane – Iugoslavia], ian. 1996, nr.3, p.17 [între cei intervievaţi: Gheorghe Sarău]..

IX. Varia

Gheorghe Sarău 1995, Lauri şi pentru viitorii muzicieni, “Tribuna Învăţământului”, Anul VI (XLIII), nr.293, luni, 4 sept. 1995, p.1.

Lucrări şi activităţi în anul calendaristic 1994

I. Lingvistică rromani, manuale şcolare

Sarău, Gheorghe 1994, Limba romani (ţigănească). Manual pentru clasele de învăţători romi ale Şcolilor Normale, Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, R.A., 240 p.

Referinţe

a)  înainte de publicare

Gheorghe Sarău 1992, Manual de limba romaní. “Manuale universitare şi alte lucrări în sprijinul învăţământului. Proiect [editorial]”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1992, p.240-241[prezentarea autorului pentru prospectarea pieţei];Emil Bratu 1992[interviu acordat de Gheorghe Sarău lui …]. Primul abecedar [manual !] pentru romi.Radio “România – Bucureşti”. Emisiunile în limbi străine. 31.03.1992;Isabela Francia 1992, S-au tipărit manualele de limba romaní. “Evenimentul zilei”. An I (1992), nr.66 (7 sept.), p.2; Georgeta Ruţă 1992, S.O.S. Cartea şcolară. “Vremea”. An I (1992), nr.6 (vineri/sâmbătă) 21/22 aug. p.3; Dan Gheorghiu 1993, O premieră editorială la care regele Cioabă şi împăratul Iulian rămân insensibili: Manualul de limbă romaní, “Dimineaţa”, Anul III, nr.43 (837), joi, 4 martie 1993, p.2; Iulia Blaga 1993, Numai 48 de copii romi ?!, “Curierul Naţional”, nr. , vineri, 12 martie 1993, p.5; Ioan Nepohoda 1993,Manualele şcolare pentru minorităţile naţionale din România [referiri la Manualul de limbă romaní, făcute de redactorul şef al Editurii Didactice şi Pedagogice Bucureşti, Pop Avram şi de redactorul-coordonator al Manualului, doamna Ileana Ştefan], Emisiunea TVR “Convieţuiri”, Pr.II, ora 17,45, în ziua de 30 martie 1993; G.[ergely] L.[ászló] 1993, Czigány nyelvkönyv, “Közoktatás” [Bukarest], IV évfolyam, 3-4 szám. 1993, március-április, 9 l; Alexandru Calmâcu 1993, În premieră mondială. La Editura Didactică şi Pedagogică va apărea manualul de “Limba romaní, “Evenimentul zilei”, nr.354, sâmbătă 21 aug. 1993, p.8; Ilie Pipoi 1993, Gheorghe Sarău: Manual de limbă romaní destinat viitorilor învăţători romi [interviu difuzat în Emisiunea “Studiou deschis” Radio “România – Actualităţi”, joi 25 august 1993, orele 9-11]; Alexandru Calmâcu 1993, Autorul primului manual de limbă romaní (ţigănească) este numit, în mod apreciativ, de către romi, “gagiu”, “Evenimentul zilei, nr.358, An II, joi 26 august 1993, p.6;

b) după publicare

f.a. 1994, Premieră editorială mondială: “Limba romaní, “Libertatea”, An VI (1994), nr. 1320, miercuri/joi 12 mai , p.1; C.L.1994, În premieră mondială: Manual pentru viitorii învăţători romi, “Adevărul”, nr.1255, joi 12 mai 1994, p.2; Adrian Fulea [redactor], Cristian Müller [imaginea], Gabriel Vasilescu 1994, Manualul de limba romaní, “Actualităţi”, Televiziunea Română, 12 mai 1994, ora 20,30, Pr.I; Iftimie Nesfântu 1994, În prezenţa regelui Cioabă s-a lansat primul manual de limbă ţigănească, “Tineretul Liber”, nr. 42/1241, vineri 13 mai, 1994, p.7; M.I. 1994, Premieră editorială, „Vocea României”, nr. 134, vineri, 13 mai 1994, p. 8; Cristina Ştefănescu 1994, Premieră mondială: Apariţia primului manual de limbă ţigănească, “România Liberă”, nr.1253, vineri 13 mai 1994, p.9;Nicolai Mladenov 1994, Ucebnik po ciganski ezik./Otecestven Vestnik, No.14506, 13 mai 1994, p.5; M.G.1994, O premieră mondială: Manual de Limba Romaní (ţigănească), “Jurnalul Naţional”, nr. 287, 13 mai 1994, p.3. Florin Antonescu 1994, Regele Cioabă e şi lingvist, “Curierul Naţional”, An IV, nr.965, vineri 13 mai 1994, p.4 ; Ana Maria Cruceanu [reporter], Eugenia Sgubeanu [imagine] 1994, Manualul de limba romaní, “Televiziunea independentă SOTI, 14 mai 1994, orele 0,10 [reluat în dimineaţa zilei de 14 mai 1994, ora 6,30]; f.a. 1994,First Romaní textbook appears in Romania, “Romnews”, An information service of the Roma National Congress /on a non-commercial basis European Central Office Hamburg, Germany/, NO 1. 14 May 1994, p.1; f.a.1994, First Romaní textbook in Romania. Publication by author G. Sarău follows efforts in Bulgaria and the Czech Republic/ RNC agencies//, “Romnews”, An information service of the Roma National Congress, No.1. 14 May, p.1/Hamburg/; Cristina Vlad 1994, A apărut primul manual de limba romaní = o limbă internaţională, “Cotidianul”, Anul IV, Nr.112 (850), luni, 16 mai 1994, p.6; Ion Dron 1994, Lumea încă nu a cunoscut un asemenea manual, „Făclia”[Rep. Moldova], 8 iulie 1994; ; Ion Dron 1994, Limba romaní, “Tineretul Moldovei” [Rep. Moldova], nr. 13, iul. 1994; Gheorghe Sorinel Voinea [interviu consemnat de …]1994, Manualul de limba romaní, autor: prof. Gheorghe Sarău, Emisiunea “Aven Amentza, cu romi, despre romi, pentru romi”Studioul de radio “Oltenia – Craiova”, difuzat în ziua de vineri 16 sept. 1994, ora 8,15; Ion Dron 1994, Primul manual de limbă ţigănească standardizată, “Moldova Suverană”, Chişinău,.29 sept. 1994, p.8; Ivan Gheorghe – Nikolaus Kleininger 1994, Învăţământul în limbile minorităţilor [… Manualul de limba romaní], Emisiunea “Convieţuiri”, TVR, Pr.II (24 sept. 1994, orele 18,30) şi Pr.I (27 sept. 1994, orele 17,00); Matej Heckel 1994, Gheorghe Sarău: prvo ucebnic jazyka romanes [foto: Matej Heckel s prvon ucebnikon jazyka romanes], “Naše snahy”, rocnik V (1994), císlo 10, strana 6-7; Milena Hübaschmannová 1995, Sarău Gheorghe: Limba romaní. Manual pentru clasele de învăţători romi ale Şcolilor Normale, Ministerul Învăţământului, Editura Didactică şi Pedagocică, R.A., Bucureşti, 1994, 238 str., “Romano Dzaniben”, Casopis Romistických Studií, II nr.1-2/1995, str.. 122-125; Lucia Olaru Nenati 1995, Un dar făcut ţiganilor de către români, “Gazeta de Botoşani”, Anul VI (1995), Nr. 1425, 8 sept. 1995, p.1; Santino Spinelli 1995, “Limba Romaní” di Gheorghe Sarău, Novita Editoriali [cu reproducerea copertei], “Thèm Romanó”, Anno V, no 1 marzo 1995, p.8; Santino Spinelli 1995 I premiati del 2o Concorso Artistico Interanzionale “Amico Rom” [Italia, Lanciano, 1995] Categoria O, 2o classificato: “Limba romaní” di Gheorghe Sarău, “Thém Rromanó”, anul V, no 3-4, decembrie 1995, p.9 [cu reproducerea copertei]. Editura Didactică şi Pedagogică,1996, De 45 de ani în slujba şcolii româneşti [plant cu lucrările reprezentative, între care este prezentat şi Manualul de limba romaní, autor: Gheorghe Sarău], [iunie 1996, cu prilejul Târgului Internaţional de Carte de la Bucureşti]; Henry Hedman 1996, Sar me sikjavaa romanes, Helsinki: Opetushallitus, 1996, p. 243 [Limba romani citată în bibliografie]; Florin Antonescu 1996,Gagiul care-i învaţă pe ţigani ţigăneşte. În articolul “Ţiganii şi şcoala”, “Curierul Naţional”, Anul IV, Nr.996, sâmbătă, 18 iunie 1994, p.1; Ion Dron 1997, Ce se mai ştie şi ce se mai scrie despre ţigani, „Făclia” [Chişinău], 15 febr.1997; Rodica Zafiu 1998, Rrom, în  “ România literară “, nr. 804 /1998.

II. Traduceri

Eric Hill 1994, Kaj si o Rukun amaro? [Translated into Romani by O.& B. Galush, G. Sarău, C. Stănescu, G. Demeter, J. Duka and Z. Goseni] Paris, 1994./22 p./.

Gheorghe Sarău [coordonarea stilistică] 1994, Marcel Kurtiàde: Sikavipen sar te siklŏn e chavorre e sirpustiakça. Îndrumar metodic pentru folosirea abecedarului de faţă: Sirpustik amare ćhibăqiri, Centre National de Documentation pédagogique, Centre Régional de Documentation pédagogique Midi-Pyrénées, Toulouse Cedez, 1994, 20 p.

III. Redactări

Gheorghe Sarău 1994 [redactarea volumului de acte şi reglementări europene privind promovarea limbii romaní şi a romilor în societate şi în educaţia şcolară , mss. realizat de Romani Criss, 200 p.].

IV. Structurarea / susţinerea învăţământului pentru rromi şi metodica predării limbii rromani

Gheorghe Sarău 1994, Osservazioni sui metodi di insegnamento della lingua romaní nelle scuole rumene [traduzione di D.D.R.], “Thém Romanó”, prima parte, Anno IV(1994), n.3, p.8; Seconda e ultima parte, Anno IV, n.4, p.13.

Gheorghe Sarău 1994, Observaciones en torno a los metodos de enseñanza de la lengua romaní en las escuelas rumanas, “Interface”, Paris, noviembre 1994, no 16, p.9-12 [cu variante în limbile franceză, engleză şi germană].

V. Programe şcolare şi universitare

Gheorghe Sarău [MINISTERUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI 1994, Programa şcolară pentru studiul limbii romaní [clasele I-XIII], aprobată cu nr. 39910/1994, 23 p.

VI. Prezentări de lucrări la reuniuni ştiinţifice

Gheorghe Sarău 1994, I propozìcia (“i sadi fràza”) and-i xoraxani dialèkta vakerdini e xoraxane romenqar andar-o fòros Oltènica (Rumùnia), comunicare ştiinţifică prezentată la cel de-al doilea Congres de limba romaní de la Amsterdam (8-12 decembrie 1994), 10 p [nepublicată].

Referinţe:

Rita Toro, II Congresso Internazionale di Linguistica Romani, “Thèm Romanó”, Anno V, no 1, marzo 1995, p.1.

VII. Continuarea cursului facultativ de limba rromani

Sarău, Gheorghe 1994, Continuarea cursului facultativ de limba romaní, la Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine a Universităţii din Bucureşti, în anul univ. 1994/1995

Referinţe

Mediafax-Life 1994, Minorităţi: Bucureşti: Au fost reluate cursurile de limba romaní (ţigănească) de la Universitate, miercuri 9 noiembrie 1994, p.5; f.a. 1994 Pentru pasionaţii limbilor străine, “Curierul Naţional”, Anul IV (1994), Nr.1118, marţi, 8 decembrie;

VIII. Lucrări cu caracter bibliografic

Stan V. Cristea, Gheorghe Sarău 1994, Publicaţii periodice alexăndrene: 1889-1994. Catalog bibliografic, Editura “Teleormanul liber”, Alexandria, 1994, 80 p.

Referinţe

Florin Burtan, O apariţie utilă: “Publicaţii periodice roşiorene, “Teleormanul. Cotidian independent”, Anul V, nr.926, joi 15 iul. 1993, p. a III-a.

Ion Segărceanu, Roşiori – o panoramă a presei locale, „Dimineaţa”, 7/8 aug. 1993, p. 4.

Florin Burtan, Catalogul presei alexăndrene, „Teleormanul”, VI, 1195, 29 iul. 1994, p. 3.

IX. Participări la seminarii ştiinţifice

Sarău, Gheorghe 1994, Beitrag zur Chronologie der Studien betrefes der Zigeunersprache in Rumänien, în “Relations thraco-illyro-helléniques. Actes du XIV-e Symposium National de Thracologie (Herculane, 14-19 septembre 1992), Bucarest, 1994, p.482-492.

X. Participări  la  alte  simpozioane (cu prezentarea de lucrări / materiale de sinteză / informări, intervenţii)

Gheorghe Sarău 1994, Seminarul: Limba romaní şi politici educaţionale, mai 1994, Localitatea “1 Decembrie” [Bucureşti]; intervenţie nepublicată.

Gheorghe Sarău 1994, [participare la Seminarul organizat de Consiliul Europei la Špisska Nova Veš – Slovacia, în perioada 14-17 sept. 1994, intitulat “Local History and Minorities”].

Referinţe

Milena Hübschmannová 1994, Mistni Dejiny a Minority [referiri la participanţii rromologi prezenţi, între aceştia /…/ Gheorghe Sarău din Bucureşti, „autor al Dicţionarului rom-român şi al Manualului de limba romaní”] …/ , în “Romano Dzaniben” [Cehia], Casopis Romistickych Studii, No.4/1994, p.75.

Elvira Irşai 1994, A 25-a aniversare a Editurii “Kriterion [referiri la Simpozionul organizat pe această temă de Editura Kriterion în data de 13 dec. 1994, la Centrul Cultural al Republicii Slovace la Bucureşti; între invitaţi:/…/ Gheorghe Sarău], TVR, sâmbătă, 14 ian. 1995, Emisiunea “Convieţuiri”, ora 18,30.

XI. Participări la întâlnirile de lucru din cadrul Grupului de Cercetări şi Acţiuni în domeniul Limbii Romaní

Strassbourg, aprilie 1994;

XII. Participări la cursuri de vară

1994, Cursurile intensive de limba spaniolă pentru colaboratorii străini din ministerele învăţământului din diferite ţări, Universitatea Zaragoza (în sediul său de vară din Jaca), 12-18 iulie 1994.

XIII. Premii

Sarău, Gheorghe 1994, Locul II pentru „Limba romani, Manual editat de Editura Didactică şi Pedagogică din Bucureşti (l994), acordat la cel de-al  2-lea Concurs internaţional de creaţie rromă, desfăşurat la Lanciano (Italia), în  anul  1995, de către d-l Santino Spinelli , preşedintele „Asociaţiei Them Romano ” din Lanciano.

Referinţe

Santino Spinelli, I premiati del 2o Concorso Artistico Interanzionale “Amico Rom” [Italia, Lanciano, 1995]; Categoria O, 2o classificato: “Limba romaní” di Gheorghe Sarău, “Thém Rromanó”, anul V,       no 3-4, decembrie 1995, p.9 [cu reproducerea copertei].

XIV. Referate susţinute în cadrul doctoratului

Gheorghe Sarău 1994, Morfologia dialectului vorbit de rromii spoitori din oraşul Olteniţa, 120 p., aprilie 1994; îndrumător: prof.univ.dr. L. Wald.

Lucrări şi activităţi în anul calendaristic 1993

I. Prezentări de lucrări la reuniuni ştiinţifice

Gheorghe Sarău 1993 Remarques sur les methodes d’enseignement de la langue romaní dans les écoles roumaines, 9 p. [comunicare prezentată în cadrul celei de-a 5-a Şcoli Internaţionale de Limba Romaní  “Patrin” desfăşurată în perioada 18.09 – 1.10.1993 la Saint André de Sangonis (Franţa); publicată în franceză , engleză, germană, spaniolă, italiană; v. cap. 5 ARTICOLE, STUDII, INTERVIURI…].

Gheorghe Sarău 1993, 105 ani de la publicarea “Gramaticii” lui József Károly Lajos, “Arheducele József” şi 115 ani de la naşterea lui Ponori Thewrewk [Török] Emil, coautor al lucrării (Czigány nyelvtan [Manual de limba romaní]. Romano csibakero sziklaribe, Budapest, 377 l.), comunicare (8 p.) prezentată [în numele autorului de către Gheorghe Nicolae] la Simpozionul organizat, cu prilejul evenimentelor de mai sus, la Coltău [Baia Mare], de către ROMANI CRISS, în ziua de 29 oct. 1993 [nepublicată].

II. Cultivarea limbii rromani la nivel universitar

Sarău, Gheorghe 1993, Continuarea cursului facultativ de limba romaní, la Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine a Universităţii din Bucureşti, în anul univ. 1993/1994.

Referinţe

Florin Antonescu 1993, Ţigănie ca la carte, “Tineretul Liber”, nr. 1069 (miercuri, 13 oct. 1993),   p.5; GTN 1993, La facultate se învaţă ţigăneşte, “Adevărul”, nr.1083, sâmbătă 16/duminică 17 oct. 1993, p.4; f.a.1993, Curs de ţigănească, “România liberă”, serie nouă, nr.1082, marţi 19 oct. 1993, p.7; Kemal Taner 1993, Au început cursurile de “limba romaní, “Ora”, Anul II (miercuri, 20 oct 1993), nr.294, p.2; f.a. 1993, Távirati stilusban [az első cigány nyelvkurzus], “Romániai Magyar Szó”, 1163 sz., 1993. oktober 19., 4. oldal; AM Press, Buletin , 17 oct. 1993 [despre deschiderea cursului de limba romaní]; f.a.1993, Radio Bucureşti, Revista presei, 14 oct. 1993;

III. Lucrări din domeniul bibliografiei

Stan V. Cristea, Gheorghe Sarău 1993, Publicaţii periodice roşiorene: 1894-1971. Catalog biblio-grafic, [Alexandria, Roşiorii de Vede], 1993, 32 p.

IV. Coautor documente internaţionale

Gheorghe Sarău, Marcel Courthiade 1993, Declaraţia de la Sangonis [Saint-André de Sangonis – Franţa] privind standardizarea şi modernizarea limbii romaní [proiect elaborat de /…/ şi aprobat ca Decizia lingvistică de la Sangonis, în septembrie 1993], 2 p: var. şi în limbile romaní, engleză şi franceză.

Gheorghe Sarău, Marcel Courthiade / I Grùpa vas i redàkcia e Deklaraciaqi / 1993, Deklaràcia kerdini and-o St.Andriu de Sangónis (Francikano Them) vas i standardizacia ta i aktualizàcia and-i chib rromani, “Informaciaqo lil”, No 7-12, Źulaj-Decèmbra 1993 / Varśàva/, p.13-14.

V. Redactări, consultant, referent

Sarău, Gheorghe [… scientific advisers] 1993, The romany population. Socio-economic situation and coordinates of a support programme. Coordinators: Elena Zamfir, Cătălin Zamfir. Series: Social Policy, No 8, January 1993, Bucharest, 37 p.

Ion [?] Sarău [… consultanţi ştiinţifici la lucrarea…] 1993, Elena Zamfir, Cătălin Zamfir [coordonatori]: Ţiganii între ignorare şi îngrijorare, Editura “Alternative”, 1993.

Sarău, Gheorghe [referat la mss…] 1993, Etveş Filip: Ţigani sau indieni ,Cluj-Napoca, mss., , 270 p.  [elaborat la cererea Editurii Kriterion la data de 14.VI.1995 , 7 p.].

Sarău, Gheorghe [referat de specialitate la manuscrisul…, solicitat de Editura Kriterion] 1993 Petre Copoiu: Cântece şi povestiri nomade, vol. I-II, Giurgiu, 1984, 335 p. manuscris,  decembrie 1993, 11 p.

VI. Participări la întâlnirile de lucru din cadrul Grupului de Cercetări şi Acţiuni în domeniul Limbii Romaní

Sangonis, septembrie-octombrie 1993.

VII. Participări / organizarea de cursuri de vară de limba rromani în calitate de cursant

Milaesqi Skòla “Patrin” (i V-to), Sangonis (Franţa), 17  sept. 2 oct. 1993.

Referinţe

Marcel Courthiade 1994, V Escuela Romaní de Verano, Sangonis – Francia, “Interface”, No 16 /Noviembre 1994/, p.6 / „El profesor Gheorghe Sarău (Rumania) dio una conferencia sobre los métodos /…/”.

VIII. Susţinerea învăţământului pentru rromi şi metodica predării limbii rromani

Gheorghe Sarău 1993, Începe şcoala şi în limba romaní, “Dilema”, Anul I(1993), nr.36, 17-23 sept. 1993, p.16.

Lucrări şi activităţi în anul calendaristic 1992

I. Lingvistică, dicţionare, monografii

Sarău, Gheorghe 1992, Mic dicţionar rom-român, Bucureşti: Kriterion [cu o schiţă Morfologia dialectului vlah de varietate românească al limbii romaní], 176 p.

Referinţe

a) înainte de publicare

Dan Manolache 1991, Mic dicţionar rom-român [reporter-redactor …], Emisiunea “Planeta Radio”, Radio Bucureşti, 29 august 1991, progr. II, orele 12,18;

b) după publicare

Dumitru Ion Dincă 1992, Te aves baxtalo, phral!a [interviu consemnat de …], “Tineretul Liber”, anul IV  (sâmbătă 9 / duminică 10 mai 1992), nr. 653, p. 7; Paul Şoloc 1992, Mic dicţionar rom-român [semnalarea apariţiei dicţionarului de către şeful departamentului  “Informaţii” din RTV],Emisiunea “Actualităţi”, 17 mai 1992, orele 20,30, Pr. I TV; D.[an] G.[heorghiu] 1992, Pentru romi şi nu numai, “Dimineaţa”, Anul III (vineri, 29 mai 1992), nr. 103 (615), p. 7; Cornelia Marian 1992, Micul dicţionar rom-român [interviu luat de /…/ redactor], Emisiunea “Viaţa cărţilor”, Radio “România Cultural”[Pr. II], marţi 2 iunie 1992, orele 11,45; Cristian Eparu 1992, Osbemutató, “Népújság. Maros megyei napilap” [Târgu Mureş], Anul XLIV (1992), nr. 112 (12.372), iunie 1992, p. 5 şi Premieră mondială, “Cuvântul liber. Cotidian mureşean democratic şi independent” [Târgu Mureş], Anul IV (1992), nr. 112/634, 10 iunie 1992, p.2 [menţiuni consemnate de cu prilejul lansării Micului dicţionar… în ziua de 10 iuni 1992, orele 17,00, la Târgu Mureş, în holul Palatului Culturii; aceleaşi menţiuni au fost transmise de postul local de Radio-Târgu Mureş, în limbile maghiară şi română, în dimineaţa zilei de 10 iunie 1992, iar în ziua de joi, 11 iunie, s-au transmis interviurile acordate de autor redactorilor radio Puşcaş Margareta (pentru emisiunea în limba română) şi Pávai Ştefan (pentru emisiunea în limba maghiară)]; Jaray Fekete Katalin 1992, Kezdje a göröggel… A leg…[interviu consemnat de…, cu prilejul lansării volumului la Târgu Mureş], “Népújság” [Târgu Mureş], xiv évfolyam, 121 (12.381) sz., 1992. június 23., kedd, 3. oldal; 7. oldal]; Gheorghe Giurgiu 1992, Mureş. În premieră mondială: Dicţionar Rom-Român, “Curierul Naţional” [Bucureşti], Anul III (17 iunie 1992), nr. 386, p.4; Letiţia Lazăr 1992, Aşa e la noi, “Universul Bucureştilor”, Anul I (17 iunie 1992), nr.27, p.1;Lansarea “Micului dicţionar rom-român” la Librăria “M. Sadoveanu” din Bucureşti, în ziua de 18 iunie 1992, orele 13,00. Au fost de faţă, între alţii: Horváth Andor, Secretar de Stat în MinisterulCulturii, dr. Andrei Avram, dr. Mioara Avram, Marcel Courthiade [Franţa], dr. Maria Dumitrescu, conf.dr. Olga Murvai, conf.dr. Feodor Chirilă. prof.univ.dr. Andrei Bantaş, poetul Ion Segărceanu, insp. metodist Aurelia Marincovici, Vasile Ionescu – consilierul pentru rromi în Ministerul Culturii, lect.univ. Petre Duţu, Andrei Avram jr., dr. Marioara Constantinescu-Condruţ ş.a. [prezentarea reportajului filmat în cadrul Emisiunii “Convieţuiri”, TVR, Pr.I, joi 16 iulie 1992, orele 14,20];Diana Nedelcu, Lansarea Micului dicţionar rom-român [interviu cu Gheorghe Sarău şi Marcel Courthiade], Radio – România – Bucureşti, “România – Actualităţi” [Pr.I], în cadrul Emisiunii “Azi în ţară şi în lume”, 18 iunie 1992, orele 19,00;Mic dicţionar rom-român [interviul acordat de Vasile Ionescu şi de autorul dicţionarului, Gheorghe Sarău, postului de radio “Antena Bucureştilor”, în ziua de 18 iunie 1992 – cu prilejul lansării – pentru “Radiojurnalul” de la orele 16,00, din aceeaşi zi]; Luminiţa Catană, 1992, O limbă veche şi un dicţionar nou, “Viitorul românesc”, nr.308 (vineri, 19 iunie 1992), p.3; Anca Florea 1992, Marcel Court[h]iade la Bucureşti (Necesitatea standardizării limbii romaní. Dicţionarul rom-român şi trei elemente în premieră mondială. Esenţa şi rolul grafiei unitare), “Viitorul românesc”, nr. 313 (26 iunie 1992), p.3; Osbemuató, “Romaniai Magyar szó”, 782, sz., 1992 július] 16., 3 1, [Trif józsef (Marosvásárhelyfelvételei`]; G. Munteanu, 1992,Gheorghe Sarău mic dicţionar rom-român [interviu consemnat în 17 septembrie1992 de …, în localitatea “Eftimie Murgu”, jud. Caraş-Severin, şi transmis de Radio Timişoara, în emisiunea “Mozaic” [orele 11-13], în ziua de miercuri, 23 septembrie 1992]; f.a.1992, Prin curtea din dos a Europei [Ştiri, între care şi cea referitoare la apariţia Micului dicţionar rom-român], “Aven Amentza, romale !”, “Glasul romilor”, Numărul 1(4), 1992 [oct.], p.2; Lucia Wald 1992, Gheorghe Sarău: Mic dicţionar rom-român, Bucureşti, Editura Kriterion, 1992, 173 p., “Limba română”, XLI (1992), nr. 10, p.575-577;Tatiana Slama-Cazacu, Maria Dumitrescu. 1992, Mic dicţionar rom-român, prezentări în data de 25 XI 1992, în cadrul sesiunii lunare de comunicări a GRLA, de la sediul Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine – Universitatea Bucureşti; T.[atiana] S.[lama] – C.[azacu] 1992, Publications received: Sarău, Gheorghe Mic dicţionar …(“A brief Gipsy-Romanian dictionary”, Bucureşti, Ed. Kriterion, 1992, 175 p. [interesting for PL and contrastive studies, argotic terms etc.], „International Journal of Psycholingvistics”edited by Tatiana Slama-Cazacu – Center for Academic Societies Japan, Osaka, 1993, vol.9, no 2 [26], p.248; Ion Vasiliu 1992, O diversiune antiromânească: dicţionarul rom-român, “România Mare”, Anul III (1992), nr. 128 (18 dec. 1992), p.16; Samara, Miço 1993, Gheorghe Sarău: Mic dicţionar rom-român (Bucureşti, 1992, pp.172), „L. D.”, anno 29, no 1, p.48-49 şi 1992 „Revue roumaine de lingvistique”, 37, 4,  p. 297-298;Ion Dron 1993, Aspecte etnice: Dicţionar rom-român, “Făclia”/Chişinău/ Nr. 22, vineri, 4 iunie 1993, p.8; D.[agmar] M.[aria] A.[noca], Poznámka o autorovi prèho rómsko-rumunskèho slovníka, “Naše snahy”, rocník III, cislo 11-12, strana 12; Gheorghe Sarău, Nevšedny dar. Preco som zostavil tento slovník ?, “Naše snahy, rocnik III, císlo 11-12, strana 13;;Ion Toma, prof. 1993, Lucrare de pionierat. Mic dicţionar rom-român, “Tribuna învăţământului”, nr. 51-52, luni 20 decembrie 1993, p.11 [recenzie la…].Klaus Bochman [University of Leipzig] 1994, Rumanian elements in the Vlach Dialect of Rumania, “The Romani language between East and West. Second International Conference on Romani Linguistics (Amsterdam, 8,9 en 10 december 1994), Organized by: Peter Bakker, Hristo Kyuchukov, Yaron Matras”, p.14 [material extras din “Gheorghe Sarău, Mic dicţionar rom-român”, Ed. Kriterion, Bucureşti, 1992]; Poruciuc, Adrian 1994, Gheorghe Sarău: Mic dicţionar rom-român (Bucureşti: Editura Kriterion, 1992, 173),  „Limbă şi literatură”, Bucureşti, vol. III-IV, p.129-131;Giulio Soravia 1992, Gheorghe Sarău: Mic dicţionar rom-român, Editura Kriterion, Bucureşti, 1992, pp. 175, “Lacio drom”, [Roma], nr. 2/1996, p.58; Dimitёr Samara 1996, Diccionarios de la lengua rromaní: una panorama. Breve historia de la lexicografía rromaní, „Interface” [Paris], nº 22 (mai 1996), p. 3-6 şi nº 23 (iun. 1996), p. 13-16 [aprecieri la adresa Micului dicţionar rom-român la p. 4 (nº 22) şi la p. 15 nº 23)]; Dorin Buzilă; Partida Romilor vrea inscripţii rromanes în cinci localităţi mureşene, în “ 24 ore mureşene”, Târgu Mureş, 16 august 1998.

Sarău, Gheorghe 1992, Contributions à l’Histoire des recherches portant sur la langue des romes de Roumanie, rezumatul comunicării prezentate la “Al XIV-lea Simpozion de tracologie. Relaţii traco-illiro-helladice”, Băile Herculane-Drobeta Turnu Severin, 14-19 sept. 1992, publicat în “Symposia Trachologica”, nr.9, Institutul Român de Tracologie, Bucureşti, p.205-206.

Sarău, Gheorghe 1992, Morfologia dialectului vlah de varietate românească al limbii romaní. Schiţă, în “Gheorghe Sarău: Mic dicţionar rom-român”, (Bucureşti: Kriterion, 1992, 176 p.), p. 25-81.

II. Traduceri

Gheorghe Sarău [traducere şi prezentare de:…], 1992, Hotărârea “Alfabetul rom” Versiunea română a Hotărârii “Alfabetul rom” de la Varşovia, “Informaciaqo lil”, no 1-2, Januára-Februára, 1992, p.13.

III. Structurarea / susţinerea învăţământului pentru rromi şi metodica predării limbii rromani

Viorica Rusu 1992, Ţigănie, rai beteag /…/ Tratament discriminatoriu în şcoli …[interviu cu Gheorghe Sarău], “Adevărul”, serie nouă, Anul III (vineri, 14 febr. 1992), nr.589, p.2.

Emil Bratu 1992, Şcoli pentru romi [interviu cu Gheorghe Sarău], Radio “România-Bucureşti, Emisiunile în limbi străine, difuzat în data de 2 martie 1992.

IV. Programe şcolare şi universitare

Gheorghe Sarău [MINISTERIO DE LA ENSEÑANZA Y CIENCIA. Dirección “Organización de la actividad escolar”. El departamento para las minorias] 1992 Curriculum de lengua y literatura gitana para los grupos de maestros gitanos de las Escuelas del Magisterio (del IX al XIII  curso 17 p. [varianta în limba spaniolă a Programei …].

Gheorghe Sarău [MINISTERUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI ŞI ŞTIINŢEI] 1992, Programa de limba şi literatura romaní pentru clasele de învăţători ale Şcolilor Normale (cl. IX-XIII) [elaborată de…] şi aprobată, la data de 16 oct. 1992, de către Direcţia Organizarea Activităţii Şcolare – Serviciul pentru minorităţi, sub nr. 44.081].

V. Iniţierea primului curs facultativ (opţional) de limba rromani în sistemul de învăţământ superior românesc

Sarău, Gheorghe 1992 Deschiderea cursului facultativ de limba romaní (ţigănească), la Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine a Universităţii din Bucureşti, începând din 22 oct. 1992, la iniţiativa prof. Gheorghe Sarău şi a Catedrei de Limbi Orientale, condusă de prof. univ. dr. Nadia Anghelescu, cu sprijinul prof. univ. dr. Iancu Fischer, decan, al prof. univ. dr. Lucia Wald şi al rectorului Emil Constantinescu.

Referinţe

anul  univ. 1992/1993

Florin Antonescu 1992, De azi, la Universitate se va vorbi ţigăneşte …, “Tineretul Liber”, Anul IV, nr. 774 (joi, 22 oct. 1992), p.1; A.[nca] F.[lorea]1992, Curs de limba romaní, “Universul românesc”, Anul I(1992), nr.138 (miercuri, 28 oct.), p.6; F.[lorin] A.[ntonescu] 1993, Pe ţigăneşte, dar nu ţigănie, “Tineretul Liber”, Anul V(miercuri, 24 febr. 1993), nr.873, p.8;

VI. Prezentări de lucrări la reuniuni ştiinţifice

Gheorghe Sarău 1992, Beitrag zur Chronologie der Studien betrefes der Zigeunersprache in Rumänien, comunicare prezentată la “Al XIV-lea Simpozion de tracologie. Relaţii traco-illiro-helladice”, Băile Herculane-Drobeta Turnu Severin, 14-19 sept. 1992 [în ziua de 16 sept., în secţia “Lingvistică. Arheomuzicologie. Tradiţii”, Preşedinte: Irina Kalushkaja. Moderator: Nicolae Saramandu]; Comunicarea a apărut sub titlul: Gheorghe Sarău, Beitrag zur Chronologie der Studien betrefes der Zigeunersprache in Rumänien şi, anterior, în volumul premergător simpozionului, ca rezumat, în anul 1992 (v. 1994).

VII. Promovarea limbii rromani

Gheorghe Sarău 1992, O limbă veche şi-a găsit alfabetul, În exclusivitate [interviu consemnat de …cu dl. Marcel Courthiade, şeful Comisiei lingvistice romaní de pe lângă Uniunea Mondială a Romilor], “Dimineaţa”, Anul III (1992), nr.103 (615), p.1;7.

VIII. Participări / organizarea de cursuri de vară de limba rromani în calitate de cursant

Milaesqi Skòla (i IV-to), Roma, 12 iul.- 28 iul. 1992.

Lucrări şi activităţi în anul calendaristic 1991

I. Lingvistică, promovarea limbii rromani, recenzii

Gheorghe Sarău (R) 1991, Comisia de lingvistică romaní [membru cooptat în …] ,v. “Informaciaqo lil e Rromane Uniaqoro”, No. 1-2, Źulaj – Augusto, 1991, p. 2,: No. Jan.- Febr. 1992,  p. 13.

Gheorghe Sarău 1991, Stadiul standardizării limbii romaní, [prezentare în cadrul Emisiunii TV “Veniţi cu noi pe programul II !” din ziua de luni 14 oct. 1991, “Cu şi despre romi”, orele 18,45.

Gheorghe Sarău 1991, Tiberiu Iovan: Dicţionar bulgar – român şi Dicţionar român – bulgar, Bucureşti, 1989, “Luceafărul bulgar”, Anul II (1991), nr. 2, p. 6 [recenzie].

II. Redactări

Gheorghe Sarău [redactor la lucrarea..] 1991, Gh. Păun-Ialomiţeanu’:“Arzoaica” a stat la masă cu dracul. “E thabardi beslăs la meselăqe la bengeça, Editura “Şatra”, Slobozia, 1991, 80 p.

Gheorghe Sarău [Cuvânt înainte] 1991, Marcel Courthiade: Drabarimnasqi pustik p-i chib rromani [Culegere de texte în limba rromaní], Karjaa – Finlanda, 1991, 62 p.

Referinţe: Ancheta redacţiei. Romii din Corbasca vorbesc “ungureşte”? (I-II), “Deşteptarea. Cotidian independent” [Bacău], Anul II (vineri, 29 noiembrie şi sâmbătă 30 noiembrie 1991), p.1;5; Ştefan Olteanu ; v. şi Georgeta Dodu, La Bacău, elevii sunt obligaţi să înveţe limba ţigano-maghiară, “Politica” [Bucureşti], Anul I (20 iunie 1992), nr. 18, p.2.

III. Istoriografie literară (interviuri)

Gheorghe Sarău 1991, Cu Natalia Popescu-Bobeică despre Dimitrie Stelaru, “Carul solar” [Teleorman], Anul I(1991), nr.1 (iun.), p.4, [interviu].

IV. Traducerii

Gheorghe Sarău 1991, [Traduceri în limba bulgară din eseistica lui Constantin Noica ] “Luceafărul bulgar”, [Bucureşti], 1991, nr. 4 (10), p. 4; nr. 6 (12), p.3.

V. Structurarea / susţinerea învăţământului pentru rromi şi metodica predării limbii rromani

Gh.[eorghiu] Dan 1991, Limba romaní în dizgraţia romilor ? [interviu cu Gheorghe Sarău], “Dimineaţa”, Anul II(1991), nr. 178(437), joi, 12 sept. 1991, p.2.

I

on Rusu 1991, Un eşec – Predarea în limba maternă a romilor [interviu cu Gheorghe Sarău], “Expres Magazin”, nr.39, 1991, p.10.

Anca Florea 1991, Azi, despre limba romaní. Paradoxuri [comentariu – interviu cu Gheorghe Sarău], “Viitorul românesc”, 31 oct. 1991, p.3

Maria Terzian 1991, Elevii romi de la clasa de învăţători romi a Şcolii Normale din Bucureşti, [reportaj cu profesorul de limbă romaní Gheorghe Sarău], “Convieţuiri”, Emisiunea TVR, Pr.II, duminică, 2 noiembrie 1991, orele 16,40.

Elvira Irşai, Ioan Nepohoda, Carmen Ştefănescu [redactori] 1991, Învăţământul în limbile minorităţilor. Deziderate şi împliniri [Dezbatere cu participarea inspectorilor şi profesorilor: Sorin Teodorescu, Maria Constantinescu-Condruţ, Ali Leman, Gheorghe Sarău, Gheorghe Ronkov], “Convieţuiri”, TVR, Pr.II, sâmbătă 16 şi 23 noiembrie 1991, orele 16,30.

Anca Florea 1991, A.B.C.-ul şcolilor pentru romi [interviu cu Gheorghe Sarău], “Viitorul românesc”, Anul II (1991), nr.76, 11 iulie 1991, p.3.

VI. Participări / organizarea de cursuri de vară de limba rromani în calitate de cursant

Milaesqi Skòla (i III-to), Karjaa (Finlanda), 16 iul.-9 aug. 1991.

Referinţe

Gheorghe Sarău 1991, Şcoala de vară internaţională pentru limba romaní, în “Luceafărul bulgar” (Bucureşti), An II(1991), nr.9(15), p.8.

VII. Varia

Gheorghe Sarău 1991, Informare tendenţioasă [consemnat de Corina Creţu], “Azi”, 14 mai 1991, p.2.

Gheorghe Sarău 1991, Igen – Da [consemnat de Dan Gheorghiu], “Dimineaţa”, anul II(1991), sâmbătă / duminică, 23 iunie 1991, p.2.

Gheorghe Sarău 1991, Şi noi în Europa [consemnat de Dan Gheorghiu], “Dimineaţa”, anul II(1991), 27 iunie 1991, p.3.

Lucrări şi activităţi în anul calendaristic 1990

I. Lingvistică

Sarău, Gheorghe 1990, Romani sau romanes ?, “O glaso el romengo” [“Glasul romilor”], Anul I (1990), nr. 16 [în realitate: nr. 2], 15-30 apr. 1990, p.2

II. Istoriografie

Sarău, Gheorghe 1990, Contributions à l’histoire des recherches portant sur la langue et le folklore des Tsiganes de Roumanie, “Revue roumaine de lingvistique”, Bucureşti, 1990,  nr. 2, p. 117-131.

Gheorghe Sarău 1990, Dimitrie Stelaru. Date inedite privind situaţia militară, “Manuscriptum”, 1990, nr.2, p.80-82.

III. Bibliografii

Sarău, Gheorghe 1990, Fişe pentru o Bibliografie a romilor din România (Repere consemnate

după Revoluţie (I), “O glaso äl romengo. Glasul romilor” [Timişoara], anul I (1990), nr. 16 [în

realitate: nr.2], p.3.. CONSULTANŢĂ DE SPECIALITATE

Gheorghe şi Maria Sarău 1990, Dimitrie Stelaru, Date inedite privind placheta “Blestem”. Un volum pierdut, “Manuscriptum”, 1990, nr.3-4, p.297-302.

Gheorghe şi Maria Sarău 1990, Publicaţii româneşti apărute după Revoluţie (I-IV), “Suplimentul DIMINEAŢA”, anul I(1990), nr.1-4, la p.2 din fiecare număr.

Gheorghe şi Maria Sarău 1990, Publicaţii româneşti apărute după Revoluţie (I – XII), “Colibri”, anul I(1990), nr.6-14 şi anul II(1991), nr.16-21, la p.2 din fiecare număr.

IV. Participări (cu lucrări) la mese rotunde, colocvii, conferinţe, simpozioane, congrese

M. Dumitrescu, S. Buium, V. Vaida, Gheorghe Sarău 1990, Internacionalzmy i russkij jazyk, comunicare prezentată [de M. Dumitrescu] la cel de-al VII-lea Congres Internaţional al Profesorilor de Limba şi Literatura Rusă, Moscova, 1990.

Referinţe: Internacionalizmy i russkij jazyk v “Ruskij jazyk i literatura v obšcenii narodov mira: problemy funkcio-nirovanija i prepodavanija . Tezisy i dokladov i sobšcenij (sekcii I-III), Moskva, “Russkij Jazyk”, 1990, s.151 [rezumatul comunicării; lucrarea este publicată în volumul “Filologie rusă”, vol. XII, Bucureşti, Tipografia Universităţii Bucureşti, 1991, p.48-61].

V. Participări la cursuri de vară

1990, Cursurile intensive de limba rusă, Moscova, 1-12 sept. 1990.

Lucrări şi activităţi în anul calendaristic 1989

I. Istoriografie lingvistică

Gheorghe Sarău 1989, Elena Linţa, [necrolog] , “Romanoslavica”, nr.XXVII (1989), p.375 – 376.

II. Istoriografie literară

Gheorghe Sarău 1989, Dimitrie Stelaru. Cu pictoriţa Rodica Mihaela Pandele despre…], “Suplimentul artistic şi literar al “Scînteii Tineretului”, 11 mar. 1989, p.3, [interviu].

Gheorghe Sarău 1989, Dimitrie Stelaru. Cu Anghelina Cioacă-Stelaru despre…], “Pagini teleormănene”, iulie 1989, p.2 [v. revista “Argeş”, nr.7, 1989], [interviu].

Lucrări şi activităţi în anul calendaristic 1988

Gheorghe Sarău 1988, Aexandru  Mareş: Filigranele hârtiei întrebuinţate în Ţările româneşti în sec. al XVI-lea, “Limbă şi literatură”, 1988, nr.2. [recenzie].

Lucrări şi activităţi în anul calendaristic 1987

I. Recenzii

Gheorghe Sarău 1987, Mile Tomici, Dicţionar macedoneano-român; Dicţionar româno-macedonean, “Limbă şi literatură”, 1987, nr.3, p.402-403 [recenzie].

Gheorghe Sarău 1987, Gabriel Gheorghe: Proverbele româneşti şi proverbele lumii romanice, Bucureşti, 1986, în “Steaua”, 1987, nr.6, p.56. [recenzie].

II. Traduceri

Gheorghe Sarău 1987, [proză scurtă umoristică tradusă din autori bulgari, sovietici, unguri] în revista “Astra” [Braşov] nr 1, 7 / 1987.

Gheorghe Sarău 1987, Umor bulgăresc, “Almanahul Flacăra” (1987).

Lucrări şi activităţi în anul calendaristic 1986

I. Recenzii

Gheorghe Sarău 1986, Kelemen Béla: Magyar – román iskolai szótár. Bucureşti Editura Didactică şi Pedagogică. 1985, “Limbile moderne în şcoală”, 1986, nr.1, p.195 – 196. [recenzie].

II. Dicţionare (coautor)

Veronica Vaida, Gheorghe Sarău 1986, Inovaţii lexicale în limba rusă actuală (curs special) [Dicţionar invers], Bucureşti: TUB, 1986, p.125-151.

Murvai Olga, [între colaboratori /…/ Gheorghe Sarău] 1986, Mic dicţionar român-maghiar de expresii şi locuţiuni, Bucureşti, 1986, 312 p.

III. Prezentări de lucrări la reuniuni ştiinţifice

Gheorghe Sarău, Gheorghe Nicolae 1986, Criterii socio – lingvistice în clasificarea colectivităţilor de ţigani, comunicare prezentată la Simpozionul “Implicaţiile sociologiei în cercetarea limbii şi literaturii”, Bucureşti, 28 – 29 mar. 1986 [nepublicată];

Lucrări şi activităţi în anul calendaristic 1985

I. Recenzii

Gheorghe Sarău 1985, Enciklopediceskij slovar’ junogo filologa. Moskva, 1984, “Romanoslavica, XXIII, 1985, p. 335 – 336. [recenzie].

II. Traduceri

Gheorghe Sarău 1985, [proză scurtă umoristică tradusă din autori bulgari, sovietici, unguri ]în revista “Astra” [Braşov], nr.2, 8, 11 / 1985.

Gheorghe Sarău 1985, Umor bulgăresc, “Facăra Rebus” , nr. din 1 ian. 1985, nr.5 /1985.

Lucrări şi activităţi în anul calendaristic 1984

I. Recenzii

Gheorghe Sarău 1984, Avram P. Todor: Confluenţe literare româno-maghiare, “Steaua” [Cluj-Napoca], 1984, nr.6, p.58 /recenzie la …/.

Gheorghe Sarău 1984, Béla Kelemen, Lorincz Szász: Dicţionar frazeologic român-maghiar, Bucureşti. 1984, “Steaua”, 1984, nr.11, p.58 [recenzie].

Gheorghe Sarău 1984, Ioan Kohn: Virtuţile compensatorii ale limbii române în traducere, “Steaua”, 1984, nr. 5, p.52-53, [recenzie].

II. Traduceri

Gheorghe Sarău 1984, [Traduceri din proză umoristică] în volumul “Se căsătoresc dovleceii” (Braşov, 1984, p.66, 67, 110, 148).

Gheorghe Sarău 1984, [proză scurtă umoristică tradusă din autori bulgari, sovietici, unguri] în revista “Astra” [Braşov] nr. 2 /1984.

Gheorghe Sarău 1984, Umor bulgăresc, “Facăra Rebus” , nr. din 1 febr. 1984, 1 dec. 1984.

Lucrări şi activităţi în anul calendaristic 1983 (student)

I. Bibliografii

Gheorghe Sarău 1983, Bibliografia Gorkij în România, Bucureşti, 1983, 46 p. exemplare de autor există la B.C.S.[Biblioteca Naţională] şi la Biblioteca Teatrului Naţional din Bucureşti].

II. Traduceri

Gheorghe Sarău 1983, [proză scurtă umoristică tradusă din autori bulgari, sovietici, unguri în revista “Astra” [Braşov] nr 2, 4, 8 /1983.

Lucrări şi activităţi în anul calendaristic 1982 (student)

I. Comunicări ştiinţifice

Gheorghe Sarău 1982, Oglindirea literaturii române în Enciclopedia bulgară, comunicare prezentată la cel de-al III-lea “Simpozion român-bulgar”, Bucureşti, 14-18 oct. 1982 [nepublicată].

Referinţe

Gheorghe Sarău [ot] 1983, Otraženie na rumynskata literatura v KBE, “Literaturna misăl”, nr.3, 1983, p.162-166 [referiri şi la lucrarea cu această denumire prezentată de […] la cel de-al III-lea Simpozion româno – bulgar de la Bucureşti].

Gheorghe Sarău 1982, Fidelitatea în traducere, comunicare prezentată la “Sesiunea Cercurilor Ştiinţifice Studenţeşti”, Bucureşti, 13-14 mai 1982 [nepublicată].

II. Traduceri

Gheorghe Sarău 1982, Umor bulgăresc. Traducere de Gheorghe Sarău, în revista “Urzica”, nr. 4 [debut].

Gheorghe Sarău 1982 [proză scurtă umoristică tradusă din autori bulgari, sovietici, unguri în revista “Astra” [Braşov] nr. 5 /1982. Autori traduşi, între 1982 – 1987: Ghencio Uzunov, Kiril Vaklev, P. Gonkov, Stanislav Stratiev, Radoi Ralin, Örkény István, Dimităr Ianakiev, Kostadin Kiulumov, Liubomir Ianov, Iurij Moşeşvili, Nikolaj Elin şi Vladimir Kaşaev, Iordan Popov.

Lucrări şi activităţi în anul calendaristic 1981 (student)

I. Participări la cursuri de vară

Gheorghe Sarău 1981, Cursurile de vară, de limba, literatura şi civilizaţia maghiară, [participare la…], Universitatea din Debreţin, 19 iul.- 20 aug. 1981.

II. Activitate de translator – interpret – însoţitor

Gheorghe Sarău 1981, însoţitor – interpret din limbile rusă, maghiară, bulgară la “Universiada”, Bucureşti, iulie 1981.

Lucrări şi activităţi în anul calendaristic 1980 (student)

I. Participări la cursuri de vară

Gheorghe Sarău 1980, Cursurile de vară de limba, literatura şi civilizaţia bulgară [participare la…], Universitatea Veliko-Tărnovo, Bulgaria, 1 – 31 aug. 1980.

II. Lucrări nepublicate

ARTICOLE, CHESTIONARE, RAPOARTE ELABORATE

* Sarău, Gheorghe, Mijloace interne de îmbogăţire a lexicului limbii rromani, articol predat la Institutul de Lingvistică pentru volumul omagial ” Andrei Avram”, 20 p.

* Sarău, Gheorghe, Andrutne śajutnimata vaś o barvalipen e rromane ćhibăqo, comunicare prezentată la cea de-a cincea Conferinţă Internaţională de Limba Rromani (Sofia, 13-17 septembrie 2000), 15 p.

* Sarău, Gheorghe, Sufixul  adverbial -es, articol predat la Institutul de Dialectologie pentru volumul omagial ” Andrei Avram „, 3 p.

* Sarău, Gheorghe, Raportul naţional privind situaţia rromilor din România, UNESCO Paris, 27 p.

* Sarău, Gheorghe & Stănescu, Camelia, Abecedar biblic rrom. Manual de alfabetizarea adulţilor în limba rromani, 100 p.color

* Sarău, Gheorghe & Stănescu, Camelia, Povestiri biblice în limba rromani, 40 p. color.

* Sarău, Gheorghe & Stănescu, Camelia [ autori; coordonator: dr. R.F.Rice din SUA], Po but dud [manual de alfabetizare pe tematică biblică pentru adulţi], Bucureşti: Societatea Biblică Interconfesională din România, 2 vol, 180 p.mss. 

* Sarău, Gheorghe & Mark, Letiţia, Discriminarea rromilor în educaţie.[Cu un studiu de caz privind eforturile MEN de a numi inspectori rromi în structura inspectoratelor şcolare judeţene], 10 p.

* Ion Ionel şi Mariana Costin Ion, Abecedar rrom [pentru recuperarea

şcolară]. Redactare: Gheorghe Sarău.

Reclame

17 răspunsuri to 'Despre mine (Gheorghe Sarău)'

Subscribe to comments with RSS sau TrackBack to 'Despre mine (Gheorghe Sarău)'.

 1. dana andries said,

  Buna ziua.
  Doream sa stiu daca la cursurile de la universitate de limba rromani pot participa si persoane din afara universitatii, care nu mai sunt studenti sau daca se organizeaza cursuri de invatare a limbii rromani si in afara universitatii.
  Cu consideratie, Dana Andries

  • gheorghesarau said,

   1.Oricine care a terminat Bologna 3 ani sau mai inainte o facultate, dar trebuie sa stie limba rromani, caci este vorba de un master in traduceri !
   2. Cauitati la Sugma cursul meu de invatatrea limbii, Curs prectic + CD (32 lei), cu cheia exercitiilor.
   Aveti acolo si dictionar, dar va recomand si manualul de cl. a II-a, abecedar, f. bun pentru inceput.
   3. Am organizat pana anul trecut 15 scolide vara de limba rromani, de trei saptamani. Dar nu mai am finantare si nu mai organizez.
   Daca vor fi doritori, o pot organiza, cu echipa mea, pentru 2 saptamani, cate 6 ore pe zi, 6 zile pe saptamana, dar contra cost. Adica:
   1. Fie omul sta unde poate la Costinesti, 2 sapt., pe cheltuiala lui, si, de asemenea, isi plateste profesorul si materialul de studiu.
   2. Fie gasim noi, organizatorii, o locatie ieftina, contra cost (cazare), ori contra cost (cazare si masa) pentru 14 zile.
   Dar pentru asta trebuie sa stim care sunt doritorii.
   Pana acum avem doar 4 din strainatate. Mai trebuie si Dvs., cursantii, sa identificati si alte persoane.
   Ramanem in contact, dar scrieti-mi pe adresa personala

  • gheorghesarau said,

   Da, puteti veni.
   la fel la cursurile de vara de lb. rr., de la Costinesti, 2011.
   Gh.S.
   sarau_2006@yahoo.com

 2. ADAM MARIA said,

  AS DORI SA STIU CUM POT LU-A LEGATURA CU DUMNEAVOASTRA.

  • gheorghesarau said,

   e-mail: sarau_2006@yahoo.com

   • ankka said,

    Buna ziua d-nule Sarau. As dori sa initiez un proiect prin care sa scolarizez rromii din localitatea Babadag, jud Tulcea. Acestia sunt in numar destul de mare, dar nu se duce nicio campanie in acest sens. Adresa mea de mail otto_anka. Va solicit ajutorul si va multumesc anticipat.

   • gheorghesarau said,

    Luati legatura cu Gabu Stoica, inspectorul rrom de la ISJ Tulcea, va rog!
    sarau_2012@yahoo.ro

  • gheorghesarau said,

   sarau_2012@yahoo.ro


 3. Interesant postul tau. Zilele urmatoare o sa parcurg mai multe.

 4. latinas said,

  Excellent Blog !!!!

 5. drezaliu iulian said,

  sa traiti sunt un elev al dvs mati format ca mediator pt navodari in 2007 la olanesti valcea si nici acum nu mau angajat ce trebuie sa fac cu respect

  • gheorghesarau said,

   Trebuie sa iei legatura cu Inspectoratul Scolar Judetean Constanta, cu doamna inspectoare pentru rromi si turci, d-na Icbal.
   Incadrarile se fac de catre CJRAE (ISJ + CJ), de scoala direct ori de catre Primarie.
   Iti doresc succes!
   Gheorghe Sarau

 6. roman maria corina said,

  Buna ziua d le Profesor, sunt o veche eleva de a d-vostra , am facut cursurile de vara la Braila, in 2002, si sunt in Franta de ceva timp . Am participat zilele trecute la un curs pe tematica rromilor, unde am cunoscut o doamna, doctorant antropolog. I am povestit cateceva de d-voastra, si e foarte incantata sa va cunoasca.Are proiecte mari privind rromii din Romania mai ales ca nu stia ca exista o limba a rromilor scrisa, va multumesc anticipat sa luati legatura cu dumneaei, adresa de e-mail e s.emma@wanadoo.fr

  • gheorghesarau said,

   Ok, mersi frumos!
   Care era numele tau intreg?
   Roman Maria de Suceava?

 7. roman maria corina said,

  da domnule profesor, sunt din Suceava, va doresc multa sanatate si succes

  • gheorghesarau said,

   OK, bafta!


Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s


%d blogeri au apreciat asta: